Tháng 01/2022

Năm 2022 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG GIÊNG NĂM 2022
 THÁNG KÍNH THÁNH GIA
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Giáo dục về tình huynh đệ: Chúng hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của sự phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo để họ tìm thấy trong xã hội những quyền lợi và phẩm giá, những điều này chỉ đến từ tình huynh đệ.

1/1 29       Tr    Thứ Bảy đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Trung Lao.
Giáo xứ Trung Lao Thánh Mẫu chầu Thánh Thể.
Lưu ý:
Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ mồng 2 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
c. Được cử hành các Lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM355b).
2    30    Tr     CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
                      Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12.
                      Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Giáo xứ Ninh Hải, Tang Điền Thủy Nhai chầu Thánh Thể.
                                      GIÁO HUẤN SỐ 6
ĐIỀU RĂN THỨ TƯ
“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20,12).
Điều răn thứ tư mở đầu bảng hai của Mười Điều Răn. Điều răn này nêu lên trật tự của đức mến. Thiên Chúa muốn rằng, sau Ngài, chúng ta phải tôn kính cha mẹ, là những vị chúng ta phải chịu ơn về sự sống, và là những vị đã lưu truyền cho chúng ta sự nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta cũng buộc phải tôn kính tất cả những người được Thiên Chúa trao ban quyền bính của Ngài để mưu ích cho chúng ta.
Điều răn này được diễn tả bằng hình thức tích cực về những bổn phận phải chu toàn. Điều răn này loan báo những điều răn tiếp theo, liên quan đến việc phải tôn trọng cách đặc biệt sự sống, hôn nhân, của cải trần thế và lời nói. Điều răn này thiết lập mộttrong những nền tảng cho giáo huấn xã hội của Hội Thánh.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2197 & 2198)
Tháng Mười Hai Tân Sửu (T)
3    1/12  Tr     Thứ Hai, sau Lễ Hiển Linh.  Thánh vịnh tuần II.
1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.
Thánh Danh Chúa Giêsu (Tr).
4      2     Tr     Thứ Ba, sau Lễ Hiển Linh.
1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44        
5      3      Tr    Thứ Tư đầu tháng, sau Lễ Hiển Linh.
                       1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
                                                                       Tiểu hàn(Rét nhẹ)
6      4     Tr    Thứ Năm đầu tháng, sau Lễ Hiển Linh.
                       1 Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.
                       Ngày cầu cho các linh mục.
                       vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
                       6/1/2002: Cha Vinhsơn Đỗ Huy Hoàng.        
7      5      Tr    Thứ Sáu đầu tháng, sau Lễ Hiển Linh.
                       1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16 .
                       Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr).
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
8      6      Tr    Thứ Bảy, sau Lễ Hiển Linh.
                       1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.
9      7      Tr    CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Bài đọc Năm C. Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22. Giáo xứ Ấp Lũ, Ngoại Đông Xuân Hà chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 7
ĐIỀU RĂN THỨ TƯ
Điều răn thứ tư rõ rệt nhắm đến con cái, trong tương quan của họ với cha và mẹ họ, bởi vì đây là tương quan phổ quát nhất. Điều răn này cũng liên quan tới các quan hệ họ hàng giữa các thành viên trong gia tộc, đòi chúng ta phải tôn kính, mến yêu và biết ơn ông bà tổ tiên. Cuối cùng, điều răn này còn mở rộng tới các bổn phận của học trò đối với thầy cô, thợ với chủ, kẻ thuộc cấp đối với người chỉ huy, công dân đối với tổ quốc, và với tất cả những người điều hành, cai trị đất nước.
Điều răn này bao hàm và hiểu ngầm những bổn phận của cha mẹ, người giám hộ, thầy cô, người lãnh đạo, các nguyên thủ, các nhà cầm quyền, nghĩa là tất cả những ai đang thực thi quyền bính trên người khác hay trên một cộng đồng các nhân vị.
               (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2199)
MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).
Bài đọc 1 các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).
10    8     X      Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I.
                        1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20
11    9     X     Thứ Ba. 1Sm 1,9-20; Mc 1,21-28.
12    10   X     Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.                  
13    11    X     Thứ Năm. 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.  
                       Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                       Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, giáo dân; Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, giáo dân và thánh Luca Phạm Trọng Thìn, giáo dân, tử đạo (Đ).
14    12    X     Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.
15     13     X        Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17.
                              Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).   
16   14    X      CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc năm C.
Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11.
Giáo xứ Ninh Mỹ Lạc Thiện chầu Thánh Thể.
   GIÁO HUẤN SỐ 8
                                               ĐIỀU RĂN THỨ TƯ
Sự tuân phục điều răn thứ tư có kèm theo phần thưởng: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi” (Xh 20,12). Việc tuân giữ điều răn này đem lại, cùng với những hoa trái thiêng liêng, những lợi ích trần thế là sự an bình và thịnh vượng. Ngược lại, việc không tuân giữ điều răn này sẽ gây nhiều thiệt hại lớn lao cho các cộng đồng và các nhân vị.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2200)
17   15    Tr     Thứ Hai. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ
                              1Sm 15,16-23; Mt 19,16-26.
18    16    X      Thứ Ba. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành Thánh Lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật).
19    17    X      Thứ Tư. 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.                               
20    18    X      Thứ Năm. 1Sm, 18,6-9; 19, 1-7; Mc 3,7-12.
Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo & Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
              Kỷ niệm ngày Đức cha Fernadez Định qua đời (1924).
                                                                 Đại hàn (Rét đậm)

21    19    Đ      Thứ Sáu. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
                        1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.
Kỷ niệm ngày Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi qua đời (1988).
22    20    X      Thứ Bảy. 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.
                      Thánh Vinhsơn, phó tế, tử đạo (Đ).
                      Thánh Matthêu Đậu (AlonzoLeciniana),linh mục, tử đạo & Thánh Phanxicô Tế (Federich),   linh mục, tử đạo (Đ).
                      Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
23    21    X      CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc năm C. Nk 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30
                              (hoặc 1Cr 12,12-14.27); Lc 1,1-4; 4,14-21.
Giáo xứ Phúc Hải, Hoà Định, Quất LâmThạch Bi chầu Thánh Thể.


GIÁO HUẤN SỐ 9
BẢN CHẤT CỦA GIA ĐÌNH
Cộng đồng phu phụ được thiết lập do sự ưng thuận của đôi phối ngẫu. Hôn nhân và gia đình được sắp xếp hướng về thiện ích của đôi phối ngẫu, về việc sinh sản và giáo dục con cái. Tình yêu của đôi phối ngẫu và việc sinh sản con cái tạo ra những tương quan cá vị và những trách nhiệm hàng đầu, giữa các phần tử trong gia đình.
Người nam và người nữ kết hợp với nhau trong hôn nhân, cùng với con cái họ, tạo thành một gia đình. Thể chế này đi trước mọi công nhận của công quyền; hơn nữa công quyền phải nhìn nhận thể chế này. Gia đình sẽ được coi như điểm quy chiếu thông thường căn cứ theo đó mà đánh giá các hình thức khác của liên hệ gia tộc.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2201 & 2202)
24    22    Tr    Thứ Hai. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30  
25     23     Tr       Thứ Ba. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI.
                        Lễ Kính. Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
Giáo họ Giáo Phòng (Đại Đồng) chầu Thánh Thể.
26   24    Tr     Thứ Tư. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
 2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.
27   25    X      Thứ Năm. 2Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25.             
                        Thánh Angiêla Mêrici, trinh nữ (Tr).
28   26    Tr     Thứ Sáu. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.
Bổn mạng Đức cha Giáo phận.
Bổn mạng quý Cha: Cha Tôma Aq. Vũ Đức Thiên; Cha Tôma Aq. Nguyễn Văn Tuấn; Cha Tôma Aq. Vũ Văn Đình.
29   27    X     Thứ Bảy. 2Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).    
30   28    X     CHÚA NHẬT IV MÙA THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc năm C.
Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13 (hoặc 1Cr 13,4-13); Lc 4,21-30.
Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, linh mục, tử đạo.
Giáo xứ Quần Lạc, Lạc Nam, Trung ChâuĐông Bình chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục 30/1/2005: Cha Giuse Đinh Công Phúc; Cha Micael Phạm Văn Tương.
 GIÁO HUẤN SỐ 10
GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO
Khi tạo dựng người nam và người nữ, Thiên Chúa đã thiết lập gia đình con người và đặt nền tảng căn bản cho gia đình. Các phần tử trong gia đình là những nhân vị bình đẳng về phẩm giá. Vì công ích của các phần tử trong gia đình và của xã hội, gia đình có những trách nhiệm, quyền lợi và bổn phận đa dạng.
Gia đình Kitô giáo bày tỏ và thể hiện một cách đặc biệt sự hiệp thông trong Hội Thánh, vì lẽ đó... phải được gọi là một “Hội Thánh tại gia”. Gia đình Kitô giáo là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến; gia đình có một tầm quan trọng độc đáo trong Hội Thánh, như thấy rõ trong Tân Ước.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2203 & 2204)
31     29     Tr       Thứ Hai. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ.
                        2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20.
            Có th c hành L Tất Niên (Tr): Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay11,867
  • Tháng hiện tại637,610
  • Tổng lượt truy cập73,187,461
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây