Tháng 06/2024

Thứ ba - 26/12/2023 23:02  2462
 
THÁNG SÁU
 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên Thập Giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha
Cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nhập cư, những người trốn chạy các cuộc chiến tranh hay sự nghèo đói, họ phải đối diện với những chuyến đi đầy nguy hiểm và bạo lực, có thể tìm thấy lòng hiếu khách cũng như những cơ hội mới về đời sống trong các nước đón nhận.


1/6 25/4    Đ    Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Giustinô, tử đạo. Lễ nhớ. Gđ 17,20b-25; Mc 11,27-33.
                        Thánh Giuse Nguyễn Văn Túc, giáo dân, tử đạo (Đ).
                            Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
2     26    Tr     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, IX THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
                       Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B.

                       Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.
                       Có thể đọc hay hát ca tiếp liên tùy ý.
                       Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo.
                       Thánh Đaminh Trần Duy Ninh, giáo dân, tử đạo.
                        Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Báo Đáp.
                       Giáo xứ Báo Đáp, Thánh Thể Thiếu Nhi Thánh Thể chầu Thánh Thể.
                      Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      02/6/2007: Cha Giuse Lê Văn Dương; Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ.

GIÁO HUẤN SỐ 25
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI
Trong lao động, con người thực thi và kiện toàn một phần các tài năng đã được ghi khắc trong bản tính của mình. Giá trị hàng đầu của lao động thuộc về con người, là tác giả và là mục tiêu của lao động. Lao động cho con người, chứ không phải con người cho lao động.
Mỗi người phải có thể rút từ lao động các phương tiện để nuôi sống mình và những người thuộc về mình, và để phục vụ cộng đồng nhân loại.
Mỗi người có quyền có sáng kiến về kinh tế, mỗi người nên sử dụng cách hợp pháp các tài năng của mình, để góp phần làm ra nhiều của cải cho mọi người được hưởng, và để thu lượm những hoa trái chính đáng do các nỗ lực của mình. Họ phải quan tâm để tuân theo những quy định do các quyền bính hợp pháp đề ra vì công ích.
Đời sống kinh tế liên quan đến nhiều quyền lợi khác nhau, thường đối nghịch nhau. Từ đó thường sinh ra các xung đột, là đặc điểm của đời sống kinh tế. Phải cố gắng giải quyết các xung đột bằng thương lượng, dựa trên sự tôn trọng các quyền lợi và bổn phận của mỗi thành phần xã hội: ban điều hành các nghiệp, đại diện công nhân, chẳng hạn các tổ chức nghiệp đoàn, và đôi khi, công quyền.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2428, 2429 & 2430).
3      27    Đ     Thứ Hai. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo.
                        Lễ nhớ. 2Pr 1,2-7; Mc 12,1-12
  Thánh Phaolô Vũ Văn Dương (Đổng), giáo dân, tử đạo (Đ).
4      28    X     Thứ Ba. 2Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.
5      29    Đ     Thứ Tư đầu tháng. Thánh Bônifaciô, giám mục,
                        tử đạo. Lễ nhớ. 2Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.
                       Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục; Thánh Đaminh Trần Văn Huyên, giáo dân và thánh Đaminh Trần Văn Toại, giáo dân, tử đạo (Đ).
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Mang chủng (Sao tua rua mọc)
Tháng Năm Giáp Thìn (Đ)  
6      1/5  X     Thứ Năm đầu tháng. 2Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.
                        Thánh Norbertô, giám mục (Tr).
                       Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân; Thánh Vinhsơn Phạm Văn Dương, giáo dân và thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân, tử đạo (Đ).
                       Ngày cầu cho các linh mục.
                     Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                    06/6/1976: Cha Vinhsơn Vũ Đình Cống; Cha Vinhsơn Lê Văn Luật; Cha Đaminh Nguyễn Kim Tiến; Cha Giuse Ngô Văn Tiện; Cha Đaminh Ngô Văn Viễn.                 
7      2     Tr    Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.
                        Lễ trọng. Bài đọc Năm B.
                        Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.
                      Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân, tử đạo (Đ).
                       Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.  
                    Tu Hội Đời Nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu chầu Thánh Thể.
8      3     Tr    Thứ Bảy đầu tháng. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ (Thiết lập năm 1944 bởi Đức Thánh cha Piô XII. Lễ nhớ bắt buộc từ năm 1996). 2Tm 4,1-8; Lc 2,41-51.
                        Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
                      Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                    08/6/2018: Cha Vinhsơn Lê Văn Hanh; Cha Giuse Phạm Văn Quang; Cha Vinhsơn Nguyễn Hữu Tạn; Cha Giuse Hoàng Văn Trường; Cha Đaminh Đặng Xuân Tuynh.
9    4     X     CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm B. St 3,9-15; 2Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-35.
                     Thánh Ephraem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh.
                       Giáo xứ Hưng Nghĩa, Tân Châu và giáo họ Tiền Lạc (Quần Liêu) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 26
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

Trách nhiệm của Nhà Nước. “Hoạt động kinh tế, nhất là kinh tế thị trường, không thể triển khai trong một môi trường không có thể chế pháp lý và chính trị. Trái lại, hoạt động kinh tế giả thiết rằng các quyền tự do cá nhân và quyền tư hữu phải được bảo đảm, cũng như một hệ thống tiền tệ ổn định và các dịch vụ công cộng hữu hiệu. Như vậy, nhiệm vụ chủ yếu của Nhà Nước là bảo đảm những vấn đề trên, để những người lao động và sản xuất có thể hưởng kết quả do sức lao động của họ, và nhờ đó họ cảm thấy được khích lệ để làm việc một cách có hiệu quả và lương thiện.. Một nhiệm vụ khác của Nhà Nước là phải giám sát và hướng dẫn việc thực thi các quyền con người trong lãnh vực kinh tế; tuy nhiên, trong lãnh vực này, trách nhiệm hàng đầu không thuộc về Nhà Nước, nhưng thuộc về các cá nhân, các nhóm, và các tập thể khác nhau tạo nên xã hội”.
Những người lãnh đạo xí nghiệp chịu trách nhiệm trước xã hội về mặt kinh tế và sinh thái của công việc làm ăn của mình". Họ buộc phải quan tâm đến lợi ích của con người chứ không chỉ lo gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận là cần thiết. Chúng cho phép thực hiện những đầu tư để bảo đảm tương lai của các xí nghiệp. Chúng bảo đảm công ăn việc làm.
    (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2431 & 2432)
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
09/6/2007: Cha Giuse Mai Văn Châu; Cha Giuse Trần Văn Chi; Cha Gioan B. Đoàn Văn Chinh; Cha Đaminh Phạm Văn Chương; Cha Anrê Trần Văn Công; Cha Đaminh Phạm Văn Dược; Cha Đaminh Mai Văn Đảm; Cha Giuse Trần Hưng Đạo; Cha Vinhsơn Phạm Văn Điệp; Cha Giuse Vũ Văn Đoán; Cha Augustinô Trần Văn Đông; Cha Giuse Vũ Đình Hài; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hậu; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hiến; Cha Phêrô Trần Thái Hiệp; Cha Phêrô Đinh Trung Hiếu; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng; Giuse Vũ Duy Hưng; Cha Đaminh Nguyễn Đức Huynh; Cha Giuse Phạm Văn Hy; Cha Đaminh Đinh Văn Khởi; Cha Giuse Phạm Văn Kích; Cha Giuse Phạm Văn Kỳ; Cha Gioan Đỗ Duy Môn; Cha Gioakim Lâm Văn Năm; Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh; Cha Giuse Trần Văn Phán; Cha Giuse Lại Văn Phú; Cha Giuse Lê Văn Sở; Cha Gioan B. Trần Ngọc Sơn; Cha Phanxicô X. Trần Văn Sỹ; Cha Giuse Trần Văn Thái; Cha Giuse Trần Văn Thắng; Cha Giuse Vũ Đức Thảo; Cha Giuse Đỗ Văn Thực; Cha Giuse Trần Văn Tiển; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Tính; Cha Giuse Hoàng Văn Tuấn; Cha Vinhsơn Trần Thiện Túy; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên; Cha Gioan B. Mai Quang Tuyến; Giuse Bùi Văn Tuyền; Cha Giuse Đinh Văn Viện.
10    5     X     Thứ Hai. 1V 17,1-6; Mt 5,1-12.
11    6     Đ     Thứ Ba . Thánh Barnabê, Tông đồ. Lễ nhớ , Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,6-13.
                        Giáo họ Nam Hà Nội (Dương A) chầu Thánh Thể.
12    7     X    Thứ Tư. 1V 18,20-39; Mt 5,17-19.
13    8     Tr    Thứ Năm. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1V 18,41-46; Mt 5,20-26.
                      Thánh Augustinô Phạm Viết Huy, giáo dân và thánh Nicôla Bùi Đức Thể, giáo dân, tử đạo (Đ).
                      Giáo họ Ngòi Voi (Quần Liêu) chầu Thánh Thể.
Bổn Mạng: Cha Antôn Đinh Văn Đang; Cha Antôn Đinh Mạnh Hùng; Antôn Vũ Đức Số; Antôn Đinh Văn Đông.
14    9     X    Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
15    10    X     Thứ Bảy. 1V 19,19-21; Mt 5,33-37.
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
16    11    X     CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm B.
Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.
                     Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân; Thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên, giáo dân; Thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi, giáo dân; Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương, giáo dân và thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, giáo dân, tử đạo.
Giáo xứ Văn Lý, Mộc ĐứcNam Hưng chầu Thánh Thể.
                      Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      16/6/1979: Cha Giuse Phạm Xuân Thi.

GIÁO HUẤN SỐ 27
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI
Quyền có việc làm và chọn nghề phải được mở ngỏ cho mọi người, không được kỳ thị cách bất công, cho người nam và người nữ, cho người khỏe mạnh và đau yếu, cho người địa phương và người di cư. Về phần mình, tùy hoàn cảnh, xã hội phải giúp đỡ để các công dân tìm được công ăn việc làm.
Tiền lương công bằng là kết quả hợp pháp của lao động Không trả hoặc giữ tiền lương lại, có thể là một bất công nghiêm trọng”. Để định giá việc trả lương cách công bằng, phải đồng thời lưu ý đến các nhu cầu và các đóng góp của mỗi người. “Căn cứ vào nhiệm vụ và năng suất của mỗi người, vào tình trạng của xí nghiệp và công ích, việc trả lương cho lao động phải bảo đảm cho con người khả năng xây dựng một cách xứng đáng cho mình và cho những người thuộc về mình một đời sống vật chất, xã hội, văn hóa và tinh thần”. Sự thỏa thuận giữa chủ và thợ không đủ để biện minh về mặt luân lý cho số tiền trả lương.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2433 & 2434)
17    12    X     Thứ Hai. 1V 21,1-16; Mt 5,38-42.
                       Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, giáo dân, tử đạo (Đ).
                       Kỷ niệm ngày Đức cha Trung (Pedro Muzagorri) qua đời (1936).
18    13    X    Thứ Ba. 1V 21,17-29; Mt 5,43-48.
19    14    X     Thứ Tư. 2V 2,1.4.6-14 ; Mt 6,1-6.16-18.
                        Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).
20    15    X     Thứ Năm. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.
21    16    Tr   Thứ Sáu. Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.
                        2R 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23
                                                                     Hạ c (Giữa hè)
22    17    X    Thứ Bảy. 2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34.  
                       Thánh Paulinô Nôla, giám mục (Tr).
                       Thánh Gioan Fisher, giám mục và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
                       Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
23  18    X      CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh Tuần IV. Bài đọc Năm B.
                        G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.
Kỷ niệm ngày Đức cha Thuận (Venceslao Onate) qua   đời (1897).
Giáo xứ Tân Lý, Vinh Phú, Nam Dương và giáo họ Tây Mỹ (Ninh Mỹ) chầu Thánh Thể.
                        Ban chiều : LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10 ; 1Pr 1,8-12 ; Lc 1,5-17.
                        Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                        23/6/2007: Cha Vinhsơn Mai Văn Bảo.

              GIÁO HUẤN SỐ 28
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI
Sự đình công là hợp pháp về mặt luân lý, khi đó là một phương thế không thể tránh được, hoặc thậm chí là cần thiết, để đạt được lợi ích tương xứng. Sự đình công là không thể chấp nhận được về mặt luân lý, khi kèm theo bạo động, hoặc hơn thế nữa nếu được dùng để nhằm những mục tiêu không trực tiếp liên hệ đến các điều kiện làm việc hoặc những mục tiêu nghịch với công ích.
Không đóng góp lệ phí cho những tổ chức an sinh xã hội do quyền bính hợp pháp quy định, là điều bất công.
Nạn thất nghiệp vì thiếu việc làm hầu như luôn làm tổn thương phẩm giá của nạn nhân và đe dọa sự quân bình của đời sống. Ngoài sự thiệt hại mà cá nhân người đó phải gánh chịu, nạn thất nghiệp còn đem lại nhiều nguy cơ cho gia đình họ.
 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2435 & 2436)
24  19    Tr     Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY
                       GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
                       Giáo họ Thanh Nhang (Thiện Giáo) chầu Thánh Thể.
                       Bổn Mạng: Cha Gioan B. Vũ Quốc Đạt; Cha Gioan B. Vũ Tiến Khang; Cha Gioan B. Trần Ngọc Sơn; Cha Gioan B. Mai Quang Tuyến; Cha Gioan B. Trần Văn Vinh; Cha Gioan B. Vũ Văn Vĩnh; Cha Gioan B. Ngô Văn Tùng; Cha Gioan B. Vũ Văn Khắc; Cha Gioan B. Lại Văn Ninh; Cha Gioan B. Trần Văn Tiệp.
                         Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
                      24/6/2022: Cha Gioakim Ngô Văn Chương ; Cha Gioan B. Lại Văn Ninh ; Cha Vinhsơn Phan Văn Uân ; Cha Giuse Nguyễn Văn Vĩnh.
25    20    X      Thứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.
26     21     X        Thứ Tư. 2V 22,8-13; 23,1-3; Mt 7,15-20.
                            Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh Minh (Domingo Henares) bị xử trảm (1838).
                            Đức cha Thánh Minh, giám mục và thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, tử đạo (Đ).
                        Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
                       26/6/2022: Cha Vinhsơn Nguyễn Cao Dũng.  
27    22    X    Thứ Năm. 2V 24,8-17; Mt 7,21-29.
                          Đức Mẹ hằng cứu giúp (Tr).
                        Thánh Cyrillô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                            Thánh Tôma Đào Đình Toán, thầy giảng, tử đạo (Đ).
                             Giáo họ Thiên Hương (Quỹ Nhất) chầu Thánh Thể.
                         Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                         27/6/2010: Cha Giuse Đỗ Văn Khang.
28    23    Đ     Thứ Sáu. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2Tm 2,22b-26; Ga 17,20-26.
                         Ban chiều cử hành LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ).Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
29    24    Đ     Thứ Bảy.THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.
  Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Phương Chính.
  Giáo xứ Phương Chính chầu Thánh Thể.
                        Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
  29/6/1983:Cha Phaolô Nguyễn Hòa Kiên; Cha Đaminh Phạm Kim Tiền
  29/6/2002: Cha Vinhsơn Ngô Viết Lục.
  29/6/2008: Cha Giuse Trần Minh Trí.
 Bổn Mạng: Cha Phêrô Nguyễn Văn Chương; Cha Phêrô Trần Văn Dũng; Cha Phêrô Nguyễn Văn Đối; Cha Phêrô Trần Thái Hiệp; Cha Phêrô Đinh Trung Hiếu; Cha Phêrô Trần Đức Hoàn; Cha Phêrô Bùi Trọng Khẩn; Cha Phêrô Trần Văn Nam; Cha Phêrô Nguyễn Đức Long; Cha Phêrô Vũ Ngô Quý; Cha Phêrô Lương Đức Thiệu; Cha Phêrô Vũ Ngọc Tuyến; Cha Phaolô Phạm Thế Đoàn; Cha Phaolô Vũ Minh Hòa; Cha Phaolô Nguyễn  Hòa Kiên; Cha Phaolô Đinh Minh Lượng; Cha Phaolô Đinh Quang Tiến; Cha Phêrô Phạm Văn Tùng
30   25    X      CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm B. Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43.
                       Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma.
                       Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo.
                        Giáo xứ Ân PhúTùng Nhì chầu Thánh Thể.
                              Quyên góp “đồng tiền Thánh Phêrô”.
                                             GIÁO HUẤN SỐ 29
SỰ CÔNG BẰNG VÀ TÌNH LIÊN ĐỚI GIỮA CÁC QUỐC GIA

Trên bình diện quốc tế, sự bất bình đẳng về các nguồn tài nguyên và các phương tiện kinh tế là hết sức lớn lao, đến nỗi nó gây nên một “hố sâu” thật sự giữa các quốc gia. Một bên là những quốc gia nắm giữ và gia tăng các phương tiện phát triển, bên kia là những quốc gia nợ nần chồng chất.
Nhiều nguyên do khác nhau về tôn giáo, chính trị, kinh tế và tài chính, khiến cho “vấn đề xã hội ngày nay mang một chiều kích quốc tế”. Tình liên đới là cần thiết giữa các quốc gia vốn có liên hệ chính trị phụ thuộc lẫn nhau. Tình liên đới còn hết sức cần thiết khi vấn đề là phải loại trừ những “cơ chế máy móc bất nhân” gây chướng ngại cho sự phát triển của các quốc gia chậm tiến. Thay vào các hệ thống kinh tài đầy lạm dụng hoặc thậm chí bóc lột, những tương quan thương mại bất công giữa các quốc gia, việc chạy đua vũ trang, cần phải có một nỗ lực chung để huy động các nguồn tài nguyên vào những mục tiêu phát triển luân lý, văn hóa và kinh tế “trước hết bằng việc làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng nhất và các bậc thang các lợi ích, dựa theo đó ... mà đề ra những kế hoạch”.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2437 & 2438)
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập170
  • Máy chủ tìm kiếm70
  • Khách viếng thăm100
  • Hôm nay30,593
  • Tháng hiện tại538,467
  • Tổng lượt truy cập74,032,675
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây