Tháng 11/2024

Thứ tư - 27/12/2023 03:50  391
THÁNG MƯỜI MỘT

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Hãy dâng Thánh Lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
                            Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho những người đã mất con : Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người cha mẹ phải than khóc vì cái chết của người con trai hay con gái, tìm thấy sự nâng đỡ của cộng đoàn và nhận được từ Thánh Thần an ủi sự bình an trong tâm hồn.
 
Tháng Mười Giáp Thìn (Đ)
1/11 1/10   Tr  Thứ Sáu đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3;Mt 5,1-12a.
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
                       Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh Liêm (Jerónimo Hermosilla) và Đức cha Thánh Vinh (Valentinô Berrio Ochoa) bị xử trảm (1861).
                       Đức cha Thánh Liêm, Đức cha Thánh Vinh và Thánh Phêrô Bình (Almato), linh mục, tử đạo.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       01/11/1973: Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh.
Lưu ý:
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.
2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
                                       
2      2     Tm  Thứ Bảy đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. 
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
Lưu ý:
Theo Tông Hiến ngày 10/8/1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh Lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
Cho mỗi Thánh Lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v..., 1973, tr. 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ Cầu hồn, 1974, tr. 61-106).
3      3    X      CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XXXI THƯỜNG
                       NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm B. Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34.
                       Thánh Martinô Porres, tu sĩ.
                       Thánh Phêrô Phanxicô Bắc (Néron), linh mục, tử đạo.
                        Giáo lý viên giáo phận, Kính Danh, Lý Nghĩa  Tích Tín chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 47
NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN CHÂN LÝ
Khoe khoang hoặc khoác lác là một lỗi phạm nghịch với chân lý. Cũng phải nói như vậy về châm biếm, khi có ý làm mất uy tín một ai đó, bằng cách diễu cợt, với ý xấu, một điều gì trong cách hành động của người đó.
Nói dối là nói điều sai, với ý định đánh lừa kẻ khác” Chúa tố giác sự nói dối là công việc của ma quỷ: “Cha các ngươi là ma quỷ .... Sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối” (Ga 8,44).
Nói dối là sự xúc phạm trực tiếp nhất đến chân lý. Nói dối là nói hay hành động nghịch với chân lý để dẫn đến sự sai lầm. Nói dối, vì làm hại cho tương quan của con người với chân lý và với người lân cận, nên xúc phạm đến tương quan nền tảng giữa con người và lời nói của con người với Chúa.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2481, 2482 & 2483)
4      4      Tr     Thứ Hai. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.
5      5      X      Thứ Ba. Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.  
                        Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, linh mục, tử đạo (Đ).
6      6      X     Thứ Tư đầu tháng. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.
                        Ngày sùng kính Thánh Giuse.
                        Cha Augustinô Vũ Quốc Toàn qua đời(1993).
7      7      X    Thứ Năm đầu tháng. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
                       Thánh Giaxintô Gia (Castañeda), linh mục; Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm, linh mục, tử đạo (Đ).
                       Ngày cầu cho các linh mục.
                       Cha Giuse Nguyễn Đức Khoan qua đời (2020)
Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
8      8      X   Thứ Sáu. Pl 3,17- 4,1; Lc 16,1-8.
                       Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục;
                       Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục;
                       Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục;
                       Thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân và
                       Thánh Martinô Thọ, giáo dân, tử đạo (Đ).
9      9     Tr    Thứ Bảy. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
                       Ed 47,1-2.8-9.12; (hoặc 1 Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.
10    10    X     CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm B.
                       1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hoặc Mc 12,41-44).
                       Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh.
                      Giáo xứ Liên Thủy, An Đạo, Quỹ Nhất, Tư Khẩn Tương Nam chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 48
NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN CHÂN LÝ

Tính nghiêm trọng của tội nói dối được đo lường tuỳ theo bản chất của chân lý mà tội đó đã làm sai lạc, tùy theo các hoàn cảnh và các ý hướng của kẻ nói dối, và những thiệt hại mà các nạn nhân của nó phải hứng chịu. Nếu sự nói dối tự nó chỉ là tội nhẹ, thì cũng trở thành tội trọng, khi nó xúc phạm cách nghiêm trọng đến các nhân đức công bằng và bác ái.
Sự nói dối tự bản chất là đáng lên án. Nó làm mất giá trị của lời nói, vốn có mục tiêu là truyền thông cho kẻ khác chân lý mình đã biết. Chủ ý đưa người khác vào sai lầm, bằng những khẳng định nghịch với chân lý, là lỗi phạm đến công bằng và bác ái. Tính quy tội càng lớn hơn, khi ý hướng đánh lừa có nguy cơ gây ra những hậu quả tai hại cho những ai bị lìa xa điều chân thật.
     (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2484 & 2485)
11    11    Tr    Thứ Hai. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.  
                       Cha Giuse Nguyễn Đức Dung qua đời (2022)
12    12      Đ     Thứ Ba. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10
13   13    X     Thứ Tư. Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.
14    14    X     Thứ Năm. Plm 7,20; Lc 17,20-25.
                        Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể (Cuénot), giám mục, tử đạo (Đ).
15    15    X     Thứ Sáu. 2Ga 4-9; Lc 17,26-37.
                         Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
16   16    X    Thứ Bảy. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.
                      Thánh Margarita Scotland (Tr).
                      Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).
                      Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
17    17    X   CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B.
                      Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32.
                     Thánh nữ Êlisabeth Hungari.
Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991).
2Mcb 7,1.20-23.27b.29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
                       Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Quần Phương. Giáo xứ Quần Phương chầu Thánh Thể.
                       Cha Giuse Đinh Xuân An qua đời (2008).
GIÁO HUẤN SỐ 49
NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN CHÂN LÝ

Sự nói dối (bởi vì xúc phạm đến nhân đức chân thật), thật sự là một bạo lực đối với tha nhân. Nó làm tổn thương người đó về khả năng nhận thức, là điều kiện của mọi phán đoán và mọi quyết định. Nó là mầm mống sự chia rẽ giữa các tâm trí và mầm mống mọi điều xấu do chia rẽ gây ra. Nói dối là tai họa cho mọi xã hội, nó phá hủy sự tin tưởng giữa con người và cắt đứt các tương quan dệt nên xã hội.
Bất cứ lỗi phạm nào nghịch với sự công bằng và chân lý đều đòi phải có bổn phận đền bù, mặc dù tác giả của nó đã được tha thứ. Khi không thể đền bù lỗi phạm cách công khai, thì phải làm cách kín đáo; nếu không thể đền bù cách trực tiếp cho người bị hại, thì phải đền bù cho người ấy một cách luân lý, vì lý do bác ái. Bổn phận đền bù này cũng liên quan tới những lỗi phạm nghịch với thanh danh của người khác. Việc đền bù này – đền bù luân lý (moralis reparatio) và có khi là đền bù vật chất (materialis reparatio), – phải được thẩm định theo mức độ sự thiệt hại đã gây ra. Sự đền bù bắt buộc theo lương tâm.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2486 & 2487)
18    18    X      Thứ Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.
                   Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).
19   19    X      Thứ Ba. Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
20   20    X      Thứ Tư. Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.
                      Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng, tử đạo (Đ).
                      Cha Vinhsơn Đặng Ngọc Đường qua đời (2003).
21    21    Tr     Thứ Năm. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dc 2,14-17; Mt 12,46-50.
22    22    Đ      Thứ Sáu. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
23   23    X     Thứ Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40.
                       Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
                       Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).
                       Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
                       Cha Vinhsơn Đinh Văn Mợi qua đời (2022).
24   24    Tr     CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC
GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Bài đọc Năm B. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.
                        Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn Tử đạo
Thánh Phêrô Cao (Dumoulin-Borie), giám mục; Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa, linh mục và thánh Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục, tử đạo.
                       Kỷ niệm ngày thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam (1960). Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo Hội tại Việt Nam.
                       Cử hành Thánh lễ trọng thể tại đền thánh Đại Đồng.
                       Giáo xứ Đại Đồng, Trung Linh, Xuân Đài, Hải NhuậnDòng Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu chầu Thánh Thể.
                       Cha Giuse Phạm Khắc Thẩm qua đời (2021).
GIÁO HUẤN SỐ 50
TÔN TRỌNG CHÂN LÝ

Quyền truyền thông chân lý không phải là tuyệt đối. Mỗi người phải sống phù hợp với giới luật yêu thương huynh đệ của Tin Mừng. Trong những trường hợp cụ thể, giới luật này đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận xem có phải tỏ bày sự thật, hay không tỏ bày, cho người yêu cầu.
Đức mến và sự tôn trọng chân lý phải quyết định câu trả lời cho mọi yêu cầu thông tin hay truyền thông. Lợi ích và sự an toàn của tha nhân, sự tôn trọng đời tư, công ích, là những lý do đủ để làm thinh không nói điều người khác không được biết, hay để dùng lời lẽ khôn ngoan. Bổn phận tránh gây gương xấu thường đòi buộc phải im lặng nghiêm ngặt. Không ai bị buộc phải tỏ bày một sự thật cho người không có quyền được biết.
Bí mật của bí tích Giao Hoà là thánh thiêng và không được tiết lộ bất cứ vì lý do nào. “Ấn tín bí tích là điểu bất khả xâm phạm; vì thế, tuyệt đối cấm cha giải tội không được tiết lộ hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và vì bất cứ lý do gì”.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2488, 2489 & 2490)
25    25    X      Thứ Hai. Thánh Vịnh tuần II. Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4.
                       Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).
26    26    X      Thứ Ba. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.                
                        Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       26/11/2015: Cha Giuse Phan Văn Duy; Cha Đaminh Nguyễn Văn Dương; Cha Giuse Nguyễn Văn Đình; Cha Giuse Phạm Văn Đình; Cha Phêrô Trần Văn Nam; Cha Giuse Vũ Văn Phương; Cha Giuse Trần Văn Toàn.
27   27    X      Thứ Tư. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
Kỷ niệm ngày Đức Cố Giám Mục Đaminh Hồ Ngọc Cẩn qua đời (1948).
28   28    X      Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28.
Thánh Anrê Trần Văn Trông, giáo dân, tử đạo (Đ).
29   29    X      Thứ Sáu. Kh 20,1-4.11 – 21,2; Lc 21,29-33.
                        Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      29/11/2005: Cha Phêrô Nguyễn Văn Đối; Cha Giuse Phạm Minh Phan; Cha Vinhsơn Lại Văn Quynh; Cha Đaminh Nguyễn Văn Thiện; Cha Giuse Vũ Phú Thịnh; Cha Vinhsơn Đinh Minh Thỏa; Cha Giuse Đỗ Hữu Trọng.
30     30     Đ      Thứ Bảy. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.
                        Thánh Giuse Du (Marchand), linh mục, tử đạo.
                        Bắt đầu tuần chín ngày kính Đức Mẹ Vô Nhiễm.
                       Bổn mạng: Cha Anrê Trần Văn Công.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay20,338
  • Tháng hiện tại592,103
  • Tổng lượt truy cập73,141,954
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây