Năm 2021 - Phụng Vụ Năm B

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG TÁM


THÁNG KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ

 
Cầu nguyện, theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo – Giáo Hội: Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội để Giáo Hội nhận được ân sủng và sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, được biến đổi theo ánh sáng của Tin Mừng.
 
 
 
 
1/8 23/6  X     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ XVIII
THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm B. Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.
                      Thánh Alphonsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                      Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo.
                      Giáo xXương Điền, Cốc Thành Giang Liêu chầu Thánh Thể.
Lưu ý:
Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
GIÁO HUẤN 34
ĐIỀU RĂN THỨ 2: TÔN KÍNH DANH THIÊN CHÚA
Điều răn thứ hai dạy phải tôn kính danh Thiên Chúa. Cũng như điều răn thứ nhất, điều răn này thuộc về nhân đức thờ phượng và đặc biệt quy định việc sử dụng ngôn từ để diễn đạt các sự thánh.
Trong các lời mặc khải, lời mặc khải về Danh Thiên Chúa chiếm vị trí hàng đầu. Thiên Chúa bày tỏ Danh Người cho những kẻ tin, mặc khải cho họ chính mầu nhiệm bản thân Người. Điều này cho thấy Thiên Chúa tín nhiệm và thân thiết với con người. "Danh của Thiên Chúa là Thánh", nên con người không được lạm dụng. Họ phải ghi nhớ Danh Thánh ấy trong kính cẩn tôn thờ và yêu mến. Chỉ được kêu cầu Danh Thánh để chúc tụng, ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa mà thôi.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2142 & 2143)
2      24    X     Thứ Hai. Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.
Thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli (Tr).
Thánh Phêrô Giulianô Eymard, linh mục (Tr).
3      25    X     Thứ Ba. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.
4      26    Tr    Thứ Tư đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục, Lễ nhớ. Ed 3,16-21; Mt 9,35-10,1.
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
5      27    X     Thứ Năm đầu tháng. Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.
                   Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma (Tr)
                   Ngày cầu cho các linh mục.
6      28    Tr    Thứ Sáu đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19; Mc 9,2-10.
                            Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
7      29    X     Thứ Bảy đầu tháng. Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
                       Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ)
Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
Lập Thu (Bắt đầu mùa thu)
Tháng Bảy Tân Sửu (Đ)
8    1/7    X     CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. THÁNH ĐA MINH, LINH MỤC, QUAN THẦY GIÁO PHẬN.
                            Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm B.
                            1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51.
                       Tại nhà thờ Chính Tòa và các nơi mừng kính
                       Thánh Đa Minh Quan Thầy dùng các bài đọc:
                       Kn 7,7-10; 1Cr 2,1-10a; Lc 9,57-62.
                            Giáo xứ Bùi Chu chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 35
TÔN KÍNH DANH THIÊN CHÚA
Tôn kính Danh Thiên Chúa là tôn kính chính Thiên Chúa và mọi thực tại thánh. Cảm thức về sự thánh thiêng thuộc nhân đức thờ phượng.
Những tâm tình kính sợ và cảm thức về linh thánh có phải là những tâm tình Kitô giáo không? Không ai có thể nghi ngờ điều đó. Đó chính là tâm tình mà chúng ta phải có, và sẽ tăng lên mãnh liệt, nếu chúng ta thấy được Thiên Chúa uy linh. Đó là những tâm tình mà chúng ta phải có, nếu chúng ta nhận ra sự hiện diện của Người. Chúng ta sẽ có những tâm tình ấy, tùy mức độ chúng ta tin vào sự hiện diện của Người. Không có những tâm tình ấy, tức là không nhận ra, không tin Người hiện diện.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2144)
                            vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
8/8/2013: Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hạnh; Cha Đa Minh Trần Văn Hành; Cha Giuse Hoàng Ngọc Khoát; Cha Giuse Phan Trung Lăng; Cha Giuse Trần Duy Khấn; Cha Micae Phạm Văn Năng.
  1. Bổn mạng: Cha Đa Minh Đinh Xuân Cảnh; Cha Đa Minh Đoàn Văn Cát; Cha Đa Minh Phạm Văn Chương; Cha Đa Minh Nguyễn Văn Đại; Cha Đa Minh Mai Văn Đảm; Cha Đa MinhTrần Ngọc Đăng; Cha Đa Minh Trần Văn Đoan; Cha Đa Minh Phạm Văn Dược; Cha Đa Minh Trần Ngọc Dương; Cha Đa Minh Nguyễn Văn Dương; Cha Đa Minh Phan Duy Hán; Cha Đa Minh Trần Văn Hành; Cha Đa Minh Phạm Minh Hạnh; Cha Đa Minh Lê Đức Hòa; Cha Đa Minh Đinh Ngọc Hoàn; Cha Đa Minh Phạm Văn Hồng; Cha Đa Minh Nguyễn Đức Huynh; Cha Đa Minh Đinh Văn Khởi; Cha Đa Minh Hoàng Văn Kiểu; Cha Đa Minh Trần Đức Tâm; Cha Đa Minh Nguyễn Văn Thiện; Cha Đa Minh Đoàn Quang Thỏa; Cha Đa Minh Bùi Trung Thực; Cha Đa Minh Nguyễn Kim Tiến; Cha Đa Minh Phạm Kim Tiền; Cha Đa Minh Trần Ngọc Toản; Cha Đa Minh Trần Văn Tường; Cha Đa Minh Trần Đình Vận; Cha Đa Minh Nguyễn Văn Vàng; Cha Đa Minh Ngô Văn Viễn; Cha Đa Minh Phạm Kim Trọng; Cha Đa Minh Phạm Hoàng Lãm; Cha Đa Minh Đặng Xuân Tuynh.
9      2      X     Thứ Hai. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).
10    3     Đ     Thứ Ba. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       10/8/1991: Cha Đa Minh Trần Ngọc Dương.
11    4     Tr    Thứ Tư. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.
                       Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.      
12    5     X     Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.
                       Thánh Gioanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).
                            Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo (Đ).
13    6     X      Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.
Thánh Pontianô, giáo hoàng, và thánh Hippôlitô,
linh mục, tử đạo (Đ).
14    7     Đ      Thứ Bảy. Thánh Maximilianô Maria Kolbê,
                        linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15    8     Tr    CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab;1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
                       Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Thức Hoá.
                       Giáo xứ Thức Hoá, Xuân Chính Đồng Nhân (Đồng Liêu) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 36
TÔN KÍNH DANH THIÊN CHÚA
Người tín hữu phải làm chứng cho Danh Thiên Chúa, bằng cách can đảm tuyên xưng đức tin. Việc rao giảng và huấn giáo phải được thực hiện trong tinh thần thờ phượng và tôn kính đối với Thánh Danh Đức Giêsu, Chúa chúng ta.
Điều răn thứ hai cấm lạm dụng Danh Thiên Chúa, nghĩa là sử dụng bất xứng đối với danh của Thiên Chúa, của Đức Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể các thánh.
Những lời hứa với tha nhân nhân danh Thiên Chúa, đều liên hệ đến danh dự, sự trung thành, sự chân thật và uy quyền của Thiên Chúa, nên phải được tôn trọng theo lẽ công bình. Thất hứa là lạm dụng danh Thiên Chúa, và biến Thiên Chúa thành kẻ nói dối.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2145 - 2147)
16    9     X     Thứ Hai. Thánh Vịnh tuần IV.
                       Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.
                       Thánh Stêphanô Hungari (Tr).
17    10    X     Thứ Ba. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời (2013).
18    11    X     Thứ Tư. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.
                      vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       18/8/1988: Cha Augustinô Trần Ngọc Phan.
19    12    X     Thứ Năm. Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14.
                        Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).    
20    13    Tr     Thứ Sáu. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ
                        Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.
21    14    Tr     Thứ Bảy. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
                        1Tx 2,2b-8; Ga 21,15-17.
                      Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo   (Đ).
22    15   X     CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh
                        Vịnh tuần I. Bài đọc năm B. Gs 24,1-2a.15-
                        17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.
                        Đức Maria Trinh Vương. 
                      Giáo xứ Bách Tính, Giáo Lạc, Ninh Sa Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương chầu Thánh Thể.
                        Cha Tôma Phạm Văn Phương qua đời (2012).
GIÁO HUẤN SỐ 37    
LỘNG NGÔN
Lộng ngôn vi phạm trực tiếp điều răn thứ hai. Lộng ngôn là xúc phạm đến Thiên Chúa trong lòng hay ngoài miệng bằng những lời hận thù, than trách, thách thức; là nói xấu Thiên Chúa, bất kính trong lời nói, và lạm dụng Danh Thánh Thiên Chúa. Luật cấm nói lộng ngôn, cũng cấm nói phạm đến Hội Thánh Chúa Kitô, các thánh và những sự thánh. Người ta cũng phạm tội lộng ngôn khi lạm dụng danh Thiên Chúa để che đậy những hành vi tội ác, để bắt các dân tộc làm nô lệ, để tra tấn hoặc giết người. Lạm dụng danh Thiên Chúa để phạm tội ác là gây cớ cho người ta ghét đạo. Lộng ngôn nghịch lại với bổn phận tôn trọng Thiên Chúa và Danh thánh Người. Lộng ngôn là một tội trọng.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2148)       
23    16    X      Thứ Hai. 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13.15-22
                      Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr).
                                                             Xử Thử (Mưa ngâu)
24    17    Đ      Thứ Hai. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG
                        ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
25    18    X     Thứ Tư. 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
26    19    X      Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.
  Kỷ niệm ngày Đức Cha Domingo Marti Gia qua đời (1852).      
27    20    Tr    Thứ Sáu. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Hc 26,1-4.13-16; Lc 7,11-17.
28    21    Tr    Thứ Bảy. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 4,7-16; Mt 23,8-12.
                       vBổn Mạng: Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn; Cha Augustinô Trần Văn Đông; Cha Augustinô Trần Ngọc Phan.
29    22    X     CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm B.
                      Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.
                       Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.
                       Giáo xứ Hưng Nhượng, Phú Hóa Chương Nghĩa chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 38
THỀ GIAN
Điều răn thứ hai cấm thề gian. Thề là lấy Chúa làm chứng cho điều mình xác quyết, là kêu cầu Thiên Chúa chân thật để bảo đảm mình nói thật. Lời thề là lời cam kết nhân danh Thiên Chúa "Chính Thiên Chúa là Đấng anh em phải kính sợ, là Đấng anh em phải phụng thờ; anh em sẽ nhân danh Người mà thề".
Người tín hữu có bổn phận phải bài trừ thói thề gian. Vì Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo và là Đức Chúa, nên Người là mẫu mực mọi sự chân thật. Lời nói của con người có thể phù hợp hay trái nghịch với Thiên Chúa là chính Sự Thật. Lời thề chân thật và chính đáng cho thấy lời nói con người phù hợp với chân lý của Thiên Chúa. Thề gian là kêu cầu Thiên Chúa làm chứng cho một lời nói dối.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2150& 2151)
30    23    X     Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.     
31    24 X     Thứ Ba. 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Hôm nay14,237
  • Tháng hiện tại315,439
  • Tổng lượt truy cập38,586,531
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây