THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa cũng được gọi là “con bác thợ mộc”. Vì thế, tại trường học của thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo – Bí tích Hòa Giải:Cầu cho chúng ta biết sống bí tích Hoà Giải với sự đổi mới sâu sắc, để có thể cảm nghiệm được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

1/3  18    Tm  Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
2     19    Tm   Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.   
3      20    Tm   Thứ Tư đầu tháng. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
                        Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Cha Phêrô Trịnh Đình Trang qua đời (2014).
4      21    Tm  Thứ Năm đầu tháng. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.
                       Thánh Casimirô (Tr).
                       Ngày cầu cho các linh mục.
5      22    Tm   Thứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b.28;
                        Mt 21,33-43.45-46. 
                        Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      05/3/2005: Cha Giuse Phạm Quốc Điêm; Cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng; Cha Giuse Trần Quốc Tuyến.
                                                                   Kinh trập (Sâu nở)
6      23    Tm   Thứ Bảy đầu tháng. Mk 7,14-15.18-20; Lc
                        15,1-3.11-32.
                        Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.      

7      24    Tm   CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh Vịnh
tuần III. Bài đọc năm B. Xh 20,1-17 (hoặc Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25.
                       Thánh Perpêtua và Fêlicita, tử đạo.
Giáo xứ Trực Chính, Định Hải, Nam PhươngPhú Hải chầu Thánh Thể.


GIÁO HUẤN SỐ 15
MƯỜI ĐIỀU RĂN VÀ LUẬT TỰ NHIÊN
Mười Điều Răn là một phần mặc khải của Thiên Chúa; đồng thời dạy chúng ta biết nhân tính đích thực của con người. Mười Điều Răn làm sáng tỏ những bổn phận thiết yếu; do đó gián tiếp cho thấy những quyền cơ bản gắn liền với bản tính của nhân vị. Mười Ðiều Răn là một cách trình bày "luật tự nhiên" đặc sắc.
Mười Điều Răn là mặc khải của Thiên Chúa, dù với lý trí con người có thể tự biết được nhưng để hiểu biết đầy đủ và chắc chắn về các đòi hỏi của luật tự nhiên, loài người tội lỗi cần đến mặc khải này. Trong tình trạng tội lỗi, ánh sáng lý trí bị lu mờ và ý chí bị sai lệch, con người cần đến một trình bày đầy đủ về các điều răn của Thiên Chúa.  Chúng ta biết được các điều răn nhờ mặc khải được rao giảng trong Hội Thánh và nhờ tiếng nói của lương tâm.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2070 & 2071)
8     25    Tr     Thứ Hai. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Lễ
                        nhớ. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
9      26    Tm  Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
Thánh Phanxica Rôma, nữ tu (Tr).
Cha Đa Minh Trần Ngọc Tuất qua đời (2017).
10    27    Tm  Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
                       Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Giuse.
11    28    Tm  Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.
                            Thánh Đa Minh Cẩm, linh mục, tử đạo (Đ).
12    29    Tm  Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Đa Minh Lê Hữu Cung qua đời (1987).
Tháng Hai Tân Sửu (Đ)
13    1/2  Tm  Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.
Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).
14    2     Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm B. 2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21.
                       Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
                       Giáo xứ Ngọc Lâm, Phú Hương, Tân Bơn, Trại Đáy (Nam Hòa) và Trang Hậu chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN 16
MỌI NGƯỜI PHẢI TUÂN GIỮ MƯỜI ĐIỀU RĂN
Mười Điều Răn nêu lên những bổn phận cơ bản của con người đối với Thiên Chúa và với tha nhân, nên tự bản chất là những nghĩa vụ quan trọng. Mười Điều Răn bất biến và có giá trị cho mọi thời và mọi nơi. Không ai có thể chuẩn miễn Mười Ðiều Răn được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm khảm con người.
Trách nhiệm tuân giữ Mười Ðiều Răn còn buộc ta giữ những nghĩa vụ theo chất thể tự nó là nhẹ. Chẳng hạn điều răn thứ năm ngăn cấm nhục mạ kẻ khác bằng lời nói; điều này có thể trở thành một tội nặng tùy hoàn cảnh và ý định của người nói.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2072 & 2073)
15    3     Tm   Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.    
16    4     Tm   Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
                        Cha Giuse Mai Quang Bao qua đời (2016)
17    5     Tm  Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.        
Thánh Patriciô, giám mục (Tr).
18    6     Tm  Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47.
                       Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
19    7     Tr    Thứ Sáu. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Quan Thầy đệ nhất Giáo Hội Việt Nam. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
                       2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).
                        vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
19/3/2012: Cha Giuse Phạm Văn Bảo; Cha Đa Minh Nguyễn Văn Đại; Cha Giuse Phạm Văn Hiển; Cha Giuse Lê Văn Thiên; Cha Giuse Trần Văn Thiết; Cha Phaolô Nguyễn Văn Thuyên; Cha Đa Minh Trần Ngọc Toản; Cha Gioan B. Vũ Văn Vĩnh; Cha Giuse Hoàng Quốc Vương.
vBổn Mạng:
Cha Giuse Bùi Văn ; Cha Giuse Trần Văn Bôi; Cha Giuse Trần Văn Bột; Cha Giuse Nguyễn Văn Chân; Cha Giuse Mai Văn Châu; Cha Giuse Trần Văn Chi; Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh; Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển; Cha Giuse Nguyễn Đức Dung; Cha Giuse Lê Văn Dương; Cha Giuse Đỗ Văn Đang; Cha Giuse Nguyễn Văn Đàm; Cha Giuse Trần Hưng Đạo; Cha Giuse Phạm Quốc Điêm; Cha Nguyễn Thanh Điển; Cha Giuse Phạm Văn Đình; Cha Giuse Vũ Văn Đoán; Cha Giuse Đoàn Văn Đoàn; Giuse Phạm Ngọc Đồng; Cha Giuse Phan Văn Duy; Cha Giuse Đỗ Văn Đường; Cha Giuse Nguyễn Đức Giang; Cha Giuse Vũ Viết ; Cha Giuse Bùi Đức Hạnh; Cha Giuse Phạm Văn Hiển; Cha Giuse Vũ Văn Hiếu: Cha Giuse Nguyễn Văn Hồ; Cha Giuse Lê Ngọc Hoàn; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng; Cha Giuse Vũ Duy Hưng; Cha Giuse Trần Duy Khấn; Cha Giuse Nguyễn Đức Khoan; Cha Giuse Hoàng Ngọc Khoát; Cha Giuse Phạm Văn Kích; Cha Giuse Nguyễn Văn Kiên; Cha Giuse Phạm Văn Kỳ; Cha Giuse Phạm Thành Lâm; Cha Giuse Vũ Đình Lâm; Cha Giuse Phan Trung Lăng; Cha Giuse Vũ Thế Nghinh; Cha Giuse Trần Văn Phán; Cha Giuse Đỗ Văn Khang; Cha Giuse Vũ Văn Phương; Cha Giuse Phan Văn Phong; Cha Giuse Lại Văn Phú; Cha Giuse Đinh Công Phúc; Cha Giuse Nguyễn Văn Quang; Cha Giuse Phạm Văn Quyết; Cha Giuse Lê Văn Sở; Cha Giuse Trần Ngọc Sơn; Cha Giuse Lê Thành Tâm; Cha Giuse Vũ Tiến Tặng; Cha Giuse Trần Văn Thái; Cha Giuse Phạm Khắc Thẩm; Cha Giuse Trần Văn Thắng; Cha Giuse Mai Xuân Thanh; Cha Giuse Đinh Quang Thành; Cha Giuse Vũ Đức Thảo; Cha Giuse Phạm Xuân Thi; Cha Giuse Lê Văn Thiên; Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện; Cha Giuse Trần Văn Thiết; Cha Giuse Vũ Phú Thịnh; Cha Giuse Đỗ Văn Thực; Cha Giuse Phạm Văn Quý; Cha Giuse Nguyễn Văn Thưởng; Cha Giuse Phạm Đức Tiến; Cha Giuse Trần Văn Tiển; Cha Giuse Ngô Văn Tiện; Cha Giuse Nguyễn Trọng Tính; Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh; Cha Giuse Đoàn Văn Tỉnh; Cha Giuse Phạm Văn Toan; Cha Giuse Trần Văn Toàn; Cha Giuse Đào Văn Toàn; Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh; Cha Giuse Hoàng Minh Tới; Cha Giuse Trần Minh Trí; Cha Giuse Phạn Trung Triệu; Cha Giuse Đỗ Hữu Trọng; Cha Giuse Bùi Văn Tuyền; Cha Giuse Phạm Văn Tứ; Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ; Cha Giuse Micael Vũ Minh Tuấn; Cha Giuse Phạm Minh Tuấn; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên; Cha Giuse Trần Quang Tuyến; Cha Giuse Trần Quốc Tuyến; Cha Giuse Bùi Văn Tuyền; Cha Giuse Đinh Văn Viện; Cha Giuse Phạm Quang Vinh; Cha Giuse Hoàng Quốc Vương; Cha Giuse Phạm Văn Thanh; Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh; Cha Giuse Nguyễn Văn Quang; Cha Giuse Hoàng Văn Trường.
20    8     Tm   Thứ Bảy. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.
Lưu ý:
Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ, tuỳ theo quyết định của HĐGM. Các Thánh giá thì che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.
                                        Xuân phân (Giữa Xuân)
21    9     Tm   CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh Vịnh
tuần I. Bài đọc năm B. Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33.
Giáo xứ Hoành Đông, Kiên Chính, Trung   Thành Lạc Hồng chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN 17
"KHÔNG CÓ THẦY, ANH EM KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC"
Ðức Giêsu nói: "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai luôn kết hợp với Thầy và Thầy luôn kết hợp với người ấy, người ấy sinh hoa kết quả dồi dào, vì không có Thầy, anh em không làm được gì” (Ga 15,5). Hoa quả ở đây là sự thánh thiện của một đời sống phong phú, nhờ kết hợp với Ðức Kitô. Khi chúng ta tin vào Ðức Giêsu Kitô, thông hiệp vào các mầu nhiệm của Người và giữ các điều răn của Người, Ðấng Cứu Thế sẽ đích thân đến trong chúng ta để yêu thương Cha của Người và các anh em của Người cũng là Cha và anh em chúng ta. Nhờ Thánh Thần, chính Ðức Giêsu trở thành qui luật nội tâm sống động cho mọi hoạt động của chúng ta. "Ðây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2074)
22    10    Tm   Thứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hoặc                                    Đn 13,41c-62); Ga 8,1-11.                      


23    11    Tm   Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.
                       Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục (Tr).
24    12    Tm  Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.
                        Cha Micae Trần MinhTiếnqua đời (2019)
25    13    Tr    Thứ Năm.LỄ TRUYỀN TIN, Lễ trọng. Is
                        7,10-14.8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
                      Trong Thánh Lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần…và đã làm Người” thì bái gối (IM 137).
26    14    Tm  Thứ Sáu. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.
27    15    Tm  Thứ Bảy. Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.
TUẦN THÁNH
1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.
Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với Thánh Lễ ban chiều cử hành Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu Thương Khó và ngày thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.
Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.
2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.
Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu trước các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩavà cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫnhọ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.
28    16    Đ     CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TUẦN THÁNH.
                       CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
                        Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm B.
Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10 (hoặc Ga 12,12-16).
Thánh Lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47 (hoặc Mc 15,1-39).
Ngày giới trẻ giáo phận.
Giới trẻ giáo phận chầu Thánh Thể.
Lưu ý:
1. Hôm nay, Hội Thánh cử hành việc Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất Mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi Thánh Lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước Thánh Lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các Thánh Lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một (hoặc hai) Thánh Lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.
2. Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.
3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.
4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu Thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó Thánh Lễ tiếp tục như thường lệ.
5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó, và không bỏ các bài đọc trước đó.
6. Khi đọc Bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào cũng không ghi dấu Thánh Giá trên sách. Phó tế đọc Bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc Bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc Bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các Thánh Lễ khác.
Hết Bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc.
7. Nơi nào không cử hành Thánh Lễ, có thể cử hành Phụng Vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Người, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa Nhật.
29    17    Tm   THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Ga 12,1-11.
Lưu ý:
Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cửhành Thánh Lễ theo ngày; không được cử hành Thánh Lễ nào khác, trừ Thánh Lễ an táng. Các tối ngắm sự Thương Khó Chúa.
30    18    Tm   THỨ BA TUẦN THÁNH.Is 49,1-6;
                        Ga 13,21-33.36-38.
31    19   Tm   THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Mt
26,14-25.
Cha Giuse Vũ Văn Đại qua đời (2011).
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Hôm nay14,237
  • Tháng hiện tại315,695
  • Tổng lượt truy cập38,586,787
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây