Tháng 03/2023

Thứ tư - 28/12/2022 03:44  2264
THÁNG BA
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
thang3
Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa cũng được gọi là “con bác thợ mộc”. Vì thế, tại trường học của thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công
vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng
Cho các nạn nhân của sự lạm dụng: Chúng ta hãy cầu nguyện cho biết bao người đau khổ bởi những lạm dụng của những thành phần của các cộng đoàn Giáo hội, để họ tìm thấy nơi chính Giáo hội sự trả lời cụ thể đối với những tổn thương và những đau khổ của họ.

1/3 10/2 Tm Thứ Tư đầu tháng. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
2 11 Tm Thứ Năm đầu tháng.
Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.
Ngày cầu cho các linh mục.
3 12 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Cha Phêrô Trịnh Đình Trang qua đời (2014).
4 13 Tm Thứ Bảy đầu tháng. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
Thánh Casimirô.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
5 14 Tm CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, II MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A.
St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.
Giáo xứ Liên Phú, Hai Giáp, Du Hiếu Giáp Năm chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
05/3/2005: Cha Giuse Phạm Quốc Điêm; Cha Đaminh Trần Ngọc Đăng; Cha Giuse Trần Quốc Tuyến.
GIÁO HUẤN SỐ 15
TÔN TRỌNG NGƯỜI CHẾT
Phải lưu tâm và chăm sóc những người hấp hối để giúp họ sống những giây phút cuối đời của mình cách xứng đáng và bình an. Họ phải được thân nhân giúp đỡ bằng lời cầu nguyện. Những người này phải liệu sao cho bệnh nhân kịp thời lãnh nhận các bí tích để chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống. Thi hài của những người đã qua đời phải được cư xử với lòng tôn trọng và với đức mến, trong đức tin và đức cậy vào sự phục sinh. Mai táng người chết là công việc của lòng thương xót đối với thân thể con người; việc đó tỏ lòng quý trọng con cái Thiên Chúa, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Việc mổ và khám nghiệm tử thi có thể được chấp nhận về mặt luân lý, với lý do để đều tra pháp lý hoặc nghiên cứu khoa học. Việc hiến tặng nhưng không các bộ phận cơ thể sau khi chết là hợp pháp và có thể là có công phúc. Hội Thánh cho phép hoả táng nếu việc này không biểu lộ sự hoài nghi về đức tin vào sự phục sinh của thân xác.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2299, 2300 & 2301)
6 15 Tm Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
Kinh trập (Sâu nở)
7 16 Tm Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
Thánh Perpêtua và Fêlicita, tử đạo.
8 17 Tm Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
9 18 Tm Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.
Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
Cha Đaminh Trần Ngọc Tuất qua đời (2017).
10 19 Tm Thứ Sáu.
St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
11 20 Tm Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.
Thánh Đaminh Cẩm, linh mục, tử đạo.
Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Giuse.
12  21 Tm CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A.
Xh 17,3-7; Rm 5,1-2,5-8; Ga 4,5-42.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Đaminh Lê Hữu Cung qua đời (1987).
Giáo xứ Trực Chính, Định Hải, Nam Phương, Phú Hải Tân Bơn chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN 16
HOÀ BÌNH
Khi nhắc lại điều răn: “Chớ giết người” (Mt 5,21), Chúa chúng ta đòi chúng ta giữ trái tim bình an và Người tố cáo tính vô luân của việc giận dữ và sự căm ghét. Giận dữ là một ước muốn trả thù. “Ước muốn báo thù vì điều xấu của kẻ đáng bị phạt, là không hợp pháp”: nhưng bắt phải đền bù “nhằm sửa chữa lại các thói xấu và duy trì điều tốt của đức công
bằng” là điều đáng khen ngợi. Nếu giận dữ đến độ chủ ý muốn giết chết hay làm bị thương nặng người lân cận, là xúc phạm đến đức mến một cách nghiêm trọng; đó là tội trọng. Chúa nói: “Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà” (Mt 5,22).
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2302)

13 22 Tm Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).
14 23 Tm Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
15 24 Tm Thứ Tư. Đn 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
16 25 Tm Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.
Cha Giuse Mai Quang Bao qua đời (2016)
17 26 Tm Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.
Thánh Patriciô, giám mục.
18 27 Tm Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.
Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.
19 28 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A.
1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hoặc Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
Giáo xứ Ngọc Lâm, Phú Hương, Trại Đáy, Xuân Thủy và giáo họ Đông Cát (Liên Phú) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN 17
HOÀ BÌNH
Căm ghét có chủ ý là điều nghịch với đức mến. Căm ghét người lân cận là có tội, khi một người chủ ý muốn điều xấu cho người khác. Căm ghét người lân cận là có tội nặng, khi một người chủ ý muốn cho người khác bị thiệt hại nghiêm trọng. “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,44-45). Sự tôn trọng và sự phát triển đời sống con người đòi phải có hoà bình. Hoà bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, và không thể giản lược vào việc giữ được thế quân bình giữa các lực lượng đối nghịch nhau. Hoà bình không thể có được trên trái đất, nếu không có sự bảo vệ của cải của các nhân vị, không có sự truyền thông tự do giữa con người, không có sự tôn trọng phẩm giá của con người và của các dân tộc, không có sự chuyên chăm thực thi tình huynh đệ. Hoà bình là “sự ổn định của trật tự”. Hoà bình là “sự nghiệp của đức công minh” (Is 32,17) và là hiệu quả của đức mến.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2303 & 2304)
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
19/3/2012: Cha Giuse Phạm Văn Bảo; Cha Đaminh Nguyễn Văn Đại; Cha Giuse Phạm Văn
Hiển; Cha Giuse Lê Văn Thiên; Cha Giuse Trần Văn Thiết; Cha Phaolô Nguyễn Văn Thuyên; Cha Đaminh Trần Ngọc Toản; Cha Gioan B. Vũ Văn Vĩnh; Cha Giuse Hoàng Quốc Vương. Cha Giuse Hoàng QuốcVương; Cha Giuse Phạm Văn Thanh; Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh; Cha Giuse Phạm Văn Quang; Cha Giuse Hoàng Văn Trường; Cha Giuse Nguyễn Văn Vĩnh.

20 29 Tr Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Quan Thầy đệ nhất Giáo hội Việt Nam.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).
Bổn Mạng:
Cha Giuse Bùi Văn; Cha Giuse Trần Văn Biên; Cha Giuse Trần Văn Bôi; Cha Giuse Trần Văn Bột; Cha Giuse Nguyễn Văn Chân; Cha Giuse Trần Văn Chi; Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh; Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển; Cha Giuse Nguyễn ĐứcDung; Cha Giuse Lê VănDương; Cha Giuse Đỗ VănĐang;Cha Giuse Nguyễn VănĐàm; Cha Giuse Trần Hưng Đạo; Cha Giuse Phạm Quốc Điêm; Cha Giuse Nguyễn Thanh Điển; Cha Giuse Phạm Văn Đình; Cha Giuse Vũ Văn Đình; Cha Giuse Vũ Văn Đoán; Cha Giuse Đoàn Văn Đoàn; Giuse Phạm Ngọc Đồng; Cha Giuse Phan Văn Duy; Cha Giuse Nguyễn Đức Giang; Cha Giuse Bùi ĐứcHạnh; Cha Giuse Phạm Văn Hiển; Cha Giuse Vũ Văn Hiếu: Cha Giuse Nguyễn Văn Hồ; Cha Giuse Lê Ngọc Hoàn; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng; Cha Giuse Vũ Duy Hưng; Cha Giuse Đỗ Văn Khang; Cha Giuse Trần Duy Khấn; Cha Giuse Hoàng Ngọc Khoát; Cha Giuse Phạm Văn Kích; Cha Giuse Nguyễn Văn Kiên; Cha Giuse Phạm Văn Kỳ; Cha Giuse Phạm Thành Lâm; Cha Giuse Vũ Đình Lâm; Cha Giuse Phan Trung Lăng; Cha Giuse Hoàng Văn Lợi; Cha Giuse Vũ Thế Nghinh; Cha Giuse Trần Văn Phán; Cha Giuse Vũ Văn Phong; Cha Giuse Phạm Văn Phi; Cha Giuse Vũ VănPhương; Cha Giuse Phan Văn Phong; Cha Giuse Lại Văn Phú; Cha Giuse Đinh Công Phúc; Cha Giuse Nguyễn Văn Quang; Cha Giuse Phạm Văn Quyết; Cha Giuse Nguyễn Văn Quỳnh; Cha Giuse Lê Văn Sở; Cha Giuse Trần Ngọc Sơn; Cha Giuse Lê Thành Tâm; Cha Giuse Vũ Tiến Tặng; Cha Giuse Trần Văn Thái; Cha Giuse Phạm Khắc Thẩm; Cha Giuse Trần Văn Thắng; Cha Giuse Mai Xuân Thanh; Cha Giuse Đinh Quang Thành; Cha Giuse Vũ Đức Thảo; Cha Giuse Phạm Xuân Thi; Cha Giuse Lê Văn Thiên; Cha Giuse Nguyễn VănThiện; Cha Giuse Trần Văn Thiết; Cha Giuse Vũ Phú Thịnh; Cha Giuse Đỗ Văn Thực; Cha Giuse Phạm Văn Quý; Cha Giuse Nguyễn Văn Thưởng; Cha Giuse Phạm Đức Tiến; Cha Giuse Trần Văn Tiển; Cha Giuse Ngô Văn Tiện; Cha Giuse Nguyễn Trọng Tính; Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh; Cha Giuse Đoàn Văn Tỉnh; Cha Giuse Phạm Văn Toan; Cha Giuse Trần Văn Toàn; Cha Giuse Đào Văn Toàn; Cha Giuse Nguyễn VănToanh; Cha Giuse Hoàng Minh Tới; Cha Giuse Trần Minh Trí; Cha Giuse Phạn Trung Triệu; Cha Giuse Đỗ Hữu Trọng; Cha Giuse Đoàn Văn Tuân; Cha Giuse Bùi Văn Tuyền; Cha Giuse Phạm Văn Tứ; Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ; Cha Giuse Micael Vũ Minh Tuấn; Cha Giuse Phạm Minh Tuấn; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên; Cha Giuse Trần Quốc Tuyến; Cha Giuse Bùi Văn Tuyền; Cha Giuse Đinh Văn Viện; Cha Giuse Phạm Quang Vinh;
21 30 Tm Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
Tháng Hai Quý Mão (T)                                                               Xuân phân (Giữa Xuân)
22 1/2 Tm Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.
23 2 Tm Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.
Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục.
24 3 Tm Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.
Cha Micae Trần Minh Tiến qua đời (2019)
25 4 Tr Thứ Bảy. LỄ TRUYỀN TIN, Lễ trọng.
Is 7,10-14.8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
Trong Thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm Người” thì bái gối (IM 137).
Lưu ý:
Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ, tuỳ theo quyết định của HĐGM. Các Thánh giá thì che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.
26 5 Tm CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A.
Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45.
Giáo xứ Hoành Đông, Kiên Chính, Trung Thành Lạc Hồng chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 18
HOÀ BÌNH
Hoà bình trên trần thế là hình ảnh và hoa trái của bình an của Đức Kitô, “Thủ lãnh Hoà Bình” thời Messia (Is 9,5). Nhờ máu đổ ra “trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù hận” ngay trong thân xác Người, Người đã giao hoà loài người với Thiên Chúa và làm cho Hội Thánh trở thành bí tích hợp nhất nhân loại và kết hợp nhân loại với Thiên Chúa. “Chính Người là bình an của chúng ta” (Ep 2,14). Người tuyên bố: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình” (Mt 5,9). Những ai khước từ hành động bạo lực và đổ máu, sử dụng những phương tiện tự vệ vừa tầm những kẻ khá yếu đuối, để bảo vệ quyền lợi của con người, là những người làm chứng cho đức mến của Tin Mừng, miễn là điều này không phương hại đến các quyền lợi và bổn phận của những người khác và các tập thể khác. Họ làm chứng cách hợp pháp cho tính nghiêm trọng của những nguy cơ về thể lý và luân lý, khi sử dụng bạo lực, với những tàn phá và chết chóc của bạo lực.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2305 & 2306)

27 6 Tm Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
(hoặc Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.
28 7 Tm Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.
29 8 Tm Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.
30 9 Tm Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.
31 10 Tm Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42
Cha Giuse Vũ Văn Đại qua đời (2011).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm73
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại938,083
  • Tổng lượt truy cập59,998,699
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây