Năm 2021 - Phụng Vụ Năm B

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

   
 
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
 
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Hãy dâng Thánh Lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung - Những người đau khổ phiền muộn: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ phiền muộn, những người kiệt sức, tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng dẫn đưa tới sự sống.


1/11  27/9  Tr  Thứ Hai. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3;Mt 5,1-12a.
                       Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Liêm (Jerónimo Hermosilla) và Đức Cha Thánh Vinh (Valentinô Berrio Ochoa) bị xử trảm (1861).
                       Đức Cha Thánh Liêm, Đức Cha Thánh Vinh và Thánh Phêrô Bình (Almato), linh mục, tử đạo (Đ).
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       01/11/1973: Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh.
Lưu ý:
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.
2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
2      28    Tm  Thứ Ba. Thánh Vịnh tuần III. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.    
Lưu ý:
Theo Tông Hiến ngày 10/8/1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh Lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
Cho mỗi Thánh Lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v..., 1973, tr. 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ Cầu hồn, 1974, tr. 61-106).
3     29    X     Thứ Tư đầu tháng. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.
                       Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).
                       Thánh Phêrô Phanxicô Bắc (Néron), linh mục,
                       tử đạo (Đ).
                        Ngày sùng kính Thánh Giuse.
4      30    Tr     Thứ Năm đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 14,7-12; Lc 15,1-10.
                        Ngày cầu cho các linh mục.
Tháng Mười Tân Sửu (T)
5   1/10   X     Thứ Sáu đầu tháng. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.
                      Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu, linh mục, tử đạo (Đ).
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
6      2      X     Thứ Bảy đầu tháng. Pl 3,17 – 4,1; Lc 16,1-8.
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
                        Cha Augustinô Vũ Quốc Toàn qua đời(1993).
7      3X    CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm B.
                       1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44                                   (hoặc Mc 12,41-44).
                       Thánh Giaxintô Gia (Castañeda), linh mục; Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, linh mục, tử đạo.
                       Giáo lý viên giáo phận chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 48
VIỆC GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT
Điều răn của Hội Thánh xác định Luật của Chúa và quy định một cách cụ thể: “Các tín hữu buộc phải tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác”.
Bí tích Thánh Thể ngày Chúa Nhật đặt nền tảng và củng cố toàn bộ cuộc sống Kitô hữu. Vì vậy, các tín hữu bắt buộc phải tham dự thánh lễ vào các ngày lễ buộc, trừ khi được biện minh bằng một lý do quan trọng (chẳng hạn, bị bệnh, phải chăm sóc trẻ sơ sinh), hay được mục tử riêng của mình miễn chuẩn. Ai cố tình vi phạm nghĩa vụ này, là phạm tội cách nghiêm trọng.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2180 & 2181)
Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
8      4       X   Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.
                       Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục;
                       Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục;
                       Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục;
                       Thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân và
                       Thánh Martinô Thọ, giáo dân, tử đạo (Đ).
9      5      Tr    Thứ Ba. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
                       Ed 47,1-2.8-9.12; (hoặc 1 Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.
10    6     Tr    Thứ Tư. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.
11    7     Tr    Thứ Năm. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
                       Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.      
12    8        Đ     Thứ Sáu. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.
13    9     X     Thứ Bảy. Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8.
14    10     X   CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B.
                       Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32.
Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991).
2Mcb 7,1.20-23.27b.29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
                       Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể (Cuénot), giám mục, tử đạo.
                       Giáo xứ Bình Hải, Diêm Điền, Vạn Lộc, Xuân Hóa Nam Trực chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 49
VIỆC GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT
Việc tham dự cuộc cử hành chung bí tích Thánh Thể Chúa Nhật là bằng chứng sự liên kết và trung thành với Đức Kitô và với Hội Thánh của Người. Như vậy các tín hữu chứng tỏ sự hiệp thông của mình trong đức tin và đức mến. Họ cùng nhau làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa và cho niềm hy vọng của mình vào ơn cứu độ. Họ làm cho nhau nên vững mạnh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Nếu không thể tham dự việc cử hành Thánh Thể vì thiếu thừa tác viên có chức thánh hay vì bất cứ một lý do nghiêm trọng nào khác, tha thiết khuyên nhủ các tín hữu nên tham dự phụng vụ Lời Chúa được cử hành theo những quy định của Giám mục giáo phận, trong nhà thờ giáo xứ, nếu có, hoặc tại một nơi thánh nào khác, hoặc nên cầu nguyện trong một thời gian thích hợp, cách riêng tư hoặc với gia đình, hoặc với các nhóm gia đình, tuỳ dịp”.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2182& 2183)
15    11     X   Thứ Hai. 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43
                       Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
16    12    X     Thứ Ba. 2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.
                              Thánh Margarita Scotland (Tr).
                       Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).
17    13    Tr    Thứ Tư.Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
                       2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.
                        Cha Giuse Đinh Xuân An qua đời (2008).
18    14    X      Thứ Năm.1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.
                   Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).
19    15   X      Thứ Sáu. 1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48.
20    16   X      Thứ Bảy. 1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.
                      Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng, tử đạo (Đ).
                      Cha Vinh Sơn Đặng Ngọc Đường qua đời (2003).
21    17   Tr     CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC
GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Bài đọc năm B. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.
Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ.
                        Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Đại Đồng.
                      Giáo xứ Đại Đồng, Trung Linh, Xuân Đài, Hải NhuậnDòng Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 50
CHÚA NHẬT - NGÀY CỦA ÂN SỦNG
Cũng như Thiên Chúa “khi làm xong mọi công việc của Ngài, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi” (St 2,2), đời sống con người cũng được ghi dấu bằng nhịp luân chuyển giữa lao động và nghỉ ngơi. Thể chế về ngày Chúa nhật góp phần khiến mọi người được hưởng một thời gian đầy đủ để nghỉ ngơi và nhàn rỗi, điều đó cho phép họ vun trồng đời sống gia đình, văn hóa, xã hội và tôn giáo của mình.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2184)
22    18    Đ      Thứ Hai. Thánh Vịnh tuần II.
                        Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.   
                        Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.
Tiểu Tuyết (Tuyết xuất hiện)
23   19    X     Thứ Ba. Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.
                       Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).
24    20    Đ     Thứ Tư. THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO. Bổn Mạng đệ nhị Giáo Hội Việt Nam. Lễ trọng. 2 Mcb 7,1.20-23.27b.29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
                       Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.                          
Thánh Phêrô Cao (Dumoulin-Borie), giám mục; Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa, linh mục và thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục, tử đạo.
                       Kỷ niệm ngày thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam (1960). Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo Hội tại Việt Nam.
                       Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Quần Phương.
                       Giáo xứ Quần Phương chầu Thánh Thể.
25    21    X      Thứ Năm. Đn 6,12-28; Lc 21,20-28.
                       Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).
26    22    X     Thứ Sáu. Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.
                       Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo (Đ).
                       Kỷ niệm ngày Đức Cha Riano Hòa qua đời (1884).
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      26/11/2015: Cha Giuse Phan Văn Duy; Cha Đa Minh Nguyễn Văn Dương; Cha Giuse Nguyễn Văn Đình; Cha Giuse Phạm Văn Đình; Cha Phêrô Trần Văn Nam; Cha Giuse Vũ Văn Phương; Cha Giuse Trần Văn Toàn.
27    23    X     Thứ Bảy. Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.
                            Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
Kỷ niệm ngày Đức Cố Giám Mục Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn qua đời (1948).
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Hôm nay14,237
  • Tháng hiện tại314,789
  • Tổng lượt truy cập38,585,881
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây