Tháng 12/2023

Thứ tư - 28/12/2022 10:22  3478
THÁNG MƯỜI HAI
thang12

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng
Cho những người khuyết tật: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật trở thành tâm điểm chú ý của xã hội và các tổ chức biết thúc đẩy những chương trình hoà nhập, làm nâng cao sự tham gia tích cực của họ.

3/12   21/10        Tm           CHÚA NHẬT  ĐẦU THÁNG, I MÙA VỌNG.
                        Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm B.
                        Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.
                        Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục.
Giáo xứ Lục Thủy, Đồng Quỹ, Nam Đường, Tân CườngThượng Trại (Văn Giáo) chầu Thánh Thể.
Trong tuần chín ngày kính Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Bổn mạng: Cha Phanxicô Xaviê Phạm Hoan Đạo; Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Sỹ; Cha Phanxicô Xaviê Trịnh Xuân Thủy.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
3/12/2019: Cha Phêrô Nguyễn Văn Chương; Cha Phêrô Trần Văn Dũng; Cha Giuse Đoàn Văn Tuân; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Thắng; Cha Gioan B. Ngô Văn Tùng.
Lưu ý: Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, không được cử hành Thánh Lễ an táng.
GIÁO HUẤN SỐ 1
CON CÁI LÀ TẶNG PHẨM CỦA THIÊN CHÚA
Đứa con không phải là một của nợ (debitum), nhưng là một tặng phẩm (donum). “Tặng phẩm tuyệt hảo của hôn nhân” là một nhân vị. Đứa con không thể được coi như một vật sở hữu, như người ta thường nghĩ là mình có “quyền có con”. Trong lãnh vực này, chỉ đứa con mới thật sự có những quyền: “quyền được hiện hữu với tư cách là hoa trái phát xuất từ hành vi riêng của tình yêu phu phụ của cha mẹ nó, chính nó có quyền được tôn trọng như một nhân vị ngay từ lúc mới tượng thai”.
Tin Mừng cho thấy sự vô sinh thể lý không phải là một điều xấu tuyệt đối. Đôi phối ngẫu nào, sau khi đã tận dụng mọi trợ giúp chính đáng của y khoa, vẫn phải chịu nỗi đau khổ vô sinh, hãy kết hợp với thập giá của Chúa, là nguồn mạch mọi sự sinh sôi nảy nở thiêng liêng. Họ có thể nói lên lòng quảng đại của mình, bằng cách nhận làm nghĩa tử những đứa trẻ bị bỏ rơi và bằng cách tham gia việc phục vụ tha nhân.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2378 & 2379)

4      22    Tm   Thứ Hai. Is 2,1-5 (hoặc Is 4,2-6); Mt 8,5-11.
Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
5      23     Tm   Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24
6      24    Tm   Thứ Tư đầu tháng. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37
                        Thánh Nicôla, giám mục (Tr).
Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng, tử đạo (Đ).
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
7      25    Tr     Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám
                        mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.
                        Ngày cầu cho các linh mục.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
7/12/2001: Cha Antôn Đinh văn Đang; Cha Giuse Phạm Ngọc Đồng; Cha Gioan B. Vũ Tiến Khang; Cha Tôma Aq. Vũ Đức Thiên; Cha Gioakim Nguyễn Văn Tường; Cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng.
                                                                         Đại tuyết (Tuyết dày)
8      26    Tr     Thứ Sáu. ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM
                        NGUYÊN TỘI, QUAN THẦY GIÁO PHẬN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
Giáo xứ Phú Nhai chầu Thánh Thể.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Phú Nhai. Hôm nay cũng như các ngày: Chúa Nhật Phục Sinh, Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ (29/6), ai tham dự Thánh Lễ hoặc viếng Vương cung Thánh đường mà đủ điều kiện (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) thì được ơn toàn xá.
Lưu ý:
        Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, giúp đỡ người nghèo, làm một việc công ích, v.v... (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991).
        Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái như HĐGM Việt Nam đã cho phép.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
08/12/1963: Cha Phanxicô X. Phạm Hoan Đạo; Cha Đaminh Trần Văn Đoan; Cha Giuse Nguyễn Đức Giang; Cha Phaolô Vũ Minh Hòa; Cha Giuse Lê Ngọc Hoàn; Cha Đaminh Hoàng Văn Kiểu; Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh; Cha Phêrô Vũ Ngô Quý.
08/12/2007: Cha Giuse Trần Văn Bột; Cha Giuse Đỗ Văn Đang; Cha Gioan B. Vũ Quốc Đạt; Cha Giuse Đỗ Văn Đường; Cha Đaminh Phan Duy Hán; Cha Vinhsơn Trần Văn Huân; Cha Phêrô Bùi Trọng Khẩn; Cha Phaolô Đinh Minh Lượng; Cha Giuse Vũ Thế Nghinh; Cha Giuse Phan Văn Phong; Cha Giuse Phạm Văn Quyết; Cha Giuse Nguyễn Trọng Tính; Cha Giuse Phạm Văn Toan; Cha Giuse Phan Trung Triệu; Cha Gioan B. Trần Văn Vinh.
08/12/2011: Cha Đaminh Phạm Minh Hạnh; Cha Gioan Nguyễn Tri Phương; Cha Giuse Đoàn Văn Tỉnh.
9       27     Tm    Thứ Bảy.  Is  30,19-21.23-26; Mt 9,35-10, 1.6-8.
                              Thánh Gioan Điđacô (Tr).
10    28   Tm   CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh Vịnh tuần
                        II. Bài đọc Năm B.
                        Is 40, 1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.
                       Giáo xứ Đài Môn, Ngưỡng Nhân, An Nghĩa, Khoái Đồng Quỹ Ngoại chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 2
NGOẠI TÌNH
Ngoại tình: Từ này chỉ sự không chung thuỷ phu phụ. Khi hai người, mà ít là một trong hai đã có dây hôn phối, có quan hệ tính dục với nhau, kể cả nhất thời, thì phạm tội ngoại tình. Đức Kitô lên án tội ngoại tình, ngay cả khi chỉ là ngoại tình trong ước muốn đơn giản. Điều răn thứ sáu và Tân Ước tuyệt đối cấm ngoại tình. Các Tiên tri tố giác tính nghiêm trọng của tội ngoại tình. Các ngài thấy tội ngoại tình là hình ảnh của tội thờ ngẫu tượng.
Ngoại tình là một sự bất công. Người phạm tội đó bỏ không thực hiện những cam kết của mình. Người đó làm tổn thương dấu chỉ của giao ước là dây liên kết hôn nhân, vi phạm quyền của người phối ngẫu kia, và xâm phạm thể chế hôn nhân khi vi phạm hôn ước, là nền tảng của thể chế đó. Người đó làm phương hại đến điều thiện hảo của việc sinh sản và của con cái, vốn cần đến sự kết hợp bền vững của cha mẹ.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2380 & 2381

11    29    Tm   Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.
                       Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr).
                      Kỷ niệm ngày Đức cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất
                      qua đời (1999).
12    30    Tm   Thứ Ba. Is 40,1-11; Mt 18,12-14.
                        Đức Mẹ Guadalupe (Tr).  
                        Thánh Simon Phan Đắc Hoà, giáo dân, tử đạo (Đ).
Tháng Mười Một Quý Mão (T)
13    1/11 Đ     Thứ Tư. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.
14     2    Tr     Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
15     3    Tm   Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
16     4    Tm   Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
Lưu ý:
Thánh Lễ và CGKPV theo ngày 17/12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
Các ngày trong tuần từ 17 đến 31/12:
a. Không được cử hành các Lễ ngoại lịch và các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1. CGKPV
a.Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b.Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).
2. Thánh Lễ
               Linh mục cử hành Thánh Lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM355a).
17    5    Tm   CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm B.
                       Is 61,1-2a.10-11; Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.
Hôm nay có thể sử dụng lễ phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
                      Giáo xứ Giáp Nam, Xuân Dương, An Bài, Phú Ninh Giáp Nghĩa chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 3
LY DỊ
Chúa Giêsu nhấn mạnh đến ý định nguyên thuỷ của Đấng Tạo Hoá, Ngài đã muốn rằng hôn nhân là bất khả phân ly. Người bãi bỏ những nhân nhượng đã được xen vào trong Luật cũ.
Giữa những người đã chịu Phép Rửa, “hôn nhân thành nhận và hoàn hợp (ratum et consummatum) không thể được tháo gỡ do bất cứ quyền bính nhân loại nào, và vì bất cứ lý do nào, trừ lý do tử vong”.
Việc ly thân (separatio) của đôi phối ngẫu, nhưng vẫn duy trì dây liên kết hôn nhân, có thể là hợp pháp trong một số trường hợp đã được Giáo Luật dự liệu.
Nếu việc ly dị dân sự vẫn còn là phương cách duy nhất để bảo đảm một số quyền lợi hợp pháp, như việc chăm sóc con cái hoặc bảo vệ gia sản, thì có thể chịu đựng mà không lỗi phạm về luân lý.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2382 & 2383)

18    6    Tm   Thứ Hai. Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.  
Thánh Phêrô Trương Văn Đường, thầy giảng; Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, thầy giảng và thánh Phêrô Vũ Văn Truật, thầy giảng, tử đạo.
19    7     Tm   Thứ Ba. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, thầy giảng; thánh Đaminh Bùi Văn Uý, thầy giảng; thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, giáo dân; thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, giáo dân và thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, giáo dân, tử đạo.
20    8      Tm   Thứ Tư. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
           Cha Đaminh Phạm Ngọc Tiên qua đời(2015).
21    9      Tm   Thứ Năm. Dc 2,8-14 (hoặc Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
                            Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                      Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, linh mục và thánh Phêrô Trương Văn Thi, linh mục, tử đạo.
                      Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
21/12/2003: Cha Vinhsơn Mai Văn Kính.
22    10    Tm   Thứ Sáu. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.
                                                                 Đông chí (Giữa đông)
23   11    Tm   Thứ Bảy. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
                        Thánh Gioan Kêty, linh mục.

MÙA GIÁNG SINH
Sau việc cử hành hằng năm Mầu Nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của  Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
24    12  Tm   CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm B. 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.
                       Giáo xứ Phú An, Hồng Quang, Tân Bồi, Thịnh LongThánh Danh chầu Thánh Thể.
                       Ban chiều cử hành LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr).
Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc
Mt 1,18-25).
                            LỄ ĐÊM (Tr): Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
Lưu ý:
        Trong Lễ Vọng và Lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM137). GIÁO HUẤN SỐ 4
LY DỊ
Ly dị là một xúc phạm nghiêm trọng đối với luật tự nhiên. Ly dị cố ý phá vỡ khế ước đã được đôi phối ngẫu tự do ưng thuận, để sống với nhau cho đến chết. Ly dị làm tổn thương Giao ước cứu độ mà bí tích Hôn Phối là dấu chỉ. Sự tái hôn, mặc dầu được luật dân sự công nhận, càng làm cho tình trạng đổ vỡ thêm nghiêm trọng: người tái hôn, sau khi ly dị, sống trong tình trạng ngoại tình công khai và thường xuyên: “Người nam, sau khi bỏ vợ, không được lấy người khác. Người nữ bị chồng bỏ, cũng không được làm vợ người khác” (Thánh Basiliô Cả).
                  (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2384)
25    13    Tr      THỨ HAI. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác.
LỄ RẠNG ĐÔNG: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
LỄ BAN NGÀY: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hoặc Ga 1,1-5.9-14).
Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ Thánh Lễ nọ sang Thánh Lễ kia.
Không được cử hành Thánh Lễ an táng.
Lưu ý:
          Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba Thánh Lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi Thánh Lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi Thánh Lễ (GL951,1)
26    14   Đ     Thứ Ba. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO. Lễ kính. Cv 6,8-10;7,54-60; Mt 10,17-22.
27    15    Tr    Thứ Tư. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.
Giáo họ Bắc Đường (Tây Đường) chầu Thánh Thể.
Bổn mạng: Cha Gioan Tô Văn Dũng; Cha Gioan Đỗ Duy Môn; Cha Gioan Nguyễn Tri Phương.
28    16    Đ      Thứ Năm. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.
29    17    Tr    Thứ Sáu. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo.
30    18    Tr    Thứ Bảy. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.
31    19    Tr    CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
                  THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B. St 15,1-6; 21,1-3; Hr 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22.39-40).
                       Thánh Silvester I, giáo hoàng.
                       Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Kiên Lao, Giáo xứ Kiên Lao, Lạc ĐạoLác Môn chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
31/12/2015: Cha Antôn Vũ Đức Số.
                                           GIÁO HUẤN SỐ 5
LY DỊ
Ly dị cũng mang tính vô luân do sự xáo trộn nó đưa vào tế bào gia đình và vào xã hội. Sự xáo trộn này kéo theo những tổn hại nghiêm trọng: cho người phối ngẫu bị ruồng bỏ; cho con cái, bị tổn thương sâu xa bởi sự phân ly của cha mẹ, và thường bị dằng co giữa cha và mẹ; vì hậu quả lây lan của nó, ly dị thật sự là một tai ương cho xã hội.
Có thể xảy ra là một người trong đôi phối ngẫu là nạn nhân vô tội của việc ly dị do toà án dân sự công bố; lúc đó người này không vi phạm mệnh lệnh luân lý. Có sự khác biệt đáng lưu ý giữa người phối ngẫu thành thật cố gắng trung thành với bí tích Hôn Phối và bị ruồng bỏ cách bất công, với người phối ngẫu, do trọng tội về phía mình, phá huỷ hôn nhân đã thành sự theo Giáo Luật.
  (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2385 & 2386)
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập115
  • Máy chủ tìm kiếm60
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay13,733
  • Tháng hiện tại898,420
  • Tổng lượt truy cập72,264,766
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây