Tháng 10/2021

Năm 2021 - Phụng Vụ Năm B

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG MƯỜI
 
 
THÁNG MÂN CÔI ĐỨC MẸ
Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương, chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện hay trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. indulg, ấn bản 1999, concessio 17).

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo – Những tông đồ truyền giáo: Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người được rửa tội biết tham gia vào việc truyền giáo, sẵn sàng cho sứ mạng qua việc làm chứng về đời sống thắm đượm hương vị Tin Mừng.

1/10  25/8   Tr   Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
2      26    Tr     Thứ Bảy đầu tháng. Các Thiên Thần hộ thủ.
                              Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.
                        Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
                        Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu chầu Thánh Thể.
3      27    X      CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm B.
                       St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16.     
                       Được kính trọng thể ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Tr) (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991). Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Quan thầy các nhà thờ xứ trong giáo phận và tước hiệu nhà thờ Chính toà Bùi Chu.
                       Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Ninh Cường.
                       Giáo xứ Ninh Cường, Long Châu An Phú chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 43
NGÀY PHỤC SINH : CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO MỚI
Chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết vào "ngày thứ nhất trong tuần", ngày phục sinh của Đức Kitô. Vì là "ngày thứ nhất" nên nhắc đến cuộc sáng tạo đầu tiên; vì là "ngày thứ tám" liền sau ngày Sabát, nên mang ý nghĩa một công trình sáng tạo mới đã được khai mở với biến cố Đức Kitô phục sinh. Đối với các Kitô hữu, đây là ngày thứ nhất của mọi ngày, ngày lễ quan trọng nhất trong các lễ, ngày của Đức Chúa, ngày "Chúa nhật": “Tất cả chúng tôi tụ họp nhau, ngày của mặt trời, vì đó là ngày thứ nhất, ngày mà Thiên Chúa đưa vật chất ra khỏi tối tăm để tạo dựng vũ trụ, và cũng cùng ngày ấy, Đức Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng tôi sống lại từ trong kẻ chết” (FT.Justin, Apol 1,67 ).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2174)
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
03/10/1997: Cha Đa Minh Phạm Văn Hồng; Cha Đa Minh Đoàn Quang Thỏa; Cha Giuse Nguyễn Văn Thưởng; Cha Phaolô Đinh Quang Tiến; Cha Giuse Hoàng Minh Tới; Cha Giuse Phạm Minh Tuấn.  
4     28    Tr     Thứ Hai. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
                       Hc 50,1.3-7 (hoặc Ga 6,14-18); Mt 11,25-30. 
5     29    X      Thứ Ba. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.
Tháng Chín Tân Sửu (Đ)
6    1/9    X     Thứ Tư đầu tháng. Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.    
                        Thánh Brunô, linh mục (Tr).
                       Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân,
                        tử đạo (Đ).
                        Ngày sùng kính Thánh Giuse.
7      2      Tr     Thứ Năm đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ.
                        Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
                        Ngày cầu cho các linh mục.
Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu chầu Thánh Thể.
8      3      X      Thứ Sáu. Ge 1,13-15;2,1-2; Lc 11,15-26.
Hàn Lộ (Mát mẻ)
9      4      X      Thứ Bảy. Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.
Thánh Điônysiô, giám mục và các bạn tử đạo (Đ).
Thánh Gioan Leônarđô, linh mục (Tr).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
10    5     X     CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh
                              Vịnh tuần IV. Bài đọc năm B.
                        Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30
Kỷ niệm ngày Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu được tấn phong giám mục (2009).
                       Giáo xứ Tân An, Đồng Liêu, Lạc Thành, Trung Hòa (Trùng Phương) và Duyên Thọ chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 44
CHÚA NHẬT - SỰ HOÀN THÀNH NGÀY SA BÁT
Ngày Chúa nhật khác biệt rõ ràng với ngày Sa bát. Đối với các Kitô hữu, các lề luật phụng vụ của ngày Sa bát được áp dụng vào ngày Chúa nhật là ngày tiếp nối ngày Sa bát mỗi tuần, xét về mặt thời gian. Trong cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, ngày Chúa Nhật hoàn thành ý nghĩa thiêng liêng của ngày Sa bát Do thái, và loan báo sự an nghỉ muôn đời của con người trong Thiên Chúa. Thật vậy, phụng tự của Lề luật đã chuẩn bị cho mầu nhiệm của Đức Kitô, và điều gì đã được thực hiện trong phụng tự đó đều phác hoạ một nét nào đó quy hướng về Đức Kitô: “Những ai sống theo luật cũ, nay đạt tới niềm hy vọng mới, họ không còn giữ ngày Sa bát nữa, nhưng sống theo ngày của Chúa, vì trong ngày đó đời sống chúng ta được khởi đầu nhờ Người và nhờ cái chết của Người”.
 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2175)
11    6      X      Thứ Hai. Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.
                              Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr).
                              Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục, tử đạo (Đ).
12     7       X        Thứ Ba. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.
13    8      X      Thứ Tư. Rm 2,1-11; Lc 11,42-46.
                        Cha Phaolô Phạm Thanh Tòng qua đời (2009).
14    9      X      Thứ Năm. Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.                                                                            Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
15    10    Tr     Thứ Sáu. Thánh Têrêxa Avila, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 8,22-27; Ga 15,1-8.

16    11    X     Thứ Bảy. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.                      
                       Thánh Hedviges, nữ tu (Tr).
                       Thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ (Tr).
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
                      vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      16/10/1999: Cha Đa Minh Đinh Xuân Cảnh; Cha Đa Minh Đoàn Văn Cát; Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển; Cha Giuse Bùi Đức Hạnh; Cha Giuse Trần Trung Hiếu; Cha Antôn Đinh Mạnh Hùng; Cha Phêrô Lương Đức Thiệu; Cha Giuse Phạm Đức Tiến; Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh; Cha Đa Minh Trần Đình Vận.
17   12   X      CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh
                        Vịnh tuần I. Bài đọc năm B.
                        Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45.
                        Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo.
                      Thánh Phanxicô Kính (Isidore Gagelin), linh mục, tử đạo.
Chúa nhật Truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Tr).
Quyên góp cho việc truyền giáo.
                       Giáo xứ Thanh Thủy, Quần Cống, Phúc Đông, Tây Đường y Cát (Liên Phú) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 45
CHÚA NHẬT - SỰ HOÀN THÀNH NGÀY SA BÁT
Việc cử hành ngày Chúa nhật tuân theo quy định luân lý tự nhiên đã được ghi khắc trong trái tim con người, qua đó “quy định việc phụng tự bên ngoài dâng lên Thiên Chúa như dấu chỉ của một lợi ích chung liên quan đến mọi người”. Việc phụng tự ngày Chúa Nhật hoàn thành mệnh lệnh luân lý của Giao Ước cũ, lấy lại chu kỳ và tinh thần của luật đó, bằng cách hàng tuần tôn vinh Đấng Tạo Hoá và Đấng Cứu Chuộc của dân Ngài.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2176)
18   13 Đ       Thứ Hai. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.        

19    14    X      Thứ Ba. Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.  Thánh Gioan Brebeuf, linh mục, Thánh Isaac  Jôgues, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
                       Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục (Tr).
20   15X          Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.
21    16    X     Thư Năm. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.
22    17    X     Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.
                       Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).
23    18    X     Thứ Bảy. Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.
                              Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).
Thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
            Sương Giáng (Sương mù xuất hiện)
24    19    X     CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh
                        Vịnh tuần II. Bài đọc năm B.
                        Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.
                      Thánh Antôn Maria Claret, giám mục.
                      Thánh Giuse Lê Đăng Thi, giáo dân, tử đạo.
                      Giáo xứ Liên Thủy, An Đạo, Quỹ Nhất, Tư Khẩn Tương Nam chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 46
THÁNH LỄ NGÀY CHÚA NHẬT
Việc giữ ngày Chúa Nhật và cử hành bí tích Thánh Thể của Chúa là trung tâm của đời sống Hội Thánh. Theo truyền thống Tông đồ, mầu nhiệm Vượt Qua được cử hành trong ngày Chúa Nhật, ngày đó phải được giữ như là ngày lễ buộc chính yếu trong Hội Thánh toàn cầu.
Người tín hữu cũng phải giữ như là ngày lễ buộc chính yếu những ngày lễ Sinh Nhật Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, lễ Hiển Linh, lễ Thăng Thiên, lễ Mình và Máu Rất Thánh Đức Kitô, lễ thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ thánh Giuse, lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô vàPhaolô, và sau cùng là lễ các Thánh.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2177)
25    20    X     Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.                           
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục 
                      25/10/2003: Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn; Cha Giuse Nguyễn Văn Đàm; Đa Minh Đinh Ngọc Hoàn; Cha Phêrô Trần Đức Hoàn; Cha Giuse Lê Thành Tâm; Cha Giuse Phạm Văn Tứ.
26    21    X     Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.
27    22    X     Thứ Tư. Rm 8,26-30; Lc 13,22-30.
28    23    Đ     Thứ Năm. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
                       Thánh Gioan Đạt, linh mục, tử đạo (Đ).
29    24    X     Thứ Sáu. Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.
30    25    X     Thứ Bảy. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.
                       Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr). 
31    26    X     CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm B.
                       Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34.
                       Giáo xứ Phạm Rỵ, Kính Danh, Lý Nghĩa, Tích Tín Minh Đường chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 47
THÁNH LỄ NGÀY CHÚA NHẬT
Từ thời các Tông Đồ, các Kitô hữu đã có thói quen tập họp nhau ngày Chúa Nhật. Thư gửi tín hữu Do thái nhắc nhớ rằng: “Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp như vài người quen làm, trái lại phải khuyến khích nhau”.
Giáo xứ là một cộng đoàn Kitô hữu nhất định được thiết lập cách bền vững trong Giáo Hội địa phương, và trách nhiệm mục vụ được ủy thác cho cha sở như là chủ chăn riêng của giáo xứ ấy, dưới quyền Giám mục giáo phận. Giáo xứ là nơi mọi tín hữu có thể tập họp để cử hành bí tích Thánh Thể mỗi Chúa Nhật. Giáo xứ đưa dân Kitô hữu vào sinh hoạt thông thường của đời sống phụng vụ,và tập họp họ để cử hành phụng vụ, giảng dạy cho họ giáo lý cứu độ của Đức Kitô; thực thi đức mến của Chúa trong các công việc từ thiện và huynh đệ.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2179)
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập177
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm123
  • Hôm nay43,219
  • Tháng hiện tại454,374
  • Tổng lượt truy cập70,482,131
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây