Năm 2020 - Phụng Vụ Năm A

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG TÁMTHÁNG KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ
 

Cầu nguyện, theo ý Đức Giáo Hoàng

Người làm nghề biển:Cầu nguyện cho những người làm việc và sống bằng nghề biển, những thủy thủ, những người chài lưới và gia đình của họ.

1/8 12/6  Tr  Thứ Bảy đầu tháng.
Thánh Alphonsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.   Rm 8,1-4; Mt 5,13-19.
Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo (Đ). 
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ (Tr).

Lưu ý:
Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

2    13    X    CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II.
Bài đọc năm A. Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21.
Thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli (Tr).
Thánh Phêrô Giulianô Eymard, linh mục (Tr).
Giáo x Bách Tính, Giáo Lạc Ninh Sa chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 34
CHỌN LỰA THEO LƯƠNG TÂM

Một vài quy tắc có thể áp dụng trong mọi trường hợp:

1-Không bao giờ được phép làm điều xấu để đạt một kết quả tốt.

2-Khuôn vàng thước ngọc: "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta" (Mt 7,12).

3-Ðức ái Ki-tô giáo luôn luôn đòi chúng ta tôn trọng tha nhân và lương tâm của họ. “Phạm đến anh em và làm thương tổn lương tâm của họ... là phạm đến Ðức Kitô” (1Cr 8,12). "Tốt nhất là tránh những gì gây cớ cho anh em mình vấp ngã" (Rm 14,21).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1789)

3    14    X    Thứ Hai. Gr 28,1-17; Mt 14,13-21

4    15    Tr   Thứ Ba.
Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, Lễ nhớ. Ed 3,16-21; Mt 9,35-10,1       

5    16    X    Thứ Tư đầu tháng. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28
Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma (Tr)
Ngày sùng kính thánh Giuse.

6    17    Tr   Thứ Năm đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG.Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19; Mt 17,1-9
Ngày cầu cho các linh mục.

7    18    X    Thứ Sáu đầu tháng.Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ)
Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Tr).
Lập Thu (Bắt đầu mùa thu)

8    19    Tr   Thứ Bảy.
THÁNH ĐA MINH, LINH MỤC, QUAN THẦY GIÁO PHẬN. Kn 7,7-10; 1 Cr 2,1-10a; Lc 9,57-62.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại nhà thờ Chính Toà Bùi Chu. Giáo xứ Bùi Chu chầu Thánh Thể. 

Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục:

8/8/2013:
Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hạnh;
Cha Đa Minh Trần Văn Hành;
Cha Giuse Hoàng Ngọc Khoát;
Cha Giuse Phan Trung Lăng;
Cha Giuse Trần Duy Khấn;
Cha Micael Phạm Văn Năng


Bổn mạng:
Cha Đa Minh Đinh Xuân Cảnh;
Cha Đa Minh Đoàn Văn Cát;
Cha Đa Minh Phạm Văn Chương;
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Đại;
Cha Đa Minh Mai Văn Đảm;
Cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng;
Cha Đa Minh Trần Văn Đoan;
Cha Đa Minh Phạm Văn Dược
ha Đa Minh Trần Ngọc Dương;
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Dương;
Cha Đa Minh Phan Duy Hán;
Cha Đa Minh Trần Văn Hành
ha Đa Minh Phạm Minh Hạnh;
Cha Đa Minh Lê Đức Hòa;
Cha Đa Minh Đinh Ngọc Hoàn;
Cha Đa Minh Phạm Văn Hồng;
Cha Đa Minh Nguyễn Đức Huynh;
Cha Đa Minh Đinh Văn Khởi;
Cha Đa Minh Hoàng Văn Kiểu;
Cha Đa Minh Trần Đức Tâm;
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Thiện;
Cha Đa Minh Đoàn Quang Thỏa;
Cha Đa Minh Bùi Trung Thực;
Cha Đa Minh Nguyễn Kim Tiến;
Cha Đa Minh Phạm Kim Tiền;
Cha Đa Minh Trần Ngọc Toản;
Cha Đa Minh Trần Văn Tường;
Cha Đa Minh Trần Đình Vận;
Cha Đa Minh Nguyễn Văn Vàng;
Cha Đa Minh Ngô Văn Viễn;
Cha Đa Minh Phạm Kim Trọng;
Cha Đa Minh Phạm Hoàng Lãm;
Cha Đa Minh Đặng Xuân Tuynh.

9    20    X    CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III.
Bài đọc năm A. 1 V 19,9a.11-13; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu, tử đạo
Giáo xứ Hưng Nhượng, Phú Hóa Chương Nghĩa chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 35
PHÁN ĐOÁN SAI LẦM

Con người luôn luôn phải tuân theo phán đoán chắc chắn của lương tâm mình. Nếu chủ ý hành động nghịch với phán đoán ấy, con người tự kết án chính mình. Nhưng có thể lương tâm thiếu hiểu biết nên phán đoán sai lầm về các hành vi sẽ làm hoặc đã làm.

Thông thường, cá nhân phải chịu trách nhiệm về sự thiếu hiểu biết ấy. Ðiều này xảy đến khi: Con người không mấy lo lắng tìm kiếm chân lý và điều thiện, cũng như khi vì thói quen phạm tội mà lương tâm dần dần trở nên mù quáng. Trong các trường hợp đó, con người phải chịu trách nhiệm về điều xấu đã làm.

Những lệch lạc trong phán đoán luân lý có thể xuất phát từ thiếu hiểu biết về Ðức Kitô và Tin Mừng; gương xấu của người khác; nô lệ các đam mê; nghĩ sai lạc về tự do lương tâm; khước từ quyền bính và giáo huấn của Hội Thánh; thiếu hoán cải và bác ái.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1790, 1791 & 1792)
10   21   Đ    Thứ Hai.
THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10;Ga 12,24-26.
 
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
10/8/1991: Cha Đa Minh Trần Ngọc Dương.

11   22   Tr   Thứ Ba.
Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.

12   23   X    Thứ Tư. Ed 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20
Thánh Gioanna Phanxica Chantal,nữ tu (Tr).
Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo (Đ).

13   24    X   Thứ Năm. Ed 12,1-2; Mt 18,21-19,1
Thánh Pontianô, giáo hoàng, và thánh Hippôlitô, linh mục, tử đạo (Đ).

14   25   Đ    Thứ Sáu.
Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ed 16,1-15.60.63;  (hoặcEd 16,59-63); Mt 19,3-12.
                 
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15   26    Tr  Thứ Bảy.
ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab;1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Thức Hoá. Giáo xứ Thức Hoá chầu Thánh Thể.

16   27    X    CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV.
Bài đọc năm A. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.
Thánh Stêphanô Hungari.
Giáo xứ Xuân Chính, Đồng Nhân (Đồng Liêu) chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 36
CÁC NHÂN ĐỨC

“Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý” (Pl 4,8).

 Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên định để làm điều thiện, không những giúp thực hiện những hành vi tốt, mà còn cống hiến hết khả năng của mình. Người nhân đức hướng về điều thiện với tất cả năng lực thể xác và tinh thần. Họ cố gắng theo đuổi điều thiện và dứt khoát thực hiện bằng những hành động cụ thể.

“Mục đích của đời sống đức hạnh là nên giống Thiên Chúa”(Thánh Grêgôriô thành Nixê).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1803)

17   28   X    Thứ Hai. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời (2013).

18   29   X    Thứ Ba. Ed 28,1-10; Mt 19, 23-30.
                      
 Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
18/8/1988: Cha Augustinô Trần Ngọc Phan.

Tháng Bảy Canh Tý (T)
19   1/7   X   Thứ Tư. Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).     

20   2    Tr    Thứ Năm.
Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.

21   3    Tr    Thứ Sáu.
Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. 1Tx 2,2b-8; Ga 21,15-17.
Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo   (Đ).

22  4    Tr     Thứ Bảy. Đức Maria Trinh Vương. Lễ nhớ.Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Bùi Chu chầu Thánh Thể.
Xử Thử (Mưa ngâu)

Cha Tôma Phạm Văn Phương qua đời (2012).
                       

23  5     X     CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I.
Bài đọc năm A. Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
Thánh Rosa Lima, trinh nữ.
Giáo xứ Kim Thành, Phú Giáo Phú Văn (Giáp Năm) chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 37
CÁC ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN

Các đức tính nhân bản là những thái độ kiên định, những xu hướng bền vững, thói quen hướng thiện của lý trí và ý chí, giúp con người điều chỉnh các hành vi, điều tiết các đam mê, và hướng dẫn cách ăn nết ở của ta theo lý trí và đức tin. Các đức tính này đem lại cho con người sự thoải mái, tự chủ và an vui, để sống một cuộc đời tốt lành. Người nhân đức tự nguyện làm điều thiện.

Muốn có được các đức tính luân lý này, con người phải cố gắng tập luyện. Ðây là hoa trái đồng thời cũng là mầm mống cho những hành vi tốt. Các đức tính hướng mọi năng lực của con người đến sự hiệp thông với tình yêu Thiên Chúa.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1804)

24   6     Đ    Thứ Hai.
THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25   7     X    Thứ Ba. 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

26   8     X    Thứ Tư. 2Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Domingo Marti Gia qua đời (1852).       

27    9    Tr   Thứ Năm.
Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Hc 26,1-4.13-16; Lc 7,11-17.

28   10   Tr   Thứ Sáu.
Thánh Augustinô, giám mục,tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 4,7-16; Mt 23,8-12.

Bổn Mạng:Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn; Cha Augustinô Trần Văn Đông; Cha Augustinô Trần Ngọc Phan.

29   11    Đ   Thứ Bảy.
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30   12    X   CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II.
Bài đọc năm A. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.
Giáo xứ Đại Đê, Xuân Phong (Xuân Hoá) và Tây Thành (Chỉ Thiện) chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 38
CÁC ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN

Có bốn đức tính đóng vai trò “bản lề”, quy tụ các đức tính khác, gọi là các đức tính “căn bản”: Khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ. “Con người mến chuộng điều chính trực ư ? thì chính Khôn Ngoan sản sinh các nhân đức: Quả vậy, Khôn Ngoan dạy cho biết sống tiết độ, khôn ngoan, công bình và can đảm”. Các đức tính này còn được Kinh Thánh khen ngợi dưới nhiều tên gọi khác .

Khôn ngoan là đức tính giúp lý trí thực tiễn trong mọi hoàn cảnh nhận ra điều thiện đích thực và chọn lựa những phương thế tốt để đạt tới. “Người khôn ngoan thì đắn đo từng bước” (Cn 14,15). “Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được” (1 Pr 4,7). Như Aristốt, thánh Tôma cũng viết: “khôn ngoan là quy tắc đúng đắn để hành động”. Không nên lầm lẫn đức tính khôn ngoan với tính nhút nhát và sợ sệt, tráo trở hay giả hình. Khôn ngoan là người dẫn đường cho các đức tính, hướng dẫn các đức tính khác bằng cách vạch ra quy tắc và mức độ phải giữ. Ðức khôn ngoan trực tiếp hướng dẫn phán đoán của lương tâm. Dựa theo phán đoán này, người khôn ngoan chọn cách ứng xử của mình. Nhờ đức tính này, chúng ta áp dụng đúng đắn các nguyên tắc luân lý vào từng trường hợp cụ thể, và không còn do dự về điều thiện phải làm và điều ác phải tránh.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1805 & 1806)

31   13     X    Thứ Hai
1 Cr 2,1-5; Lc 4,16-30
 

 
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Hôm nay14,243
  • Tháng hiện tại340,188
  • Tổng lượt truy cập38,611,280
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây