Tháng 10/2022

Năm 2022 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG MƯỜI


THÁNG MÂN CÔI ĐỨC MẸ
Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương, chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện hay trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. indulg, ấn bản 1999, concessio 17).
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Cho mội Giáo hội rộng mở với tất cả mọi người: Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội, trung thành với Tin mừng, can đảm trong loan báo, là nơi của tình liên đới, tình huynh đệ và tiếp đón. Để Giáo hội sống ngày càng hòa đồng hơn.

1/10  6/9   Tr      Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
                           Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                           01/10/2005: Cha Giuse Nguyễn Thanh Điển.
2      7      X    CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm C.
                       Kb 1,2-3; 2,2-4; Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10.
                      Các Thiên Thần hộ thủ.
                       Được kính trọng thể ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Tr) (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991). Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
                       Quan thầy các nhà thờ xứ trong giáo phận và tước hiệu nhà thờ Chính toà Bùi Chu.
                       Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Ninh Cường. Giáo xứ Ninh Cường, Long Châu, An Phú Phong Lộc chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 43
HÌNH PHẠT CỦA CÔNG QUYỀN
Nỗ lực của Nhà Nước, nhằm giới hạn sự lan tràn những cách hành động làm tổn thương các quyền con người và những chuẩn mực nền tảng của sinh hoạt dân sự, đáp ứng với đòi hỏi bảo vệ công ích. Công quyền hợp pháp có quyền và có bổn phận đề ra những hình phạt tương xứng với tính nghiêm trọng của tội phạm. Hình phạt có mục tiêu đầu tiên là đền bù sự vô trật tự do lỗi lầm gây ra. Nếu phạm nhân tự nguyện chấp nhận, thì hình phạt có giá trị đền tội. Từ đó, ngoài việc bảo vệ trật tự công cộng và an ninh cho các nhân vị, hình phạt còn có mục tiêu chữa trị: hình phạt, trong mức độ bao nhiêu có thể, phải góp phần cải hóa phạm nhân.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2266)
3      8      X      Thứ Hai. Gl 1,6-12; Lc 10,25-37.
                        Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                            03/10/1997: Cha Đaminh Phạm Văn Hồng; Cha Đaminh Đoàn Quang Thỏa; Cha Giuse Nguyễn Văn Thưởng; Cha Phaolô Đinh Quang Tiến; Cha Giuse Hoàng Minh Tới; Cha Giuse Phạm Minh Tuấn.  
4     9     Tr     Thứ Ba. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
                       Hc 50,1.3-7 (hoặc Ga 6,14-18); Mt 11,25-30. 
5     10    X      Thứ Tư đầu tháng. Gl 2,1-2.7-14; Lc 11,1-4.
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
                       Thánh Faustina Kowalska (Tr).
6     11    X     Thứ Năm đầu tháng. Gl 3,1-5; Lc 11,5-13.  
                        Thánh Brunô, linh mục (Tr).
                       Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân, tử đạo (Đ).
                        Ngày cầu cho các linh mục.
7      12    Tr   Thứ Sáu đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ.
                       Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
                        Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
                        Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu chầu Thánh Thể.
8      13    X     Thứ Bảy. Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
                        Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu chầu Thánh Thể.
Hàn Lộ (Mát mẻ)
9      14    X     CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc Năm C.
                        2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.
                       Thánh Điônysiô, giám mục và các bạn tử đạo.
                       Thánh Gioan Leônarđô, linh mục.
                         Giáo xứ Tân An, Đồng Liêu, Lạc Thành, Trung Hòa (Trùng Phương) và Duyên Thọ chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 44
ÁN TỬ HÌNH
Việc chính quyền hợp pháp áp dụng án tử hình, sau một phiên toà công bằng, từ lâu đã được coi là một giải pháp xác đáng đối với tính chất nghiêm trọng của một số tội ác và là giải pháp chấp nhận được, mặc dù mang tính cực đoan, để bảo vệ công ích.
Tuy nhiên, ngày nay người ta ngày càng ý thức rằng phẩm giá của một người không bị mất đi ngay cả sau khi người ấy phạm những tội ác rất nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có thêm hiểu biết về ý nghĩa của các án phạt hình sự do nhà nước tuyên án. Cuối cùng, các hệ thống giam giữ hiệu quả hơn đã được phát triển, nhằm bảo đảm cho các công dân sẽ được bảo vệ, nhưng đồng thời không nhất thiết phải tước mất khả năng đền tội của kẻ phạm tội.
Vì thế, trong ánh sáng của Tin Mừng, Giáo Hội dạy  rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì nó tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, và Giáo Hội quyết tâm đấu tranh để hủy bỏ án tử hình trên toàn thế giới.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2267)
10    15    X    Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32.
                       Kỷ niệm ngày Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu được tấn phong giám mục (2009).
11    16    X    Thứ Ba. Gl 5,1-6; Lc 11,37-41.
                          Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr).
                          Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục, tử đạo (Đ).
12     17     X      Thứ Tư. Gl 5,18-25; Lc 11,42-46.
13    18    X    Thứ Năm. Ep 1,1-10; Lc 11,47-54.
                        Cha Phaolô Phạm Thanh Tòng qua đời (2009).
14    19    X      Thứ Sáu. Ep 1,11-14; Lc 12,1-7.Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
15    20    Tr     Thứ Bảy. Thánh Têrêxa Avila, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 8,22-27; Ga 15,1-8.
16    21    X     CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm C.
                        Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.                      
                       Thánh Hedviges, nữ tu.
                       Thánh Margarita Maria Alacoque.
                      Chúa nhật Truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Tr). Quyên góp cho việc truyền giáo.
                       Giáo xứ Thanh Thủy, Quần Cống, Phúc Đông, Tây Đường Tây Cát chầu Thánh Thể.
                      Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                    16/10/1999: Cha Đaminh Đinh Xuân Cảnh; Cha Đaminh Đoàn Văn Cát; Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển; Cha Giuse Bùi Đức Hạnh; Cha Giuse Trần Trung Hiếu; Cha Antôn Đinh Mạnh Hùng; Cha Phêrô Lương Đức Thiệu; Cha Giuse Phạm Đức Tiến; Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh; Cha Đaminh Trần Đình Vận.
GIÁO HUẤN SỐ 45
TỘI GIẾT NGƯỜI CÁCH TRỰC TIẾP VÀ CÓ CHỦ Ý
Điều răn thứ năm coi việc giết người cách trực tiếp và có chủ ý là một trọng tội. Kẻ sát nhân và những người cộng tác một cách có chủ ý phạm tội kêu thấu tới trời đòi báo thù.
Tội giết trẻ thơ, giết anh em, giết cha mẹ, giết người phối ngẫu là những tội ác đặc biệt nghiêm trọng, vì các dây liên kết tự nhiên bị phá huỷ. Sự quan tâm tới nòi giống hoặc tới sự chăm sóc sức khoẻ công cộng không thể biện minh cho bất cứ việc giết người nào, dù do công quyền ra lệnh.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2268)
17   22   Đ      Thứ Hai. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Pl 3,17-4,1; Ga 12,24-26.
                       Thánh Phanxicô Kính (Isidore Gagelin), linh mục, tử đạo (Đ).
18   23   Đ      Thứ Ba. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.      
19    24    X      Thứ . Ep 3,2-12; Lc 12,39-48. Thánh Gioan Brebeuf, linh mục, Thánh Isaac Jôgues, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
                       Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục (Tr).
20   25   X       Thứ Năm. Ep 3,14-21; Lc 12,49-53.
21    26    X     Thư Sáu. Ep 4,1-6; Lc 12,54-59.
22    27    X     Thứ Bảy. Ep 4,7-16; Lc 13,1-9.
                       Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
23    28    X     CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN . Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm C.
                        Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.
                       Thánh Gioan Capestranô, linh mụcThánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân, tử đạo.
                      Giáo xứ Liên Thủy, An Đạo, Quỹ Nhất, Tư Khẩn Tương Nam chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 46
TỘI GIẾT NGƯỜI CÁCH GIÁN TIẾP
Điều răn thứ năm cũng cấm làm một điều gì với ý hướng gây chết người cách gián tiếp. Luật luân lý cấm đặt một người nào đó vào chỗ nguy tử nếu không có lý do nghiêm trọng, cũng như cấm từ chối giúp đỡ một người đang lâm nguy.
Xã hội nhân loại để người ta chết đói mà không nỗ lực trợ giúp, là một bất công đáng ghê tởm và là trọng tội. Các con buôn nào do sự ham lợi của mình mà gây ra đói kém và chết chóc cho anh em đồng loại, cũng phạm tội giết người cách gián tiếp. Họ bị quy tội về điều này.
Giết người không có chủ ý không bị quy tội về mặt luân lý. Nhưng nếu ai, không có lý do tương xứng, mà hành động gây chết người, thì mặc dù không cố ý gây ra cái chết đó, vẫn không được tha thứ khỏi trọng tội.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2269)
                                   Sương giáng (Sương mù)
24    29    X     Thứ Hai. Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17.
                        Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr)
                       Thánh Giuse Lê Đăng Thi, giáo dân, tử đạo (Đ)
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                      24/10/2020: Cha Giuse Trần Văn Biên; Cha Gioan Tô Văn Dũng; Cha Đaminh Nguyễn Văn Đạt; Cha Giuse Vũ Văn Đình; Cha Đaminh Vũ Văn Hiệp; Cha Gioan B. Vũ Văn Khắc; Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãm; Cha Giuse Hoàng Văn Lợi; Cha Giuse Phạm Văn Phi; Cha Giuse Vũ Văn Phong; Cha Vinhsơn Ngô Văn Quyến; Cha Giuse Nguyễn Văn Quỳnh; Cha Đaminh Lương Văn Thuyên; Cha  Laurensô Đặng Xuân Tiến; Cha Đaminh Nguyễn Văn Tuấn; Cha Phêrô Vũ Ngọc Tuyến.
Tháng Mười Nhâm Dần (Đ)
25 1/10   X     Thứ Ba. Ep 5,21-33; Lc 13,18-21.                              
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục 
                      25/10/2003: Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn; Cha Giuse Nguyễn Văn Đàm; Cha Đaminh Đinh Ngọc Hoàn; Cha Phêrô Trần Đức Hoàn; Cha Giuse Lê Thành Tâm; Cha Giuse Phạm Văn Tứ.
26    2     X     Thứ Tư. Ep 6,1-9; Lc 13,22-30.  
27    3     X     Thứ Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.
28     4     Đ     Thứ Sáu. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
                       Thánh Gioan Đạt, linh mục, tử đạo.
29    5     X     Thứ Bảy. Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.
                       Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr). 
30    6     X     CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm C.
                       Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10.
                       Giáo xứ Phạm Rỵ, Kính Danh, Lý Nghĩa, Tích Tín Minh Đường chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 47
TỘI PHÁ THAI
Sự sống con người, ngay từ lúc tượng thai, phải được tôn trọng và bảo vệ cách tuyệt đối. Ngay từ giây phút bắt đầu hiện hữu, các thụ tạo nhân linh phải được nhìn nhận có các quyền lợi của một nhân vị, trong đó có quyền được sống là quyền bất khả xâm phạm của mọi thụ tạo vô tội.
Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã khẳng định mọi vụ phá thai đều là tội ác luân lý. Giáo huấn đó không thay đổi. Giáo huấn đó vẫn luôn luôn không thể thay đổi. Việc phá thai trực tiếp, nghĩa là, hoặc được muốn như mục đích hoặc được muốn như phương tiện, đều trái ngược một cách nghiêm trọng với luật luân lý.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2270 & 2271)
31        7          X         Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập146
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm103
  • Hôm nay30,167
  • Tháng hiện tại538,041
  • Tổng lượt truy cập74,032,249
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây