Năm 2020 - Phụng Vụ Năm A

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG BẢYTHÁNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

Gia đình của chúng ta:Cầu nguyện để những gia đình ngày hôm nay được tình yêu, sự kính trọng và sự an ủi đồng hành.

1/7 11     X   Thứ Tư đầu tháng.Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34.
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Cha Phêrô Lê Hoàng Thang qua đời (1993)

Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
01/7/2007: Cha Giuse Vũ Tiến Tặng.

2    12    X    Thứ Năm đầu tháng. Am 7,10-17; Mt 9,1-8.
Ngày cầu cho các linh mục

3     13    Đ   Thứ Sáu đầu tháng.
THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ. Lễ Kính. Ep 2, 19-22; Ga 20, 24-29. 
Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Bổn Mạng: Cha Tôma Trần Mạnh Trí.

4     14    X   Thứ Bảy đầu tháng.Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ (Tr).    

5   15    X     CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.Thánh Vịnh tuần II.
Bài đọc năm A. Dc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.
Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục.
Giáo xứ Nam Điền, Ngọc Tiên Nam Lạng chầu Thánh Thể.
Quyên góp “đồng tiền Thánh Phêrô”.
 
GIÁO HUẤN SỐ 30
PHÁN QUYẾT CỦA LƯƠNG TÂM
 
Với lương tâm, chúng ta nhận trách nhiệm về những hành vi đã thực hiện. Nếu con người làm điều xấu, phán đoán ngay chính của lương tâm làm chứng cho chân lý phổ quát của điều thiện và tố cáo việc lựa chọn sai trái. Lời kết án của lương tâm có thể dẫn con người đến hy vọng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi xác định lỗi lầm đã phạm, lương tâm nhắc nhở ta phải cầu xin ơn tha thứ, thực hành điều thiện và luôn trau dồi nhân đức nhờ ân sủng của Thiên Chúa trợ giúp.

Con người có quyền hành động theo lương tâm và trong tự do, để tự mình có những quyết định luân lý. Không được cưỡng bức ai hành động trái với lương tâm của họ. Cũng không được ngăn cản họ hành động theo lương tâm, nhất là trong lãnh vực tôn giáo.
 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1781 & 1782) 

6    16    X    Thứ Hai.Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tửđạo (Đ).
Tiểu thử (Nóng nhẹ)

Cha Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp qua đời (2013).

7    17    X    Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

8    18    X    Thứ Tư. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

9    19    X`   Thứ Năm. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15
Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).

10   20   X    Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân, tử đạo (Đ).

11   21   Tr    Thứ Bảy.
Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Cn 2,1-9; Mt 19,27-29.

12   22   X    CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III.
Bài đọc năm A. Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13, 1-23.
Thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục vàthánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, tử đạo.
Giáo xứ Âm Sa, Phong Lộc Quần Vinh chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 31
RÈN LUYỆN LƯƠNG TÂM

Lương tâm phải được rèn luyện và phán đoán luân lý phải được soi sáng. Một lương tâm được rèn luyện tốt sẽ phán đoán ngay thẳng và chân thật. Lương tâm này sẽ đưa ra những phán quyết theo lý trí, phù hợp với điều kiện đích thực như Ðấng Sáng tạo đầy khôn ngoan muốn. Việc giáo dục lương tâm rất cần thiết cho những người chịu các ảnh hưởng tiêu cực và bị tội lỗi cám dỗ làm theo ý riêng và bỏ những giáo huấn chính thức.

Giáo dục lương tâm là nhiệm vụ phải theo đuổi suốt đời. Ngay từ thời thơ ấu, trẻ con phải được hướng dẫn để nhận biết và thực hành luật nội tâm đã được lương tâm công nhận.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1783 & 1784a)

13   23   X    Thứ Hai. Is 1,10-17; Mt 10,34 – 11,1.
Thánh Henricô (Tr).

14   24   X    Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
Thánh Camilô Lellis, linh mục (Tr).

15   25   Tr   Thứ Tư.
Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 10, 5-7.13-16; Mt 11, 25-27
Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông),giáo dân, tử đạo (Đ).

16   26   X    Thứ Năm. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).

Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
16/7/1987:Cha Phêrô Nguyễn Đức Long.

17   27    X   Thứ Sáu. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8

18   28    X   Thứ Bảy Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
Thánh Đa Minh Đinh Đạt, giáo dân, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

19   29    X   CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV.
Bài đọc Năm A. Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 (hoặc Mt 13,24-30).
Giáo xứ Nam Hoà, Phương Lạc Thiện Giáo chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 32
RÈN LUYỆN LƯƠNG TÂM
 
Một nền giáo dục tốt dạy con người sống đức hạnh, bảo vệ và giải thoát con người khỏi sợ hãi, ích kỷ và kiêu căng, những mặc cảm tội lỗi và thái độ tự mãn, những thứ phát xuất từ sự yếu đuối và dễ sai lầm của con người. Giáo dục lương tâm bảo đảm tự do và tạo bình an trong tâm hồn.

Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường để rèn luyện lương tâm. Chúng ta phải lãnh hội Lời Chúa trong đức tin, trong kinh nguyện và đem ra thực hiện; phải kiểm điểm lương tâm dưới ánh sáng Thập Giá Ðức Kitô; nhờ ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, có các chứng từ và lời khuyên nhủ của anh em giúp đỡ, được giáo huấn chính thức của Hội Thánh hướng dẫn.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1784b & 1785)

20   30   X    Thứ Hai. Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh An (Diaz Sanjuro) bị xử trảm (1857).
Đức Cha Thánh An, tử đạo (Đ).
Giáo họ An Lộc (Quần Phương) chầu Thánh Thể.

Tháng Sáu Canh Tý (T)
21   1/6   X   Thứ Ba. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Y (Ignatius Delgado) tử đạo (1838).
Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Đức Cha Thánh Y, tử đạo (Đ).

22   2   Tr     Thứ Tư.
THÁNH MARIA MAĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hoặc 2 Cor 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
Đại Thử (Nóng oi)

23   3     X    Thứ Năm. Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17                                                 
Thánh Brigitta, nữ tu (Tr).

24   4     X    Thứ Sáu. Gr 3,14-17; Mt 13,18-23
Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).
Thánh Giuse Hiền (Fernandez), linh mục, tử đạo (Đ).
 
25   5     Đ    Thứ Bảy. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

Cha Đa Minh Phan Kim Bảng qua đời (1990).

26   6     X    CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.
Bài đọc Năm A.1 V 3, 5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hoặc Mt 13,44-46).
Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria.
Giáo xứ Xương Điền, Cốc Thành Giang Liêu chầu Thánh Thể.

Bổn Mạng:
Cha Giakim Ngô Minh Mạnh;
Cha Gioakim Lâm Văn Năm;
Cha Gioakim Nguyễn Văn Tường;
Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn.
 
GIÁO HUẤN SỐ 33
CHỌN LỰA THEO LƯƠNG TÂM

Khi phải đứng trước một chọn lựa, lương tâm có thể phán đoán đúng, hợp theo lý trí và luật Thiên Chúa, hoặc ngược lại, phán đoán sai.

Ðôi khi gặp những hoàn cảnh không phán đoán chắc chắn được nên khó quyết định, con người phải luôn luôn tìm kiếm điều công chính và thiện hảo, cũng như nhận định đâu là thánh ý trong lề luật Thiên Chúa.

Muốn vậy, chúng ta phải cố gắng giải thích đúng đắn kinh nghiệm của mình và các dấu chỉ thời đại, nhờ vào đức khôn ngoan, lời khuyên bảo của những người hiểu biết cũng như sự trợ lực của Chúa Thánh Thần và ân sủng của Người.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1786, 1787 & 1788)

27   7     X    Thứ Hai. Gr 13,1-11; Mt 13,31-35.

28   8     X    Thứ Ba. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Xuyên (Melchior Garcia Sampedro) bị lăng trì (1858).
Đức Cha Thánh Xuyên, tử đạo (Đ).  

29    9    Tr   Thứ Tư.
Thánh nữ Mácta. Lễ nhớ1Ga4,7-16; Ga 11,19-27; (hoặc Lc 10,38-42).
 
30   10   X    Thứ Năm. Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.
Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Đa Minh.
 
31  11   Tr    Thứ Sáu.
Thánh Ignatiô Loyola, linh mục. Lễ nhớ. 1Cr 10,31-11,1; Lc 14,25-33.
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo (Đ).

Cha Đa Minh Phạm Ngọc Đỉnh qua đời (2007).
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Hôm nay14,585
  • Tháng hiện tại340,530
  • Tổng lượt truy cập38,611,622
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây