Năm 2020 - Phụng Vụ Năm A

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


  THÁNG NĂM


THÁNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (GH 67).
 
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Đối với những Phó Tế: Cầu nguyện để những phó tế, trung thành trong ân sủng phục vụ Lời Thiên Chúa, phục vụ những người nghèo, là cử chỉ động viên toàn thể Giáo Hội.

1/5   9   Tr    Thứ Sáu đầu tháng.THÁNH GIUSE THỢ BỔN MẠNG NAM GIỚI GIÁO PHẬN.
St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.
Thánh AugustinôĐông(Schoeffler), linh mục&
Thánh Gioan LouisHương (Bonnard), linh mục, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Sa Châu. Giáo xứ Sa Châu chầu Thánh Thể.

Bổn Mạng: Cha Giuse Phạm Văn Bảo; Cha Giuse Nguyễn Văn Đình; Cha Giuse Vũ Đình Hài; Cha Giuse Trần Trung Hiếu; Cha Giuse Phạm Văn Hy; Cha Giuse Phạm Minh Phan; Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh (Cô Nhi Viện); Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh; Cha Giuse Hoàng Văn Tuấn.
 
2    10   Tr    Thứ Bảy đầu tháng.Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục 02/5/2009: Cha Giuse Mai Xuân Thanh.
 
3     11     Tr   CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ IV PHỤC SINHCầu cho ơn thiên triệu.  
Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc năm A. Cv 2,14A.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.
Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, Tông Đồ.
Quyên góp cho ơn gọi.
Giáo xứ Tứ Trùng, Tân Phường, Quỹ Đê Phú Thọ chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 21
TÍNH LUÂN LÝ CỦA CÁC HÀNH VI NHÂN LINH

 
Một ý hướng tốt (ví dụ : giúp đỡ tha nhân) không thể làm cho một hành vi sai trái (ví dụ : nói dối, nói xấu), trở thành tốt hay đúng. Cứu cánh không biện minh cho phương tiện. Như thế, không thể biện minh cho việc kết án một người vô tội như phương tiện chính đáng để cứu dân chúng. Ngược lại, một hành vi tự nó là tốt (ví dụ : bố thí) có thể trở thành xấu khi có ý xấu (ví dụ : tìm hư danh).
 
Các hoàn cảnh, kể cả những hậu quả, là những yếu tố phụ của một hành vi luân lý. Chúng góp phần gia tăng hay giảm bớt tính chất tốt hay xấu về mặt luân lý của những hành vi nhân linh (Ví dụ : lấy cắp nhiều hay ít), chúng cũng có thể giảm bớt hay gia tăng trách nhiệm của tác nhân (hành động vì sợ chết). Tự chúng, các hoàn cảnh không thể thay đổi phẩm chất luân lý của chính hành vi. Chúng không thể làm cho một hành vi tự nó là xấu, trở nên tốt hay đúng. 
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1753 & 1754)
 
4    12   Tr    Thứ Hai.Cv 11,1-18; Ga 10,11-18.

5    13   Tr    Thứ BaCv 11,19-26; Ga 10,22-30.
Lập hạ(Bắt đầu mùa hè)

6    14    Tr   Thứ Tư đầu tháng. Cv 12,24-13,5a ; Ga 12,44-50.
Ngày sùng kính thánh Giuse.

7    15    Tr   Thứ Năm đầu tháng.Cv 13,13-25 ; Ga 13,16-20.
Ngày cầu cho các linh mục.

8    16    Tr   Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

9    17    Tr   Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, linh mục, tử đạo (Đ).

10   18   Tr   CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I
Bài đọc năm A. Cv 6,1-7 ; 1Pr 2,4-9 ; Ga 14,1-12.
Giáo xứ Phạm Pháo, Tân Bơn, Hạc Châu Lã Điền chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 22
HÀNH VI TỐT VÀ HÀNH VI XẤU

Một hành vi tốt về mặt luân lý đòi hỏi đối tượng, mục đích và các hoàn cảnh đều phải tốt. Mục đích xấu làm cho hành động trở nên xấu, dù đối tượng tự nó là tốt (Vd: cầu nguyện và chay tịnh “để người khác trông thấy”).

Nguyên đối tượng được lựa chọn có thể làm cho toàn bộ hành động trở nên xấu. Có những hành vi cụ thể, như tội tà dâm, luôn luôn là sai, vì ngay khi chọn lựa, ý chí đã lệch lạc, đó là một điều xấu luân lý.
Do đó, người ta mắc phải sai lầm khi thẩm định tính luân lý của một hành động mà chỉ xét ý hướng hoặc hoàn cảnh (môi trường, áp lực xã hội, cưỡng bách hoặc do cần thiết phải hành động.....). Chưa cần xét đến hoàn cảnh và ý hướng, có những hành vi tự bản chất luôn là bất chính nghiêm trọng do đối tượng; ví dụ : lộng ngôn, bội thề, sát nhân và ngoại tình. Không được phép làm điều xấu, để đạt một kết quả tốt.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1755 & 1756)

11   19   Tr    Thứ Hai.Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, giáo dân, tử đạo (Đ).

12   20   Tr   Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
Thánh Nêrêô và thánh Achillêô,tử đạo (Đ); Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).

13   21   Tr   Thứ Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
Đức Mẹ Fatima (Tr).

14   22    Đ   Thứ Năm. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục 14/5/2016: Cha Vinh Sơn Bùi Văn Thuấn; Cha Tôma Aq. Nguyễn Văn Tuấn.

15   23   Tr   Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục: 15/5/2011: Cha Giuse Nguyễn Văn Kiên.

16   24   Tr   Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

17   25   Tr   CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.Thánh vịnh tuần II.
Bài đọc năm A. Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.
Giáo xứ Văn Lý, Mộc Đức Nam Hưng chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 23
TÍNH LUÂN LÝ CỦA CÁC ĐAM MÊ

Con người hướng về hạnh phúc đích thực bằng những hành vi chủ ý: những đam mê hay tình cảm con người cảm nhận, có thể giúp con người chuẩn bị và góp phần đi tìm hạnh phúc.

Thuật ngữ “đam mê” nằm trong di sản Kitô giáo. Tình cảm hay đam mê là những cảm xúc hay rung động của khả năng cảm giác, khiến ta hành động hay không hành động tùy theo điều ta cảm nhận hay tưởng tượng là tốt hoặc xấu.

Các đam mê là thành phần tự nhiên của sinh hoạt tâm lý con người. Chúng nối kết đời sống cảm giác và đời sống tinh thần. Theo lời Ðức Kitô, tâm hồn là nguồn phát xuất các rung động đam mê.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1762, 1763 & 1764)

18   26   Tr   Thứ Hai.Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).

19   27   Tr    Thứ Ba.Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

20   28   Tr   Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
Thánh Bernađinô Siena, linh mục (Tr).
Tiểu mãn(Lũ nhỏ)

21   29   Tr   Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).

22   30   Tr   Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).
Thánh Micael Hồ Đình Hy, giáo dân và thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn, giáo dân, tử đạo (Đ).
Bắt đầu tuần chín ngày trước Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hằng ngày đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh, cóý xin 7 ơn Chúa Thánh Thần.
 
Tháng Tư Canh Tý (T)
23   1/4  Tr   Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG CHÚA LÊN TRỜI (Tr). Các bài đọc lấy ở chính ngày lễ.

24    2    Tr  CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA LÊN TRỜI. Lễ trọng. 
Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự Lễ và  nghỉ việc xác.
Bài đọc năm A.
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.
Theo truyền thống giáo phận, hôm nay đọc 33 kinh Tin Kính.        
Giáo xứ Tân Lý, Vinh Phú và giáo họ Tây Mỹ (Ninh Mỹ) chầu Thánh Thể.

 
GIÁO HUẤN SỐ 24
CÁC ĐAM MÊ
 
Có nhiều thứ đam mê. Ðam mê căn bản nhất là tình yêu do điều thiện hảo lôi cuốn. Tình yêu tác động lên ước muốn điều thiện hảo chưa có và niềm hy vọng sẽ đạt được. Vận hành này chỉ kết thúc trong hoan lạc và niềm vui do chiếm hữu được điều đó. E ngại điều xấu, làm phát sinh lòng thù ghét, ghê tởm và sợ hãi trước điều xấu đang hăm dọa. Rung động này dẫn đến buồn phiền vì điều dữ đang hoành hành hay phẫn nộ chống lại nó.
 
“Yêu là muốn điều thiện cho người khác” (Thánh Tôma Aquinô). Tất cả những tình cảm khác đều bắt nguồn từ rung động nguyên thủy này của tâm hồn hướng về điều thiện hảo. “Chỉ có điều thiện hảo mới đáng yêu” (Thánh Augustinô). Ðam mê xấu khi tình yêu xấu, đam mê tốt khi tình yêu tốt.
( Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1765 & 1766)

25    3    Tr   Thứ Hai. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.Thánh vịnh tuần III.
Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh(Tr).
Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng(Tr);
Thánh Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).
Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo (Đ).

26    4     Tr    Thứ Ba. Thánh  Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan,linh mục và thánh Matthêu Nguyễn Văn Đắc(Phượng), giáo dân, tử đạo (Đ).
 
27    5      Tr    Thứ Tư.Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
Thánh Augustinô, giám mục Canterbury (Tr).
 
28    6     Tr    Thứ Năm.Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
 
28    7     Tr    Thứ Sáu. Cv 25, 13b-21; Ga 21,15-19.
Cha Vinh Sơn Trần Ngọc Bút qua đời (2015).
 
30    8     Tr    Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21, 20-25.
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
 
31    9     Đ    CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. 
Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.
Đọc hay hát ca tiếp liên.
Đức Maria Thăm Viếng BàÊlisabet.
Từ hôm sau nguyện kinh Truyền Tin.               
Giáo xứ Xuân Thủy, Ân Phú Tùng Nhì chầu Thánh Thể.

 
Lưu ý:
Sau Chúa Nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì thắp lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong nghi lễ an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh nơi cung thánh.

 
GIÁO HUẤN SỐ 25
ĐAM MÊ VÀ ĐỜI SỐNG LUÂN LÝ

Tự bản chất, đam mê không tốt không xấu. Ðam mê mang giá trị luân lý tùy mức độ liên hệ thật sự với lý trí và ý chí. Ðam mê được coi là có chủ ý “khi do ý chí điều khiển hay ý chí không ngăn cản” (Thánh Tôma Aquinô). Muốn đạt tới mức hoàn hảo luân lý hay nhân linh, con người cần phải dùng lý trí điều khiển các đam mê.

Những tình cảm cao thượng không quyết định tính luân lý hay sự thánh thiện của con người; chúng chỉ là kho dự trữ vô tận những hình ảnh và cảm xúc được biểu lộ trong đời sống luân lý. Về mặt luân lý, đam mê sẽ tốt nếu góp phần vào một hành động tốt, và xấu trong trường hợp ngược lại. Ý chí ngay thẳng hướng các cảm xúc về điều thiện và hạnh phúc đích thực, ý chí xấu không chống nổi các đam mê hỗn loạn và làm cho chúng trở nên dữ dội hơn. Các cảm xúc và tình cảm có thể được đón nhận trong các nhân đức, hoặc bị băng hoại trong các thói xấu.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1767 & 1768)
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Hôm nay13,756
  • Tháng hiện tại339,701
  • Tổng lượt truy cập38,610,793
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây