Tháng 11/2022

Năm 2022 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG MƯỜI MỘTTHÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Hãy dâng Thánh Lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Cho những trẻ em đau khổ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những trẻ em đau khổ, những trẻ em phải sống ngoài đường phố, nạn nhân của chiến tranh, trẻ em mồ côi, được tiếp nhận với giáo dục và tìm thấy tình cảm của gia đình.

 
1/11  8/10  Tr  Thứ Ba. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3;Mt 5,1-12a.
                       Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh Liêm (Jerónimo Hermosilla) và Đức cha Thánh Vinh (Valentinô Berrio Ochoa) bị xử trảm (1861).
                       Đức cha Thánh Liêm, Đức cha Thánh Vinh và Thánh Phêrô Bình (Almato), linh mục, tử đạo.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       01/11/1973: Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh.
Lưu ý:
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.
2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).

2      9      Tm  Thứ Tư đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.   
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Lưu ý:
Theo Tông Hiến ngày 10/8/1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh Lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
Cho mỗi Thánh Lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v..., 1973, tr. 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ Cầu hồn, 1974, tr. 61-106).
3     10    X     Thứ Năm đầu tháng. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
                       Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).
                       Thánh Phêrô Phanxicô Bắc (Néron), linh mục, tử đạo (Đ).
                        Ngày cầu cho các linh mục.
4      11    Tr     Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Pl 3,17-4,1; Lc 16,1-8.
                        Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
5      12    X     Thứ Bảy  đầu tháng. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.
                      Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, linh mục, tử đạo (Đ).
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
6      13    X     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XXXII THƯỜNG NIÊN Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm C.
                       2Mc 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38.
                       Giáo lý viên giáo phận chầu Thánh Thể.
                       Cha Augustinô Vũ Quốc Toàn qua đời(1993).
GIÁO HUẤN SỐ 48
TỘI PHÁ THAI
Không được phá thai cũng như không được giết trẻ sơ sinh. Thiên Chúa là Chúa của sự sống, đã giao phó cho con người nhiệm vụ cao cả là bảo tồn sự sống, và họ phải chu toàn nhiệm vụ đó cách xứng đáng với con người. Vì vậy, sự sống ngay từ lúc tượng thai, phải được bảo vệ hết sức cẩn thận: việc phá thai và giết trẻ sơ sinh là những tội ác ghê tởm.
Cộng tác chính thức vào việc phá thai là một trọng tội. Theo giáo luật, Hội Thánh phạt vạ tuyệt thông cho tội ác chống lại sự sống con người này. Người nào thi hành việc phá thai, và nếu việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết, tức khắc do chính sự kiện phạm tội, theo những điều kiện đã được giáo luật dự liệu. Làm như vậy, Hội Thánh không có ý đặt giới hạn cho lòng thương xót. Hội Thánh muốn cho thấy tính cách nghiêm trọng của tội ác đã phạm, sự thiệt hại không thể sửa chữa được đã gây ra cho người vô tội bị giết chết, cho cha mẹ của em và cho toàn xã hội.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2271 & 2272)
7      14     X   Thứ Hai. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.
                       Thánh Giaxintô Gia (Castañeda), linh mục; Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm, linh mục, tử đạo (Đ).
Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
8      15     X   Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.
                       Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục;
                       Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục;
                       Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục;
                       Thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân và
                       Thánh Martinô Thọ, giáo dân, tử đạo (Đ).
9      16    Tr    Thứ Tư. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
                       Ed 47,1-2.8-9.12; (hoặc 1 Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.
10    17    Tr    Thứ Năm. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Plm 7-20; Lc 17,20-25.
11    18    Tr    Thứ Sáu. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
                       2Ga 4-9; Lc 17,26-37.
12    19    Đ    Thứ Bảy. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 3Ga 5-8; Lc 18,1-8.
13    20    X     CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm C.
                        Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19.
                        Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991).
                       2Mcb 7,1.20-23.27b.29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
                       Giáo xứ Bình Hải, Diêm Điền, Vạn Lộc, Xuân Hóa Nam Trực chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 49
QUYỀN ĐƯỢC SỐNG
Quyền được sống là quyền bất khả nhượng của mỗi người vô tội. Đây là một yếu tố cấu thành của xã hội dân sự và của luật pháp của xã hội đó:
Những quyền bất khả nhượng của nhân vị phải được xã hội dân sự và công quyền nhìn nhận và tôn trọng. Những quyền này không tùy thuộc vào các cá nhân, không tùy thuộc vào các cha mẹ, cũng không phải là một nhân nhượng do xã hội và Nhà Nước làm ra, nhưng những quyền này thuộc về bản tính con người và gắn liền với nhân vị do chính hành động tạo dựng, là nguồn gốc của con người. Trong những quyền căn bản đó, phải kể đến quyền được sống và được toàn vẹn thân thể mà mỗi thụ tạo nhân linh được hưởng, từ lúc tượng thai cho đến khi chết.
Do việc tôn trọng và bảo vệ trẻ em sẽ chào đời, ngay từ lúc tượng thai, luật pháp phải dự liệu những hình phạt tương xứng chống lại bất cứ sự cố ý vi phạm nào đến các quyền của trẻ em.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2273)
14    21    X   Thứ Hai. Kh 1,1-4; 2,1-5a; Lc 18,35-43.
                     Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể (Cuénot), giám mục, tử đạo (Đ).
15    22   X    Thứ Ba. Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
                     Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
16   23    X    Thứ Tư. Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.
                     Thánh Margarita Scotland (Tr).
                     Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).
17    24    Tr    Thứ Năm.Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
                       Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.
                     Cha Giuse Đinh Xuân An qua đời (2008).
18    25    X      Thứ Sáu. Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.  
                     Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).
19   26    X      Thứ Bảy. Kh 11,4-12; Lc 20,27-40
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).  
20   27    Tr     CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Bài đọc năm C.
                        2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.
                      Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng, tử đạo (Đ).
                       Giáo xứ Đại Đồng, Trung Linh, Xuân Đài, Hải NhuậnDòng Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu chầu Thánh Thể.
                      Cha Vinhsơn Đặng Ngọc Đường qua đời (2003).
GIÁO HUẤN SỐ 50
QUYỀN CỦA PHÔI THAI VÀ THAI NHI
Vì phải được đối xử như một nhân vị từ lúc tượng thai, nên phôi thai phải được bảo vệ, chăm sóc và chữa trị trong sự toàn vẹn của nó, bao nhiêu có thể, cũng như bất cứ thụ tạo nhân linh nào khác.
Việc khám thai trước khi sinh là điều hợp pháp về mặt luân lý, nếu việc đó tôn trọng sự sống và sự toàn vẹn của phôi thai và của thai nhi, và nếu nhắm đến việc bảo tồn hay chữa trị phôi thai… Nhưng việc khám thai sẽ trái ngược cách nghiêm trọng với luật luân lý, nếu có ý khám thai để căn cứ vào kết quả, có thể dẫn đến phá thai: Khám thai… không được trở thành tương đương với việc tuyên án tử hình.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2274)
21    28    Tr     Thứ Hai. Thánh Vịnh tuần II
                         Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
                         Dc 2,14-17; Mt 12,46-50.
22    29    Đ      Thứ Ba. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.
                        Lễ nhớ. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.
Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
23   30    X     Thứ Tư. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.  
                       Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
                       Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).
Tháng Mười Một Nhâm Dần (T)
24 1/11   Đ     Thứ Năm. THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO. Bổn Mạng đệ nhị Giáo Hội Việt Nam. Lễ trọng. 2 Mcb 7,1.20-23.27b.29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
                       Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.                          
                        Thánh Phêrô Cao (Dumoulin-Borie), giám mục; Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa, linh mục và thánh Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục, tử đạo.
                       Kỷ niệm ngày thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam (1960). Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo Hội tại Việt Nam.
                       Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Quần Phương.
                       Giáo xứ Quần Phương chầu Thánh Thể.
25    2      X      Thứ Sáu. Kh 20,1-4.11-21,2; Lc 21,29-33.
                       Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).
26    3      X     Thứ Bảy. Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.
                      Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo (Đ).
                       Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
                       Kỷ niệm ngày Đức cha Riano Hòa qua đời (1884).
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       26/11/2015: Cha Giuse Phan Văn Duy; Cha Đaminh Nguyễn Văn Dương; Cha Giuse Nguyễn Văn Đình; Cha Giuse Phạm Văn Đình; Cha Phêrô Trần Văn Nam; Cha Giuse Vũ Văn Phương; Cha Giuse Trần Văn Toàn.
HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2021 – 2022
NĂM PHỤNG VỤ 2022 - 2023
Năm A (Lược soạn)
27    4  Tm       CHÚA NHẬT I MÙA  VỌNG.
                        Thánh vịnh tuần I. Bài đọc năm A.
                        Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.
                        Kỷ niệm ngày Đức Cố Giám Mục Đaminh Hồ Ngọc Cẩn qua đời (1948).
Giáo xứ Lục Thủy, Đồng Quỹ, Nam Đường, Tân Cường Thượng Trại (Văn Giáo) chầu Thánh Thể.
28      5     Tm   Thứ Hai.
                        Thánh Anrê Trần Văn Trông, giáo dân, tử đạo (Đ).
29    6      Tm   Thứ Ba.
                        Bắt đầu tuần chín ngày kính Đức Mẹ Vô Nhiễm.
                        Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                        29/11/2005: Cha Phêrô Nguyễn Văn Đối; Cha Giuse Phạm Minh Phan; Cha Vinhsơn Lại Văn Quynh; Cha Đaminh Nguyễn Văn Thiện; Cha Giuse Vũ Phú Thịnh; Cha Vinhsơn Đinh Minh Thỏa; Cha Giuse Đỗ Hữu Trọng.
30    7      Đ      Tư. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                        Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.
                       Thánh Giuse Du (Marchand), linh mục, tử đạo.
                       Bổn mạng:Cha Anrê Trần Văn Công.

 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập200
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm159
  • Hôm nay40,842
  • Tháng hiện tại901,266
  • Tổng lượt truy cập70,929,023
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây