Tháng 10/2024

Thứ tư - 27/12/2023 03:45  564
THÁNG MƯỜI
 

THÁNG MÂN CÔI ĐỨC MẸ
Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương, chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện hay trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. indulg, ấn bản 1999, concessio 17).
                        Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho sứ mạng được chia sẻ : Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo Hội được tiếp tục nâng đỡ bằng tất cả những phương thức có thể, một lối sống công nghị, việc đồng trách nhiệm, thúc đẩy  sự tham gia, sự hiệp thông và chia sẻ sứ mạng giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

1/10 29/8     Tr   Thứ Ba. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ kính.
Bổn mạng các xứ truyền giáo.
Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.
                    Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                        01/10/2005: Cha Giuse Nguyễn Thanh Điển.
2      30    Tr     Thứ Tư đầu tháng. Các Thiên Thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.
                        Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Tháng Chín Giáp Thìn (T)
3      1/9  X     Thứ Năm đầu tháng. G 19,21-27; Lc 10,1-12.
                        Ngày cầu cho các linh mục.
                        Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
03/10/1997: Cha Đaminh Phạm Văn Hồng; Cha Đaminh Đoàn Quang Thỏa; Cha Giuse Nguyễn Văn Thưởng; Cha Phaolô Đinh Quang Tiến; Cha Giuse Hoàng Minh Tới; Cha Giuse Phạm Minh Tuấn.  
4     2     Tr     Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
                       Hc 50,1.3-7 (hoặc Gl 6,14-18); Mt 11,25-30.  
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
5      3     X      Thứ Bảy đầu tháng. G 42,1-3.5-6.12-16; Lc 10,17-24.
                       Thánh Faustina Kowalska (Tr).
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
                       Dòng nữ Đaminh Bùi Chu chầu Thánh Thể.
6      4     X     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm B.
                        St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16 (hoặc Mc 10,2-12).          
                        Thánh Brunô, linh mục.
                        Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân, tử đạo.
                       Giáo xứ Ninh Cường, Long Châu, An Phú, Phong Lộc, Bình HảiXuân Phương chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 43
LÀM CHỨNG CHO CHÂN LÝ

Sự tử đạo là việc làm chứng cao cả nhất cho chân lý đức tin; đó là sự làm chứng cho đến nỗi phải chết. Vị tử đạo làm chứng cho Đức Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại, mà họ được liên kết với Người bằng đức mến. Vị tử đạo làm chứng cho chân lý đức tin và đạo lý Kitô giáo. Vị tử đạo chịu chết bằng hành vi của đức can đảm. “Hãy để tôi trở nên mồi ngon cho ác thú, nhờ chúng mà tôi được đến với Thiên Chúa”.
Hội Thánh hết sức quan tâm thu thập các kỷ niệm về những vị đã làm chứng cho đức tin của mình cho đến cùng. Đó là Hạnh các vị Tử Đạo. Các hạnh này là những văn thư lưu trữ về Chân Lý được viết bằng máu:
“Những lãnh địa trần gian và các vương quốc đời này không ích gì cho tôi. Đối với tôi, thà chết trong Đức Kitô Giêsu, còn hơn được thống trị các lãnh địa của trái đất này. Tôi tìm kiếm Người, Đấng đã chết cho chúng ta; tôi khao khát Người, Đấng đã sống lại vì chúng ta. Tôi sắp được sinh ra…”.
“Con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã xét con xứng đáng với ngày này và giờ này, để con được dự phần vào số các vị tử đạo... Chúa đã thực hiện lời Chúa hứa, lạy Thiên Chúa, Đấng trung tín và không biết nói dối. Vì hồng ân này và vì tất cả mọi sự, con ngợi khen Chúa, con chúc tụng Chúa, con tôn vinh Chúa nhờ vị Thượng Tế vĩnh hằng trên trời là Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Chúa. Nhờ Người, con tôn vinh Chúa cùng với Người trong Chúa Thánh Thần, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen".
 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2473 & 2474)
7      5      Tr     Thứ Hai. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ.
                        Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu chầu Thánh Thể.
8      6     X     Thứ Ba. Gl 1,13-24; Lc 10,38-42.  
                                              Hàn Lộ (Mát mẻ)
9      7      X     Thứ Tư. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.
Thánh Điônysiô, giám mục và các bạn tử đạo (Đ).
Thánh Gioan Leônarđô, linh mục (Tr).
10    8     X     Thứ Năm. Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.
                       Kỷ niệm ngày Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu được tấn phong giám mục (2009).
11    9     X      Thứ Sáu. Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.
                              Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr).
                              Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục, tử đạo (Đ).
12     10     X        Thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
                              Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
13    11    X      CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm B.
Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 (hoặc Mc 10,17-27).
                      Giáo xứ Quần Liêu, Phong Lâm, Nam Phú, Nam Phương  và giáo họ Đồng Phú (Nghĩa Dục) chầu Thánh Thể.
                     Cha Phaolô Phạm Thanh Tòng qua đời (2009).
               GIÁO HUẤN SỐ 44
NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN CHÂN LÝ

Các môn đệ của Đức Kitô đã “mặc lấy con người mới, là con người đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4,24). “Một khi đã cởi bỏ sự gian dối” (Ep 4,25), họ phải “từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha” (1 Pr 2,1).
Làm chứng dối và thề gian. Khi được phát biểu công khai, một khẳng định nghịch với chân lý mang tính nghiêm trọng đặc biệt. Trước tòa án, lời nói như thế trở thành việc làm chứng dối. Khi quả quyết như thế mà còn thề, thì đó là thề gian. Những cách hành động này góp phần vào việc hoặc kết án người vô tội, hoặc gỡ tội cho phạm nhân, hoặc gia tăng hình phạt cho bị cáo. Những cách hành động này làm phương hại cách nghiêm trọng đến việc thực thi công lý và sự công bằng của bản án do các thẩm phán tuyên ra.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2475 & 2476)
14    12    X      Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
15    13    Tr     Thứ Ba. Thánh Têrêxa Avila, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 8,22-27; Ga 15,1-8.
16    14    X     Thứ Tư. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.
                       Thánh Hedviges, nữ tu (Tr).
                       Thánh Margarita Maria Alacoque (Tr).
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                    16/10/1999: Cha Đaminh Đinh Xuân Cảnh; Cha Đaminh Đoàn Văn Cát; Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển; Cha Giuse Bùi Đức Hạnh; Cha Giuse Trần Trung Hiếu; Cha Antôn Đinh Mạnh Hùng; Cha Phêrô Lương Đức Thiệu; Cha Giuse Phạm Đức Tiến; Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh; Cha Đaminh Trần Đình Vận.
17   15    Đ     Thứ Năm. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục tử đạo. Lễ nhớ. Pl 3,17-4,1; Ga 12,24-26.
                      Thánh Phanxicô Kính (Isidore Gagelin), linh mục, tử đạo (Đ).
18   16   Đ      Thứ Sáu. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.      
19    17    X      Thứ Bảy. Ep 1,15-23; Lc 12,8-12.                       
                        Thánh Gioan Brebeuf, linh mục, Thánh Isaac Jôgues, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
                       Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục (Tr).
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
20    18     X    CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B.
                        Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45 (hoặc Mc 10,42-45).
Chúa nhật Truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Tr).
Quyên góp cho việc truyền giáo.
                       Giáo xứ Tân An, Đồng Liêu, Lạc Thành, Trung Hòa (Trùng Phương) và Duyên Thọ chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 45
NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN CHÂN LÝ

Sự tôn trọng thanh danh của các nhân vị cấm mọi thái độ và mọi lời nói có thể gây thiệt hại cách bất công cho họ. Sẽ có lỗi khi:
- Phán đoán hồ đồ, nghĩa là khi không có đủ cơ sở mà, ngay cả một cách thầm lặng, cho một khiếm khuyết về luân lý nơi người lân cận, là có thật.
- Nói xấu, nghĩa là khi không có lý do chính đáng cách khách quan, mà lại tiết lộ những khiếm khuyết hoặc lỗi phạm của kẻ khác cho những người chưa biết;
- Vu khống, nghĩa là khi dùng những khẳng định nghịch với chân lý mà làm hại thanh danh kẻ khác và tạo cơ hội cho người ta phán đoán sai lầm về người đó.
Để tránh phán đoán hồ đồ, mỗi người, bao nhiêu có thể, phải cố gắng giải thích theo nghĩa tốt, những tư tưởng, lời nói và việc làm của người lân cận: “Mỗi Kitô hữu đạo đức phải mau mắn hiểu lời nói hay ý định tối nghĩa của người khác theo nghĩa tốt, hơn là lên án. Nếu không có lý do nào để có thể bào chữa, thì phải hỏi người đó có ý nói gì; nếu người đó nghĩ hay hiểu cách không đúng lắm, thì hãy sửa chữa cách dịu dàng; nếu như vậy chưa đủ, thì phải tìm mọi phương thế thích hợp giúp người đó hiểu đúng và thoát được sai lầm”.
         (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2477 & 2478)
21    19    X     Thứ Hai. Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.
22    20    X      Thứ Ba. Ep 2,12-22; Lc 12,35-38.
                       Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).
23    21    X     Thứ Tư. Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.
                              Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân, tử đạo (Đ).
                                                       Sương giáng (Sương mù)
24    22    X     Thứ Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.
                        Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr)
                        Thánh Giuse Lê Đăng Thi, giáo dân, tử đạo (Đ)
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      24/10/2020: Cha Giuse Trần Văn Biên; Cha Gioan Tô Văn Dũng; Cha Đaminh Nguyễn Văn Đạt; Cha Giuse Vũ Văn Đình; Cha Đaminh Vũ Văn Hiệp; Cha Gioan B. Vũ Văn Khắc; Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãm; Cha Giuse Hoàng Văn Lợi; Cha Giuse Phạm Văn Phi; Cha Giuse Vũ Văn Phong; Cha Vinhsơn Ngô Văn Quyến; Cha Giuse Nguyễn Văn Quỳnh; Cha Đaminh Lương Văn Thuyên; Cha  Laurensô Đặng Xuân Tiến; Cha Đaminh Nguyễn Văn Tuấn; Cha Phêrô Vũ Ngọc Tuyến.
25    23    X     Thứ Sáu. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.                                
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục 
                   25/10/2003: Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn; Cha Giuse Nguyễn Văn Đàm; Cha Đaminh Đinh Ngọc Hoàn; Cha Phêrô Trần Đức Hoàn; Cha Giuse Lê Thành Tâm; Cha Giuse Phạm Văn Tứ.
26    24    X     Thứ Bảy. Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.  
27    25    X     CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm B.
                       Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.
                       Giáo xứ Thanh Thủy, Quần Cống, Phúc Đông,  Tây Đường Hải Điền chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 46
NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN CHÂN LÝ

Nói xấu và vu khống huỷ hoại thanh danh và danh dự của người lân cận. Mà danh dự là bằng chứng của xã hội đối với nhân phẩm, và mỗi người có quyền tự nhiên được hưởng danh dự, thanh danh và sự tôn trọng. Vì vậy, nói xấu và vu khống là phạm đến các nhân đức công bằng và bác ái.
Mọi lời nói và mọi thái độ sau đây đều phải bị cấm: nịnh hót, bợ đỡ hoặc tâng bốc để thúc đẩy và khuyến khích kẻ khác làm điều xấu và hành động cách sai lầm. Bợ đỡ là một lỗi phạm nghiêm trọng, nếu là đồng lõa với các thói xấu hoặc các tội nghiêm trọng. Ý muốn giúp đỡ hoặc tình bằng hữu không biện minh được cho lời nói hai lòng. Bợ đỡ là một tội nhẹ khi chỉ có ý để lấy lòng người khác, để tránh một điều xấu, thoát khỏi một tình thế khó khăn hay để đạt được những lợi ích chính đáng.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2479 & 2480)
28    26    Đ     Thứ Hai. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
                       Thánh Gioan Đạt, linh mục, tử đạo.
29    27    X     Thứ Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.
30    28    X     Thứ Tư. Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.                      
31   29    X      Thứ Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập107
  • Máy chủ tìm kiếm52
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay19,601
  • Tháng hiện tại471,832
  • Tổng lượt truy cập73,966,040
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây