Tháng 02/2024

Thứ hai - 11/12/2023 20:45  1633
THÁNG HAI


THÁNG THÁNH HOÁ CÔNG VIỆC LÀM
Cầu nguyện theo ý Đức Thánh cha
Cầu nguyện cho các bệnh nan y: Chúng  hãy cầu nguyện để những người mắc bệnh an y cũng như gia đình của họ luôn được hưởng những lợi ích của sự trợ giúp y khoa và lòng nhân đạo.

1/2 22/12 X     Thứ Năm đầu tháng. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.
Ngày cầu cho các linh mục.
2      23    Tr     Thứ Sáu đầu tháng. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH. Lễ kính. Ml3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).
                      Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), linh mục, tử đạo.
                            Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
02/02/1978:Cha Giuse Phạm Quang Vinh
02/02/2015: Cha Đaminh Phạm Kim Trọng.
3      24    X     Thứ Bảy đầu tháng. 1V 3,4-13; Mc 6,30-34.  
                       Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ).
                       Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
4      25    X     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, V THƯỜNG NIÊN Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B.
                       G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.
                       Giáo xứ Lạc Nam, Trung ChâuĐông Bình chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 10
ĐIỀU RĂN THỨ BẢY
Điều răn thứ bảy cấm lấy hoặc giữ của cải của người khác cách bất công, hay làm thiệt hại của cải của họ bất cứ bằng cách nào. Điều răn này dạy phải giữ đức công bằng và bác ái về những của cải trần thế và thành quả lao động của con người. Vì công ích, điều răn này đòi phải tôn trọng quyền chung hưởng (destinationem universalem) các của cải, và quyền tư hữu. Kitô hữu cố gắng trong đời sống mình biết dùng của cải trần thế để phục vụ Thiên Chúa và tình bác ái huynh đệ.
                (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2401)

Lập xuân (Bắt đầu mùa xuân)
5      26    Đ     Thứ Hai. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ
                        1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.
6      27    Đ     Thứ Ba. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.
7      28    X     Thứ Tư đầu tháng. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
8      29    X     Thứ Năm. 1V 11,4-13; Mc 7,24-30.
                       Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr).
                       Thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).
9      30    X     Thứ Sáu. 1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.  
                       Có thể cử hành Lễ Tất Niên (Tr): Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
                       Lễ Giao Thừa (Tr). Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.   
HẾT NĂM QUÝ MÃO
SANG NĂM GIÁP THÌN
Tháng Giêng Giáp Thìn (T)
10    1/1  Tr    Thứ Bảy. MÙNG MỘT TẾT GIÁP THÌN. THỜ KÍNH ĐỨC CHÚA CHA. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr). Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM374): Lễ Tân Niên. St 1,14-18 (hoặc Is 65,17-21 hoặc Is 11,1-9);
                            Pl 4,4-8 (hoặc  Kh 21,1-6 hoặc Cl 3,12-17); Mt 6,25-34(hoặc Mt 5,43-48 hoặc Ga 14,23-27).
                       Thánh Scholastica, trinh nữ.
11    2     X     CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm B.
                        Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.
                      Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày quốc tế bệnh nhân.  
Kỷ niệm ngày Đức cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh qua đời (1974).
MÙNG HAI TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CON.
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ
(Tr). Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM 374).
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

                                   GIÁO HUẤN SỐ 11
QUYỀN CHUNG HƯỞNG VÀ QUYỀN TƯ HỮU CỦA CẢI
Từ ban đầu, Thiên Chúa đã trao trái đất và các tài nguyên của nó cho nhân loại chung sức quản lý, để con người chăm sóc, chế ngự chúng bằng lao động và hưởng dùng hoa trái của trái đất. Của cải của công trình tạo dựng được dành cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, trái đất được phân chia ra giữa người ta với nhau để bảo đảm an toàn cho cuộc sống của họ, vốn bị sự túng thiếu và bạo lực đe dọa. Sự tư hữu của cải là hợp pháp, để bảo đảm sự tự do và phẩm giá con người, để giúp mỗi người đáp ứng được các nhu cầu căn bản của mình và nhu cầu của những họ có bổn phận chăm lo. Sự tư hữu đó phải giúp biểu lộ tình liên đới tự nhiên giữa người với người.
Quyền tư hữu của cải, do mình làm ra hay nhận được một cách chính đáng, không hủy bỏ việc ban tặng trái đất cho toàn thể nhân loại ngay từ nguyên thủy. Quyền chung hưởng của cải vẫn đứng hàng đầu, mặc dầu sự thăng tiến của công ích đòi hỏi phải tôn trọng sự tư hữu, quyền tư hữu và việc thực thi quyền này.
      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2402 & 2403)
12    3      X     Thứ Hai. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.
MÙNG BA TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr).
Có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 374).
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

                        Cha Giuse Phạm Đình Chẩn qua đời (1994).
                        Cha Đaminh Phan Văn Điển qua đời (2015).
13    4     X      Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.
                        Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, tử đạo (Đ).
MÙA CHAY
        “Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
Lưu ý:
        1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật IV và các ngày Lễ trọng cùng Lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).
        2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
        a. Không được cử hành các Lễ ngoại lịch và các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
        b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM374).
        c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
        1) CGKPV
        a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó, với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
        b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 238-239).
        2) Thánh Lễ
        Linh mục cử hành Thánh Lễ theo ngày phụng vụ nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của Lễ nhớ, nếu Lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM355a).
        3. Trong Thánh Lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
        4. Trong các Lễ trọng và Lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
        5. Khi cử hành Bí Tích hôn phối trong cũng như ngoài Thánh Lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 32).
14    5     Tm   Thứ Tư. LỄ TRO. Buộc giữ chay và kiêng thịt.
                        Thánh Vịnh tuần IV.
                        Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
                        Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục.
15     6      Tm    Thứ Năm sau Lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25  
16     7      Tm    Thứ Sáu sau Lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15  
17     8      Tm    Thứ Bảy sau Lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
                              Bảy thánh lập Dòng tôi tớ Đức Mẹ.         
                         Cha Vinhsơn Nguyễn Đức Hiệp qua đời (2011).
18    9     Tm   CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B.
                        St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.
Giáo xứ Phúc Điền, Thuận Thành, Quế Phương, Cổ Ra Trang Hậu chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 12
QUYỀN CHUNG HƯỞNG VÀ QUYỀN TƯ HỮU CỦA CẢI

“Khi sử dụng của cải, con người phải coi những của cải bên ngoài mà mình sở hữu cách hợp pháp, không chỉ như của riêng mình, nhưng còn như của chung, theo nghĩa là chúng có thể mang lại lợi ích không những cho mình, mà còn cho những người khác nữa”. Việc sở hữu của cải làm cho chủ sở hữu thành một người quản trị của Chúa quan phòng, để làm cho của cải này sinh hoa lợi và truyền thông các phúc lợi của nó cho người khác, trước hết là cho những người lân cận của mình.
Những tư liệu sản xuất - vật chất hoặc phi vật chất - như đất đai hoặc cơ xưởng, những khả năng hay kỹ thuật, đòi hỏi những người sở hữu chúng phải biết chăm sóc để lợi tức của chúng đem lại ích lợi cho nhiều người nhất. Những người sở hữu các của cải để tiêu dùng, phải sử dụng chúng cách điều độ, dành phần tốt nhất cho khách, cho người bệnh hoặc cho người nghèo.
Vì công ích, chính quyền có quyền và bổn phận điều tiết việc thực thi hợp pháp quyền sở hữu.
      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2404, 2405 & 2406)
19    10   Tm   Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.                                 
20    11   Tm   Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

21    12    Tm   Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
22     13     Tr       Thứ Năm. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.        
23    14    Tm   Thứ Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
                        Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo.
24    15    Tm   Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
25    16    Tm   CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm B. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 31b-34; Mc 9,2-10.
        Giáo xứ Hà Cát, Lục Phương, Xuân Dục Giáp Phú chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 13
TÔN TRỌNG CÁC NHÂN VỊ VÀ CỦA CẢI CỦA HỌ
Trong lãnh vực kinh tế, việc tôn trọng nhân phẩm đòi phải thực thi đức tiết độ, để điều tiết sự say mê của cải trần thế; đức công bằng, để bảo vệ các quyền của người lân cận và trả lại cho họ những gì thuộc về họ; và tình liên đới, theo khuôn vàng thước ngọc (regula aurea) và theo lòng quảng đại của Chúa, là Đấng vốn giàu sang, đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để lấy cái nghèo của Ngài mà làm cho chúng ta trở nên giàu có.
                  (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2407)
26    17    Tm   Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
27    18    Tm   Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
28    19   Tm   Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.  
                        Cha Đaminh Đinh Ngọc Trác qua đời (1982).
29        20        Tm      Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm50
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay20,338
  • Tháng hiện tại593,124
  • Tổng lượt truy cập73,142,975
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây