Tháng 03/2020

Năm 2020 - Phụng Vụ Năm A

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG BA

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa cũng được gọi là “con bác thợ mộc”. Vì thế, tại trường học của thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
 
Những người Công Giáo Trung Quốc: Cầu nguyện để Giáo Hội tại Trung Quốc kiên trì trong sự trung tín với Tin Mừng và lớn mạnh trong sự hiệp nhất.

1/3   8  Tm   CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ I MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần I.
Bài đọc năm A. St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 (hoặc Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.
Giáo xứ Liên Phú, Hai Giáp, Du Hiếu Giáp Năm chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 14
TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM

Càng làm điều thiện, con người càng trở nên tự do. Chỉ có tự do đích thực khi con người phục vụ cho điều thiện và công bằng. Khi bất tuân ý Chúa và chọn điều ác, con người lạm dụng tự do và trở nên “nô lệ tội lỗi”.
Có tự do, con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình theo mức độ chủ ý. Người càng đức hạnh, hiểu biết về sự thiện và sống khổ hạnh, ý chí càng làm chủ được các hành vi.
Việc quy lỗi và trách nhiệm về một hành động có thể được giảm bớt hay xóa bỏ do thiếu hiểu biết, sơ suất, do áp lực, sợ hãi, do thói quen, do tâm lý bất ổn, do các nhân tố tâm lý hay xã hội.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1733, 1734 & 1735)

2    9    Tm   Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.       

3    10    Tm   Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Cha Phêrô Trịnh Đình Trang qua đời (2014).

4    11   Tm   Thứ Tư đầu thángGn 3,1-10; Lc 11,29-32.
Thánh Casimirô (Tr).
Ngày sùng kính Thánh Giuse.

5    12    m   Thứ Năm đầu thángEt4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.
Ngày cầu cho các linh mục.
Kinh trập(Sâu nở)

Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
05/3/2005: 
Cha Giuse Phạm Quốc Điêm;
Cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng;
Cha Giuse Trần Quốc Tuyến

6   13   Tm   Thứ Sáu đầu tháng. Ez 18,21-28; Mt 5,20-26.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.           

7    14   Tm  Thứ Bảy đầu tháng. Đnl 26,16-19;Mt 5,43-48.
Thánh Perpêtua và Fêlicita, tửđạo (Đ).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ

8   15    Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần II.
Bài đọc năm A. St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.
Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
Giáo xứ Trực Chính, Định Hải, Nam Phương Phú Hải chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 15
TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM

Con người phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi trực tiếp chủ ý của mình :

Trong vườn địa đàng, sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa chất vấn Evà : “Ngươi đã làm gì thế?”. Chúa cũng hỏi Cain như vậy. Sau khi Vua Ðavít phạm tội ngoại tình với vợ Uria và ra lệnh giết ông này, ngôn sứ Nathan cũng đặt câu hỏi tương tự với vua.

Một hành động có thể là gián tiếp chủ ý khi nó là hậu quả của sự chểnh mảng đối với điều phải biết hay phải làm; ví dụ : gây ra một tai nạn vì không biết luật đi đường.

Tự do được thể hiện trong các mối tương quan giữa người với người. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, mỗi người đương nhiên có quyền được nhìn nhận như một con người tự do và có trách nhiệm. Mọi người có bổn phận tôn trọng quyền đó. Quyền sử dụng tự do là một đòi hỏi không thể tách rời khỏi phẩm giá con người, đặc biệt trong lãnh vực tâm lý và tôn giáo. Luật dân sự phải công nhận và bảo vệ quyền này, trong giới hạn công ích và trật tự công cộng.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1736& 1738)

9    16   Tm  Thứ Hai.Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
Thánh Phanxica Rôma, nữ tu (Tr).

Cha Đa Minh Trần Ngọc Tuất qua đời (2017)

10   17  Tm  Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Giuse.

11   18   Tm  Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
Thánh Đa Minh Cẩm, linh mục, tử đạo (Đ).

12  19   Tm  Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Kỷ niệm ngày Đức Cha Đa Minh Lê Hữu Cung qua đời (1987).

13  20   Tm  Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

14   21  Tm  Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

15  22   Tm   CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần III.
Bài đọc năm A. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hoặc Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
Giáo xứ Ngọc Lâm, Phú Hương, Trại Đáy (Nam Hòa) Trang Hậu chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN 16
TỰ DO CỦA CON NGƯỜI TRONG NHIỆM CỤC CỨU ĐỘ

Tự do và tội lỗi. Tự do của con người có giới hạn và có thể lầm lạc. Quả thực, con người đã sa ngã, đã tự ý phạm tội khi từ chối ý định yêu thương của Thiên Chúa, con người tự lừa dối mình và trở thành nô lệ tội lỗi. Sự tha hóa đầu tiên này kéo theo vô số những tha hóa khác. Ngay từ đầu, lịch sử nhân loại cho thấy nhiều tai họa và áp bức phát xuất từ tâm địa con người lạm dụng tự do.

Tự do bị đe dọa. Tự do không phải là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Quan niệm "con người là một chủ thể tự do, tự túc tự mãn, chỉ cần lo cho lợi ích riêng mình bằng cách lo hưởng thụ các lạc thú trần thế, là điều sai lầm. Mặt khác, những điều kiện về kinh tế và xã hội, chính trị và văn hóa cần thiết để thực thi tự do cách chính đáng, lắm khi bị phủ nhận và vi phạm. Những sự mù quáng và bất công này làm băng hoại đời sống luân lý và tạo dịp cho kẻ mạnh cũng như người yếu phạm tội nghịch đức ái. Khi xa lìa luật luân lý, con người làm thương tổn tự do của chính mình, làm nô lệ cho tính ích kỷ, cắt đứt tình huynh đệ với đồng loại và nổi loạn chống lại ý Chúa.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1739& 1740)

16   23  Tm  Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.

Cha Giuse Mai Quang Bao qua đời (2016)

17   24  Tm  Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.            
Thánh Patriciô, giám mục (Tr).

18   25  Tm  Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

19   26   Tr   Thứ Năm.
THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
19/3/2012: 

Cha Giuse Phạm Văn Bảo;
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Đại;
Cha Giuse Phạm Văn Hiển;
Cha Giuse Lê Văn Thiên;
Cha Giuse Trần Văn Thiết;
Cha Phaolô Nguyễn Văn Thuyên;
Cha Đa Minh Trần Ngọc Toản;
Cha Gioan B. Vũ Văn Vĩnh;
Cha Giuse Hoàng Quốc Vương.

Bổn Mạng:
Cha Giuse Bùi Văn ;
Cha Giuse Trần Tiểu Bôi;
Cha Giuse Trần Văn Bột;
Cha Giuse Nguyễn Văn Chân;
Cha Giuse Mai Văn Châu;
Cha Giuse Trần Văn Chi;
Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh;
Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển;
Cha Giuse Nguyễn Đức Dung;
Cha Giuse Lê Văn Dương;
Cha Giuse Đỗ Văn Đang;
Cha Giuse Nguyễn Văn Đàm;
Cha Giuse Trần Hưng Đạo;
Cha Giuse Phạm Quốc Điêm;
Cha Nguyễn Thanh Điển;
Cha Giuse Phạm Văn Đình;
Cha Giuse Vũ Văn Đoán;
Cha Giuse Đoàn Văn Đoàn;
Giuse Phạm Ngọc Đồng;
Cha Giuse Phan Văn Duy;
Cha Giuse Đỗ Văn Đường;
Cha Giuse Nguyễn Đức Giang;
Cha Giuse Vũ Viết ;
Cha Giuse Bùi Đức Hạnh;
Cha Giuse Phạm Văn Hiển;
Cha Giuse Vũ Văn Hiếu:
Cha Giuse Nguyễn Văn Hồ;
Cha Giuse Lê Ngọc Hoàn;
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng;
Cha Giuse Vũ Duy Hưng;
Cha Giuse Trần Duy Khấn;
Cha Giuse Nguyễn Đức Khoan;
Cha Giuse Hoàng Ngọc Khoát;
Cha Giuse Phạm Văn Kích;
Cha Giuse Nguyễn Văn Kiên;
Cha Giuse Phạm Văn Kỳ;
Cha Giuse Phạm Thành Lâm;
Cha Giuse Vũ Đình Lâm;
Cha Giuse Phan Trung Lăng;
Cha Giuse Vũ Thế Nghinh
Cha GiusePhạm Ngọc Oanh;
Cha Giuse Trần Văn Phán;
Cha Giuse Đỗ Văn Khang;
Cha GiuseVũ Văn Phương;
Cha Giuse Phan Văn Phong;
Cha Giuse Lại Văn Phú;
Cha Giuse Đinh Công Phúc;
Cha Giuse Nguyễn Văn Quang;
Cha Giuse Phạm Văn Quyết;
Cha Giuse Lê Văn Sở;
Cha Giuse Trần Ngọc Sơn;
Cha Giuse Lê Thành Tâm;
Cha Giuse Vũ Tiến Tặng;
Cha Giuse Trần Văn Thái;
Cha Giuse Phạm Khắc Thẩm;
Cha Giuse Trần Văn Thắng;
Cha Giuse Mai Xuân Thanh;
Cha Giuse Đinh Quang Thành;
Cha Giuse Vũ Đức Thảo;
Cha Giuse Phạm Xuân Thi;
Cha Giuse Lê Văn Thiên;
Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện;
Cha Giuse Trần Văn Thiết;
Cha Giuse Vũ Phú Thịnh;
Cha Giuse Đỗ Văn Thực;
Cha Giuse Phạm Văn Quý;
Cha Giuse Nguyễn Văn Thưởng;
Cha Giuse Phạm Đức Tiến;
Cha Giuse Trần Văn Tiển;
Cha Giuse Ngô Văn Tiện;
Cha Giuse Nguyễn Trọng Tính;
Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh;
Cha Giuse Đoàn Văn Tỉnh;
Cha Giuse Phạm Văn Toan;
Cha Giuse Trần Văn Toàn;
Cha Giuse Đào Văn Toàn;
Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh;
Cha Giuse Hoàng Minh Tới;
Cha Giuse Trần Minh Trí;
Cha Giuse Phạn Trung Triệu;
Cha Giuse Đỗ Hữu Trọng;
Cha Giuse Bùi Văn Tuyền;
Cha Giuse Phạm Văn Tứ;
Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ;
Cha Giuse Micael Vũ Minh Tuấn;
Cha Giuse Phạm Minh Tuấn;
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên;
Cha Giuse Trần Quang Tuyến;
Cha Giuse Trần Quốc Tuyến;
Cha Giuse Bùi Văn Tuyền;
Cha Giuse Đinh Văn Viện;
Cha Giuse Phạm Quang Vinh;
Cha Giuse Hoàng Quốc Vương;
Cha Giuse Phạm Văn Thanh;
Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh;
Cha Giuse Nguyễn Văn Quang;
Cha Giuse Hoàng Văn Trường.

20   27  Tm  Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.
Xuân phân(Giữa Xuân)

21  28  Tm  Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.                                

22  29  Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần IV.
Bài đọc năm A. 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hoặc Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
Giáo xứ Hoành Đông, Kiên Chính, Trung Thành Lạc Hồng chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN 17
TỰ DO CỦA CON NGƯỜI TRONG NHIỆM CỤC CỨU ĐỘ

 
Nhờ thập giá vinh hiển, Ðức Kitô đã cứu độ tất cả mọi người. Người cứu chuộc họ khỏi ách nô lệ tội lỗi. “Chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta”. Trong Người, chúng ta được hiệp thông với “sự thật nhờ đó chúng ta được tự do”. Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng ta và như thánh Phaolô dạy : “Ở đâu có Thánh Thần thì ở đó có tự do”. Ngay từ bây giờ, chúng ta tự hào về “tự do của con cái Thiên Chúa”.

Ân sủng Ðức Kitô không hề chèn ép tự do của chúng ta, khi tự do đi đúng hướng của Thiên Chúa và điều thiện mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng con người. Trái lại, kinh nghiệm Kitô giáo, đặc biệt trong sự cầu nguyện, cho thấy : càng ngoan ngoãn vâng theo sự thúc đẩy của ân sủng, chúng ta càng được gia tăng tự do nội tâm và lòng quả cảm trước thử thách, cũng như những áp lực và ràng buộc của thế giới bên ngoài. Nhờ tác động của ân sủng, Thánh Thần dẫn chúng ta đến sự tự do thiêng liêng để chúng ta trở thành những người tự nguyện cộng tác vào công trình của Người trong Hội Thánh và thế giới.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1741 & 1742)

23  30  Tm   Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục (Tr).

Tháng Ba Canh Tý (Đ)
24  1/3  Tm  Thứ BaEz 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

25   2    Tr    Thứ Tư.LỄ TRUYỀN TIN, Lễ trọng. Is 7,10-14.8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
Trong Thánh Lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần…và đã làm Người” thì bái gối (IM 137).

26   3   Tm   Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.

27   4   Tm   Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

28   5    Tm  Thứ Bảy.Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

Lưu ý:
Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ, tuỳ theo quyết định của HĐGM. Các Thánh giá thì che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.

29    6      Tm   CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.Thánh Vịnh tuần I.
                        Bài đọc năm A
. Ez 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45.
                        Giáo xứ Xuân Hòa, Liêu Ngạn, Hoành Nhị Nghĩa Dục chầu Thánh Thể.

 
GIÁO HUẤN SỐ 18
TỰ DO CỦA CON NGƯỜI TRONG NHIỆM CỤC CỨU ĐỘ

“Thiên Chúa cho con người tự định liệu để họ tự do gắn bó với Ðấng Sáng Tạo, nhờ đó tiến tới sự hoàn thiện và hạnh phúc”.

“Tự do là khả năng để hành động hay không hành động; nhờ đó con người có thể thực hiện những hành vi có ý thức. Tự do đạt tới mức hoàn hảo khi quy hướng về Thiên Chúa là sự thiện tối thượng”.
Tự do là đặc tính của những hành vi nhân linh. Con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi mình chủ ý làm. Hành động chủ ý thuộc về chính tác nhân.

Việc quy lỗi và trách nhiệm về một hành động có thể được giảm bớt hay xóa bỏ do thiếu hiểu biết, bạo lực, sợ hãi, và các nhân tố tâm lý hay xã hội khác.

Quyền sử dụng tự do là một đòi hỏi không thể tách rời khỏi phẩm giá con người, đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo và luân lý. Thực thi quyền tự do không có nghĩa là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

“Chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta”.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1743 đến 1747)
 
30   7    Tm  Thứ Hai. Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc Dn 13,41c-62); Ga 8,1-11.

31   8    Tm  Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Cha Giuse Vũ Văn Đại qua đời (2011).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập133
  • Máy chủ tìm kiếm81
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay20,431
  • Tháng hiện tại472,662
  • Tổng lượt truy cập73,966,870
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây