Tháng 07/2021

Năm 2021 - Phụng Vụ Năm B

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG BẢY
 
THÁNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung – Tình thân ái trong xã hội: Chúng ta hãy cầu nguyện để trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, trước những xung đột về kinh tế, chính trị, chúng ta trở thành những người can đảm, nhiệt thành trong đối thoại và tình thân ái.

1/7  22    X      Thứ Năm đầu tháng. St 22,1-19; Mt 9,1-8.
                        Ngày cầu cho các linh mục.
                        Cha Phêrô Lê Hoàng Thang qua đời (1993)
                 vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                 01/7/2007: Cha Giuse Vũ Tiến Tặng.
2     23    X      Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67;
                        Mt 9,9-13.
                        Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
3     24    Đ      Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH TÔMA TÔNG                      ĐỒ. Lễ Kính. Ep 2, 19-22; Ga 20, 24-29.                                            
                        Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử
                        đạo (Đ).
                        Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
                   vBổn Mạng: Cha Tôma Trần Mạnh Trí.
4     25    X      CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh
                        Vịnh tuần II. Bài đọc năm B. Ed 2,2-5; 2Cr
                        12,7-10; Mc 6,1-6.
                        Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha.
                        Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử  đạo.
                      Giáo xứ Đồng Tâm Tây Thành (Chỉ Thiện) chầu Thánh Thể.
                       Quyên góp “đồng tiền Thánh Phêrô”.
GIÁO HUẤN SỐ 30
NGẪU TƯỢNG
Điều răn thứ nhất lên án thuyết đa thần, buộc con người không được tin vào thần nào khác ngoài Thiên Chúa, không được tôn kính các thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa duy nhất. Các ngẫu tượng là hão huyền nên ai thờ ngẫu tượng sẽ trở thành hão huyền, kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy.
Thờ ngẫu tượng không chỉ là sai lầm của dân ngoại, nhưng còn là một cám dỗ thường xuyên đối với tín hữu. Thờ ngẫu tượng là tôn thờ và kính bái một thụ tạo thay vì Thiên Chúa, cho dù đó là thần linh hay ma quỉ, quyền lực, khoái lạc, chủng tộc, tổ tiên, nhà nước, bạc tiền v.v. Ai thờ ngẫu tượng là mặc nhiên không nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa Tể duy nhất, nên không thể thông hiệp với Thiên Chúa.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2112 & 2113)
5    26     X     Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.
                       Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục (Tr).
6    27     X     Thứ Ba. St 32,22-32; Mt 9,32-38.
                       Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
                       Cha Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp qua đời (2013).
7     28    X     Thứ Tư đầu tháng. St 41,55-57; 42,5-7. 17-24a; Mt 10,1-7.
                        Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Tiểu thử (Nóng nhẹ)
8     29    X      Thứ Năm. St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,6-15.
9     30    X      Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.
Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
Tháng Sáu Tân Sửu (T)
10   1/6   X      Thứ Bảy. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt  10,24-33.
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân, tử đạo (Đ).
11    2     X      CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh
                        tuần III. Bài đọc năm B. Am 7,12-15; Ep 1,3-
                        14 (hoặc Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13.      
                        Thánh Bênêđictô, viện phụ.
                      Giáo xứ Nam Điền, Ngọc Tiên Nam Lạng chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 31
BÓI TOÁN VÀ MA THUẬT
Người Kitô hữu phải loại bỏ mọi hình thức bói toán : cậy nhờ Xa tan hay ma quỉ, gọi hồn người chết hay những cách khác ngỡ rằng sẽ đoán được tương lai. Coi tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, giải điều mộng, xin xăm, bói toán quá khứ vị lai, đồng bóng, là những hình thức che giấu ước muốn có quyền trên thời gian, trên lịch sử và trên cả con người, cũng như ước muốn liên kết với các thế lực huyền bí. Điều này nghịch lại với lòng tôn kính và thần phục chỉ dành cho Thiên Chúa.
Ai muốn dùng ma thuật hay phù thuỷ để chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phục vụ mình và nắm được quyền lực siêu phàm trên người khác dù là để chữa bệnh, cũng lỗi nặng nhân đức thờ phượng. Mang bùa cũng là điều đáng trách. Chiêu hồn thường đi kèm cả bói toán hay ma thuật. Hội Thánh cảnh giác các tín hữu phải xa lánh các điều ấy.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2115 & 2116)
12    3      X     Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1
Thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, tử đạo (Đ).
13    4     X      Thứ Ba. Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.
                       Thánh Henricô (Tr).
14    5     X     Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.
                       Thánh Camilô Lellis, linh mục (Tr).
15    6      Tr     Thứ Năm. Thánh Bônaventura, giám mục,                                tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.
                       Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), giáo dân, tử đạo (Đ).
16    7     X     Thứ Sáu. Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.
                       Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).
                      vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       16/7/1987: Cha Phêrô Nguyễn Đức Long.
17    8     X     Thứ Bảy. Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.
18    9     X     CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.Thánh
                       vịnh tuần IV. Bài đọc Năm B.
                       Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.
                       Thánh Đa Minh Đinh Đạt, giáo dân, tử đạo.
                       Giáo xứ Âm Sa, Phong Lộc Quần Vinh chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 32
NHỮNG TỘI NGHỊCH VỚI ĐỨC THỜ PHƯỢNG
Điều răn thứ nhất kết án những tội nghịch với đức thờ phượng: thử thách Thiên Chúa bằng lời nói hay hành động; phạm thánh và mại thánh.
Thử thách Thiên Chúa là dùng lời nói hay hành động để thử lòng nhân hậu và quyền toàn năng của Thiên Chúa. Thách đố như vậy là xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng chúng ta phải cậy trông vì là Đấng Sáng Tạo và là Đức Chúa.
Phạm thánh là xúc phạm hay cư xử bất xứng đối với các bí tích và các hành vi phụng vụ khác, cũng như đối với người, đồ vật và các nơi đã thánh hiến cho Thiên Chúa.
Mại thánh là mua hay bán những thực tại thiêng liêng.
Chủ nghĩa vô thần là từ chối hay phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2118 & 2128)
19    10    X     Thứ Hai. Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.
20    11    X     Thứ Ba. Xh 14,21-15,1a; Mt 12,46-50.
                       Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh An (Diaz Sanjuro) bị xử trảm (1857).
                       Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).
                       Đức Cha Thánh An, tử đạo (Đ).
                       Giáo họ An Lộc (Quần Phương) chầu Thánh Thể.
21    12    X     Thứ Tư. Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.
                      Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Y (Ignatius Delgado) tử đạo (1838).
                      Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                       Đức Cha Thánh Y, tử đạo (Đ).
22    13    Tr    Thứ Năm. THÁNH MARIA MAĐALÊNA. Lễ
kính. Dc 3,1-4a (hoặc 2 Cor 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
Đại Thử (Nóng oi)
23    14    X      Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23                           
                        Thánh Brigitta, nữ tu (Tr).
24    15    X     Thứ Bảy. Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.
                      Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).
                      Thánh Giuse Hiền (Fernandez), linh mục, tử đạo (Đ).
25    16    X      CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh
                        Vịnh tuần I. Bài đọc năm B. 2V 4,42-44;
                        Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.
                        Thánh Giacôbê, tông đồ.       
                        Cha Đa Minh Phan Kim Bảng qua đời (1990).
Giáo xứ Nam Hòa, Phương Lạc Thiện Giáo chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 33
VIỆC TÔN KÍNH TƯỢNG ẢNH
Mệnh lệnh của Thiên Chúa cấm mọi hình thức tạc tượng vẽ hình Thiên Chúa. Sách Đệ Nhị Luật giải thích: “Anh em đã không thấy hình bóng nào, ngày Đức Chúa phán với anh em tại núi Kho rép từ trong đám lửa, vì thế đừng có ra hư hỏng mà làm cho mình một tượng mang hình ảnh bất cứ cái gì...”.
Tuy nhiên, từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã truyền lệnh hay cho phép làm những hình tượng biểu trưng ơn cứu độ nhờ Ngôi Lời nhập thể: ví dụ con rắn đồng, khám giao ước và các Kê-ru-bim.
Việc các Ki-tô hữu tôn kính ảnh tượng: như ảnh tượng Đức Kitô, Mẹ Thiên Chúa, các thiên thần và tất cả các thánh, đặt nền tảng trên mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa và không nghịch lại điều răn thứ nhất. Thực vậy, “khi tôn kính một ảnh tượng, chúng ta hướng tâm hồn lên đến nguyên ảnh” và “tôn kính một ảnh tượng là tôn kính chính Đấng được miêu tả”.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2129 & 2131)
26    17    Tr     Thứ Hai. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria. Lễ nhớ.
                            Hc 44, 1.10-15; Mt 13,16-17.
                       vBổn Mạng: Cha Gioakim Ngô Minh Mạnh; Cha Gioakim Lâm Văn Năm; Cha Gioakim Nguyễn Văn Tường; Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn.
27    18    X      Thứ Ba. Xh 33,7-11; 34,5b-9,28; Mt 13,36-43.
28    19    X     Thứ Tư. Xh34, 29-35; Mt 13,44-46.
                      Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Xuyên (Melchior Garcia Sampedro) bị lăng trì (1858).
                       Đức Cha Thánh Xuyên, tử đạo (Đ).  
29    20    Tr    Thứ Năm. Thánh nữ Mácta. Lễ nhớ. 1Ga4,7-16; Ga 11,19-27; (hoặc Lc 10,38-42).
Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Đa Minh.
30    21    X     Thứ Sáu. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.
                       Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
31  22    Tr    Thứ Bảy. Thánh Ignatiô Loyola, linh mục. Lễ nhớ. 1Cr 10,31-11,1; Lc 14,25-33.
                       Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo (Đ).
                                    Cha Đa Minh Phạm Ngọc Đỉnh qua đời (2007).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay10,995
  • Tháng hiện tại731,306
  • Tổng lượt truy cập74,225,514
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây