Thông báo các khoá huấn luyện HTTNTT

Thứ ba - 04/04/2023 22:59  1162
Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
Liên Đoàn Vinhsơn Liêm - Giáo Phận Bùi Chu

 
CHƯƠNG TRÌNH SA MẠC
HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG TNTT - NĂM 2023

 
Kính thưa: Đức Cha, Quý Cha, quý Huynh trưởng - Giáo lý viên,

Được sự cho phép và khích lệ của Đức Cha giáo phận, Ban mục vụ Thiếu Nhi Thánh Thể - Liên đoàn Vinhsơn Liêm-Giáo phận Bùi Chu tổ chức chương trình huấn luyện Huynh trưởng, nhằm hỗ trợ cho việc huấn giáo, thăng tiến Giáo lý viên, giúp cho việc tổ chức, quản trị, giảng dạy và sinh hoạt tại các lớp Giáo lý được tốt hơn.

Ban mục vụ TNTT Giáo phận xin thông báo các khóa sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp Giáo phận trong năm 2023.

 
SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 1
HOREB 18, HOREB 19, HOREB 20, HOREB 21, HOREB 22

 
(Ban huấn luyện: Liên đoàn Vinh-sơn Liêm GP Bùi Chu)
 

I. Thời gian và địa điểm sa mạc:

1. Sa mạc HOREB 18: Từ 6h30 Chúa Nhật, ngày 30/4 đến 17h00 Thứ Ba, ngày 2/5/2023 – Tại Giáo xứ Phạm Pháo.
Tiền sa mạc: Ngày 23/4/2023
2. Sa mạc HOREB 19: Từ 6h30 Thứ Sáu, ngày 23/6 đến 17h00 Chúa Nhật, ngày 25/6/2023 – Tại Giáo xứ Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai.
Tiền sa mạc: Ngày 6/6/2023 tại Giáo xứ Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai.
3. Sa mạc HOREB 20: Từ 6h30 Thứ Sáu, ngày 7/7 đến 17h00 Chúa Nhật, ngày 9/7/2023 – Tại Giáo xứ Tích Tín.
Tiền sa mạc : Ngày 27/6/2023 tại Giáo xứ Tích Tín.
4. Sa mạc HOREB 21 và Đào tạo GLV: Từ 6h30 Thứ Hai, ngày 17/7 đến 17h00 Chúa Nhật, ngày 23/7/2023 – Tại Giáo xứ Tích Tín (Sa mạc dành cho GLV và Huynh trưởng hạt Ninh Cường).
Tiền sa mạc: Ngày 2/7/2023 tại Giáo xứ Tích Tín.
5. Sa mạc HOREB 22: Từ 6h30 Thứ Sáu, ngày 4/8 đến 17h00 Chúa Nhật, ngày 6/8/2023 – Tại Giáo xứ Đền Thánh Sa Châu.
Tiền sa mạc: Ngày 25/7/2023 tại Giáo xứ Đền Thánh Sa Châu.

III. Điều kiện tham dự sa mạc và thời gian ghi danh

Đã là Giáo Lý Viên và đang tham gia hoạt động Ban Giáo Lý tại Giáo Xứ
Tham dự và đạt điểm kiểm tra lý thuyết Phong trào TNTT cấp 1 trong ngày tiền sa mạc.
Quý thầy, quý dì, ban nghiên huấn và các huynh trưởng giáo lý viên chưa tham dự sa mạc huấn luyện huynh trưởng  do Liên đoàn tổ chức, từ 16 tuổi trở lên.
Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ.
Hạn chót ghi danh: Horeb 18 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 9/4/2023. Horeb 19, Horeb 20, Horeb 21 & Horeb 22 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/5/2023.

VI. Điều kiện để được công nhận huynh trưởng cấp 1

Đạt điểm kiểm tra phần lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể cấp 1 trong ngày tiền sa mạc.
Tham dự đầy đủ buổi tiền Sa mạc và các ngày Sa mạc nói trên.
Làm bài tiền sa mạc và bài hậu sa mạc đạt điểm 5/10 trở lên.
Sau sa mạc vẫn tiếp tục phục vụ trong xứ đoàn được Cha xứ hoặc Cha tuyên úy đoàn xác  nhận (nộp giấy xác nhận trước ngày tuyên hứa)

 
SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 2 - TABOR 4
(Ban huấn luyện: Liên đoàn An-rê Phú Yên – TGP Sài Gòn)

 
I. Thời gian và địa điểm

Từ 6h30 ngày 8/6 đến 17h00 ngày 11/6/2023 - Tại Giáo xứ Phong Lâm
Tiền sa mạc: Ngày 29/5/2023 tại Giáo Xứ Phong Lâm

II. Điều kiện tham dự sa mạc & thời gian ghi danh

Quý Thầy, quý Dì đã tham gia sa mạc trợ úy.
Các Huynh trưởng Giáo lý viên đã có bằng Huynh trưởng TNTT cấp 1.
Tham dự và đạt điểm kiểm tra lý thuyết Phong trào TNTT cấp 2 trong ngày tiền sa mạc.
Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ.
Hạn chót ghi danh: từ ngày thông báo cho đến hết ngày 20/5/2023.

III. Điều kiện để được công nhận huynh trưởng cấp 2

Đã là Huynh trưởng TNTT cấp 1 & tham dự sa mạc huynh trưởng cấp 2
Đạt điểm kiểm tra phần lý thuyết Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể cấp 2 trong ngày tiền sa mạc.
Tham dự đầy đủ buổi tiền Sa mạc và các ngày Sa mạc nói trên.
Làm bài tiền sa mạc và bài hậu sa mạc đạt điểm 5/10 trở lên.
Sau sa mạc vẫn tiếp tục phục vụ trong đoàn được Cha xứ hoặc Cha tuyên úy đoàn xách nhận (nộp giấy xác nhận trước ngày tuyên hứa)

 
KHÓA CHUYÊN HIỆU TRỰC – ĐANIEL 1, Đợt 2
(Ban huấn luyện: Liên đoàn An-rê Phú Yên – TGP Sài Gòn)

 
I. Thời gian và địa điểm

Khóa chuyên hiệu trực.Từ 6h30 ngày 16/6 đến 17h00 ngày 18/6/2023 - Tại Giáo xứ Phong Lâm

II. Tiền sa mạc, thi đầu vào

Thời gian và địa điểm: ngày 21/5/2023 Tại Giáo xứ Tich Tín
Nội dung thi:
1. Nghiêm tập căn bản, so hàng đội và di hành cờ.
2. Morse: Thổi hiệu còi tập họp chung – đội trưởng – ngành Ấu – Thiếu – Nghĩa.
3. Các bài hát Nghi Thức (Thiếu Nhi Tân Hành Ca – bài hát 3 Ngành: Ấu, Thiếu, Nghĩa – các bài hát nghi thức trong sa mạc) + các bài ca sinh hoạt.
4. Nút dây (Thuyền chài, thòng lọng, dẹt, thợ dệt, 1 vòng 2 khóa)
5. Lý thuyết 2 bài: Phương pháp hàng đội + tổ chức đội

II. Điều kiện tham dự sa mạc & thời gian ghi danh

Quý Thầy, quý Dì, ban nghiên huấn và các huynh trưởng giáo lý viên, đã có bằng Huynh trưởng    TNTT cấp 1 do Liên đoàn tổ chức tuổi từ 17 trở lên.
Tham dự và đạt điểm kiểm tra Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của khóa chuyên hiệu.
Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ.
Hạn chót ghi danh: từ ngày thông báo cho đến hết ngày 13/5/2023.

 
KHÓA CHUYÊN SINH HOẠT – MANNA 1  Đợt 2
(Ban huấn luyện: Liên đoàn An-rê Phú Yên – TGP Sài Gòn)

I. Thời gian và địa điểm

Từ ngày 2-4/6/2023 tại Giáo xứ Tích Tín

II. Tiền sa mạc, thi đầu vào

Thời gian và địa điểm: ngày 21/5/2023 Tại Giáo xứ Tích Tín
Nội dung thi: Các bài hát Nghi Thức (Thiếu Nhi Tân Hành Ca – bài hát 3 Ngành: Ấu, Thiếu, Nghĩa – các bài hát nghi thức trong sa mạc) + các bài ca sinh hoạt, phương pháp sinh hoạt của TNTT.

III. Điều kiện tham dự sa mạc & thời gian ghi danh

Quý Thầy, quý Dì, ban nghiên huấn và các huynh trưởng giáo lý viên, đã có bằng Huynh trưởng TNTT cấp 1 do Liên đoàn tổ chức tuổi từ 17 trở lên.
Tham dự và đạt điểm kiểm tra Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của khóa chuyên hiệu.
Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ.
Hạn chót ghi danh: từ ngày thông báo cho đến hết ngày 13/5/2023.

 
SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 3 – GOLGOTHA 3
(Ban huấn luyện: Liên đoàn An-rê Phú Yên – TGP Sài Gòn)

 
I. Thời gian và địa điểm  

- Đợt 1: Từ ngày 22-24/9/2023 tại Sa Pa- Giáo phận Hưng Hoá
- Đợt 2: Sẽ thông báo sau

II. Điều kiện tham dự sa mạc & thời gian ghi danh

Quý Thầy, quý Dì đã tham gia sa mạc trợ úy.
Quý Trợ Uý, Quý Huynh trưởng Giáo lý viên đã có bằng Huynh trưởng TNTT cấp 2.
Tham dự và đạt điểm kiểm tra lý thuyết Phong trào TNTT cấp 3 trong ngày tiền sa mạc.
Nộp hồ sơ ghi danh đầy đủ.
Hạn chót ghi danh: từ ngày thông báo cho đến hết ngày 30/7/2023.

 
SA MẠC HUẤN LUYỆN HUẤN LUYỆN VIÊN SƠ CẤP – MÔISÊ 1
(Ban huấn luyện: Liên đoàn An-rê Phú Yên – TGP Sài Gòn)

I. Thời gian và địa điểm

Đợt 3 : từ ngày 30/3 đến ngày 2/4/2023 tại giáo xứ Lạc Sơn –Giáo phận Hà Tĩnh
Đợt 4: từ ngày 26-27/5/2023 (địa điểm sẽ thông báo sau)

II. Điều kiện tham dự

Quý trưởng đã tham gia đợt 1, 2 trước đó tại Giáo Phận Bùi Chu và Giáo Phận Bắc Ninh trong năm 2022-2023
Đã hoàn thành 2/2 bài hậu sa mạc trước đó.
Tích Tín, ngày 23 tháng 3 năm 2023 
                                                                                                                                     
                                                                                                                            Tuyên uý Liên Đoàn
z4240291527317 d5862249d93cd1fc137956ca1a021cf8


                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                        Cha Giuse Hoàng Quốc Vương 
 
                                                                                                                 
Lưu ý:
 • Để tạo điều kiện dễ dàng cho ban điều hành các sa mạc và tránh những khó khăn về sau cho các SMS đề nghị các bạn nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định ghi danh.
 • Các bạn vui lòng ghi danh đúng hạn thông báo.
 • Trường hợp ghi danh trễ, nếu Sa mạc bạn muốn tham dự hết chỗ ban điều hành sẽ từ chối đơn nhận hoặc xin bạn vui lòng chuyển sang sa mạc sau.
 • Mặc đồng phục TNTT đúng quy cách (áo TNTT có 2 cầu vai, quần vải màu đen hoặc xanh biển đậm, giầy trắng, khăn dự trưởng – màu đỏ không viền ) mang theo bút viết và tập ghi chép khi tham dự tiền sa mạc. Mọi chuẩn bị cho sa mạc sẽ thông báo trong ngày Tiền Sa Mạc.
 • Sa mạc phí: 300.000vnd/sa mạc sinh
 • Địa chỉ ghi danh: Gửi danh sách đính kèm (đề rõ tên thánh, họ tên, ngày tháng năm sinh, Giáo xứ, số điện thoại liên hệ) qua địa chỉ: Liên Đoàn Trưởng Giuse Đinh Thành Trung. Sđt:0963647493; Email: ldvinhsonliem@gmail.com

Tác giả: Ban Huấn luyện HTTNTT

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
 • Đang truy cập130
 • Máy chủ tìm kiếm49
 • Khách viếng thăm81
 • Hôm nay20,609
 • Tháng hiện tại109,779
 • Tổng lượt truy cập69,169,653
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây