Tháng 03/2022

Năm 2022 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
 
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE
Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa cũng được gọi là “con bác thợ mộc”. Vì thế, tại trường học của thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Cho sự đáp trả của người Kitô hữu trước những thánh đố về đạo đức sinh học: Chúng ta hãy cầu nguyện để trước những thách đố mới về đạo đức sinh học, các Kitô hữu luôn đề cao việc bảo vệ sự sống bằng lời cầu nguyện và sự dấn thân trong xã hội.

1/3 29/1    X   Thứ Ba. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.
MÙA CHAY
        “Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
Lưu ý:
        1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật IV và các ngày Lễ trọng cùng Lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).
        2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
        a. Không được cử hành các Lễ ngoại lịch và các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
        b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM374).
        c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
        1) CGKPV
        a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó, với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
        b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 238-239).
        2) Thánh Lễ
        Linh mục cử hành Thánh Lễ theo ngày phụng vụ nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của Lễ nhớ, nếu Lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM355a).
        3. Trong Thánh Lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
        4. Trong các Lễ trọng và Lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
        5. Khi cử hành Bí Tích hôn phối trong cũng như ngoài Thánh Lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 32).
2     30    Tm   THỨ TƯ ĐẦU THÁNG, LỄ TRO. Buộc giữ chay và kiêng thịt. Thánh Vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
                        Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Tháng Hai Nhâm Dần (T)
3    1/2    Tm   Thứ Năm đầu tháng, sau Lễ Tro. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
                        Ngày cầu cho các linh mục.
Cha Phêrô Trịnh Đình Trang qua đời (2014).
4      2      Tm   Thứ Sáu đầu tháng, sau Lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.Thánh Casimirô.
                         Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
5      3     Tm   Thứ Bảy đầu tháng, sau Lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
                       Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
                       Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
05/3/2005: Cha Giuse Phạm Quốc Điêm; Cha Đaminh Trần Ngọc Đăng; Cha Giuse Trần Quốc Tuyến.
                                                                          Kinh trập (Sâu nở)
6      4      Tm   CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc năm C. Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.
                       Giáo xứ Ngọc Lâm, Phú Hương Trại Đáy chầu Thánh Thể.
 GIÁO HUẤN SỐ 15
GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Cộng đồng chính trị có bổn phận tôn trọng, trợ giúp và nhất là bảo đảm cho gia đình có được các quyền sau đây: – Quyền tự do lập gia đình, quyền sinh con cái và giáo dục chúng theo những xác tín luân lý và tôn giáo của mình; – Quyền bảo toàn sự vững bền của dây liên kết phu phụ và thể chế gia đình; – Quyền tự do tuyên xưng đức tin, lưu truyền và giáo dục đức tin cho con cái bằng những phương tiện và thể chế cần thiết; – Quyền tư hữu, tự do kinh doanh, có việc làm, có nhà ở, quyền di cư; – Quyền được chăm sóc y tế, trợ cấp tuổi già, phụ cấp gia đình, theo thể chế của quốc gia; – Quyền được bảo vệ về an ninh và cuộc sống lành mạnh, nhất là tránh các nguy cơ như xì ke ma túy, sự khiêu dâm, thói nghiện rượu, v.v... – Quyền tự do liên kết với các gia đình khác để lập các hiệp hội và như thế, được có đại diện trước các quyền bính dân sự.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2211)
7      5      Tm  Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
                       Thánh Perpêtua và Fêlicita, tử đạo.
8     6      Tm   Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.  
                        Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
9      7      Tm  Thứ . Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
                       Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
Cha Đaminh Trần Ngọc Tuất qua đời (2017).
10    8      Tm  Thứ Năm. Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.
                       Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Giuse.
11    9      Tm  Thứ Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
                       Thánh Đaminh Cẩm, linh mục, tử đạo.
12    10    Tm  Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Đaminh Lê Hữu Cung qua đời (1987).
13    11    Tm  CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc Năm C. St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1 (hoặc Pl 3,20-4,1); Lc 9,28b-36.
Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).
Giáo xứ Hoành Đông, Kiên Chính, Trung   Thành Lạc Hồng chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN 16
CÁC TƯƠNG QUAN TRONG XÃ HỘI
Điều răn thứ tư làm sáng tỏ các tương quan khác trong xã hội: Anh chị em ruột, là con cái của cha mẹ chúng ta; anh chị em họ, là con cháu của tổ tiên chúng ta; đồng bào là con cái của tổ quốc chúng ta; những người đã chịu Phép Rửa là con cái của Mẹ chúng ta là Hội Thánh; mỗi nhân vị là con trai hoặc con gái của Đấng muốn chúng ta gọi Ngài là “Cha chúng con”. Vì vậy, các tương quan của chúng ta với tha nhân được nhận biết như là những tương quan nhân vị. Người lân cận không phải là một “cá thể” nào đó giữa tập thể nhân loại, nhưng là “một ai đó”, có nguồn gốc rõ ràng, đáng được mọi người quan tâm và tôn trọng.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2212)
14   12    Tm  Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
15    13    Tm   Thứ Ba. Is 1,10. 16-20; Mt 23,1-12. 
16    14   Tm   Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
                        Cha Giuse Mai Quang Bao qua đời (2016)
17    15    Tm  Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.  
                       Thánh Patriciô, giám mục.
18    16    Tm  Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a. 17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
                       Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.
19   17    Tr    Thứ Bảy. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Quan Thầy đệ nhất Giáo Hội Việt Nam. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
                       2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
19/3/2012: Cha Giuse Phạm Văn Bảo; Cha Đaminh Nguyễn Văn Đại; Cha Giuse Phạm Văn Hiển; Cha Giuse Lê Văn Thiên; Cha Giuse Trần Văn Thiết; Cha Phaolô Nguyễn Văn Thuyên; Cha Đaminh Trần Ngọc Toản; Cha Gioan B. Vũ Văn Vĩnh; Cha Giuse Hoàng Quốc Vương.
Bổn Mạng:
Cha Giuse Bùi Văn ; Cha Giuse Trần Văn Biên; Cha Giuse Trần Văn Bôi; Cha Giuse Trần Văn Bột; Cha Giuse Nguyễn Văn Chân; Cha Giuse Trần Văn Chi; Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh; Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển; Cha Giuse Nguyễn Đức Dung; Cha Giuse Lê Văn Dương; Cha Giuse Đỗ Văn Đang; Cha Giuse Nguyễn Văn Đàm; Cha Giuse Trần Hưng Đạo; Cha Giuse Phạm Quốc Điêm; Cha Giuse Nguyễn Thanh Điển; Cha Giuse Phạm Văn Đình; Cha Giuse Vũ Văn Đình; Cha Giuse Vũ Văn Đoán; Cha Giuse Đoàn Văn Đoàn; Giuse Phạm Ngọc Đồng; Cha Giuse Phan Văn Duy; Cha Giuse Nguyễn Đức Giang; Cha Giuse Bùi Đức Hạnh; Cha Giuse Phạm Văn Hiển; Cha Giuse Vũ Văn Hiếu: Cha Giuse Nguyễn Văn Hồ; Cha Giuse Lê Ngọc Hoàn; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng; Cha Giuse Vũ Duy Hưng; Cha Giuse Đỗ Văn Khang; Cha Giuse Trần Duy Khấn; Cha Giuse Hoàng Ngọc Khoát; Cha Giuse Phạm Văn Kích; Cha Giuse Nguyễn Văn Kiên; Cha Giuse Phạm Văn Kỳ; Cha Giuse Phạm Thành Lâm; Cha Giuse Vũ Đình Lâm; Cha Giuse Phan Trung Lăng; Cha Giuse Hoàng Văn Lợi; Cha Giuse Vũ Thế Nghinh; Cha Giuse Trần Văn Phán; Cha Giuse Vũ Văn Phong; Cha Giuse Phạm Văn Phi; Cha Giuse Vũ Văn Phương; Cha Giuse Phan Văn Phong; Cha Giuse Lại Văn Phú; Cha Giuse Đinh Công Phúc; Cha Giuse Nguyễn Văn Quang; Cha Giuse Phạm Văn Quyết; Cha Giuse Nguyễn Văn Quỳnh; Cha Giuse Lê Văn Sở; Cha Giuse Trần Ngọc Sơn; Cha Giuse Lê Thành Tâm; Cha Giuse Vũ Tiến Tặng; Cha Giuse Trần Văn Thái; Cha Giuse Phạm Khắc Thẩm; Cha Giuse Trần Văn Thắng; Cha Giuse Mai Xuân Thanh; Cha Giuse Đinh Quang Thành; Cha Giuse Vũ Đức Thảo; Cha Giuse Phạm Xuân Thi; Cha Giuse Lê Văn Thiên; Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện; Cha Giuse Trần Văn Thiết; Cha Giuse Vũ Phú Thịnh; Cha Giuse Đỗ Văn Thực; Cha Giuse Phạm Văn Quý; Cha Giuse Nguyễn Văn Thưởng; Cha Giuse Phạm Đức Tiến; Cha Giuse Trần Văn Tiển; Cha Giuse Ngô Văn Tiện; Cha Giuse Nguyễn Trọng Tính; Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh; Cha Giuse Đoàn Văn Tỉnh; Cha Giuse Phạm Văn Toan; Cha Giuse Trần Văn Toàn; Cha Giuse Đào Văn Toàn; Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh; Cha Giuse Hoàng Minh Tới; Cha Giuse Trần Minh Trí; Cha Giuse Phạn Trung Triệu; Cha Giuse Đỗ Hữu Trọng; Cha Giuse Đoàn Văn Tuân; Cha Giuse Bùi Văn Tuyền; Cha Giuse Phạm Văn Tứ; Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ; Cha Giuse Micael Vũ Minh Tuấn; Cha Giuse Phạm Minh Tuấn; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên; Cha Giuse Trần Quốc Tuyến; Cha Giuse Bùi Văn Tuyền; Cha Giuse Đinh Văn Viện; Cha Giuse Phạm Quang Vinh; Cha Giuse Hoàng Quốc Vương; Cha Giuse Phạm Văn Thanh; Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh; Cha Giuse Phạm Văn Quang; Cha Giuse Hoàng Văn Trường.
Lưu ý:
Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ, tuỳ theo quyết định của HĐGM. Các Thánh giá thì che cho đến thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.
20   18   Tm    CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc Năm C. Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.
                      Giáo xứ Liên Thượng, Trung Phương (Quế Phương), Xuân ThủyTân Bơn chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN 17
CÁC CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI
Các cộng đồng nhân loại do các cá vị họp lại mà thành. Việc quản trị tốt các cộng đồng này không chỉ giới hạn trong việc bảo đảm các quyền, và việc chu toàn các bổn phận, mà cả sự trung tín với các khế ước. Những tương quan công bằng giữa chủ với thợ, giữa nhà cầm quyền với các công dân, giả thiết phải có lòng nhân hậu tự nhiên xứng hợp với phẩm giá của các nhân vị, là những người quan tâm đến sự công bằng và tình huynh đệ.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2213)
                                                 Xuân phân (Giữa Xuân)
21    19    Tm   Thứ Hai. 2V 5,1-15a; Lc 4,24-30.
22    20    Tm   Thứ Ba. Đn 3, 25.34-43; Mt 18,21-35.
23    21    Tm   Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
                       Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục.
24    22    Tm  Thứ Năm. Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.
                        Cha Micae Trần MinhTiến qua đời (2019)
25    23    Tr    Thứ Sáu.LỄ TRUYỀN TIN, Lễ trọng. Is7,10-14.8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.
                      Trong Thánh Lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần…và đã làm Người” thì bái gối (IM 137).
26    24    Tm  Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.
27    25    Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm C. Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32.
                       Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
Giáo xứ Xuân Hoà, Liêu Ngạn, Hoành NhịNghĩa Dục chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 18
BỔN PHẬN CỦA CON CÁI: LÒNG HIẾU THẢO
Tình phụ tử thần linh là nguồn mạch của tình phụ tử nhân loại; chính tình phụ tử đó đặt nền tảng cho việc tôn kính cha mẹ. Lòng tôn kính của con cái, còn nhỏ hay đã trưởng thành, đối với cha và mẹ mình được nuôi dưỡng bằng tình cảm tự nhiên xuất phát từ mối dây kết hợp họ. Lòng tôn kính đó được đòi buộc bởi một điều răn của Thiên Chúa.
Lòng tôn kính cha mẹ (lòng hiếu thảo) dựa trên sự biết ơn đối với những người, bằng việc trao ban sự sống, bằng tình yêu và công lao của mình, đã sinh ra các con cái mình, giúp chúng có khả năng lớn lên về tuổi tác, về sự khôn ngoan và ân sủng. “Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?” (Hc 7,27-28).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2214 & 2215)
28   26   Tm    Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
29   27   Tm    Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.
30   28   Tm    Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.
31   29   Tm    Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47. 
Cha Giuse Vũ Văn Đại qua đời (2011).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập182
  • Máy chủ tìm kiếm51
  • Khách viếng thăm131
  • Hôm nay33,097
  • Tháng hiện tại337,520
  • Tổng lượt truy cập70,365,277
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây