Tháng 05/2024

Thứ hai - 11/12/2023 21:14  2264


THÁNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (GH 67).
Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho việc đào tạo các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh: Chúng ta hãy cầu nguyện để các tu sĩ nam nữ và các chủng sinh được lớn lên trong tiến trình ơn gọi nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn, làm họ trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng.

1/5 23/3  Tr    Thứ Tư đầu tháng. THÁNH GIUSE THỢ BỔN
MẠNG NAM GIỚI GIÁO PHẬN. Lễ nhớ.
St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.                 
Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), linh mục &
Thánh Gioan Louis Hương (Bonnard), linh mục, tử đạo.
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Sa Châu.
Giáo xứ Sa Châu chầu Thánh Thể.
Bổn Mạng: Cha Giuse Phạm Văn Bảo; Cha Giuse Mai Văn Châu; Cha Giuse Nguyễn Văn Đình; Cha Giuse Đỗ Văn Đường; Cha Giuse Vũ Viết ; Cha Giuse Vũ Đình Hài; Cha Giuse Trần Trung Hiếu; Cha Giuse Phạm Văn Hy; Cha Giuse Phạm Minh Phan; Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh (Cô Nhi Viện); Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh; Cha Giuse Hoàng Văn Tuấn; Cha Giuse Phạm Minh Tuấn.
2     24    Tr    Th Năm đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày cầu cho các linh mục.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
02/5/2009: Cha Giuse Mai Xuân Thanh.
3     25    Đ     Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                       1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
4      26    Tr    Thứ Bảy đầu tháng. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
                        Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
5      27    Tr     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, VI PHỤC SINH.
                        Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm B. Cv 10,25-
                        26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.
Giáo xứ Đồng Nghĩa, An Cư, An Lãng Chỉ Thiện chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 21
GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA HỘI THÁNH

Giáo huấn xã hội của Hội Thánh được triển khai vào thế kỷ thứ XIX khi Tin Mừng tiếp xúc với xã hội kỹ nghệ cơ khí hiện đại, với những cơ cấu mới của nó để sản xuất các sản phẩm tiêu thụ, với quan niệm mới của nó về xã hội, về quốc gia và quyền bính, với các hình thức mới của nó về lao động và quyền sở hữu. Sự triển khai giáo huấn của Hội Thánh về vấn đề kinh tế và xã hội, chứng tỏ giá trị trường tồn của giáo huấn Hội Thánh, đồng thời cho thấy ý nghĩa đích thực của Truyền thống luôn sống động và tích cực của Hội Thánh.
Giáo huấn xã hội của Hội Thánh là tập hợp các giáo huấn được nối kết với nhau, theo như đã được Hội Thánh giải thích về các biến cố xảy ra trong dòng lịch sử, dưới ánh sáng của toàn thể lời đã được Chúa Giêsu Kitô mạc khải, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Giáo huấn này sẽ được những người thành tâm thiện chí đón nhận hơn, khi nó gây cảm hứng nhiều hơn cho cách hành động của các tín hữu.
    (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2421 & 2422)
Lập hạ (Bắt đầu mùa hè)
6      28    Tr     Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
7     29    Tr     Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

Tháng Tư Giáp Thìn (T)

8    1/4    Tr     Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
9      2     Tr    Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, linh mục, tử đạo (Đ)
10    3     Tr    Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
                        Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Bắt đầu tuần chín ngày trước Lễ Chúa Thánh Thần  hiện xuống. Hằng ngày đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh  Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh, có ý xin 7 ơn Chúa Thánh Thần.
11    4     Tr     Thứ Bảy. Cv 18, 23-28; Ga 16,23b-28.
                      Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, giáo dân, tử đạo (Đ).
12    5     Tr     CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự Lễ và nghỉ việc xác. Thánh Vịnh Tuần III. Bài đọc Năm B. Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Ep 4,1-13 hoặc Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20.
                      Thánh Nêrêô và thánh Achillêô,tử đạo.
                      Thánh Pancratiô, tử đạo.
Theo truyền thống giáo phận, hôm nay đọc 33 kinh Tin Kính.
Giáo xứ Tân Phường Văn Giáo chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 22
GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA HỘI THÁNH

Giáo huấn xã hội của Hội Thánh đề ra những nguyên tắc để suy tư, quy định những tiêu chuẩn để phán đoán, và trình bày những kế hoạch để hành động:
Mọi hệ thống, theo đó các tương quan xã hội hoàn toàn được xác định bằng các yếu tố kinh tế, thì đều nghịch với bản tính của nhân vị và với bản chất của các hành vi nhân linh.
Lý thuyết nào lấy lợi nhuận làm quy luật độc hữu và mục đích tối hậu của hoạt động kinh tế, thì không thể chấp nhận được về mặt luân lý. Lòng ham muốn vô trật tự về tiền bạc không ngừng gây ra những hậu quả lệch lạc. Đây là một trong những nguyên nhân của nhiều cuộc xung đột làm xáo trộn trật tự xã hội.
Hệ thống nào hy sinh “những quyền căn bản của các cá nhân và đoàn thể cho tổ chức sản xuất tập thể”, thì nghịch với phẩm giá con người. Mọi hành động giản lược các nhân vị thành những phương tiện thuần túy để trục lợi, đều nô lệ hóa con người, đưa tới việc thờ ngẫu tượng là tiền bạc, và góp phần truyền bá chủ thuyết vô thần. “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6,24; Lc 16,13).
    (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2423 & 2424)
13    6     Tr     Thứ Hai. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
                        Đức Mẹ Fatima (Tr).
14    7     Đ      Thứ Ba. THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
14/5/2016: Cha Tôma Aq. Nguyễn Văn Tuấn.
15    8     Tr     Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.  
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                        15/5/2011: Cha Giuse Nguyễn Văn Kiên.          
16    9     Tr     Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
17    10    Tr     Thứ Sáu. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
 18    11    Tr    Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
                      Ban chiều cử hành LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1- 5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
19    12    Đ     CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự Lễ và nghỉ việc xác.         
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.
Đọc hay hát ca tiếp liên.
                        Từ hôm sau nguyện kinh Truyền Tin.
Giáo xứ Phạm Pháo, Quỹ Đê, Phú ThọQuần Vinh chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 23
GIÁO HUẤN XÃ HỘI CỦA HỘI THÁNH

Hội Thánh không chấp nhận các ý thức hệ chuyên chế và vô thần, trong thời đại ngày nay, được nối kết với mọi hình thái chuyên chế độc tài. Đàng khác, Hội Thánh cũng phi bác chủ nghĩa cá nhân trong việc thực hành của “Chủ nghĩa tư bản” và việc cho luật thị trường là tối thượng trên lao động của con người. Việc điều hành kinh tế chỉ dựa trên kế hoạch tập trung làm băng hoại tận nền tảng các mối dây liên kết xã hội; việc điều hành kinh tế chỉ theo luật thị trường xúc phạm đến sự công bằng xã hội, “bởi vì có những đòi hỏi của con người không thể thoả mãn được nhờ thị trường”. Phải ủng hộ sự điều hành hợp lý đối với thị trường và các sáng kiến kinh tế, theo một bậc thang giá trị đúng đắn và nhằm vào công ích.
                   (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2425)
MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

20    13    Tr     Thứ Hai. Tuần VII Thường Niên. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm B. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, Lễ nhớ.
                        St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-27.
 Thánh Bernađinô Siena, linh mục (Tr).
21    14    X     Thứ Ba. Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.
          Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
22    15   X     Thứ Tư. Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.
                    Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).
                      Thánh Micae Hồ Đình Hy, giáo dân và thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn, giáo dân, tử đạo (Đ).
23    16   X     Thứ Năm. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.
24    17    X     Thứ Sáu. Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.
25    18   X     Thứ Bảy. Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.
Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                        Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr).
                        Thánh Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).
                      Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo (Đ).
                      Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
26    19    Tr     CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm B. Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
                        Thánh  Philipphê Nêri, linh mục.
                      Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục và thánh Matthêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), giáo dân, tử đạo.
Giáo xứ Hạc Châu Lã Điền chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 24
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

Việc phát triển các hoạt động kinh tế và sự gia tăng sản xuất nhằm phục vụ các nhu cầu của con người. Đời sống kinh tế không chỉ nhằm để làm ra nhiều sản phẩm, gia tăng lợi nhuận hoặc quyền lực; nhưng trước tiên nó nhắm tới việc phục vụ các nhân vị, con người toàn diện và toàn thể cộng đồng nhân loại. Hoạt động kinh tế phải được hướng dẫn theo những phương pháp và luật lệ riêng, phải được thực thi trong các giới hạn của trật tự luân lý, theo sự công bằng xã hội, để phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa về con người.
Lao động của con người xuất phát trực tiếp từ những nhân vị, đã được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và được kêu gọi để tiếp nối công trình tạo dựng, cùng với nhau và cho nhau, bằng việc làm chủ trái đất". Vì vậy, lao động là một bổn phận: “Ai không chịu làm việc thì cũng dừng ăn” (2 Tx 3,10). Lao động biểu dương các hồng ân của Đấng Tạo Hoá và những tài năng đã lãnh nhận. Lao động cũng có giá trị cứu chuộc. Khi chịu đựng những vất vả của lao động trong sự kết hợp với Chúa Giêsu, người thợ làng Nazareth và đã chịu đóng đinh vào thập giá trên đồi Calvariô, con người cộng tác một cách nào đó với Con Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc của Người. Họ biểu lộ mình là môn đệ của Đức Kitô, khi vác thập giá hằng ngày trong hoạt động họ được kêu gọi chu toàn. Lao động có thể là một phương thế thánh hóa và làm sinh động các thực tại trần thế trong Thần Khí của Đức Kitô.
      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2426 & 2427)
27    20    X     Thứ Hai. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.
                        Thánh Augustinô, giám mục Canterbury (Tr).                        
28    21    X      Thứ Ba. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.
                        Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
29    22   X      Thứ Tư. 1Pr 1,18-25; Mc 10,32-45.
                        Thánh Giáo hoàng Phaolô VI (Tr).
            Cha Vinhsơn Trần Ngọc Bút qua đời (2015).
30    23    X      Thứ Năm. 1Pr 2,2-5.9-12; Mc 10,46-52.
31    24    Tr     Thứ Sáu. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABET. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay20,338
  • Tháng hiện tại593,183
  • Tổng lượt truy cập73,143,034
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây