Tháng 09/2021

Năm 2021 - Phụng Vụ Năm B

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

   
 
THÁNG KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung - Một lối sống sinh thái bền vững: Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người biết can đảm chọn lựa lối sống trong sáng và bền vững, trong khi vui mừng được thấy các bạn trẻ cũng quyết tâm dấn thân.


1/9 25/7  X     Thứ Tư đầu tháng. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.
                       Ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ mội trường.
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       01/9/2016: Cha Giuse Trần Văn Bôi; Cha Tôma Aq. Vũ Văn Đình; Cha Phaolô Phạm Thế Đoàn; Cha Đa Minh Phạm Hoàng Lãm; Cha Vinh Sơn Lưu Văn Linh; Cha Giuse Phạm Văn Quý; Cha Giuse Phạm Văn Thanh; Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh; Cha Tôma Trần Mạnh Trí.
2      26    X     Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.
                       Ngày cầu cho các linh mục.                                        
                       Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ quốc.               
3      27    Tr    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                       Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
                      vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       03/9/2009: Cha Giuse Bùi Văn ; Cha Giuse Vũ Viết ; Cha Giuse Vũ Đình Lâm; Cha Giuse Đinh Quang Thành; Cha Phanxicô X. Trịnh Xuân Thủy; Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Trung; Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Tứ; Cha Vinh Sơn Vũ Thanh Tùng.
4      28    X     Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
04/9/2014: Cha Vinh Sơn Lê Quang Hiệp; Cha Giuse Nguyễn Văn Hồ; Cha Giuse Trần Ngọc Sơn; Cha Giuse Đào Văn Toàn; Cha Đa Minh Trần Văn Tường; Cha Vinh Sơn Trần Đức Văn.
5      29    X     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm B. Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.
                            Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục; Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Piô IX ký sắc chia giáo phận Trung (Bùi Chu) từ giáo phận Đông Đàng Ngoài (1848).
Giáo xứ Kim Thành, Phú Giáo, Phú Văn (Giáp Năm) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 39
BỘI THỀ
Bội thề là thề hứa một điều gì, nhưng không có ý giữ hay không giữ lời thề. Người bội thề thiếu lòng tôn kính nghiêm trọng đối với Thiên Chúa, họ làm một việc xấu là phạm đến thánh danh Thiên Chúa.
Trong Bài Giảng Trên Núi: Đức Giêsu đã nói đến điều răn thứ hai: "Anh em nghe luật dạy người xưa rằng : "Chớ bội thề nhưng hãy giữ trọn lời thề với Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả... Nhưng hễ có thì phải nói có; không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ma quỉ" (Mt 5,33-34.37). Như thế Đức Giêsu dạy rằng, mọi lời thề luôn qui chiếu về Thiên Chúa, và trong mọi lời nói của ta, phải tôn trọng sự hiện diện cũng như sự chân thật của Thiên Chúa. Cẩn trọng khi kêu cầu danh Thiên Chúa, là cách chúng ta tỏ lòng tôn kính sự hiện diện của Người: lời chân thật tôn vinh sự hiện diện của Chúa, lời nói dối xúc phạm đến Người.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2152 & 2153)
6      30    X     Thứ Hai. Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.
Tháng Tám Tân Sửu (T)

7     1/8   X     Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.
                                                              Bạch lộ (Nắng nhạt)
8      2      Tr     Thứ . SINH NHẬT ĐỨC MẸ. Lễ kính.
                              Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23
                              (hoặc Mt 1,18-23).
9      3     X      Thứ Năm. Cl 3,12-17; Lc 6,27-38.
                       Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      09/9/1999: Cha Giuse Nguyễn Văn Chân; Cha Giuse Đoàn Văn Đoàn; Cha Đa Minh Lê Đức Hòa; Cha Giuse Nguyễn Văn Quang; Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện; Cha Đa Minh Bùi Trung Thực; Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh; Cha Giuse Micael Vũ Minh Tuấn; Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn; Cha Phaolô Nguyễn Văn Yên (Bình).
10    4     X      Thứ Sáu. 1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.
                  Cha Phaolô Trần Đức Nhuận qua đời (2006).
11    5     X     Thứ Bảy. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.
12    6     X     CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm B.
                        Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.
                       Thánh Danh Đức Maria.
Giáo xứ Đại Đê, Triệu Thông, Cát Xuyên Xuân Phong (Xuân Hóa) chầu Thánh Thể.


GIÁO HUẤN SỐ 40
DANH HIỆU KI-TÔ HỮU
Chúng ta nhận bí tích Thánh Tẩy "nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (Mt 28, 19). Trong bí tích này, danh Thiên Chúa thánh hóa con người và người này nhận được một tên riêng trong Hội Thánh. Tên riêng này có thể là tên của một vị thánh, nghĩa là của một môn đệ đã sống đời trung thành mẫu mực với Chúa. Vị thánh bổn mạng nêu gương sống đức mến và luôn chuyển cầu cho ta. "Tên thánh" cũng có thể nêu lên một mầu nhiệm Kitô giáo hay một nhân đức.
Người Kitô hữu khi thức dậy, khi bắt đầu kinh nguyện và việc làm, đều làm dấu Thánh Giá "Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen". Người tín hữu dâng trọn vẹn ngày sống để tôn vinh Thiên Chúa và kêu cầu Đấng Cứu Thế ban ân sủng giúp họ hành động trong Thánh Thần như con thảo của Chúa Cha. Dấu Thánh Giá giúp ta mạnh sức, để vượt qua các cơn cám dỗ và những lúc khó khăn.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2156& 2157)
13  7     Tr       Thứ Hai. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục,
tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10
14    8     Đ      Thứ Ba. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
                        Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17.
Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao - Bùi Chu chầu Thánh Thể.
15    9     Tr     Thứ Tư. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35).
Giáo họ Lạc Trung (Quần Lạc) chầu Thánh Thể.
16   10    Đ      Thứ Năm. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và
                        Thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
                        1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.
                        vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                        16/9/2006: Cha Vinh Sơn Nguyễn Bản Mạnh.
17    11    X     Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
                       Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                            Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo (Đ).
18    12    X     Thứ Bảy. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.
                       Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch (Đoài), linh mục, tử đạo (Đ).
19    13    X     CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B.
                       Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37.
                       Thánh Januariô, giám mục, tử đạo.
Giáo xứ Rạng Đông, Hà Dương (Lý Nghĩa), Cồn Vẽ (Phạm Pháo) và giáo họ Xuân Phương (Xuân Thủy) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 41
ĐIỀU RĂN THỨ BA
Điều răn thứ ba của Mười Điều Răn nhấn mạnh việc thánh hóa ngày Sabát. "Ngày thứ bảy là một ngày Sabát, một ngày nghỉ hoàn toàn để dâng cho Đức Chúa" (Xh 31,15).
Khi nói về ngày Sa bát, Thánh Kinh gợi cho Dân Chúa tưởng nhớ công trình sáng tạo."Vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sabát và coi đó là ngày thánh".
Trong ngày của Đức Chúa, Thánh Kinh còn giúp Dân Chúa tưởng nhớ biến cố giải phóng Ítraen khỏi ách nô lệ Ai Cập. "Ngươi hãy nhớ ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập và Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi. Bởi vậy Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sa bát" (Đnl 5,15).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2168 & 2170)
20    14    Đ     Thứ Hai. Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
                            Er 1,1-6; Lc 8,16-18.
                       Thánh Gioan Tân (Charles Cornay), linh mục, tử đạo (Đ).
21    15    Đ     Thứ Ba. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
                       Thánh Phanxicô Phan (Jaccard), linh mục và thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo (Đ).
                       Tết Trung Thu. Cầu cho các em thiếu nhi (Tr). Hc 42,15-16;43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.
22    16    X     Thứ Tư. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.    
23    17    Tr    Thứ Năm. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.         
                        Thu phân (Giữa thu)
24    18    X     Thứ Sáu. Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.
25    19    X     Thứ Bảy. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
26    20    X      CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm B.
                       Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.
                       Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo.
                      Giáo xứ Quần Liêu, Phong Lâm, Nam Phú
                      (Giáp Phú) và giáo họ Đồng Phú (Nghĩa Dục)
                      chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 42
NGÀY SA BÁT
Thiên Chúa ban cho Ítraen ngày Sabát, để họ tuân giữ như một dấu chỉ giao ước vững bền. Ngày Sabát được hiến dâng cho Thiên Chúa, là ngày thánh dành để chúc tụng Thiên Chúa, ca ngợi công trình sáng tạo và những kỳ công Người đã thực hiện để cứu Ítraen.
Hành động của Thiên Chúa là mẫu mực cho đời sống con người. "Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã ngưng các việc và nghỉ ngơi" (Xh 31,17), thì con người cũng phải "ngưng làm việc" để những người khác, nhất là kẻ nghèo "lấy lại sức". Ngày Sabát ngắt quãng các công việc hằng ngày và cho tạm nghỉ ngơi. Ngày Sabát phản kháng khía cạnh nô lệ của công ăn việc làm và thái độ tôn thờ tiền bạc.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2171& 2172)
27    21    Tr     Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục.
                        Lễ nhớ. 1Cr 1,26-31;Mt 9, 35-38.    
28    22    X     Thứ Ba. Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.
                       Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ).
                       Thánh Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo).
                       Giáo họ Sa Nam (Phú Thọ) chầu Thánh Thể.
                        Cha Giuse Đinh Viết Thục qua đời (2017)
29    23    Tr     Thứ Tư. TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE,
                        GABRIEL VÀ RAPHAEL. Lễ kính.
                      Dn 7,9-10.13-14 (Hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
                      vBổn Mạng: Cha Micae Phạm Văn Năng; Cha Micae Phạm Văn Tương.
30    24    Tr    Thứ Năm. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ
Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Tm 3,14-17; Mt 13,47-52 (hoặc Lc 24,44-49).
                                             Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Vĩnh qua đời (2012).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay25,374
  • Tháng hiện tại962,092
  • Tổng lượt truy cập72,328,438
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây