Tháng 09/2022

Năm 2022 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG CHÍN
THÁNG KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Cho việc hủy bỏ án tử hình: Chúng ta hãy cầu nguyện để án tử hình, bản án đụng chạm tới tính bất khả xâm phạm và phẩm giá con người, được hủy bỏ trong luật pháp của tất cả các nước trên thế giới.

 
1/9  6/8  X      Thứ Năm đầu tháng. 1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
                       Ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường.
                       Ngày cầu cho các linh mục.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                     01/9/2016: Cha Giuse Trần Văn Bôi; Cha Tôma Aq. Vũ Văn Đình; Cha Phaolô Phạm Thế Đoàn; Cha Đaminh Phạm Hoàng Lãm; Cha Vinhsơn Lưu Văn Linh; Cha Giuse Phạm Văn Quý; Cha Giuse Phạm Văn Thanh; Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh; Cha Tôma Trần Mạnh Trí.
2      7      X     Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.                         
                       Ngày Quốc khánh. Cầu cho Tổ quốc.                
3      8      Tr    Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                       1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                     03/9/2009: Cha Giuse Bùi Văn ; Cha Giuse Vũ Viết ; Cha Giuse Vũ Đình Lâm; Cha Giuse Đinh Quang Thành; Cha Phanxicô X. Trịnh Xuân Thủy; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Trung; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Tứ; Cha Vinhsơn Vũ Thanh Tùng.
4      9      X     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm C.
                       Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14, 25-33.
                       Giáo xứ Kim Thành, Phú GiáoPhú Văn (Giáp Năm) chầu Thánh Thể.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      04/9/2014: Cha Vinhsơn Lê Quang Hiệp; Cha Giuse Nguyễn Văn Hồ; Cha Giuse Trần Ngọc Sơn; Cha Giuse Đào Văn Toàn; Cha Đaminh Trần Văn Tường; Cha Vinhsơn Trần Đức Văn.
 GIÁO HUẤN SỐ 39
TÔN TRỌNG SỰ SỐNG CON NGƯỜI
Trong trình thuật người anh là Cain giết em là Abel, Sách Thánh cho thấy, ngay từ những buổi đầu của lịch sử nhân loại, đã có sự giận dữ và ham muốn nơi con người, đó là những hậu quả của nguyên tội. Con người trở thành kẻ thù của đồng loại mình. Thiên Chúa vạch rõ tính hiểm ác của tội huynh đệ tương tàn: “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta. Giờ đây, ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra” (St 4,10-11).
Giao ước giữa Thiên Chúa và loài người được dệt bằng những lời nhắc nhớ về hồng ân của Thiên Chúa là sự sống con người, và về bạo lực sát nhân của con người. Cựu Ước luôn coi máu như dấu chỉ linh thánh của sự sống. Giáo lý này vẫn luôn là điều cần thiết cho mọi thời đại.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2259 & 2260)
5      10    X     Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
                            Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục; Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
                       Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Piô IX ký sắc chia giáo phận Trung (Bùi Chu) từ giáo phận Đông Đàng Ngoài (1848).
6      11    X     Thứ Ba. 1Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.
7     12    X     Thứ Tư đầu tháng. 1Cr 7,25-31 ; Lc 6,20-26.
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
                                                              Bạch lộ (Nắng nhạt)
8      13    Tr   Thứ Năm. SINH NHẬT ĐỨC MẸ. Lễ kính.
                      Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23).
9      14    X      Thứ Sáu. 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
                       Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      09/9/1999: Cha Giuse Nguyễn Văn Chân; Cha Giuse Đoàn Văn Đoàn; Cha Đaminh Lê Đức Hòa; Cha Giuse Nguyễn Văn Quang; Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện; Cha Đaminh Bùi Trung Thực; Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh; Cha Giuse Micael Vũ Minh Tuấn; Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn; Cha Phaolô Nguyễn Văn Yên (Bình).
10   15    X      Thứ Bảy. 1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49.  
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr)
                       Tết Trung Thu. Cầu cho các em thiếu nhi (Tr). Hc 42,15-16;43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.
                       Cha Phaolô Trần Đức Nhuận qua đời (2006).
11    16    X     CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm C.
                        Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hoặc Lc 15,1-10).
                       Giáo xứ Đại Đê, Triệu Thông, Cát Xuyên Xuân Phong (Xuân Hóa) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 40
TÔN TRỌNG SỰ SỐNG CON NGƯỜI
Thánh Kinh xác định luật cấm của điều răn thứ năm: “Ngươi không được giết kẻ vô tội và công chính” (Xh 23,7). Cố ý giết một kẻ vô tội là một trọng tội chống lại phẩm giá của thụ tạo nhân linh, chống lại “khuôn vàng thước ngọc” và sự thánh thiện của Đấng Tạo Hoá. Luật cấm giết người có giá trị phổ quát: bắt buộc mọi người và mỗi người, mọi lúc và mọi nơi.
Trong Bài giảng trên núi, Chúa nhắc lại điều răn này: “Chớ giết người” (Mt 5,21), Người còn thêm vào đó lệnh cấm giận dữ, căm ghét và báo thù. Thậm chí Đức Kitô còn đòi hỏi môn đệ của Người phải đưa cả má bên kia, phải yêu kẻ thù của mình. Chính Người đã không tự vệ và bảo ông Phêrô xỏ gươm vào bao.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2261 & 2262)
12    17    X     Thứ Hai. 1Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.
                        Thánh Danh Đức Maria (Tr).
13   18    Tr     Thứ Ba. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                         1Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
14    19    Đ      Thứ Tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
                        Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17.
                       Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao - Bùi Chu chầu Thánh Thể.
15    20    Tr    Thứ Năm. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
                       Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35).
                       Giáo họ Lạc Trung (Quần Lạc) chầu Thánh Thể.
16    21   Đ     Thứ Sáu. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và Thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
                        1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.
                        Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       16/9/2006: Cha Vinhsơn Nguyễn Bản Mạnh.
17    22    X     Thứ Bảy. 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.  
                       Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                       Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo (Đ).
                       Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
18    23    X     CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
                       Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm C. Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13.
                       Thánh Đaminh Vũ Đức Trạch (Đoài), linh mục, tử đạo.
                       Giáo xứ Rạng Đông, Hà Dương (Lý Nghĩa), Cồn Vẽ và giáo họ Xuân Phương (Xuân Thủy) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 41
SỰ TỰ VỆ HỢP PHÁP
Sự tự vệ hợp pháp của các cá vị và các tập thể không phải là một luật trừ đối với luật cấm giết người vô tội tức là việc giết người có chủ ý. Hành vi của người tự vệ nguyên nó có thể có hậu quả kép: một đàng là để bảo tồn sự sống của chính mình; nhưng đàng khác lại có việc giết kẻ tấn công. Không gì cấm một hành vi có hai hậu quả, chỉ có một hậu quả là do chủ ý, còn hậu quả kia không do chủ ý. Tình yêu đối với chính mình vẫn luôn là nguyên tắc căn bản của luân lý. Vì vậy, làm thế nào để quyền được sống của chính mình được tôn trọng là điều hợp pháp.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2263 & 2264)
19    24    X     Thứ Hai. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.  
                       Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ).
20    25    Đ     Thứ Ba. Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
                            Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
                       Thánh Gioan Tân (Charles Cornay), linh mục, tử đạo (Đ).
21    26    Đ     Thứ . THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
                       Thánh Phanxicô Phan (Jaccard), linh mục và thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo (Đ).
22    27    X     Thứ Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.
23    28    Tr    Thứ Sáu. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.           
                        Thu phân (Giữa thu)
24    29    X     Thứ Bảy. Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45.  
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
25    30    X     CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm C.
                        Am 6,1a.4-7; Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.
                       Giáo xứ Quần Liêu, Phong Lâm, Nam Phú (Giáp Phú) và giáo họ Đồng Phú (Nghĩa Dục) chầu Thánh Thể.
                       GIÁO HUẤN SỐ 42
SỰ TỰ VỆ HỢP PHÁP
Ai bảo vệ mạng sống mình, thì không mắc tội giết người, mặc dầu có giáng một ngọn đòn chí tử vào kẻ tấn công. Sự bảo vệ hợp pháp không những là một quyền, mà còn là một bổn phận quan trọng của người có trách nhiệm về sự sống của những người khác. Việc bảo vệ công ích đòi phải đặt kẻ xâm phạm bất chính ra ngoài khả năng tác hại. Vì vậy, những ai nắm quyền bính hợp pháp có quyền sử dụng cả đến vũ khí để ngăn chặn những kẻ xâm phạm đến cộng đồng dân sự đã được ủy thác cho trách nhiệm của họ.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2264 & 2265)
Tháng Chín Nhâm Dần (T)
26   1/9   X     Thứ Hai. G 1,6-22; Lc 9,46-50.    
                       Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).
27    2     Tr     Thứ Ba. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. 1Cr 1,26-31; Mt 9, 35-38.   
28    3     X     Thứ Tư. G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62.
                       Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ).
                        Thánh Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo).
                        Giáo họ Sa Nam (Phú Thọ) chầu Thánh Thể.
                      Cha Giuse Đinh Viết Thục qua đời (2017)
29    4     Tr     Thứ Năm. TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL VÀ RAPHAEL. Lễ kính.
                      Dn 7,9-10.13-14 (Hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
                      Bổn Mạng: Cha Micae Phạm Văn Năng; Cha Micae Phạm Văn Tương.
30    5     Tr    Thứ Sáu. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Tm 3,14-17; Mt 13,47-52 (hoặc Lc 24,44-49).
                        Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Vĩnh qua đời (2012).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm72
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay22,709
  • Tháng hiện tại642,039
  • Tổng lượt truy cập74,136,247
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây