Tháng 07/2022

Năm 2022 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG BẢY

THÁNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Cho những người già: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người già, những người đại diện cho cội nguồn và ký ức của một dân tộc, để với những kinh nghiệm và sự khôn ngoan của họ giúp những người trẻ nhìn về tương lai với hy vọng và trách nhiệm

1/7   3     X      Thứ Sáu đầu tháng. Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.  
                        Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
                        Cha Phêrô Lê Hoàng Thang qua đời (1993)
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       01/7/2007: Cha Giuse Vũ Tiến Tặng.
2     4      X      Thứ Bảy đầu tháng. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.  
                        Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.  
3     5     X       CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh
                        tuần II. Bài đọc Năm C. Is 66,10-14c; Gl 6,14-18;
                        Lc 10,1-12.17-20. Thánh Tôma Tông đồ.                                                                         
                       Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo. Giáo xứ Trùng Phương, Hải Điền chầu Thánh Thể.
                              Quyên góp “đồng tiền Thánh Phêrô”.
                       Bổn Mạng: Cha Tôma Trần Mạnh Trí.
   GIÁO HUẤN SỐ 30
QUYỀN BÍNH DÂN SỰ
Trở thành môn đệ Chúa Giêsu là chấp nhận lời mời gọi thuộc về gia đình Thiên Chúa, sống theo cách sống của Người: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50). Cha mẹ phải đón nhận và tôn trọng, với tâm tình vui mừng và tạ ơn, ơn gọi mà Chúa dành cho một người nào đó trong số con cái mình để đi theo Người trong sự trinh khiết vì Nước Trời, trong đời sống thánh hiến hay trong thừa tác vụ tư tế.
Điều răn thứ tư cũng truyền dạy chúng ta phải tôn trọng tất cả những ai đã đón nhận từ Thiên Chúa một quyền bính trong xã hội để mưu ích cho chúng ta. Điều răn này soi sáng các bổn phận của những người thực thi quyền bính cũng như của cả những người được hưởng phúc lợi của quyền bính.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2233 & 2234)
4      6     X      Thứ Hai. Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).
                        Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử  đạo (Đ).                   
5     7     X     Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.
                       Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục (Tr).
6      8     X    Thứ Tư đầu tháng. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
                       Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
                        Ngày sùng kính Thánh Giuse.
                       Cha Vinhsơn Nguyễn Tốt Nghiệp qua đời (2013).
7      9     X     Thứ Năm đầu tháng. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.
                        Ngày cầu cho các linh mục.
Tiểu thử (Nóng nhẹ)
8     10    X      Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.  
9     11    X      Thứ Bảy. Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
                                  Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
                          Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
10   12    X      CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm C.
                        Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.
                       Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân, tử đạo.
                       Giáo xứ Đồng Tâm Tây Thành (Chỉ Thiện) chầu Thánh Thể.
              GIÁO HUẤN SỐ 31
                    BỔN PHẬN CỦA QUYỀN BÍNH DÂN SỰ
Những ai thực thi một quyền bính nào đó, phải thực thi như một việc phục vụ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26). Việc thực thi quyền bính được quy định về mặt luân lý bởi nguồn gốc thần linh, bản chất hợp lý và đối tượng đặc trưng của nó. Không ai có thể truyền lệnh hay thiết lập điều gì trái với nhân phẩm và luật tự nhiên.
Việc thực thi quyền bính nhằm biểu lộ trật tự chính đáng của các giá trị giúp mọi người dễ dàng thực thi quyền tự do và trách nhiệm. Cấp trên phải khôn ngoan thực thi sự công bằng phân phối, bằng cách quan tâm đến những nhu cầu và phần đóng góp của mỗi người, và nhằm mưu cầu sự hòa thuận và bình an. Họ phải cảnh giác không để các chuẩn mực và quy định họ thiết lập, đưa đến cơn cám dỗ, là lợi ích cá vị đối nghịch với lợi ích của cộng đồng.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2235 & 2236)
11   13    Tr    Thứ Hai.  Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
                         Cn 2,1-9; Mt 19,27-29.
12    14    X    Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
                        Thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, tử đạo (Đ).
13    15    X     Thứ Tư. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
                       Thánh Henricô (Tr).
14    16    X    Thứ Năm. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
                       Thánh Camilô Lellis, linh mục (Tr).
15    17    Tr     Thứ Sáu. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12, 1-8.  
                       Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), giáo dân,  tử đạo (Đ).
16    18    X    Thứ Bảy. Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
                       Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      16/7/1987: Cha Phêrô Nguyễn Đức Long.
17    19    X    CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm C.
                       St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.
                       Giáo xứ Nam Điền Ngọc Tiên chầu Thánh Thể.
                       GIÁO HUẤN SỐ 32
BỔN PHẬN CỦA QUYỀN BÍNH DÂN SỰ
Công quyền buộc phải tôn trọng các quyền lợi căn bản của nhân vị. Họ phải thực thi công bằng với lòng nhân đạo, trong khi tôn trọng quyền lợi của từng người, nhất là của các gia đình và của những người cùng khốn.
            Các quyền lợi chính trị gắn liền với tư cách công dân, có thể và phải được công nhận theo các đòi hỏi của công ích. Các quyền ấy không thể bị công quyền đình chỉ khi không có lý do hợp pháp và tương xứng. Việc thực thi các quyền lợi chính trị được sắp xếp hướng tới công ích của quốc gia và của cộng đồng nhân loại.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2237)
18   20    X     Thứ Hai. Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.
                       Thánh Đaminh Đinh Đạt, giáo dân, tử đạo (Đ).
19    21    X     Thứ Ba. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.
20    22    X     Thứ Tư. Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.
                       Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh An (Diaz Sanjuro) bị xử trảm (1857).
                       Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).
                       Đức cha Thánh An, tử đạo (Đ).
                       Giáo họ An Lộc (Quần Phương) chầu Thánh Thể.
21    23    X     Thứ Năm. Gr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17.
                      Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh Y (Ignatius Delgado) tử đạo (1838).
                      Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                       Đức cha Thánh Y, tử đạo (Đ).
22    24    Tr    Thứ Sáu. THÁNH MARIA MAĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hoặc 2 Cor 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
23    25   X     Thứ Bảy. Gr 7,1-11 ; Mt 13,24-30.               
                       Thánh Brigitta, nữ tu (Tr).
                       Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
Đại Thử (Nóng oi)
24    26    X     CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm C.
                        St 18,20-32; 2 Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.
                       Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục.
                      Thánh Giuse Hiền (Fernandez), linh mục, tử đạo.
                         Giáo xứ Âm Sa Nam Lạng chầu Thánh Thể.
                              GIÁO HUẤN SỐ 33
BỔN PHẬN CỦA CÔNG DÂN
Những người phục tùng quyền bính phải coi cấp trên của mình như những người đại diện Thiên Chúa, Đấng đã đặt họ làm thừa tác viên phân phát các hồng ân của Ngài: “Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra…. Hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa” (1 Pr 2,13.16). Sự cộng tác trung thành của những người phục tùng quyền bính bao hàm quyền, đôi khi là bổn phận, phải lên tiếng phê phán cách công bằng những gì họ coi là có hại cho phẩm giá của các nhân vị và cho công ích.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2238)
25    27   Đ      Thứ Hai. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.
                        Cha Đaminh Phan Kim Bảng qua đời (1990).
26    28    Tr     Thứ Ba. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria. Lễ nhớ.
                           Hc 44, 1.10-15; Mt 13,16-17.
                       Bổn Mạng: Cha Gioakim Ngô Minh Mạnh; Cha Gioakim Lâm Văn Năm; Cha Gioakim Nguyễn Văn Tường; Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn.
27    29    X      Thứ Tư. Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.
28    30    X     Thứ Năm. Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.  
                      Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh Xuyên (Melchior Garcia Sampedro) bị lăng trì (1858).
                       Đức cha Thánh Xuyên, tử đạo (Đ).   
Tháng Bảy Nhâm Dần (T)
29    1/7  Tr    Thứ  Sáu. Thánh Mácta, Maria và Lazarô. Lễ nhớ. 1Ga4,7-16; Ga 11,19-27; (hoặc Lc 10,38-42).
                      Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Đaminh.
30    2     X     Thứ Bảy. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.
                       Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                       Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
31    3     X      CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm C.
                       Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21.
                      Thánh Ignatiô Loyola, linh mục.
                      Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo.
                      Giáo xứ Nam Hòa, Phương Lạc Thiện Giáo chầu Thánh Thể.
                     Cha Đaminh Phạm Ngọc Đỉnh qua đời (2007).
                              GIÁO HUẤN SỐ 34
BỔN PHẬN CỦA CÔNG DÂN
Bổn phận của các công dân là cộng tác với chính quyền dân sự để mưu ích cho xã hội trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, tình liên đới và sự tự do. Lòng yêu mến và sự phục vụ Tổ quốc phát xuất từ bổn phận của sự biết ơn và theo trật tự của đức mến. Việc tùng phục quyền bính hợp pháp và sự phục vụ công ích đòi hỏi các công dân thực thi nhiệm vụ của mình trong đời sống của cộng đồng chính trị. Việc tùng phục quyền bính và tinh thần đồng trách nhiệm đối với công ích đòi hỏi các công dân, về mặt luân lý, phải đóng thuế, thực thi quyền bầu cử và bảo vệ quê hương.
Những quốc gia giàu hơn buộc phải đón nhận, bao nhiêu có thể, những người nước ngoài đến tìm kiếm an ninh và sinh kế mà họ không có được nơi chính quê hương họ. Công quyền phải quan tâm tôn trọng quyền tự nhiên là luật đặt người khách dưới sự che chở của những ai đón nhận họ.
       (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2239, 2240 & 2241)
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay16,462
  • Tháng hiện tại1,013,952
  • Tổng lượt truy cập72,380,298
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây