Tháng 08/2022

Năm 2022 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG TÁMTHÁNG KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Cầu nguyện, theo ý Đức Giáo Hoàng
Cho những doanh nhân vừa và nhỏ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những doanh nhân vừa và nhỏ chịu tác động mạnh bởi khủng hoảng kinh tế và xã hội. Giúp họ có thể tìm thấy những phương thức cần thiết để tiếp tục hoạt động phục vụ cộng đồng.
 
1/8  4/7   Tr    Thứ Hai. Thánh Anphongsô Maria Liguori, giám
                        mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  
                        Rm 8,1-4; Mt 5,13-19.
                      Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục và thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo (Đ).
    Lưu ý:
Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
2      5      X     Thứ Ba. Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36.
                          Thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli (Tr).
                     Thánh Phêrô Giulianô Eymard, linh mục (Tr).
3      6      X     Thứ Tư đầu tháng. Gr 31,1-7 ; Mt 15,21-28.
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
4      7      Tr    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Ed 3,16-21; Mt 9,35-10,1.
                       Ngày cầu cho các linh mục.
5      8      X     Thứ Sáu đầu tháng. Nk 2,1-3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28.
                      Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma (Tr)
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
6      9      Tr    Thứ Bảy đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
                            Đn 7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19; Lc 9,28b-36.
                            Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
7      10    X     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm C.
                       Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19 (hoặc Dt 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48.
                      Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo.
                      Thánh Cajêtanô, linh mục.
                      Giáo xXương Điền, Cốc Thành Giang Liêu chầu Thánh Thể.

                           GIÁO HUẤN SỐ 35
BỔN PHẬN CỦA CÔNG DÂN
Người công dân bị buộc theo lương tâm, không được tuân theo những chỉ thị của chính quyền dân sự, khi những mệnh lệnh đó đi ngược lại các đòi hỏi trong lãnh vực luân lý, các quyền lợi căn bản của con người hoặc các giáo huấn của Tin Mừng. Sự khước từ vâng phục chính quyền dân sự, khi những đòi hỏi của chính quyền dân sự đi ngược lại những đòi hỏi của lương tâm ngay thẳng, được biện minh bằng việc phải phân biệt giữa việc phục vụ Thiên Chúa và việc phục vụ cộng đồng chính trị.
Hành động dùng vũ khí chống lại sự áp bức của chính quyền là không hợp pháp, trừ khi đồng thời hội đủ các điều kiện sau đây: 1) Trong trường hợp chắc chắn các quyền lợi căn bản bị vi phạm một cách nghiêm trọng và kéo dài; 2) Sau khi đã dùng hết mọi phương cách khác; 3) Không gây ra những xáo trộn tệ hại hơn; 4) Có đủ cơ sở để hy vọng thành công tốt đẹp. 5) Không thể tiên liệu hợp lý được những giải pháp tốt hơn.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2242 & 2243)
Lập Thu (Bắt đầu mùa thu)
8    11    Tr     Thứ Hai. THÁNH ĐAMINH, LINH MỤC. QUAN THẦY GIÁO PHẬN.
                      Kn 7,7-10; 1Cr 2,1-10a; Lc 9,57-62. 
                      Giáo xứ Bùi Chu chầu Thánh Thể.
                      Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
8/8/2013: Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hạnh; Cha Đaminh Trần Văn Hành; Cha Giuse Hoàng Ngọc Khoát; Cha Giuse Phan Trung Lăng; Cha Micae Phạm Văn Năng; Cha Giuse Trần Duy Khấn.
Bổn mạng: Cha Đaminh Đinh Xuân Cảnh; Cha Đaminh Đoàn Văn Cát; Cha Đaminh Phạm Văn Chương; Cha Đaminh Nguyễn Văn Đại; Cha Đaminh Nguyễn Văn Đạt; Cha Đaminh Mai Văn Đảm; Cha ĐaminhTrần Ngọc Đăng; Cha Đaminh Trần Văn Đoan; Cha Đaminh Phạm Văn Dược; Cha Đaminh Trần Ngọc Dương; Cha Đaminh Nguyễn Văn Dương; Cha Đaminh Phan Duy Hán; Cha Đaminh Trần Văn Hành; Cha Đaminh Phạm Minh Hạnh; Cha Đaminh Vũ Văn Hiệp; Cha Đaminh Lê Đức Hòa; Cha Đaminh Đinh Ngọc Hoàn; Cha Đaminh Phạm Văn Hồng; Cha Đaminh Nguyễn Đức Huynh; Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãm; Cha Đaminh Đinh Văn Khởi; Cha Đaminh Hoàng Văn Kiểu; Cha Đaminh Trần Đức Tâm; Cha Đaminh Nguyễn Văn Thiện; Cha Đaminh Đoàn Quang Thỏa; Cha Đaminh Lương Văn Thuyên; Cha Đaminh Bùi Trung Thực; Cha Đaminh Nguyễn Kim Tiến; Cha Đaminh Phạm Kim Tiền; Cha Đaminh Trần Ngọc Toản; Cha Đaminh Nguyễn Văn Tuấn; Cha Đaminh Trần Văn Tường; Cha Đaminh Đặng Xuân Tuynh; Cha Đaminh Trần Đình Vận; Cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng; Cha Đaminh Ngô Văn Viễn; Cha Đaminh Phạm Kim Trọng; Cha Đaminh Phạm Hoàng Lãm.
9      12    X     Thứ Ba. Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.
                          Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).
10    13    Đ     Thứ Tư. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       10/8/1990: Cha Đaminh Trần Ngọc Dương.
                       Bổn mạng: Cha Laurensô Đặng Xuân Tiến.
11    14    Tr    Thứ Năm. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.
                       Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1.
12    15    X     Thứ Sáu. Ed 16,1-15.60.63 (hoặc Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.
                       Thánh Gioanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).
                       Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo (Đ).
13    16    X      Thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.
                       Thánh Pontianô, giáo hoàng, và thánh Hippôlitô, linh mục, tử đạo (Đ).
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
14    17   X     CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc  Năm C.
                        Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53.
                        Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo.
                         Ban chiều có thể cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ  HỒN XÁC LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1   Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
                        Giáo xứ Xuân Chính Đồng Nhân (Đồng Liêu) chầu Thánh Thể.
 GIÁO HUẤN SỐ 36
                 CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ VÀ HỘI THÁNH
Mọi thể chế đều, ít là cách mặc nhiên, được cảm hứng bởi một tầm nhìn nào đó về con người và về vận mệnh của con người, từ đó, thể chế rút ra điểm quy chiếu cho các phán đoán của mình, bậc thang các giá trị và quy tắc hành động của mình. Đa số các xã hội xây dựng thể chế của mình dựa trên một sự ưu việt nào đó của con người trên các sự vật. Chỉ có tôn giáo được Thiên Chúa mạc khải, mới nhận biết cách rõ ràng rằng nguồn gốc và vận mệnh của con người ở nơi Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá và Cứu Chuộc. Hội Thánh mời gọi các chính quyền quy chiếu các phán đoán và quyết định của mình theo sự linh hứng của chân lý về Thiên Chúa và về con người.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2244)
15    18    Tr    Thứ Hai. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab;1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
                       Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Thức Hoá.
                       Giáo xứ Thức Hoá chầu Thánh Thể.
16    19    X     Thứ Ba. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.
                       Thánh Stêphanô Hungari (Tr).
17    20    X     Thứ Tư. Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.
                             Kỷ niệm ngày Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời (2013).
18    21    X     Thứ Năm. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       18/8/1988: Cha Augustinô Trần Ngọc Phan.
19    22    X     Thứ Sáu. Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.
                        Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).    
20    23    Tr     Thứ Bảy. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        Ed 43,1-7a; Mt 23,1-12.
21    24    X      CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc Năm C.
                        Is 66,18-21; Dt 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30.
                        Thánh Piô X, giáo hoàng.
                      Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo.
                       Giáo xứ Bách Tính, Giáo Lạc Ninh Sa chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 37
CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ VÀ HỘI THÁNH
Do nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, Hội Thánh không hề bị lẫn lộn với một cộng đồng chính trị… Hội Thánh vừa là dấu chỉ, vừa là người bảo vệ tính cách siêu việt của nhân vị. Hội Thánh tôn trọng và cổ võ sự tự do chính trị và trách nhiệm của các công dân.
Hội Thánh có sứ vụ đưa ra phán đoán luân lý, cả trong những vấn đề liên quan tới lãnh vực chính trị, khi các quyền lợi căn bản của con người hay ơn cứu độ các linh hồn đòi hỏi, bằng cách sử dụng mọi phương tiện và chỉ những phương tiện nào phù hợp với Tin Mừng và hoà hợp với lợi ích của mọi người, tuỳ theo các thời đại và các hoàn cảnh khác nhau.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2245 & 2246)
22    25    Tr    Thứ Hai. Đức Maria Trinh Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
                      Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương chầu Thánh Thể.
                      Cha Tôma Phạm Văn Phương qua đời (2012).
23    26    X     Thứ Ba. 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.
                      Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr).
                                                             Xử thử (Mưa ngâu) 
24    27    Đ      Thứ Tư. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
25    28    X     Thứ Năm. 1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.
                        Thánh Giuse Calasanziô, linh mục (Tr).
26    29    X      Thứ Sáu. 1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.
                            Kỷ niệm ngày Đức cha Domingo Marti Gia qua đời (1852).       
Tháng Tám Nhâm Dần (Đ)
27    1/8  Tr    Thứ Bảy. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Hc 26,1-4.13-16; Lc 7,11-17.
28    2     X      CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm C.
                        Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a. Lc 14,1.7-14.     
                       Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                       Giáo xứ Hưng Nhượng, Phú HóaChương Nghĩa chầu Thánh Thể.
                       Bổn Mạng: Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn; Cha Augustinô Trần Văn Đông; Cha Augustinô Trần Ngọc Phan.
GIÁO HUẤN SỐ 38
ĐIỀU RĂN THỨ NĂM
                    “Ngươi không được giết người” (Xh 20,13)
Sự sống con người phải được coi là điều linh thánh, vì từ lúc khởi đầu của mình, sự sống đó “đòi phải có hành động của Đấng Tạo Hoá” và mãi mãi được liên kết một cách đặc biệt với Đấng Tạo Hoá, là cùng đích duy nhất của mình. Chỉ có Thiên Chúa là Chúa của sự sống từ khi sự sống khởi đầu cho tới khi kết thúc: không ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, có thể dành cho mình quyền trực tiếp đem cái chết đến cho một thụ tạo nhân linh vô tội.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2258)

29    3     Đ     Thứ Hai. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyếtLễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.
30    4     X     Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.    
31    5     X     Thứ Tư. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay19,960
  • Tháng hiện tại472,191
  • Tổng lượt truy cập73,966,399
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây