Tháng 06/2021

Năm 2021 - Phụng Vụ Năm B

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
 
THÁNG SÁU
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên Thập Giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo - Vẻ đẹp của hôn nhân: Chúng ta cầu nguyện cho những người trẻ, những người đang chuẩn bị kết hôn với sự nâng đỡ của cộng đoàn Kitô hữu, họ được lớn lên trong tình yêu với lòng quảng đại, trung tín và kiên nhẫn.
 
 
1/6  21    Đ      Thứ Ba. Thánh Giustinô, tử đạo. Lễ nhớ.
                        Thánh Vịnh tuần I.
                        Tb 2,9-11; Mc 12,13-17.
                             Thánh Giuse Nguyễn Văn Túc, giáo dân, tử đạo (Đ).
2     22    X      Thứ Tư đầu tháng. Tb 3,1-11a.16-17a ; Mc 12,18-27.
                       Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ).
                       Thánh Đa Minh Trần Duy Ninh, giáo dân, tử đạo (Đ).
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       02/6/2007: Cha Giuse Lê Văn Dương; Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ.
3      23    Đ     Thứ Năm đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-8; Mc 12,28b-34. 
Thánh Phaolô Vũ Văn Dương (Đổng), giáo dân, tử đạo (Đ).
                       Ngày cầu cho các linh mục.
4      24    X     Thứ Sáu đầu tháng. Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
5      25    Đ     Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Bônifaciô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.
                       Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục; Thánh Đa Minh Trần Văn Huyên, giáo dân và thánh Đa Minh Trần Văn Toại, giáo dân, tử đạo (Đ).
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
Mang chủng (Chòm sao tua rua mọc)
6      26    Tr    CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ X THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Bài đọc năm B. Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.
                       Có thể đọc hay hát ca tiếp liên tùy ý.
                       Thánh Norbertô, giám mục (Tr).
                       Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân; Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương, giáo dân và thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân, tử đạo (Đ).
                       Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Báo Đáp.
                       Giáo xứ Báo Đáp, Thánh ThểThiếu Nhi Thánh Thể chầu Thánh Thể.
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       06/6/1976: Cha Vinh Sơn Lê Văn Luật; Cha Vinh Sơn Vũ Đình Cống; Cha Vinh Sơn Đinh Văn Mợi; Cha Đa Minh Nguyễn Kim Tiến; Cha Giuse Ngô Văn Tiện; Cha Đa Minh Ngô Văn Viễn.
GIÁO HUẤN SỐ 26
LỜI HỨA VÀ LỜI KHẤN
Trong nhiều hoàn cảnh, người Kitô hữu được mời gọi để tuyên hứa với Thiên Chúa. Các bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức, Hôn Phối và Truyền Chức Thánh luôn kèm theo những lời hứa. Việc trung thành tuân giữ lời hứa với Chúa, chứng tỏ lòng kính trọng Thiên Chúa uy linh và tình yêu đối với Thiên Chúa hằng trung tín.
Lời khấn là một lời hứa có suy tính và tự do dâng lên Thiên Chúa, về một điều thiện tốt hơn và có thể thi hành được. Vì thuộc về đức thờ phượng, lời khấn buộc phải được chu toàn". Lời khấn là một hành vi đạo đức, nhờ đó người tín hữu tự hiến cho Thiên Chúa hay hứa thực hiện một việc tốt dâng kính Người.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2101 & 2102)
7      27    X     Thứ Hai. Thánh Vịnh tuần II.
                       2 Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.
                       Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân, tử đạo (Đ).
8      28    X      Thứ Ba. 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.
                        vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                        08/6/2018: Cha Vinh Sơn Lê Văn Hanh; Cha Giuse Phạm Văn Quang; Cha Vinh Sơn Nguyễn Hữu Tạn; Cha Giuse Hoàng Văn Trường; Cha Đa Minh Đặng Xuân Tuynh.
9      29    X     Thứ Tư. 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.      
Thánh Ephraem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
09/6/2007: Cha Giuse Mai Văn Châu; Cha Giuse Trần Văn Chi; Cha Gioan B. Đoàn Văn Chinh; Cha Đa Minh Phạm Văn Chương; Cha Anrê Trần Văn Công; Cha Đa Minh Phạm Văn Dược; Cha Đa Minh Mai Văn Đảm; Cha Giuse Trần Hưng Đạo; Cha Vinh Sơn Phạm Văn Điệp; Cha Giuse Vũ Văn Đoán; Cha Augustinô Trần Văn Đông; Cha Giuse Vũ Đình Hài; Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hậu; Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hiến; Cha Phêrô Trần Thái Hiệp; Cha Phêrô Đinh Trung Hiếu; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng; Giuse Vũ Duy Hưng; Cha Đa Minh Nguyễn Đức Huynh; Cha Giuse Phạm Văn Hy; Cha Đa Minh Đinh Văn Khởi; Cha Giuse Phạm Văn Kích; Cha Giuse Phạm Văn Kỳ; Cha Gioan Đỗ Duy Môn; Cha Gioakim Lâm Văn Năm; Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh; Cha Giuse Trần Văn Phán; Cha Giuse Lại Văn Phú; Cha Giuse Lê Văn Sở; Cha Gioan B. Trần Ngọc Sơn; Cha Phanxicô X. Trần Văn Sỹ; Cha Giuse Trần Văn Thái; Cha Giuse Trần Văn Thắng; Cha Giuse Vũ Đức Thảo; Cha Giuse Đỗ Văn Thực; Cha Giuse Trần Văn Tiển; Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Tính; Cha Giuse Hoàng Văn Tuấn; Cha Vinh Sơn Trần Thiện Túy; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên; Cha Gioan B. Mai Quang Tuyến; Giuse Bùi Văn Tuyền; Cha Giuse Đinh Văn Viện.
Tháng Năm Tân Sửu (Đ)
10    1/5  X      Thứ Năm. 2Cr 3,15-4,1.3-6.
11    2      Tr     Thứ Sáu.THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ
                        trọng. Bài đọc năm B. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep
                        3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.
                        Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.
                        Thánh Barnaba, tông đồ.
                        Tu Hội Đời Nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu
chầu Thánh Thể.
12    3      Tr     Thứ Bảy.Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.
                        Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
13    4      X      CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh
                        Vịnh tuần III. Bài đọc năm B.
                        Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.
                        Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                      Thánh Augustinô Phạm Viết Huy, giáo dân và thánh Nicôla Bùi Đức Thể, giáo dân, tử đạo.
                      Cử hành Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu trọng thể tại đền thánh Hưng Nghĩa.
Giáo xứ Hưng Nghĩa, Tân Châu và giáo họ Ngòi Voi (Quần Liêu) chầu Thánh Thể.
vBổn Mạng: Cha Antôn Đinh Văn Đang; Cha Antôn Đinh Mạnh Hùng.
GIÁO HUẤN SỐ 27
BỔN PHẬN XÃ HỘI VỀ TÔN GIÁO
Mọi người đều buộc phải đi tìm chân lý, đặc biệt là những gì liên quan tới Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài. Khi đã nhận ra chân lý, họ phải tiếp nhận và trung thành tuân giữ”. Bổn phận này xuất phát từ “chính bản tính của con người”. Bổn phận này không mâu thuẫn với sự chân thành tôn trọng các tôn giáo khác “thường cũng mang lại những tia sáng của chân lý đang chiếu soi cho mọi người”.
     Bổn phận phải dành cho Thiên Chúa sự tôn thờ đích thực liên quan đến con người xét theo cá nhân cũng như xã hội. Khi không ngừng loan báo Tin Mừng cho con người, Hội Thánh cố gắng làm sao để con người “có thể làm cho tinh thần Kitô giáo thấm nhuần vào các tâm trí, phong tục, luật lệ và cơ cấu của cộng đoàn nơi họ sống”.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2104 - 2105)
14    5     X     Thứ Hai. 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.
15    6     X      Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.
16    7     X     Thứ Tư. 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.
                      Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân; Thánh Đa Minh Nguyễn Huy Nguyên, giáo dân; Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Nhi, giáo dân; Thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương, giáo dân và thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, giáo dân,  tử đạo (Đ).
                      vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      16/6/1976: Cha Giuse Phạm Xuân Thi.
17    8     X     Thứ Năm. 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.
                       Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, giáo dân, tử đạo (Đ).
                      Kỷ niệm ngày Đức Cha Trung (Pedro Muzagorri) qua đời (1936).
18    9     X     Thứ Sáu. 2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.
19    10    X      Thứ Bảy. 2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34.
                       Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).
20    11    X      CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. Thánh
                        Vịnh tuần IV. Bài đọc năm B.
                        G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.
Giáo xứ Văn Giáo, Thuần Hậu (Đài Môn) và Phù Sa (Lạc Thành) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 28
TỰ DO TÔN GIÁO
Tự do tôn giáo có nghĩa là "trong phạm vi tôn giáo, không ai bị ép buộc hành động trái với lương tâm, cũng như không bị ngăn trở, cách kín đáo hay công khai, để hành động theo lương tâm trong những giới hạn họ được phép", như một cá nhân đơn độc hay liên hệ với những người khác.
Quyền tự do tôn giáo không cho phép lương tâm con người được đi theo hay phổ biến điều sai lạc, nhưng đây là quyền tự nhiên của con người, quyền được tự do theo dân luật nghĩa là được chính quyền bảo vệ khỏi những áp lực bên ngoài, để thực thi tự do tôn giáo, trong giới hạn thích đáng. Quyền tự nhiên này phải được luật pháp xã hội tôn trọng, phải là một quyền công dân.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2106 - 2109)
21    12    Tr    Thứ Hai. Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.
                       St 12,1-9 ; Mt 7,1-5.
                                                            Hạ c(Giữa hè)
22    13    X     Thứ Ba. St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
                            Thánh Paulinô Nôla, giám mục (Tr).
                       Thánh Gioan Fisher, giám mục và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
23    14    X     Thứ Tư. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thuận (Venceslao Onate) qua đời (1897).
v Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
23/6/2007: Cha Vinh Sơn Mai Văn Bảo.
Ban chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.
24    15    Tr    Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
                       Giáo họ Thanh Nhang (Thiện Giáo) chầu Thánh Thể.
                       vBổn Mạng: Cha Gioan B. Vũ Quốc Đạt; Cha Gioan B. Vũ Tiến Khang; Cha Gioan B. Mai Quang Tuyến; Cha Gioan B. Trần Văn Vinh; Cha Gioan B. Vũ Văn Vĩnh.
25    16    X     Thứ Sáu. St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.
26     17     X      Thứ Bảy. St 18,1-15; Mt 8,5-17.
                            Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Minh (Domingo Henares) bị xử trảm (1838).
                            Đức Cha Thánh Minh, giám mục và thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, tử đạo (Đ).
27    18    X     CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B.
                       Kn 1,13-15; 2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43.
                            Đức Mẹ hằng cứu giúp.
                            Thánh Cyrillô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                            Thánh Tôma Đào Đình Toán, thầy giảng, tử đạo (Đ).
                            Giáo xứ Trùng Phương, Hải Điền và giáo họ Thiên Hương (Quỹ Nhất) chầu Thánh Thể.
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
27/6/2010:Cha Giuse Đỗ Văn Khang.
GIÁO HUẤN SỐ 29
MÊ TÍN
Điều răn thứ nhất cấm tôn thờ những thần khác ngoài Đức Chúa độc nhất đã tự mặc khải cho dân, cấm mê tín và vô tôn giáo. Có thể nói mê tín là một lòng đạo quá mức và sai trái. Vô tôn giáo là một thói xấu nghịch với nhân đức thờ phượng vì thiếu lòng đạo.
Mê tín là lệch lạc trong tâm tình tôn giáo và trong cách thể hiện tâm tình này. Mê tín cũng có thể xảy đến khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa chân thật; ví dụ như gán một ý nghĩa ma thuật cho một số thực hành vốn chính đáng hay cần thiết. Nếu cho rằng chỉ cần đọc các lời kinh hay làm các dấu chỉ bí tích là có hiệu quả, bất chấp những tâm tình phải có bên trong, người ta rơi vào mê tín.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2110 & 2111)
28    19    Đ      Thứ Hai. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ
                        nhớ. 2Tm 2,22b-26; Ga 17,20-26.
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ).Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
29    20    Đ      Thứ Ba.THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH
                        PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo
                        dân. Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18;Mt 16,13-19.
  Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Phương Chính.
  Giáo xứ Phương Chính chầu Thánh Thể.
                        vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
  29/6/1975: Cha Giuse Nguyễn Đức Khoan.
29/6/1983:Cha Phaolô Nguyễn Hòa Kiên; Cha Đa Minh Phạm Kim Tiền
  29/6/2002: Cha Vinh Sơn Ngô Viết Lục.
  29/6/2008: Cha Giuse Trần Minh Trí.
vBổn Mạng: Cha Phêrô Nguyễn Văn Đối; Cha Phêrô Trần Thái Hiệp; Cha Phêrô Đinh Trung Hiếu; Cha Phêrô Trần Đức Hoàn; Cha Phêrô Bùi Trọng Khẩn; Cha Phêrô Trần Văn Nam; Cha Phêrô Nguyễn Đức Long; Cha Phêrô Vũ Ngô Quý; Cha Phêrô Lương Đức Thiệu; Cha Phaolô Vũ Minh Hòa; Cha Phaolô Nguyễn  Hòa Kiên; Cha Phaolô Đinh Minh Lượng; Cha Phaolô Nguyễn Văn Thuyên; Cha Phaolô Đinh Quang Tiến; Cha Phaolô Phạm Thế Đoàn.
30    21    X     Thứ Tư. St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.
                       Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).
                                    Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo (Đ).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập105
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay17,003
  • Tháng hiện tại773,691
  • Tổng lượt truy cập73,323,542
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây