Năm 2021 - Phụng Vụ Năm B

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG NĂM


THÁNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (GH 67).
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
  Ý chung – Lĩnh vực tài chính: Chúng ta cầu nguyện cho những người chịu trách nhiệm về tài chính khi làm việc với các nhà cầm quyền để chỉnh đốn lĩnh vực này, biết bảo vệ lợi ích của người dân trước những nguy hại.

 
 
1/5   20    Tr    Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH GIUSE THỢ BỔN
                         MẠNG NAM GIỚI GIÁO PHẬN. St 1,26-2,3  
(hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.
Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), linh mục &
Thánh Gioan Louis Hương (Bonnard), linh mục, tử đạo (Đ).
                        Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Sa Châu.
Giáo xứ Sa Châu chầu Thánh Thể.
Bổn Mạng:Cha Giuse Phạm Văn Bảo; Cha Giuse Nguyễn Văn Đình; Cha Giuse Vũ Đình Hài; Cha Giuse Trần Trung Hiếu; Cha Giuse Phạm Văn Hy; Cha Giuse Phạm Minh Phan; Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh (Cô Nhi Viện); Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh; Cha Giuse Hoàng Văn Tuấn.
2    21     Tr    CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ V MÙA PHỤC SINH. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B.
                            Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.
                       Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân, tử đạo.
Giáo xứ Tứ Trùng, Tân Phường, Quỹ ĐêPhú Thọ chầu Thánh Thể.
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
02/5/2009: Cha Giuse Mai Xuân Thanh.
GIÁO HUẤN SỐ 21
TIN TƯỞNG VÀO MỘT MÌNH THIÊN CHÚA
Điều răn thứ nhất buộc chúng ta nuôi dưỡng và giữ gìn đức tin cách cẩn trọng; đồng thời loại bỏ tất cả những gì nghịch cùng đức tin. Có nhiều tội nghịch cùng đức tin.
Cố tình hoài nghi trong lãnh vực đức tin là tội xem thường hay không nhìn nhận là chân thật những điều Thiên Chúa mặc khải và Hội Thánh dạy phải tin. Tội cố tình hoài nghi là do dự không tin, không cố gắng vượt qua những vấn nạn đức tin hay khủng hoảng trước bóng tối của đức tin.
Vô tín là khinh thường chân lý mặc khải hay cố tình từ chối không tin. "Lạc giáo là khi người tín hữu đã chịu phép Rửa Tội lại ngoan cố phủ nhận hay nghi ngờ một chân lý phải tin nhận, theo đức tin đối thần và công giáo. Bội giáo là tội chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo. Ly giáo là từ chối tùng phục Đức Giáo Hoàng hay từ chối hiệp thông với các phần tử của Hội Thánh đang phục quyền Người".
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2088 & 2089)
3     22    Đ     Thứ Hai. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                      1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
4      23    Tr    Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
5      24    Tr    Thứ Tư đầu tháng. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Lập hạ (Bắt đầu mùa hè)
6      25    Tr    Thứ Năm đầu tháng. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11
                       Ngày cầu cho các linh mục.
7     26    Tr    Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
8     27    Tr    Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
9      28    Tr    CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm B.
                       Cv 10,25-26.34-35. 44-48; 1 Ga 4,7-10; Ga 15,9-17. 
Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, linh mục, tử đạo.
Giáo xứ Phạm Pháo, Hạc Châu, Cát PhúLã Điền chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 22
TRÔNG CẬY VÀO THIÊN CHÚA
Khi Thiên Chúa tự mặc khải và kêu gọi con người, con người không thể đáp trả trọn vẹn tình yêu của Chúa bằng sức riêng mình. Họ phải trông cậy Chúa sẽ ban cho khả năng, để đáp trả tình yêu của Người và hành động cho phù hợp với các điều răn của đức mến. Cậy trông là hết lòng mong đợi được Thiên Chúa chúc phúc cho diện kiến Tôn Nhan Người. Cậy trông còn bao hàm thái độ sợ mất lòng Chúa và bị trừng phạt.
Điều răn thứ nhất cũng nhắm đến các tội nghịch cùng đức cậy, như ngã lòng và tự phụ :
Con người ngã lòng, khi không còn trông cậy Chúa sẽ ban cho mình ơn cứu độ, trợ giúp mình đạt ơn cứu độ hay tha thứ tội lỗi của mình. Điều này nghịch với Thiên Chúa là Đấng nhân từ, công bằng.
Có hai loại tự phụ : quá tin vào sức riêng (tưởng mình có thể tự cứu rỗi mà không cần sự giúp đỡ của ơn trên); hoặc ỷ lại vào Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót (tưởng mình sẽ được tha thứ mà không cần hối cải và được vinh quang mà không cần lập công).
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2090 & 2091)
10    29    Tr    Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
11    30    Tr     Thứ Ba.Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
                      Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, giáo dân, tử đạo (Đ).
Tháng Tư Tân Sửu (T)
12    1/4  Tr    Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
                      Thánh Nêrêô và thánh Achillêô,tử đạo (Đ); Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).
13    2     Tr    Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
                       Đức Mẹ Fatima (Tr).
14    3     Đ      Thứ Sáu. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ.
                    Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
Bắt đầu tuần chín ngày trước Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hằng ngày đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh, có ý xin 7 ơn Chúa Thánh Thần.
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
14/5/2016: Cha Tôma Aq. Nguyễn Văn Tuấn.
15    4      Tr    Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
                      Ban chiều cử hành LỄ VỌNG CHÚA LÊN TRỜI (Tr).
                      Các bài đọc lấy ở chính ngày lễ.
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                        15/5/2011:Cha Giuse Nguyễn Văn Kiên.
16    5     Tr     CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA LÊN
TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự Lễ và nghỉ việc xác. Bài đọc năm B.
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Ep 4,1-13; Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20.
Theo truyền thống giáo phận, hôm nay đọc 33 kinh Tin Kính.
Giáo xứ Văn Lý, Mộc ĐứcNam Hưng chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 23
YÊU MẾN THIÊN CHÚA
Khi tin vào tình yêu Thiên Chúa, con người phải đáp trả tình yêu của Người bằng một tình yêu chân thành. Điều răn thứ nhất dạy chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu toàn thể thụ tạo vì Người và cho Người.
Có nhiều tội nghịch với tình yêu Thiên Chúa. Lãnh đạm là tội xem thường hay không lưu tâm đến tình yêu Thiên Chúa, không biết đến bản chất và sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa. Vong ân là tội quên lãng hay từ chối nhận biết tình yêu Thiên Chúa và đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng tình yêu của mình. Nguội lạnh là tội do dự, chểnh mảng trong việc đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, hay từ chối dấn thân theo đức mến. Tội lười biếng trong việc thiêng liêng có thể đưa tới từ khước niềm vui Thiên Chúa ban và khinh chê mọi lợi ích thiêng liêng. Tội oán ghét Thiên Chúa là do kiêu ngạo, chống lại tình yêu của Người, cho rằng Người không tốt lành và chối từ Thiên Chúa vì Người cấm phạm tội và trừng trị bằng hình phạt.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2092 & 2093)
17    6     Tr     Thứ Hai. Thánh Vịnh tuần III. Cv 19,1-8; Ga
                        16,29-33.

18    7     Tr     Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
19    8     Tr    Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
20    9     Tr    Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
Thánh Bernađinô Siena, linh mục (Tr).
21    10    Tr    Thứ Sáu. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
                       Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
Tiểu mãn (Lũ nhỏ)
22    11    Tr    Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).
                      Thánh Micael Hồ Đình Hy, giáo dân và thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn, giáo dân, tử đạo (Đ).
                      Ban chiều cử hành LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1- 5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

23    12    Đ      CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN
HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự Lễ và nghỉ việc xác.         
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.
Đọc hay hát ca tiếp liên.
Từ hôm sau nguyện kinh Truyền Tin.
Giáo xứ Tân Lý, Vinh Phú, Nam Dương và giáo họ Tây Mỹ (Ninh Mỹ) chầu Thánh Thể.
Lưu ý:
        Sau Chúa Nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì thắp lên và châm nến cho những người lãnh Bí tích. Trong nghi lễ an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1- 1988, số 99). Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh nơi cung thánh.
GIÁO HUẤN SỐ 24
THỜ PHƯỢNG MỘT MÌNH THIÊN CHÚA
Các nhân đức đối thần : tin, cậy, mến, định hình và đem lại sức sống cho các đức tính luân lý. Đức mến đòi buộc chúng ta là thụ tạo phải cảm tạ ơn Thiên Chúa cho xứng đáng, vì đã mang ơn Người. Nhân đức thờ phượng giúp chúng ta sống tâm tình này.
Hành vi đầu tiên của nhân đức thờ phượng là thờ lạy Thiên Chúa, nghĩa là nhận biết Người là Thiên Chúa, là Đấng Sáng Tạo và Cứu Chuộc, là Chúa và Thầy của mọi loài, là Tình Yêu vô biên và giàu lòng thương xót. Dựa vào sách Đệ Nhị Luật (Đnl 6, 13), Đức Giêsu nói : "Ngươi phải thờ lạy Đức Chúa, là Chúa của ngươi, và phải thờ phượng Người”.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2094 - 2097)
MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)
24    13    Tr     Thứ Hai. Tuần VIII Thường Niên. Thánh
                        Vịnh tuần IV. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo
                        Hội, Lễ nhớ. St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14);
                        Ga 19,25-27.
25   14    X      Thứ Ba. Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.
Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                       Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr);
                       Thánh Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).
                      Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo (Đ).
26    15    Tr     Thứ Tư. Thánh  Philipphê Nêri, linh mục. Lễ
                        nhớ. Hc 36,1.4-5a.10-17; Mc 10,32-45.
                      Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục và thánh Matthêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), giáo dân, tử đạo (Đ).
27    16    X     Thứ Năm. Hc 42,15-25; Mc 10,46-52.
                        Thánh Augustinô, giám mục Canterbury(Tr).
28    17    X     Thứ Sáu. Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26.
                       Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
29   18    X      Thứ Bảy. Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.
            Cha Vinh Sơn Trần Ngọc Bút qua đời (2015).
30    19    Tr     CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. LỄ
                        CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Bài đọc năm B.
                        Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
Giáo xứ Xuân Thủy, Ân PhúTùng Nhì chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 25
KINH NGUYỆN
Các hành vi tin, cậy, mến, như điều răn thứ nhất đòi buộc, được hoàn tất trong kinh nguyện. Nâng tâm hồn lên tới Thiên Chúa để chúc tụng, tạ ơn, chuyển cầu và van xin là một cách thờ lạy Người. Cầu nguyện là điều kiện thiết yếu, giúp ta tuân giữ giới răn của Thiên Chúa : "Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí" (Lc 18,1).
Hơn nữa, con người phải dâng lên Thiên Chúa những lễ tế để tỏ lòng thờ phượng, tạ ơn, khẩn cầu và sự hiệp thông với Người. "Mọi hành vi con người thực hiện để được kết hiệp với Thiên Chúa và được vinh phúc, đều là lễ tế đích thực".
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2098 - 2010)
31        20        Tr        Thứ Hai. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀÊLISABET. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Hôm nay14,237
  • Tháng hiện tại315,148
  • Tổng lượt truy cập38,586,240
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây