Năm 2020 - Phụng Vụ Năm A

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
 
THÁNG MƯỜI

 
THÁNG MÂN CÔI ĐỨC MẸ

Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương, chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện hay trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. indulg, ấn bản 1999, concessio 17).

 
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
 
Sứ mạng của giáo dân trong Giáo Hội:Cầu nguyện để những người giáo dân, với tư cách là những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, nhất là những người nữ, được tham dự nhiều hơn vào sứ mạng của Giáo Hội.
 
1/10  15/8   Tr  Thứ Năm đầu tháng. Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 

Tết Trung Thu. Cầu cho các em thiếu nhi (Tr).
Hc 42,15-16;43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.
Ngày cầu cho các linh mục.

2    16    Tr    Thứ Sáu đầu tháng. Các Thiên Thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

3    17    X    Thứ Bảy đầu tháng. G 42,1-3.5-6,12-16; Lc 10,17-24.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu chầu Thánh Thể.
 
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
03/10/1997:
Cha Đa Minh Phạm Văn Hồng;
Cha Đa Minh Đoàn Quang Thỏa;
Cha Giuse Nguyễn Văn Thưởng;
Cha Phaolô Đinh Quang Tiến;
Cha Giuse Hoàng Minh Tới;
Cha Giuse Phạm Minh Tuấn.     

4    18   X     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm A.
Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43       .
Được kính trọng thể ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Tr) (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991).
Cv 1,12-14; Gl 4,4-7;
Lc 1,26-38.
Quan thầy các nhà thờ xứ trong giáo phận và tước hiệu nhà thờ Chính Toà Bùi Chu.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánhNinh Cường.
Thánh Phanxicô Assisi.
Giáo xứ Ninh Cường, Long Châu, An Phú Cát Xuyên chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 43
CÁC NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN

Các đức tính nhân bản bắt nguồn từ những nhân đức đối thần. Nhân đức đối thần đem lại cho con người những khả năng thông phần bản tính Thiên Chúa. Vì quy chiếu trực tiếp về Thiên Chúa, các nhân đức đối thần giúp người Kitô hữu sống với Ba Ngôi Chí Thánh. Thiên Chúa Ba Ngôi và Duy Nhất là căn nguyên, động lực và đối tượng của nhân đức đối thần.

Các nhân đức đối thần là nền tảng, linh hồn và nét đặc thù của hoạt động luân lý Kitô giáo. Chúng định hình và làm sinh động mọi đức tính luân lý, Thiên Chúa ban các nhân đức này cho tín hữu, để họ có khả năng hành động như con cái Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống muôn đời. Nhân đức đối thần là bảo chứng Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động trong những năng lực của con người. Có ba nhân đức đối thần: tin, cậy, mến.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1812 & 1813)

5    19    X    Thứ Hai. Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.                  

6     20   X    Thứ Ba.Gl 1,13-24; Lc 10,38-42                    
Thánh Brunô, linh mục (Tr).
Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân, tử đạo(Đ)

7    21   Tr    Thứ Tư. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ.Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu chầu Thánh Thể.

8    22    X    Thứ Năm. Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.
Hàn Lộ (Mát mẻ)

9    23    X    Thứ Sáu. Gl 3,7-14; Lc 11,15-26.
Thánh Điônysiô, giám mục vàcácbạn tử đạo (Đ).
Thánh Gioan Leônarđô,linh mục (Tr).

10   24   X    Thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28
Kỷ niệm ngày Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu được tấnphong giám mục (2009).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy.

11   25   X    CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc năm A.
Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 (hoặc Mt 22,1-10).
Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng.
Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục, tửđạo.
Giáo xứ Liên Thủy, An Đạo, Quỹ Nhất Tư Khẩn chầu Thánh Thể.

 
GIÁO HUẤN SỐ 44
ĐỨC TIN

Ðức tin là nhân đức đối thần, nhờ đó chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin tất cả những gì Người nói và mặc khải cho chúng ta cũng như những gì Hội Thánh dạy phải tin, vì Thiên Chúa là Đấng chân thật. Trong đức tin, con người phó thác toàn thân cho Thiên Chúa một cách tự do. “Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống” (Rm1,17). “Chỉ đức tin hành động nhờ đức mến, mới có hiệu lực.”(Gl 5,6).
 
Những người không phạm tội nghịch với đức tin, đều có hồng ân đức tin. “Ðức tin không có hành động là đức tin chết” (Gcb 2,26). Ðức tin mà không có đức cậy và đức mến, sẽ không kết hợp trọn vẹn người tín hữu với Ðức Ki-tô và không làm cho họ trở nên chi thể sống động trong Thân Thể Người.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1814 & 1815)

12   26   X    Th Hai. Gl 4,22-24.26-27.31 – 5,1; Lc 11,29-32.

13  27    X    Thứ Ba. Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.
Cha Phaolô Phạm Thanh Tòng qua đời (2009).

14   28    X     Thứ Tư. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.
Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
 
15   29  Tr    Thứ Năm. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Rm 8,22-27; Ga 15,1-8.

16    30   X   Thứ Sáu. Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.                   
Thánh Hedviges, nữ tu (Tr).
Thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ (Tr).
 
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
16/10/1999:
Cha Đa Minh Đinh Xuân Cảnh;
Cha Đa Minh Đoàn Văn Cát;
Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển;
Cha Giuse Bùi Đức Hạnh;
Cha Giuse Trần Trung Hiếu;
Cha Antôn Đinh Mạnh Hùng;
Cha Phêrô Lương Đức Thiệu;
Cha Giuse Phạm Đức Tiến;
Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh;
Cha Đa Minh Trần Đình Vận.

Tháng Chín Canh Tý (T)
17  1/9   Đ    Thứ Bảy. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Pl 3,17-4,1; Ga 12,24-26.
Thánh Phanxicô Kính (Isidore Gagelin), linh mục, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy.
18   2   X      CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc nămA.
Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21.
Thánh Luca, tác giả Tin Mừng.
Chúa nhật Truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Tr).
Quyên góp cho việc truyền giáo.
Giáo xứ Phạm Rỵ, Kính Danh, Lý Nghĩa Tích Tín chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 45
ĐỨC TIN

Người môn đệ Ðức Ki-tô không những phải gìn giữ và sống đức tin, nhưng còn tuyên xưng, can đảm làm chứng và truyền bá đức tin: Mọi tín hữu phải sẵn sàng tuyên xưng Ðức Kitô trước mặt mọi người và bước theo Người trên đường thập giá, giữa những cuộc bách hại Hội Thánh không ngừng gặp phải. Việc phục vụ và làm chứng cho đức tin cần thiết cho ơn cứu độ. “Ai nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời” (Mt 10,32-33).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1816)

19    3    X    Thứ Hai. Ep 2,1-10; Lc 12,13-21.
Thánh Gioan Brebeuf, linh mục, Thánh Isaac Jôgues, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục (Tr).
                      
20    4   X     Thứ Ba.Ep 2,12-22; Lc 12,35-38.

21    5    X    Thư Tư. Ep 3,2-12; Lc 12,39-48.

22    6     X   Thứ Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.
Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).

23   7     X    Thứ Sáu. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.
Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).
Thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân,tửđạo (Đ).          
Sương Giáng(Sương mù xuất hiện)

24    8     X    Thứ Bảy. Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.
Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr).
Thánh Giuse Lê Đăng Thi,giáo dân, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).            

25   9     X    CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm A.
Xh 22,20-26; 1Tx, 5c-10; Mt 22,34-40.
Giáo xứ Đài Môn, Tân Cường, Xuân Dương Hồng Quang chầu Thánh Thể.
                      
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục 
25/10/2003:
Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn;
Cha Giuse Nguyễn Văn Đàm;
Đa Minh Đinh Ngọc Hoàn;
Cha Phêrô Trần Đức Hoàn;
Cha Giuse Lê Thành Tâm;
Cha Giuse Phạm Văn Tứ.
 
GIÁO HUẤN SỐ 46
ĐỨC CẬY

Ðức cậy là nhân đức đối thần, nhờ đó, chúng ta khao khát Nước Trời và sự sống vĩnh cửu như hạnh phúc đời mình, khi tin tưởng vào các lời hứa của Ðức Kitô và phó thác vào ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần chứ không dựa vào sức mình. “Ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng vì Ðấng đã hứa là Ðấng trung tín” (Dt 10,23). “Thiên Chúa tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Ðức Giêsu Kitô Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng Ðức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng” (Tt 3, 6-7).

Ðức cậy đáp ứng khát vọng hạnh phúc Thiên Chúa đã đặt trong lòng mọi người, đảm nhận các niềm hy vọng gợi hứng cho sinh hoạt của con người, thanh luyện và quy hướng các hy vọng ấy về Nước Trời. Ðức cậy bảo vệ chúng ta khỏi thất vọng, nâng đỡ khi ta bị bỏ rơi, giúp ta phấn khởi mong đợi hạnh phúc muôn đời. Ðức cậy giải thoát ta khỏi lòng ích kỷ và đưa ta đến với hạnh phúc của đức mến.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1817 & 1818)

26   10   X   Thứ Hai. Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17.

27  11    X   Thứ Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.

28 12    Đ    Thứ Tư. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
Thánh Gioan Đạt, linh mục, tử đạo.

29   13    X   Thứ Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

30   14   X    Thứ Sáu. Pl 1,1-11; Lc 14,1-6.

31   15   X    Thứ Bảy. Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy.
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Hôm nay13,914
  • Tháng hiện tại339,859
  • Tổng lượt truy cập38,610,951
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây