Tháng 04/2024

Thứ hai - 11/12/2023 21:00  1904
 


Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Cầu nguyện vai trò của những người nữ : Chúng ta hãy cầu nguyện để phẩm giá và sự phong phú của những người nữ được nhận biết trong tất cả các nền văn hoá, để không còn sự phân biệt đối xử mà họ là những nạn nhân ở nhiều nơi trên thế giới.

 
1/4  23/2 Tr     THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15.
2      24    Tr     THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.
                       Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.
                       Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, linh mục, tử đạo.
3      25      Tr       THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT  NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.
                        Ngày sùng kính Thánh Giuse.
                        Cha Đaminh Trần Đức Tâm qua đời (2023).
4    26     Tr     THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.
Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Ngày cầu nguyện cho các linh mục.
                         Thanh minh (Trời trong sáng)
5    27     Tr     THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN
                        BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
                        Thánh Vinhsơn Ferriê, linh mục.
                        Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Bổn Mạng: Cha Vinhsơn Mai Văn Bảo; Cha Vinhsơn Vũ Đình Cống; Cha Vinhsơn Phạm Văn Điệp; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hạnh; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hậu; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hiến; Cha Vinhsơn Lê Quang Hiệp; Cha Vinhsơn Đỗ Huy Hoàng; Cha Vinhsơn Trần Văn Huân; Cha Vinhsơn Mai Văn Kính; Cha Vinhsơn Lê Văn Luật; Cha Vinhsơn Ngô Viết Lục; Cha Vinhsơn Nguyễn Bản Mạnh; Cha Vinhsơn Ngô Văn Quyến; Cha Vinhsơn Lại Văn Quynh; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Thắng; Cha Vinhsơn Đinh Minh Thỏa; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Tính; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Trung; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Tứ; Cha Vinhsơn Vũ Thanh Tùng; Cha Vinhsơn Trần Thiện Túy; Cha Vinhsơn Trần Đức Văn; Cha Vinhsơn Lưu Văn Linh; Cha Vinhsơn Lê Văn Hanh; Cha Vinhsơn Nguyễn Hữu Tạn; Cha Vinhsơn Nguyễn Cao Dũng; Cha Vinhsơn Phan Văn Uân; Cha Vinhsơn Trần Văn Huy; Vinhsơn Phạm Thế Viết; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Vượng.
6     28    Tr     THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.
                        Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục, tử đạo.
                        Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
7     29    Tr     CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B. Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.
                        Thánh Gioan Baotixita Lasan, linh mục.
                        Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục, tử đạo.
                        Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Liễu Đề.
                        Giáo xứ Liễu Đề, Tứ Trùng, Dương A Cát Phú chầu Thánh Thể.
Lưu ý:
     Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:
a. Không được cử hành các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
c. Được cử hành các Lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay sổ bộ các thánh ngày đó (IM355b).
  GIÁO HUẤN SỐ 17
Điều răn thứ bảy cấm các hành vi và các sáng kiến – với bất cứ lý do nào, vì ích kỷ mù quáng hoặc vì ý thức hệ, vì lợi nhuận hoặc do độc tài – dẫn tới việc nô lệ hóa con người, không nhìn nhận nhân phẩm của họ, mua bán hoặc trao đổi họ như hàng hóa. Đây là tội nghịch với nhân phẩm và những quyền căn bản của con người vì dùng bạo lực biến họ thành một vật dụng hoặc nguồn lợi. Thánh Phaolô đã ra lệnh cho một chủ nhân Kitô hữu phải đối xử với người nô lệ Kitô hữu của mình “thay vì một người nô lệ, thì được một người anh em rất thân mến,... cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa” (Plm 16).
         (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2414)
8      30    Tr    Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN, Lễ trọng.
                        Is 7,10-14.8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
                      Trong Thánh Lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần…và đã làm Người” thì bái gối (IM 137).
Tháng Ba Giáp Thìn (T)
9    1/3    Tr     Thứ Ba. Thánh Vịnh tuần II.
                        Cv  4,32-37;  Ga 3,7b-15.
10     2    Tr    Thứ Tư. Cv 5,17-21; Ga 3,16-21.
11    3     Tr     Thứ Năm. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
                        Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo (Đ).                                 
12    4     Tr     Thứ Sáu. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
13    5     Tr     Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
14    6     Tr     CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm B.
                        Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48
Giáo xứ Hoành Đông, Kiên Chính, Trung Thành Lạc Hồng chầu Thánh Thể.
                                         GIÁO HUẤN 18
Tôn trọng sự toàn vẹn của công trình tạo dựng
Điều răn thứ bảy dạy phải tôn trọng sự toàn vẹn của công trình tạo dựng. Thú vật cũng như thực vật và những vật vô tri nhằm phục vụ công ích của nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng chất, thực vật và động vật trong vũ trụ, không thể được tách biệt khỏi việc phải tôn trọng những đòi hỏi của luân lý. Quyền thống trị Đấng Tạo Hoá đã ban cho con người trên các vật vô tri và những sinh vật khác không phải là tuyệt đối. Quyền đó phải để ý đến việc chăm sóc phẩm chất đời sống của tha nhân, kể cả của những thế hệ tương lai; quyền này đòi phải có sự tôn trọng đạo hạnh đối với sự toàn vẹn của công trình tạo dựng.
Thủ vật là những thụ tạo của Thiên Chúa. Ngài ân cần quan phòng chăm sóc chúng. Chỉ bằng sự hiện hữu của mình, chúng đã ca tụng và tôn vinh Ngài. Con người cũng phải đối xử tử tế với chúng. Phải nhắc lại rằng các thánh như Phanxicô Assisi hoặc Philipphê Nêri đã đối xử dịu hiền với thú vật như thế nào.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2415 & 2416)
15    7     Tr     Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
16     8    Tr     Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.
17     9    Tr     Thứ  Tư.  Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
18    10    Tr    Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
19    11    Tr    Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.      
                        Cha Gioan Đinh Như Lạng qua đời (2019).
                                                            Cốc vũ (Mưa rào)
20    12    Tr    Thứ Bảy. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
                        Cha Vinhsơn Bùi Công Tam qua đời (2003).
21   13    Tr     CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm B. Cầu cho ơn thiên triệu. Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.
                        Quyên góp cho ơn gọi.
                         Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 
                        Giáo xứ Liên Thượng, Trung PhươngQuần Lạc chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 19
Tôn trọng sự toàn vẹn của công trình tạo dựng
Thiên Chúa đã trao phó các thú vật cho con người quản lý, con người mà Ngài đã dựng nên theo hình ảnh Ngài. Vì vậy việc sử dụng thú vật làm lương thực và y phục là hợp pháp. Con người có thể thuần hóa chúng để chúng trợ lực con người trong lao động hoặc giải trí. Những thí nghiệm y học và khoa học trên thú vật có thể chấp nhận được về mặt luân lý, miễn là ở trong những giới hạn hợp lý và góp phần vào việc chữa bệnh hoặc cứu lấy mạng sống con người.
Hành hạ thú vật và phung phí mạng sống của chúng cách vô ích là nghịch với phẩm giá con người. Cũng vậy, chi phí những số tiền quá đáng cho thú vật, mà lẽ ra phải ưu tiên làm giảm bớt sự khốn cùng của con người, là một việc bất xứng. Được phép ưa thích thú vật, nhưng không được dành cho chúng tình yêu, chỉ dành cho con người.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2417 & 2418)
22    14    Tr    Thứ Hai. Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.
                        Cha Giuse Phạm Thành Lâm qua đời (2023).
23    15    Tr    Thứ Ba. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
                        Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ).
                              Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ).
24     16    Tr       Thứ Tư. Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.
Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ).
25     17     Đ       Thứ Năm. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20. 
26    18    Tr    Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
27    19    Tr    Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
Thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, linh   mục, tử đạo (Đ).
Cha Giuse Trần Quang Tuyến qua đời (2021).
28    20    Tr    CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
                        Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B.
                        Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.
                        Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo.
Thánh Louis Maria Grignion de Montfort, linh mục.
Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, linh mục; Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng và thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thành, thầy giảng, tử đạo.
Giáo xứ Xuân Hoà, Liêu Ngạn, Hoành NhịNghĩa Dục chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 20
GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA HỘI THÁNH

“Mạc khải Kitô giáo. đưa chúng ta đến sự hiểu biết sâu xa hơn về những luật lệ của đời sống xã hội”. Hội Thánh đón nhận từ Tin Mừng mạc khải trọn vẹn chân lý về con người. Khi chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng, Hội Thánh nhân danh Đức Kitô, chứng tỏ cho con người biết phẩm giá riêng của họ và ơn gọi của họ đến sự hiệp thông các nhân vị; Hội Thánh dạy cho con người biết các đòi hỏi của công lý và hòa bình, theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Hội Thánh đưa ra phán đoán luân lý trong lãnh vực kinh tế và xã hội, “khi các quyền căn bản của con người hoặc ơn cứu độ các linh hồn đòi hỏi việc đó”. Trên bình diện luân lý, Hội Thánh hành động do sứ vụ khác với sứ vụ của chính quyền Hội Thánh quan tâm đến các khía cạnh trần thế của công ích vì lý do chúng quy hướng về Sự Thiện tối thượng, là mục đích tối hậu của chúng ta. Hội Thánh cố gắng thôi thúc những thái độ đúng đắn liên quan đến của cải trần thế và trong các tương quan kinh tế xã hội.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2419 & 2420)
29   21    Tr     Thứ Hai. Thánh Catarina Siena, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
29/4/2012: Cha Giuse Vũ Văn Hiếu.
30    22     Tr     Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
                        Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr).
                        Thánh Giuse Trần Văn Tuân, linh mục, tử đạo (Đ).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập89
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay24,420
  • Tháng hiện tại643,750
  • Tổng lượt truy cập74,137,958
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây