Năm 2020 - Phụng Vụ Năm A

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG GIÊNG

THÁNG KÍNH THÁNH GIA
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

Kiến tạo hoà bình trên thế giới: Cầu nguyện để những môn đệ Chúa Giêsu, những người tin và những người thiện tâm cùng nhau kiến tạo hoà bình và công lý trên thế giới.
 
1/2 7 Tr Thứ Tư đầu tháng.
      CUỐI TUẦN BÁT NHẬ̣T GIÁNG SINH.
ĐỨCMARIA, MẸ THIÊN CHÚ́A. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Trung Lao. Giáo xứ Trung LaoThánh Mẫu chầu Thánh Thể
Ngày sùng kính thánh Giuse.

Lưu ý:
Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ mồng 2 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực 
sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
c. Được cử hành các Lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM355b).

 
2 8 Tr Thứ Năm đầu tháng, trước Lễ Hiển Linh.
      Thánh Basiliô Cả̉ và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Thánh Vịnh Tuần I. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28. Ngày cầu cho các linh mục.

3
9 Tr  Thứ Sáu đầu tháng, trước Lễ Hiển Linh.
      1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.
Thánh Danh Chúa Giêsu.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

4
10 Tr  Thứ Bả̉y đầu tháng, trước Lễ Hiển Linh.
      1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.

5
11 Tr CHÚ́A NHẬ̣T ĐẦU THÁNG. CHÚ́A HIỂN LINH.
      Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
Giáo xứ Ngoại Đông, Ninh Hả̉i, Tang Điền Thủy Nhai chầu Thánh Thể.
 

GIÁO HUẤN SỐ 6

CÁC MỐI PHÚC
Các mối phúc là trọng tâm của những lời Chúa Giêsu rao giảng. Khi công bố các mối phúc, Người lặp lại các lời Thiên Chúa hứa với dân tuyển chọn từ thời Ápraham. Người kiện toàn những lời hứa này bằng cách hướng chúng về Nước Trời, chứ không còn là việc chiếm một vùng đất nào nữa.
Các mối phúc phản ánh dung mạo và đức ái của Chúa Giêsu Kitô. Chúng cho thấy ơn gọi của các tín hữu là được liên kết với vinh quang cuộc khổ nạn và phục sinh của Người, soi sáng những hành động và thái độ đặc trưng của nếp sống Kitô giáo. Các mối phúc là những lời hứa, có vẻ ngược đời, nâng đỡ niềm hy vọng khi con người gặp hoạn nạn. Chúng công bố những phúc lộc và ân thưởng các môn đệ đã được âm thầm hưởng nhận. Chúng đã biểu hiện công khai trong đời sống Ðức Trinh Nữ Maria và các thánh
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1716 & 1717)

6
12 Tr Thứ Hai, sau Lễ Hiển Linh. Thánh vịnh tuần II.
      1 Ga 3,22 - 4,6; Mt 4, 12-17.23-25.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục 6/1/2002: Cha Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng.
Tiểu hàn (Rét nhẹ)

7
13 Tr Thư Ba, sau Lễ Hiển Linh.
      1Ga 4, 7-10; Mc 6,34-44.
Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr).

8
14 Tr Thư Tư, sau Lễ Hiển Linh.
      1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

9
15 Tr Thứ Năm, sau Lễ Hiển Linh.
      1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

10
16 Tr Thứ Sáu, sau Lễ Hiển Linh.
      1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

11
17 Tr Thứ Bảy, sau Lễ Hiển Linh.
      1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

12
18 Tr Chúa Nhật. CHÚ́A GIÊSU CHỊU PHÉP RỬ̉A.
      Bài đọc năm A. Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.
Giáo xứ Ấp Lũ, Cát Phú, Lạc ĐạoXuân Hà chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 7
KHÁT VỌNG HẠNH PHÚC

Các mối phúc đáp ứng khát vọng tự nhiên của con người là muốn được hạnh phúc. Khát vọng này bắt nguồn từ Thiên Chúa. Người đã đặt nó trong tâm hồn con người để lôi kéo họ đến với Người, Ðấng duy nhất có thể thỏa mãn khát vọng này.
Các mối phúc cho thấy mục đích của đời sống con người, cùng đích của các hành vi nhân linh: Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến hưởng hạnh phúc của Người. Ơn gọi này được ban cho từng cá nhân, cũng như cho toàn Hội Thánh, Dân Mới gồm những kẻ đón nhận và sống lời hứa đó trong đức tin.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1718 & 1719)
 

MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).
Bài đọc 1 các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).

 
13 19 X Thứ Hai.Tuần I thường niên.
      Thánh vịnh tuần I. 1 Sm 1,1-8; Mc 1,14-20.
Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm, giáo dân;
Thánh Giuse Phạm Trọng Tả,giáo dân và thánh
Luca Phạm Trọng Thìn, giáo dân, tử đạo (Đ).

14
20 X Thư Ba. 1 Sm 1,9-20; Mc 1,21-28.

15
21 X Thứ Tư. 1 Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

16
22 X Thứ Năm. 1 Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.

17
23 Tr Thứ Sáu.Thánh Antôn, viện phụ. Lê nhơ.
      1 Sm 8,4-7.10-22a; Mt 19,16-26.

18
24 X Thứ Bảy. 1 Sm 9,1-4.17-19; Mc 2,13-17.
      Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
Trong tuần này có thể cử hành Thánh Lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

19
25 X CHÚ́A NHẬ̣T II THƯỜNG NIÊN.
      Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm A.
Is 49,3.5-6; 1Cr 1, 1-3; Ga 1,29-34.
Thánh Fabianô, giáo hoàng, tửđạo & Thánh Sêbastianô, tử đạo.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Fernandez Định qua đời (1924).
Giáo xứ Lác môn, Ninh Mỹ, Tân Bồi Lạc Thiện chầu Thánh Thể.
 

GIÁO HUẤN SỐ 8
HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC THEO KITÔ GIÁO

Tân Ước dùng nhiều cách để diễn tả hạnh phúc đích thực mà Thiên Chúa mời gọi con người đến hưởng: Nước Thiên Chúa đến; hưởng nhan thánh Chúa: “Phúc thay ai có lòng trong sạch ngay thẳng, vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa”; được vào hưởng niềm vui của Chúa; được an nghỉ trong Chúa.
Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta để nhận biết, phục vụ, yêu mến Người và nhờ đó được hưởng phúc Thiên Ðàng. Hạnh phúc đích thực là được thông phần bản tính Thiên Chúa và sự sống đời đời; nhờ đó, con người được đi vào trong vinh quang của Ðức Kitô và hưởng cuộc sống của Ba Ngôi.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1720 & 1721)

20
26 X Thứ Hai. 1 Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.
      Kỷ niệm ngày Đức Cha Fernadez Định qua đời (1924)
Đại hàn (Rét đậm)

21
27 Đ Thứ Ba. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo.
      Lễ nhớ. 1 Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

22
28 X Thứ Tư. 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.
      Thánh Vinh Sơn, phó tế, tư đao (Đ).

23
29 X Thứ Năm. 1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12.
      Kỷ niệm ngày Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc
Chi qua đời (1988).

24
30 Tr Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Salêsiô,
      giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lê nhơ.1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.
Lễ Tất Niên. Is 63,7-9; 1 Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
 


HẾT NĂM KỶ HỢI SANG NĂM CANH TÝ

Tháng Giêng Canh Tý (T)
 
25 1/1 Tr Thứ Bảy. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ̀ TRỞ̉ LẠ̣I.
      Lễ Kính.
Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
MÙ̀NG MỘT TẾT CANH TÝ. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚ́A CHA. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr).
Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM374):
Lê Giao Thừa. Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lê Tân Niên. St 1,14-18 (hoặc Is 65,17-21 hoặc Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hoặc Kh 21,1-6 hoặc Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hoặc Mt 5,43-48 hoặc Ga 14,23-27).

26
2 X CHÚ́A NHẬ̣T III THƯỜNG NIÊN.
      Thánh vịnh tuần III. Bài đọc năm A.
Is 8,23b-9,3; 1 Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23
(hoặc Mt 4,12-17).
MÙNG HAI TẾT.KÍNH THỜ ĐỨC CHÚ́A CON. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr). Co thê cư hanh Lê ngoai lich (IM 374).Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục.
Cha Phêrô Phạm Văn Cử qua đời (2011)
 

GIÁO HUẤN SỐ 9
HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC THEO KITÔ GIÁO

Hạnh phúc đích thực vượt quá trí tuệ và sức lực con người. Ðó là kết quả của hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Vì thế, ta gọi hạnh phúc này, cũng như ân sủng chuẩn bị con người vào hưởng sự hoan lạc của Thiên Chúa là ân huệ siêu nhiên.
Hạnh phúc Thiên Chúa hứa đặt chúng ta trước những lựa chọn luân lý quyết định, mời gọi ta thanh luyện tâm hồn khỏi những bản năng xấu và tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự. Hạnh phúc Chúa hứa dạy ta biết rằng hạnh phúc đích thực không ở nơi của cải hay tiện nghi, cũng không phải trong vinh quang trần thế hay quyền lực, cũng không ở trong bất cứ một công trình nào của con người, dù hữu ích như khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật, cũng không ở trong bất cứ thụ tạo nào, nhưng chỉ ở nơi Thiên Chúa, nguồn mạch mọi thiện hảo và tình yêu.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1722 & 1723)

27
3 Tr Thứ Hai. 2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.
      MÙ̀NG BA TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚ́A THÁNH THẦN. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr).
Có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 374).St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30. Thánh Angiêla Mêrici, trinh nữ.

28
4 Tr Thứ Ba. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
       2 Sm 6,12b-15.17 19; Mc 3,31-35. Bổn Mạng Đức Cha Giáo phận.
Bổn mạng quý Cha: Cha Tôma Aq. Vũ Đức Thiên; Cha Tôma Aq. Nguyễn Văn Tuấn; Cha Tôma Aq. Vũ Văn Đình.

29
5 X Thứ Tư. 2 Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

30
6 X Thứ Năm.2 Sm 7,18-19.24-29;Mc 4,21-25.
      Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, linh mục, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục 30/1/2005: Cha Giuse Đinh Công Phúc; Cha Micael Phạm Văn Tương.

31
7 Tr Thứ Sáu. Thánh Gioan Boscô, linh mục.
      Lễ nhớ. 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.
 

 
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Hôm nay13,660
  • Tháng hiện tại339,605
  • Tổng lượt truy cập38,610,697
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây