Tháng 09/2024

Thứ tư - 27/12/2023 03:41  421
 


THÁNG KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU
Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho tiếng kêu của trái đất: Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người trong chúng ta biết lắng nghe bằng con tim  tiếng kêu của trái đất, tiếng kêu của những nạn nhân do những thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, biết dấn thân bảo vệ thế giới mình đang sống.

1/9  29/7  X    CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm B.
                       Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.
                       Ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường.
                       Giáo xứ Bách Tính, Giáo Lạc Ninh Sa chầu Thánh Thể.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                   01/9/2016: Cha Giuse Trần Văn Bôi; Cha Tôma Aq. Vũ Văn Đình; Cha Phaolô Phạm Thế Đoàn; Cha Đaminh Phạm Hoàng Lãm; Cha Vinhsơn Lưu Văn Linh; Cha Giuse Phạm Văn Quý; Cha Giuse Phạm Văn Thanh; Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh; Cha Tôma Trần Mạnh Trí.
GIÁO HUẤN SỐ 38
Điều Răn Thứ Tám

Điều răn thứ tám cấm xuyên tạc chân lý trong những tương quan với tha nhân. Chỉ thị luân lý này xuất phát từ ơn gọi của dân thánh, là làm chứng nhân cho Thiên Chúa của mình, Đấng là chân lý và muốn chân lý. Những sự xúc phạm đến chân lý, bằng lời nói hay bằng hành vi, đều là từ chối dấn thân theo sự ngay thẳng về luân lý. Những sự xúc phạm đó là những bất trung căn bản đối với Thiên Chúa và, theo nghĩa này, chúng huỷ hoại các nền tảng của Giao Ước.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2464)
2      30    X     Thứ Hai. 1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.                                 
                      Ngày Quốc khánh. Cầu cho Tổ quốc.
Tháng Tám Giáp Thìn (Đ)
3    1/8  Tr    Thứ Ba. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
                     Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                  03/9/2009: Cha Giuse Bùi Văn ; Cha Giuse Vũ Viết ; Cha Giuse Vũ Đình Lâm; Cha Giuse Đinh Quang Thành; Cha Phanxicô X. Trịnh Xuân Thủy; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Trung; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Tứ; Cha Vinhsơn Vũ Thanh Tùng.
4    2     X     Thứ Tư đầu tháng. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.
                      Ngày sùng kính Thánh Giuse.
                     Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
04/9/2014: Cha Vinhsơn Lê Quang Hiệp; Cha Giuse Nguyễn Văn Hồ; Cha Giuse Trần Ngọc Sơn; Cha Giuse Đào Văn Toàn; Cha Đaminh Trần Văn Tường; Cha Vinhsơn Trần Đức Văn.
5      3      X     Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.  
                            Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục; Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Piô IX ký sắc chia giáo phận Trung (Bùi Chu) từ giáo phận Đông Đàng Ngoài (1848).
Ngày cầu nguyện cho các linh mục.
6      4      X     Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
7      5     X     Thứ Bảy đầu tháng. 1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.        
                                                               Bạch lộ (Nắng nhạt)
8      6      X      CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm B.
                        Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.
                        Sinh nhật Đức Mẹ.
                       Giáo xứ Hưng Nhượng, Phú HóaChương Nghĩa chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 39
SỐNG TRONG CHÂN LÝ

Cựu Ước chứng tỏ: Thiên Chúa là nguồn mạch mọi chân lý. Lời Ngài là chân lý”. Luật của Ngài là chân lý. “Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ” (Tv 119,90). Bởi vì Thiên Chúa là “Đấng Chân Thật” (Rm 3,4), nên các phần tử của dân Ngài được kêu gọi sống trong chân lý.
Chân lý của Thiên Chúa được tỏ hiện cách trọn vẹn nơi Chúa Giêsu Kitô. Chính Người, Đấng tràn đầy ân sủng và chân lý, là “ánh sáng thế gian” (Ga 8,12). Chính Người là chân lý. Mọi kẻ tin vào Người, thì không còn ở trong bóng tối”. Môn đệ của Chúa Giêsu ở trong lời Người, để nhận biết chân lý có sức giải thoát và thánh hóa”. Bước theo Chúa Giêsu là sống bởi Thánh Thần chân lý”, Đấng Chúa Cha sai đến nhân danh Người, và là Đấng sẽ dẫn đưa đến “sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải tuyệt đối yêu mến chân lý: “Trong lời nói của anh em, hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không” (Mt 5,37).
     (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2465 & 2466)
                                                              Bạch lộ (Nắng nhạt)
9      7      X      Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
                       Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                    09/9/1999: Cha Giuse Nguyễn Văn Chân; Cha Giuse Đoàn Văn Đoàn; Cha Đaminh Lê Đức Hòa; Cha Giuse Nguyễn Văn Quang; Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện; Cha Đaminh Bùi Trung Thực; Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh; Cha Giuse Micael Vũ Minh Tuấn; Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn; Cha Phaolô Nguyễn Văn Yên (Bình).
10    8     X      Thứ Ba. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.
                  Cha Phaolô Trần Đức Nhuận qua đời (2006).
11    9     X      Thứ Tư. 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
12    10    X     Thứ Năm. 1Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38.
                        Thánh Danh Đức Maria (Tr).
13   11    Tr     Thứ Sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
14    12    Đ      Thứ Bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
                        Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17.
Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao - Bùi Chu chầu Thánh Thể.
15    13    X     CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm B.
                        Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.
                        Đức Mẹ Sầu Bi.
Giáo xứ Kim Thành, Phú Giáo, Phú Văn, Diêm Điền và giáo họ Lạc Trung (Quần Lạc) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 40
SỐNG TRONG CHÂN LÝ

Con người tự bản tính hướng đến chân lý. Con người buộc phải tôn trọng và làm chứng cho chân lý. “Theo phẩm giá của mình, mọi người, bởi vì là những nhân vị, .. được thôi thúc do bản tính của mình, và do nghĩa vụ luân lý, buộc phải tìm kiếm chân lý, trước hết là chân lý về tôn giáo. Họ cũng buộc phải gắn bó với chân lý đã được nhận biết, và xếp đặt toàn bộ đời sống mình theo các đòi hỏi của chân lý”.
Chân lý, xét như là sự ngay thẳng trong cách hành động và trong lời nói của con người, có tên gọi là sự chân thật, sự thành thật hoặc tâm hồn cởi mở. Chân lý hoặc sự chân thật là một nhân đức, cốt tại việc con người tỏ ra mình thành thật trong các hành vi của mình và thành thật trong các lời nói của mình, tránh xa lối sống hai mặt, dối trá và đạo đức giả.
    (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2467 & 2468)
16   14    Đ     Thứ Hai. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và
                        Thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
                        1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.
                        Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                        16/9/2006: Cha Vinhsơn Nguyễn Bản Mạnh.
17    15    X     Thứ Ba. 1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
                       Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                            Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo (Đ).  
18    16    X     Thứ Tư. 1Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35.
                       Thánh Đaminh Vũ Đức Trạch (Đoài), linh mục, tử đạo (Đ).
19    17    X     Thứ Năm. 1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.
                       Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ).
20    18    Đ     Thứ Sáu. Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
                            1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.
                       Thánh Gioan Tân (Charles Cornay), linh mục, tử đạo (Đ).
21    19    Đ     Thứ Bảy. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
                       Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
                       Thánh Phanxicô Phan (Jaccard), linh mục và thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo (Đ).
                       Giáo họ Matthêu (Hoà Định) chầu Thánh Thể.
22    20    X      CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B.
                        Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37.
                      Giáo xứ Đại Đê, Triệu Thông, Cát Xuyên Xuân Phong (Xuân Hóa) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 41
SỐNG TRONG CHÂN LÝ

“Con người không thể… chung sống với nhau nếu không tin nhau, xét như những người biểu lộ chân lý cho nhau”. Nhân đức chân thật trả lại cho người khác cách công bằng điều ta mắc nợ họ. Chân lý giữ sự trung dung chính đáng giữa điều phải được nói ra với điều bí mật phải giữ kín: chân lý bao hàm sự thành thật và sự kín đáo. Theo đức công bằng, “con người phải thành thật biểu lộ chân lý cho người khác”.
Người môn đệ Đức Kitô chấp nhận “sống trong chân lý”, nghĩa là, trong đời sống đơn sơ phù hợp với mẫu gương của Chúa và ở lại trong chân lý của Người. “Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người, mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối, và không hành động theo sự thật” (1 Ga 1,6).
      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2469 & 2470)
                                                               Thu phân (Giữa thu)
23    21    Tr    Thứ Hai. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.                                               
24    22    X      Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
25    23    X      Thứ Tư. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6. 
26   24    X      Thứ Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.   
                       Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).
27    25    Tr     Thứ Sáu. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. 1Cr 1,26-31; Mt 9, 35-38.   
28    26    X     Thứ Bảy. Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.
                       Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ).
                        Thánh Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo).
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
                       Giáo họ Sa Nam (Phú Thọ) chầu Thánh Thể.
                      Cha Giuse Đinh Viết Thục qua đời (2017)
29    27    X      CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm B.
                        Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.
                        Tổng lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel và Raphael.
Giáo xứ Vạn Lộc, Rạng Đông, Hà Dương (Lý Nghĩa), Cồn Vẽ và giáo họ Đông Phương (Lục Phương) chầu Thánh Thể.
                      Bổn Mạng: Cha Micae Phạm Văn Năng; Cha Micae Phạm Văn Tương.
GIÁO HUẤN SỐ 42
LÀM CHỨNG CHO CHÂN LÝ

Trước mặt quan Philatô, Đức Kitô tuyên bố Người đã đến thế gian là để làm chứng cho chân lý”. Kitô hữu không được “hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa” (2 Tm 1,8). Trong những trường hợp đòi phải làm chứng cho đức tin, Kitô hữu phải tuyên xưng đức tin một cách không úp mở, theo gương thánh Phaolô trước mặt các thẩm phán. Họ phải giữ “lương tâm không có gì đáng chê trách trước mặt Thiên Chúa và người ta” (Cv 24,16).
Bổn phận của các Kitô hữu là tham gia vào đời sống Hội Thánh, thúc đẩy họ hành động như những chứng nhân của Tin Mừng và chu toàn những nghĩa vụ phát xuất từ bổn phận đó. Làm chứng là lưu truyền đức tin bằng lời nói và việc làm. Làm chứng là một hành vi của đức công bằng nhằm thiết lập chân lý hoặc làm cho chân lý được nhận biết:
Mọi Kitô hữu, dù sống ở đâu, đều phải lấy gương mẫu đời sống và chứng từ lời nói để biểu lộ con người mới, mà họ đã mặc lấy qua bí tích Rửa Tội, và biểu lộ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng đã củng cố họ qua bí tích Thêm Sức.
 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2471 & 2472)
30    28    Tr    Thứ Hai. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Tm 3,14-17; Mt 13,47-52 (hoặc Lc 24,44-49).
                                             Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Vĩnh qua đời (2012).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập76
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay10,164
  • Tháng hiện tại615,922
  • Tổng lượt truy cập73,165,773
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây