Tháng 01/2024

Thứ hai - 11/12/2023 20:33  1399
NĂM DƯƠNG LỊCH 2024
THÁNG GIÊNG
 

THÁNG KÍNH THÁNH GIA
Cầu nguyện theo ý Đức Thánh cha
Cầu nguyện cho hồng ân đa dạng trong lòng Giáo Hội: Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết những đặc sủng khác nhau trong các cộng đoàn kitô hữu, khám phá ra sự phong phú của những nghi lễ truyền thống khác nhau  trong lòng Giáo hội Công giáo.

1/1 20/11 Tr   Thứ Hai: ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Trung Lao.
Giáo xứ Trung Lao Thánh Mẫu chầu Thánh Thể.
Lưu ý:
Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ mồng 2 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
c. Được cử hành các Lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM355b).
2      21    Tr     Thứ Ba. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô
                        Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                      1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
3     22    Tr     Thứ Tư đầu tháng. 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.
Thánh Danh Chúa Giêsu (Tr).
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
4     23     Tr    Thứ Năm đầu tháng. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
                        Ngày cầu cho các linh mục.  
5      24    Tr     Thứ Sáu đầu tháng.
                       1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
6     25    Tr    Thứ Bảy đầu tháng.
                       1 Ga 5,2-13; Mc 1,7-11 (hoặc Lc 3,23-38; hoặc Lc 3,23.31-34.36.38).
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       06/01/2002: Cha Vinhsơn Đỗ Huy Hoàng.                     
                                                                       Tiểu hàn(Rét nhẹ)
7      26    Tr    CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH
                       Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
                       Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục.
                      Giáo xứ Ninh Hải, Tang Điền Thủy Nhai chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 6
NHỮNG XÚC PHẠM KHÁC ĐẾN PHẨM GIÁ HÔN NHÂN
Chúng ta hiểu được bi kịch của một người, vì muốn hối cải để theo Tin Mừng, bắt buộc phải từ bỏ một hoặc nhiều người vợ đã chung sống nhiều năm. Tuy nhiên, tục đa thê không phù phợp với luật luân lý. “Tục đa thê tuyệt đối nghịch lại với sự hiệp thông phu phụ: quả vậy, tục đa thê trực tiếp khước từ ý định của Thiên Chúa, như đã được mạc khải ngay từ những buổi đầu, bởi vì nó không phù hợp với phẩm giá bình đẳng và cá vị của người nam và người nữ, những người tự hiến cho nhau bằng một tình yêu trọn vẹn, và vì vậy, tự bản chất là một tình yêu duy nhất và độc hữu”. Kitô hữu nào, trước kia là người đa thê, bị buộc tội nặng theo đức công bằng, phải tôn trọng những bổn phận đã ký kết liên quan đến các bà vợ ngày trước và con cái của mình.
            (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2387)
8      27    Tr    Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Bài đọc Năm B. Is 55,1-11; 1Ga 5,1-9; Mc 1,7-11.
MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).
Bài đọc 1 các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).
9      28    X      Thứ Ba. Tuần I Thường Niên. Thánh Vịnh tuần I.
                        1Sm 1,9-20; Mc 1,21-28.
10    29    X     Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.
Tháng Mười Hai Quý Mão (Đ)
11  1/12  X     Thứ Năm. 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.              
12    2     X     Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.  
13    3     X     Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19; 10.1a; Mc 2,13-17.
                              Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                       Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, giáo dân; Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, giáo dân và thánh Luca Phạm Trọng Thìn, giáo dân, tử đạo (Đ).
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).   
14      4      X      CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh  tuần II. Bài đọc Năm B.
                           1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.
                         Giáo xứ Ấp Lũ, Ngoại Đông Xuân Hà chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 7
NHỮNG XÚC PHẠM KHÁC ĐẾN PHẨM GIÁ HÔN NHÂN
Loạn luân chỉ những quan hệ tính dục giữa những người họ hàng cùng huyết tộc hoặc họ hàng gần, ở một cấp bậc cấm kết hôn với nhau. Thánh Phaolô lên án tội lỗi đặc biệt nghiêm trọng này: “Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em… có kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình!... Nhân danh Chúa Giêsu Kitô… Chúng ta phải nộp con người đó cho Satan để phần xác nó bị huỷ diệt” (1Cr 5,1.4-5)… Loạn luân phá vỡ những tương quan gia đình và cho thấy một sự thoái hoá trở về thú tính.
Có thể kể là loạn luân, những lạm dụng tính dục do những người trưởng thành thực hiện đối với trẻ con hoặc thiếu niên đã được uỷ thác cho họ trông coi. Lỗi phạm này tăng gấp đôi: một mặt vì gây gương xấu xâm phạm đến sự toàn vẹn thể lý và luân lý của các người trẻ, và còn để lại dấu ấn suốt cuộc đời chúng, mặt khác vì họ xâm phạm trách nhiệm giáo dục của mình.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2388 & 2389)
15     5     X     Thứ Hai. 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.
16     6     X     Thứ Ba. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.  
17    7     Tr    Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ
                        1Sm 17,32-33.37.40-51; Mt 19,16-26.
18     8    X     Thứ Năm. 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12.
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành Thánh Lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật).
19      9    X    Thứ Sáu. 1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.                       
20    10    X     Thứ Bảy. 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.
Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo & Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
              Kỷ niệm ngày Đức cha Fernadez Định qua đời (1924).
              Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).   
                                                  Đại hàn (Rét đậm)
21    11    X     CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh
                        tuần III. Bài đọc Năm B.
                        Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.  
                        Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo.
Kỷ niệm ngày Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi qua đời (1988).
Giáo xứ Ninh MỹLạc Thiện chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 8
        NHỮNG XÚC PHẠM KHÁC ĐẾN PHẨM GIÁ HÔN NHÂN
Tự do sống chung (libera iunctio) là khi một người nam và một người nữ từ chối thực hiện một hình thức pháp lý và công khai cho mối liên hệ bao hàm sự thân mật về tính dục.
Kiểu nói: “Tự do sống chung” là dối trá, vì có nghĩa gì một sự sống chung không hôn nhân, trong đó những nhân vị không bị ràng buộc với nhau và như vậy chứng tỏ rằng họ không tin tưởng vào người kia, vào chính mình, hoặc vào tương lai?
Kiểu nói này chỉ nhiều trường hợp khác nhau: ăn ở với nhau không cưới xin, từ chối kết hôn theo đúng tính chất của hôn nhân, không thể ràng buộc nhau bằng những cam kết dài lâu. Tất cả những trường hợp này đều xúc phạm đến phẩm giá của hôn nhân; chúng phá huỷ chính ý niệm về gia đình; chúng làm suy giảm ý nghĩa của lòng chung thuỷ. Chúng nghịch với luật luân lý: hành vi tính dục chỉ được chấp nhận trong hôn nhân; ngoài hôn nhân, hành vi này luôn luôn là một tội trọng và người vi phạm bị loại ra khỏi sự hiệp thông bí tích.
                 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2390)
22    12   X     Thứ Hai. 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.
                       Thánh Vinhsơn, phó tế, tử đạo (Đ).
                       Thánh Matthêu Đậu (Alonzo Leciniana), linh mục, tử đạo & Thánh Phanxicô Tế (Federich), linh mục, tử đạo (Đ).
23    13    X      Thứ Ba. 2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.
24    14    Tr     Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.
25     15     Tr       Thứ Năm. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
Giáo họ Giáo Phòng (Đại Đồng) chầu Thánh Thể.
Bổn mạng: Cha Phaolô Nguyễn Văn Thuyên; Cha  Phaolô Nguyễn Văn Hiền.
26   16    Tr     Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.
27   17    X      Thứ Bảy. 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.   
                        Thánh Angiêla Mêrici, trinh nữ (Tr).
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
28   18    X     CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm B.
                        Đnl 18,15-20 ; 1Cr 7,32-35 ; Mc 1,21-28.
                        Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Bổn mạng Đức cha Giáo phận.
Bổn mạng quý Cha: Cha Tôma Aq. Vũ Đức Thiên; Cha Tôma Aq. Nguyễn Văn Tuấn; Cha Tôma Aq. Vũ Văn Đình.
Giáo xứ Phúc Hải, Hoà Định, Quất Lâm Thạch Bi chầu Thánh Thể.
             GIÁO HUẤN SỐ 9
      NHỮNG XÚC PHẠM KHÁC ĐẾN PHẨM GIÁ HÔN NHÂN
            Ngày nay, nhiều người đòi hỏi “quyền thử nghiệm”, khi có ý định kết hôn. Nhưng dù quyết tâm của những người có quan hệ tính dục tiền hôn nhân có chắc chắn đến đâu đi nữa, thì “những quan hệ đó cũng không cho phép bảo đảm cách an toàn nhu cầu hỗ tương giữa các nhân vị, là người nam và người nữ, là sự chân thành và sự chung thuỷ, nhất là chẳng giúp nhu cầu đó được bảo vệ khỏi sự thay đổi những ham muốn và lựa chọn”. Về phương diện luân lý, sự kết hợp thể xác chỉ hợp pháp khi một cộng đồng sống vĩnh viễn giữa người nam và người nữ được thiết lập. Tình yêu của con người không chấp nhận “thử nghiệm”. Tình yêu đó đòi hỏi sự hiến thân cho nhau trọn vẹn và vĩnh viễn của cả hai người.
               (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2391)
29    19     X    Thứ Hai. 2Sm 15,13-14.30 ; 16,5-13a ; Mc 5,1-20
30    20     X    Thứ Ba. 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21- 43.
Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, linh mục, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
30/01/2005: Cha Giuse Đinh Công PhúcCha Micael Phạm Văn Tương.
31     21    Tr      Thứ Tư. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ.
                                    2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập90
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay13,990
  • Tháng hiện tại898,677
  • Tổng lượt truy cập72,265,023
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây