Tháng 07/2024

Thứ tư - 27/12/2023 03:18  529

THÁNG BẢY

 
 
THÁNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho việc mục vụ các bệnh nhân : Chúng ta hãy cầu nguyện để bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban cho những người lãnh nhận cũng như những người thân của họ sức mạnh của Thiên Chúa và ngày càng trở nên với tất cả dấu chỉ hữu hình của lòng trắc ẩn và sự hy vọng. 
+
1/7 26/5  X     Thứ Hai. Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.
                       Cha Phêrô Lê Hoàng Thang qua đời (1993)
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      01/7/2007: Cha Giuse Vũ Tiến Tặng.
2     27    X     Thứ Ba. Am 3,1-8; 4,11-12; Mt 8,23-27.
3     28     Đ     Thứ Tư đầu tháng. THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ.
                         Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.                 
                        Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo (Đ).
                        Ngày sùng kính Thánh Giuse.
                       Bổn Mạng: Cha Tôma Trần Mạnh Trí; Cha Tôma Trần Mạnh Phán.
4     29     X     Thứ Năm đầu tháng. Am 7,10-17; Mt 9,1-8. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).
                        Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử  đạo (Đ).
                                    Ngày cầu cho các linh mục.                
5     30    X     Thứ Sáu đầu tháng. Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.
                       Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục (Tr).
                         Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Tháng Sáu Giáp Thìn (T)
6     1/6   X    Thứ Bảy đầu tháng. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
                       Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
                        Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
                       Cha Vinhsơn Nguyễn Tốt Nghiệp qua đời (2013).
                                                                    Tiểu thử (Nóng nhẹ)
7      2     X     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XIV THƯỜNG NIÊN
                       Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm B.
                        Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.
                       Giáo xứ Thuần HậuPhù Sa (Lạc Thành) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 30
SỰ CÔNG BẰNG VÀ TÌNH LIÊN ĐỚI GIỮA CÁC QUỐC GIA

Các nước giàu có trách nhiệm luân lý nghiêm trọng đối với các nước không thể tự bảo đảm cho mình sự phát triển hoặc bị ngăn cản không phát triển được vì những biến cố lịch sử bi thảm. Đây là một bổn phận của tình liên đới và bác ái; đây cũng là sự bắt buộc của đức công bằng, nếu sự sung túc của các nước giàu là do những tài nguyên đã không được trả tiền cách công bằng.
Việc viện trợ trực tiếp là giải pháp thích hợp đáp ứng những nhu cầu trước mắt và đột xuất, chẳng hạn do thiên tai, nạn dịch, v.v... Nhưng việc viện trợ này không đủ để bù đắp những thiệt hại nghiêm trọng do hoàn cảnh túng thiếu, cũng không thể trường kỳ đáp ứng các nhu cầu được. Phải cải tổ các thể chế kinh tế và tài chánh quốc tế, để chúng cổ võ cách tốt hơn những tương quan công bằng với các nước kém phát triển. Phải nâng đỡ nỗ lực của các nước nghèo đang phấn đấu để tự phát triển và tự giải phóng mình. Điều này phải được áp dụng cách hết sức đặc biệt trong lãnh vực lao động nông nghiệp. Các nông dân, nhất là ở thế giới thứ ba, là thành phần hết sức đông đảo trong số những người nghèo.
      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2439 & 2440)
8      3     X      Thứ Hai. Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
9      4     X      Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.
Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo (Đ)
10    5     X      Thứ Tư. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân, tử đạo (Đ).
11     6    Tr    Thứ Năm.  Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
                         Cn 2,1-9; Mt 19,27-29.
12    7     X    Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
                       Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh Y (Ignatius Delgado) tử đạo (1838).
                        Đức Cha Thánh Y, giám mục, thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, tử đạo (Đ).
13    8     X     Thứ Bảy. Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
                       Thánh Henricô (Tr).
14    9     X     CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm B. Am 7,12-15; Ep 1,3-10a; Mc 6,7-13.
                       Thánh Camilô Lellis, linh mục.
                        Giáo xứ Trùng Phương Minh Đường chầu Thánh Thể.
                           GIÁO HUẤN SỐ 31
SỰ CÔNG BẰNG VÀ TÌNH LIÊN ĐỚI GIỮA CÁC QUỐC GIA

Gia tăng cảm thức về Thiên Chúa và sự hiểu biết chính mình là nền tảng của mọi phát triển trọn vẹn xã hội loài người. Sự phát triển này làm sinh sôi nảy nở các của cải vật chất và dùng chúng vào việc phục vụ con người và sự tự do của con người. Sự phát triển này làm giảm bớt nỗi khốn cùng và sự lạm dụng kinh tế. Nó làm gia tăng sự tôn trọng đối với các bản sắc văn hóa và đối với việc mở ngỏ hướng tới chiều kích siêu việt.
Sự can thiệp trực tiếp vào cơ cấu chính trị và vào việc tổ chức đời sống xã hội không thuộc về các mục tử của Hội Thánh. Nhiệm vụ này là một phần ơn gọi của các tín hữu giáo dân, là những người hành động bằng sáng kiến riêng cùng với đồng bào của mình. Hành động xã hội có thể bao hàm nhiều đường lối cụ thể. Hành động đó phải luôn nhắm tới công ích và phù hợp với sứ điệp Tin Mừng và với giáo huấn của Hội Thánh. Các tín hữu giáo dân có bổn phận “đem nhiệt tình Kitô giáo làm sinh động các thực tại trần thế, và trong đó tỏ ra mình là những chứng nhân và những người xây dựng công lý và hoà bình”.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2441 & 2442)
15    10    Tr     Thứ Hai. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 1,10-17; Mt 10,34 -11,1.
                       Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), giáo dân,  tử đạo (Đ).
16  11   X     Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
                       Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       16/7/1987: Cha Phêrô Nguyễn Đức Long.
17    12    X     Thứ Tư. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
18    13   X     Thứ Năm. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
                       Thánh Đaminh Đinh Đạt, giáo dân, tử đạo (Đ).
19    14    X     Thứ Sáu. Is 38,1-6.21-22,7-8; Mt 12,1-8.
20    15    X     Thứ Bảy. Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
                       Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh An (Diaz Sanjuro) bị xử trảm (1857).
                       Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).
                       Đức cha Thánh An, tử đạo (Đ).
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
                       Giáo họ An Lộc (Quần Phương) chầu Thánh Thể.
21  16   X     CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm B.
                       Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.
                      Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                       Giáo xứ Đồng Tâm Tây Thành (Chỉ Thiện) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 32
YÊU THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO

Thiên Chúa chúc phúc cho những ai giúp đỡ người nghèo, và kết án những ai quay lưng lại với họ. “Ai xin thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5,42). “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8). Chúa Giêsu Kitô nhận biết những kẻ được tuyển chọn của Người căn cứ vào những gì họ đã làm cho những người nghèo. Khi “kẻ nghèo được nghe Tin Mừng” (Mt 11,5), thì đó là dấu chỉ sự hiện diện của Đức Kitô.
“Lòng yêu mến của Hội Thánh đối với người nghèo... được tiếp nối liên tục trong kinh nghiệm truyền thống của Hội Thánh”. Tình yêu đó được linh hứng bởi Tin Mừng của các mối phúc, bởi sự khó nghèo của Chúa Giêsu và sự quan tâm của Người đối với kẻ nghèo. Tình yêu đối với người nghèo cũng là một trong những động lực thúc đẩy bổn phận làm việc để “có gì chia sẻ với người túng thiếu”. Điều này không chỉ giới hạn ở sự nghèo khó về vật chất, nhưng còn hướng tới nhiều hình thức nghèo đói về văn hóa và tôn giáo”.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2443 & 2444)
22    17    Tr    Thứ Hai. THÁNH MARIA MAĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hoặc 2 Cor 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
                                                 Đại Thử (Nóng oi)
23    18    X     Thứ Ba. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
                        Thánh Brigitta, nữ tu (Tr).
24    19    X     Thứ Tư. Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.
                      Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).
                      Thánh Giuse Hiền (Fernandez), linh mục, tử đạo (Đ).
25   20   Đ      Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.
                        Cha Đaminh Phan Kim Bảng qua đời (1990).
26   21    Tr     Thứ Sáu. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria. Lễ nhớ. Hc 44, 1.10-15; Mt 13,16-17.
                       Bổn Mạng: Cha Gioakim Lâm Văn Năm; Cha Gioakim Nguyễn Văn Tường; Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn; Cha Gioakim Ngô Văn Chương.
27    22    X      Thứ Bảy. Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.
28    23    X      CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B. 2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15
                        Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh Xuyên (Melchior Garcia Sampedro) bị lăng trì (1858).
                       Đức cha Thánh Xuyên, tử đạo.          
                       Giáo xứ Nam Điền Ngọc Tiên chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 33
YÊU THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO

Tình yêu đối với người nghèo không thể đi đôi với tình yêu vô độ đối với của cải hoặc việc sử dụng của cải cách ích kỷ:
“Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các ngươi hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các ngươi. Tài sản của các ngươi đã hư nát, quần áo của các ngươi đã bị mối ăn. Vàng bạc của các ngươi đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các ngươi; nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các ngươi. Các ngươi đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các ngươi đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các ngươi. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các ngươi, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tại Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các ngươi đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các ngươi đã được no đầy thỏa mãn trong ngày sát hại. Các người đã kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người” (Gc 5,1-6).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2445)
29    24    Tr    Thứ  Hai. Thánh Mácta, Maria và Lazarô. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).
30    25    X     Thứ Ba. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.
                       Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                       Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Đaminh.
31    26    Tr     Thứ Tư. Thánh Ignatiô Loyola, linh mục. Lễ nhớ 1Cr 10,31-11,1; Lc 14,25-33.
                      Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo (Đ).
                      Cha Đaminh Phạm Ngọc Đỉnh qua đời (2007).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay10,265
  • Tháng hiện tại616,023
  • Tổng lượt truy cập73,165,874
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây