Tháng 02/2022

Năm 2022 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 

TH
ÁNG HAI


THÁNG THÁNH HOÁ CÔNG VIỆC LÀM
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến khác: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến khác, cảm ơn họ về sứ mạng và về sự can đảm, để họ tiếp tục tìm thấy sự mới mẻ trong việc đáp trả trước những thách đố của thời đại chúng ta.

 
HẾT NĂM TÂN SỬU SANG NĂM NHÂM DẦN
Thánh Giêng Nhâm Dần (Đ)
1/2  1/1  X      Thứ Ba. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43.
MÙNG MỘT TẾT NHÂM DẦN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr). Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM374): Lễ Giao Thừa. Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10. Lễ Tân Niên. St 1,14-18 (hoặc Is 65,17-21 hoặc Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hoặc Kh 21,1-6 hoặc Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hoặc Mt 5,43-48 hoặc Ga 14,23-27).      
2      2      Tr     Thứ Tư đầu tháng. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH. Lễ kính. Ml3,1-4;Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).
                      MÙNG HAI TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CON. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr). Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM 374).Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), linh mục, tử đạo.
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
02/02/1978:Cha Giuse Phạm Quang Vinh
02/02/2015: Cha Đaminh Phạm Kim Trọng.
3      3      X     Thứ Năm đầu tháng. 1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.
                       MÙNG BA TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr). Có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 374). St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
                       Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo.
                       Thánh Ansgariô, giám mục.
                       Ngày cầu cho các linh mục.
4      4      X     Thứ Sáu đầu tháng. Hc 47,2-11; Mc 6,14-29.
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Lập xuân (Bắt đầu mùa xuân)
5      5      Đ      Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Agatha, trinh nữ,
                        tử đạo. Lễ nhớ. 1V 3,4-13; Mc 6,30-34.
                        Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
6      6      X      CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm C. Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11 (hoặc 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11.
                        Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo.
                       Giáo xứ Phúc Điền, Thuận Thành, Quế Phương, Cổ Ra Trang Hậu chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 11
GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO
Gia đình Kitô giáo là sự hiệp thông giữa các nhân vị, là dấu vết và hình ảnh của sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Hoạt động sinh sản và giáo dục của gia đình là phản ánh công trình tạo dựng của Chúa Cha. Gia đình được kêu gọi tham dự vào việc cầu nguyện và hy lễ của Đức Kitô. Việc cầu nguyện hằng ngày và việc đọc Lời Chúa củng cố gia đình trong đức mến. Gia đình Kitô giáo có sứ vụ loan báo Tin Mừng và truyền giáo.
Các tương quan trong gia đình mang lại sự đồng cảm về cảm xúc, tình cảm, và tình nghĩa, chủ yếu phát xuất từ sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nhân vị. Gia đình là một cộng đồng ưu việt được kêu gọi để thực hiện một kế hoạch chung của đôi phối ngẫu và sự cộng tác chu đáo của cha mẹ trong việc giáo dục con cái.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2205 & 2206)
7      7      X     Thứ Hai. 1V8,1-7.9-13; Mc 6,53-65.
8      8      X     Thứ Ba. 1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.
                       Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr).
                       Thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).
9      9      X     Thứ Tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.   
10    10    Tr    Thứ Năm. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.
                       1V 11, 4-13; Mc 7,24-30
11    11    X     Thứ Sáu. 1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.
                       Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày quốc tế bệnh nhân (Tr).
                       Is 66,10-14c; Ga 2,1-11.
Kỷ niệm ngày Đức cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh qua đời (1974).
12   12    X      Thứ Bảy. 1V 12,26-32;13,33-34; Mc 8,1-10.
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
                        Cha Giuse Phạm Đình Chẩn qua đời (1994);
                        Cha Đaminh Phan Văn Điển qua đời (2015).
13    13    X     CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm C. Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.
Giáo xứ Hà Cát, Lục Phương, Xuân DụcGiáp Phú chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 12
GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Gia đình là tế bào nguyên thuỷ của đời sống xã hội. Gia đình là một xã hội tự nhiên, trong đó, người nam và người nữ được kêu gọi trao tặng bản thân mình trong tình yêu và trong việc trao tặng sự sống. Quyền bính, sự bền vững và sự sống của các tương quan trong gia đình làm nên các nền tảng cho sự tự do, sự an toàn và tình huynh đệ trong xã hội. Gia đình là một cộng đồng, trong đó, từ thời thơ ấu, con người có thể học được những giá trị luân lý, bắt đầu tôn thờ Thiên Chúa và sử dụng sự tự do một cách đúng đắn. Đời sống gia đình là khởi điểm của đời sống xã hội.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2207)
14    14    Tr    Thứ Hai. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.
15    15     X        Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.
16    16     X        Thứ Tư. Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.
17     17     X      Thứ Năm. Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.
                              Bảy thánh lập Dòng tôi tớ Đức Mẹ (Tr).               
                          Cha Vinhsơn Nguyễn Đức Hiệp qua đời (2011).
18    18    X     Thứ Sáu. Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1.          
Vũ thuỷ (Ẩm ướt)
19    19    X    Thứ Bảy. Gc 3,1-10; Mc 9,2-13.
                       Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).  
20    20    X     CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năn C. 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-
                        23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38.
                        Giáo xứ Liên Phú, Hai Giáp, Du HiếuGiáp Năm chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 13
GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Gia đình phải sống thế nào để các thành viên của gia đình học biết quan tâm và biết đảm nhận việc chăm sóc những người trẻ và những người già, người đau yếu, người khuyết tật và người nghèo khổ. Nhiều gia đình nhiều khi không có khả năng mang lại sự trợ giúp này. Lúc đó, việc cung cấp những nhu cầu này thuộc về những người khác, những gia đình khác và, theo nguyên tắc bổ trợ, thuộc về xã hội: “Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian” (Gc 1,27).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2208)
21    21    X     Thứ Hai. Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
22     22    Tr       Thứ Ba. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ.
                       Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.
23   23    Đ      Thứ Tư. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.
24   24    X      Thứ Năm. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.
25   25    X      Thứ Sáu. Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.
26   26    X      Thứ Bảy. Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
27   27    X      CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm C.
                        Hc 27,4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.
Giáo xứ Trực Chính, Định Hải, Nam PhươngPhú Hải chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 14
GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Gia đình phải được giúp đỡ và bảo vệ bằng những biện pháp xã hội thích hợp. Nơi nào các gia đình không đủ khả năng chu toàn các nhiệm vụ của mình, thì các tổ chức xã hội khác có bổn phận trợ giúp các gia đình đó và nâng đỡ thể chế gia đình. Theo nguyên tắc bổ trợ, những cộng đồng lớn hơn phải lưu ý để không tiếm quyền các gia đình đó, cũng không xen vào đời sống của họ.
Tầm quan trọng của gia đình đối với đời sống và sự an sinh của xã hội bao hàm trách nhiệm đặc biệt của xã hội trong việc nâng đỡ và củng cố hôn nhân và gia đình. Chính quyền dân sự phải coi đây là một bổn phận quan trọng, là nhận biết, bảo vệ và củng cố phẩm chất đích thực của hôn nhân và gia đình, là bảo vệ nền luân lý công cộng, và cổ võ sự thịnh vượng của gia đình.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2209 & 2210)
28   28    X     Thứ Hai. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.
Cha Đaminh Đinh Ngọc Trác qua đời (1982).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay18,122
  • Tháng hiện tại975,608
  • Tổng lượt truy cập72,341,954
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây