Tháng 11/2020

Năm 2020 - Phụng Vụ Năm A

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG MƯỜI MỘT

 
 
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Hãy dâng Thánh Lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

Trí tuệ nhân tạo:Cầu nguyện để cho những tiến bộ về người máy và về trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ cho lợi ích của con người.

1/11  16/9 Tr  CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ XXXI THƯỜNG NIÊN.
CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác.
Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3;Mt 5,1-12a.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Liêm (Jerónimo Hermosilla) và Đức Cha Thánh Vinh (Valentinô Berrio Ochoa) bị xử trảm (1861).
Đức Cha Thánh Liêm, Đức Cha Thánh Vinh và Thánh Phêrô Bình (Almato), linh mục, tử đạo (Đ).
                      
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
01/11/1973: Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh.

Lưu ý:

Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.

2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

2    17   Tm   Thứ Hai. Thánh Vịnh tuần III. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.       

Lưu ý:

Theo Tông Hiến ngày 10/8/1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh Lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).

Cho mỗi Thánh Lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v..., 1973, tr. 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ Cầu hồn, 1974, tr. 61-106).

3    18    X    Thứ Ba. Pl 2,5-11; Lc 14,15-24
Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).
Thánh Phêrô Phanxicô Bắc (Néron), linh mục, tử đạo (Đ). 

4    19    Tr   Thứ Tư đầu tháng.Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.
Pl 2,12-18; Lc 14,25-33. 
Ngày sùng kính thánh Giuse.

5     20   X    Thứ Năm đầu tháng. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu, linh mục, tử đạo (Đ).
Ngày cầu cho các linh mục.

6    21    X    Thứ Sáu đầu tháng. Pl 3,17 – 4,1; Lc 16,1-8.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Cha Augustinô Vũ Quốc Toànqua đời(1993)

7    22    X    Thứ Bảy đầu tháng. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15
Thánh Giaxintô Gia (Castañeda), linh mục; Thánh Vinh SơnPhạm Hiếu Liêm, linh mục, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
Lập Đông(Bắt đầu mùa đông)

8    23    X    CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm A.
Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13.           
Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; Thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân và Thánh Martinô Thọ, giáo dân, tử đạo (Đ).
Giáo xứ Bình Hải, Diêm Điền, Vạn Lộc Xuân Hóa chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 47
ĐỨC CẬY

Ðức cậy Kitô giáo tiếp nhận và kiện toàn niềm hy vọng của Ít ra en. Niềm hy vọng này bắt nguồn và noi theo lòng trông cậy của Ápraham. Tổ phụ Ápraham được mãn nguyện vì Thiên Chúa thực hiện những lời hứa nơi Ixaác, được thanh luyện qua việc thử thách hiến tế Ixaác (x. St 17,4-8; 22,1-18). “Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin; do đó, ông trở thành tổ phụ nhiều dân tộc” (Rm 4,18).

Ðức cậy Kitô giáo được triển khai ngay trong bài giảng đầu tiên của Ðức Giêsu về các mối phúc. Các mối phúc hướng niềm hy vọng của chúng ta lên Thiên Quốc như hướng về miền đất hứa mới, vạch đường chỉ lối xuyên qua những thử thách đang chờ đợi các môn đệ của Ðức Giêsu. Nhờ công ơn và cuộc khổ nạn của Ðức Giêsu Kitô, Thiên Chúa gìn giữ chúng ta trong đức cậy: “Chúng ta sẽ không phải thất vọng” (Rm 5,5). “Ðối với chúng ta, niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, để đi sâu vào bên trong... nơi Ðức Giêsu đã vào như người tiền phong mở đường cho ta” (Dt 6,19-20).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1819 & 1820a)

9    24   Tr    Thứ Hai. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
Ed 47,1-2.8-9.12; (hoặc 1 Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.

10   25    Tr   Thứ Ba. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.

11   26   Tr   Thứ Tư.Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.

12   27     Đ   Thứ Năm. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.Plm 7-20; Lc 17,20-25.

13   28    X    Thứ Sáu. 2Ga 4-9; Lc 17,26-37.

14   29    X   Thứ Bảy. 3Ga 5-8; Lc18,1-8.
Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể (Cuénot), giám mục, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
 
Tháng Mười Canh Tý (T)
15 1/10  X   CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm A.
Cn 3,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (Hoặc Mt 25,14-15.19-21).
Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ)(HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991). Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các Thánh tử đạo.
Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Giáo xứ Tân An, Tương Nam, Minh Đường Nam Trực chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 48
ĐỨC CẬY

 
Ðức cậy cũng là vũ khí bảo vệ ta trong cuộc chiến để được cứu độ: “mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ” (1Tx 5,8). Ðức cậy mang lại cho ta niềm vui, ngay trong thử thách: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân ...” (Rm 12,12). Ðức cậy được diễn tả và nuôi dưỡng trong kinh nguyện, nhất là kinh Lạy Cha, bản tóm lược tất cả những gì mà đức cậy gợi lên trong ta.

Do đó, chúng ta có thể hy vọng được hưởng vinh quang thiên quốc mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người và thực thi ý Người (x. Mt 7,21). Trong mọi hoàn cảnh, mỗi người phải hy vọng sẽ được ơn Thiên Chúa trợ giúp “bền đỗ đến cùng” (x. Mt 10,22) và được hưởng niềm vui thiên quốc như phần thưởng đời đời Thiên Chúa ban, vì các việc lành đã thực hiện nhờ ân sủng Ðức Kitô. Với lòng trông cậy, Hội Thánh cầu nguyện cho “mọi người được cứu độ” (1Tm 2,4), Hội Thánh mong được kết hợp với Ðức Kitô, Phu Quân của mình, trong vinh quang thiên quốc.
( Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1820b & 1821)

16   2     X    Thứ Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43
Thánh Margarita Scotland (Tr).
Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).

17    3    Tr   Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
Cha Giuse Đinh Xuân An qua đời (2008).

18   4     X    Thứ Tư. Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.
Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).

19   5    X    Thứ Năm. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.

20    6   X     Thứ Sáu.Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng, tử đạo (Đ).
Cha Vinh Sơn Đặng Ngọc Đường qua đời (2003).

21   7    Tr    Thứ Bảy. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17;Mt 12,46-50.
Dòng Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu chầu Thánh Thể.

22   8    Tr    CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Bài đọc năm A. 
Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Đại Đồng.
Giáo xứ Đại Đồng, Trung Linh, Xuân ĐàiHải Nhuận chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 49
ĐỨC MẾN

Ðức mến là nhân đức đối thần, nhờ đó, chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự vì chính Chúa, và vì yêu mến Thiên Chúa, chúng ta yêu mến người thân cận như chính mình.

Ðức Giêsu đặt đức mến làm điều răn mới (Ga 13,34). Khi yêu mến những kẻ thuộc về Người “đến cùng”(Ga 13, 1), Người biểu lộ tình yêu Người đã nhận được từ Chúa Cha. Khi yêu thương nhau, các môn đệ noi gương Ðức Giêsu, Ðấng đã yêu mến họ. Vì thế, Ðức Giêsu nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở trong tình yêu của Thầy”(Ga 15, 9). “Ðây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1822 & 1823)
Tiểu Tuyết(Tuyết xuất hiện)

23   9     X    Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. Kh 14,1-3,4-5;  Lc 21,1-4.
Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).

24   10   Đ    Thứ Ba. THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬĐẠO. Lễ trọng.
2 Mcb 7,1.20-23.27b.29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Thánh Phêrô Cao (Dumoulin-Borie),giám mục; Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa, linh mục và thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục, tử đạo.
Kỷ niệm ngày thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam (1960). Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo Hội tại Việt Nam.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Quần Phương.
Giáo xứQuần Phương chầu Thánh Thể.

25   11    X   Thứ Tư. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
Thánh Catharina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).

26  12    X    Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28.
Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày Đức Cha Riano Hòa qua đời (1884).
                      
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
26/11/2015:
Cha Giuse Phan Văn Duy;
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Dương;
Cha Giuse Nguyễn Văn Đình;
Cha Giuse Phạm Văn Đình;
Cha Phêrô Trần Văn Nam;
Cha Giuse Vũ Văn Phương;
Cha Giuse Trần Văn Toàn.

27   13   X    Thứ Sáu. Kh 20,1-4.11-21,2; Lc 21,29-33.
Kỷ niệm ngày Đức Cố Giám Mục Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn qua đời (1948).

28  14    X    Thứ Bảy. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.
Thánh Anrê Trần Văn Trông, giáo dân, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
 
HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2019 - 2020
NĂM PHỤNG VỤ 2020 - 2021
Năm B (Lược soạn)

29   15  Tm      CHÚA NHẬT I MÙA  VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc năm B.
Bắt đầu tuần chín ngày kính Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Giáo xứ Lục Thủy, Đồng Quỹ, Nam Đường Thượng Trại (Văn Giáo) chầu Thánh Thể.
 
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
29/11/2005: Cha Phêrô Nguyễn Văn Đối;
Cha Giuse Phạm Minh Phan;
Cha Vinh Sơn Lại Văn Quynh;
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Thiện;
Cha Giuse Vũ Phú Thịnh;
Cha Vinh Sơn Đinh Minh Thỏa;
Cha Giuse Đỗ Hữu Trọng.

30   16   Đ    Thứ Hai. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.
Thánh Giuse Du (Marchand), linh mục, tử đạo (Đ).
                      
vBổn mạng:Cha Anrê Trần Văn Công.
 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập377
  • Máy chủ tìm kiếm68
  • Khách viếng thăm309
  • Hôm nay27,634
  • Tháng hiện tại535,508
  • Tổng lượt truy cập74,029,716
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây