Tháng 08/2024

Thứ tư - 27/12/2023 03:24  914
THÁNG TÁM

THÁNG KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ
Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo chính trị : Chúng ta hãy cầu nguyện để những nhà lãnh đạo chính trị biết phục vụ người dân của họ, ủng hộ sự phát triển con người toàn diện và lợi ích chung, biết lo lắng cho những người thất nghiệp và ưu tiên cho những người nghèo nhất.
1/8  27/6 Tr    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Anphongsô Maria  Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 8,1-4; Mt 5,13-19.
                      Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục và thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo (Đ).
                          Ngày cầu cho các linh mục.
    Lưu ý:
Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
2      28    X     Thứ Sáu đầu tháng.  Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.
Thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli (Tr).
Thánh Phêrô Giulianô Eymard, linh mục (Tr).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
3      29    X     Thứ Bảy đầu tháng. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.   
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ (Tr).
Tháng Bảy Giáp Thìn (Đ)
4    1/7  X      CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm B.
                     Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.
                     Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục.
                     Quyên góp cho quỹ trợ giúp các linh mục.
                    Giáo xứ Âm Sa, Nam Lạng Phạm Rỵ chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 34
YÊU THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO
Thánh Gioan Kim Khẩu nhắc lại điều này một cách mạnh mẽ: “Không cho kẻ nghèo được chia sẻ của cải thuộc về mình, là ăn cắp của họ và cướp lấy mạng sống của họ; ... của cải chúng ta đang nắm giữ, không phải là của chúng ta, nhưng là của họ”. “Phải thỏa mãn những đòi hỏi của đức công bằng trước đã, kẻo những tặng phẩm đem cho, tưởng là vì bác ái, mà thật ra là phải đền trả vì đức công bằng”.
“Khi tặng bất cứ thứ gì cần thiết cho người nghèo, thì không phải chúng ta tặng những gì của chúng ta, nhưng là chúng ta trả lại cho họ những gì là của họ; chúng ta trả nợ theo đức công bằng, hơn là chúng ta làm những việc từ thiện”.
                (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2446)
5      2      X     Thứ Hai. Gr 28,1-17; Mt 14,13-21.
                       Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma (Tr).
6      3      Tr     Thứ Ba. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính
                              Đn 7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19; Mc 9,2-10.
 7      4      X     Thứ Tư đầu tháng. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
                        Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ).
Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Lập Thu (Bắt đầu mùa thu)
8      5     Tr     Thứ Năm. THÁNH ĐAMINH, LINH MỤC. QUAN THẦY GIÁO PHẬN.
                        Kn 7,7-10; 1Cr 2,1-10a; Lc 9,57-62.                         
                        Giáo xứ Bùi Chu chầu Thánh Thể.
                        Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
8/8/2013: Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hạnh; Cha Đaminh Trần Văn Hành; Cha Giuse Hoàng Ngọc Khoát; Cha Giuse Phan Trung Lăng; Cha Micae Phạm Văn Năng; Cha Giuse Trần Duy Khấn.
Bổn mạng: Cha Đaminh Đinh Xuân Cảnh; Cha Đaminh Đoàn Văn Cát; Cha Đaminh Phạm Văn Chương; Cha Đaminh Nguyễn Văn Đại; Cha Đaminh Nguyễn Văn Đạt; Cha Đaminh Mai Văn Đảm; Cha ĐaminhTrần Ngọc Đăng; Cha Đaminh Trần Văn Đoan; Cha Đaminh Phạm Văn Dược; Cha Đaminh Trần Ngọc Dương; Cha Đaminh Nguyễn Văn Dương; Cha Đaminh Phan Duy Hán; Cha Đaminh Trần Văn Hành; Cha Đaminh Phạm Minh Hạnh; Cha Đaminh Vũ Văn Hiệp; Cha Đaminh Lê Đức Hòa; Cha Đaminh Đinh Ngọc Hoàn; Cha Đaminh Phạm Văn Hồng; Cha Đaminh Nguyễn Đức Huynh; Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãm; Cha Đaminh Đinh Văn Khởi; Cha Đaminh Hoàng Văn Kiểu; Cha Đaminh Nguyễn Văn Thiện; Cha Đaminh Đoàn Quang Thỏa; Cha Đaminh Lương Văn Thuyên; Cha Đaminh Bùi Trung Thực; Cha Đaminh Nguyễn Kim Tiến; Cha Đaminh Phạm Kim Tiền; Cha Đaminh Trần Ngọc Toản; Cha Đaminh Nguyễn Văn Tuấn; Cha Đaminh Trần Văn Tường; Cha Đaminh Đặng Xuân Tuynh; Cha Đaminh Trần Đình Vận; Cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng; Cha Đaminh Ngô Văn Viễn; Cha Đaminh Phạm Kim Trọng; Cha Đaminh Phạm Hoàng Lãm; Cha Đaminh Ngô Văn Thủy; Cha Đaminh Trần Văn .
9      6      X     Thứ Sáu. Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).
10    7      Đ     Thứ Bảy. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       10/8/1990: Cha Đaminh Trần Ngọc Dương.
                       Bổn mạng: Cha Laurensô Đặng Xuân Tiến.
11    8     X      CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm B.
                        1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51.
                        Thánh Clara, trinh nữ.
                       Giáo xứ Nam Hòa, Phương Lạc, Thiện GiáoTây Cát chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 35
YÊU THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO

Các việc từ thiện là những hành vi bác ái, qua đó chúng ta đỡ tha nhân những gì cần thiết cho thể xác và tinh thần của họ. Dạy dỗ, khuyên nhủ, an ủi, khích lệ là những việc từ thiện về mặt tinh thần, cũng như tha thứ và nhẫn nhục chịu đựng. Các việc từ thiện về mặt vật chất gồm có: cho kẻ đói ăn, cho kẻ vô gia cư tạm trú, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng bệnh nhân và kẻ tù đày, chôn xác kẻ chết”. Trong các công việc đó, bố thí cho người nghèo” là một trong những bằng chứng chủ yếu của tình bác ái huynh đệ; đó cũng là việc thực thi đức công bằng làm đẹp lòng Thiên Chúa:
“Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy” (Lc 3,11). “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi" (Lc 11,41). “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì ?” (Gc 2,15-16).
                (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2447)
12    9      X     Thứ Hai. Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.
                       Thánh Gioanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).
                         Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo (Đ).  
13    10    X      Thứ Ba. Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.
Thánh Pontianô, giáo hoàng, và thánh Hippôlitô, linh mục, tử đạo (Đ).
14    11   Đ     Thứ Tư. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.
                              Ed 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20.
Ban chiều có thể cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ  HỒN XÁC LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15    12    Tr    Thứ Năm. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ
việc xác. Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab;1 Cr 15,20-27;     Lc 1,39-56.
                       Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Thức Hoá.
                       Giáo xứ Thức Hoá chầu Thánh Thể.
16    13    X     Thứ Sáu. Ed 16,1-15.60.63 (hoặc Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.
                       Thánh Stêphanô Hungari (Tr).
17    14    X     Thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
                           Kỷ niệm ngày Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời (2013).
18  15    X      CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm B.
                        Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58.
                       Giáo xXuân Hóa, Xương Điền, Cốc Thành Giang Liêu chầu Thánh Thể.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       18/8/1988: Cha Augustinô Trần Ngọc Phan.
GIÁO HUẤN SỐ 36
YÊU THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO

Sự khốn cùng của con người xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: cùng cực về của cải vật chất, sự đàn áp bất công, các bệnh tật thể lý và tâm thần, sau cùng là cái chết; tất cả những sự khốn cùng của con người này là dấu chỉ cho thấy tình trạng yếu đuối nguyên thủy, mà sau tội đầu tiên của ông Ađam, con người sống trong đó, và đó cũng là dấu chỉ cho thấy sự cần thiết của ơn cứu độ; những nỗi khốn cùng đó đã lôi kéo lòng thương xót của Đức Kitô, Đấng Cứu độ, Đấng đã muốn mang lấy những nỗi khốn cùng đó khi Người đồng hóa mình với những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây (Mt 25,40.45). Vì vậy, những người gặp cảnh khốn cùng được Hội Thánh dành cho nhiều ưu ái hơn; ngay từ đầu, không bị cản trở vì tội lỗi của các phần tử của mình, do bổn phận của mình, Hội Thánh đã không bao giờ ngưng an ủi, bảo vệ và giải thoát những người đó. Thật vậy, Hội Thánh làm điều đó bằng vô số công việc từ thiện, những việc này là cần thiết ở mọi lúc và mọi nơi”.
              (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2448)
19    16    X     Thứ Hai. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.
                        Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
20    17    Tr     Thứ Ba. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.
21    18    Tr     Thứ Tư. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
                        1Tx 2,2b-8; Ga 21,15-17.
                      Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo (Đ).
22    19    Tr    Thứ Năm. Đức Maria Trinh Vương. Lễ nhớ.
                        Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
                      Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương chầu Thánh Thể.
                        Cha Tôma Phạm Văn Phương qua đời (2012).
                                                                Xử thử (Mưa ngâu)            23    20    X     Thứ Sáu. Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.
                       Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr).                                        
24    21    Đ     Thứ Bảy. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
25    22    X      CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B.
                        Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.
                        Thánh Giuse Calasanziô, linh mục.
                        Thánh Luđôvicô.
Giáo xứ Nam Trực, Xuân Chính Đồng Nhân (Đồng Liêu) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 37
YÊU THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO

Ngay từ Cựu Ước đã có những chỉ thị pháp lý đủ mọi loại (năm tha nợ, cấm cho vay lấy lãi và cầm cố, nghĩa vụ đóng thuế thập phân, trả lương mỗi ngày, quyền được mót ở ruộng lúa và vườn nho) đáp ứng lời khuyên của sách Đệ Nhị Luật: “Vì trong đất của anh (em) sẽ không thiếu người nghèo. Nên tôi truyền cho anh (em): hãy mở rộng tay giúp người anh em khốn khổ, nghèo khó của anh (em) trong miền đất của anh (em)” (Đnl 15,11). Chúa Giêsu làm cho lời này thành lời của Người: “Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu” (Ga 12,8). Nói vậy, Chúa Giêsu không muốn giảm nhẹ sự mãnh liệt của những lời tiên tri xưa kia: “Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ” (Am 8,6), nhưng Người mời gọi chúng ta nhận biết sự hiện diện của Người nơi những người nghèo là anh em của Người.
“Ngày kia, khi thánh Rôsa Lima bị mẹ bà trách vì đã đón nhận những người nghèo, người bệnh vào nhà, bà trả lời mẹ: ‘Khi chúng ta phục vụ những người đau yếu, chúng ta là hương thơm tốt lành của Đức Kitô”.
                 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2449)
26    23    X      Thứ Hai. 2Tx 1,1-5.11b-12; Mt 23,13.15-22.
                                 Kỷ niệm ngày Đức cha Domingo Marti Gia qua đời (1852).
                          Cha Gioakim Ngô Minh Mạnh qua đời (2022).
27    24    Tr     Thứ Ba. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Hc 26,1-4.13-16; Lc 7,11-17.
28    25   Tr     Thứ Tư. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        1Ga 4,7-16; Mt 23,8-12.
                       Bổn Mạng: Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn; Cha Augustinô Trần Văn Đông; Cha Augustinô Trần Ngọc Phan.
29    26    Đ     Thứ Năm. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.
                       Giáo họ Phú Văn (Văn Giáo) chầu Thánh Thể.
30    27    X     Thứ Sáu. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.    
31    28     X     Thứ Bảy. 1Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.
                                Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập89
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay14,258
  • Tháng hiện tại712,048
  • Tổng lượt truy cập74,206,256
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây