Tháng 11/2018

Năm 2018 - Phụng Vụ Năm B
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Những điều cần biết Phiên chầu Thánh Thể

THÁNG 11
thang 11

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: Cầu nguyện cho tiếng nói của trái tim và của đối thoại luôn chiếm ưu thế, vượt trên tiếng nói của vũ khí.


 
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/11 Tr
Thứ Năm đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,13; Mt 5,1-12a.
                       Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Liêm (Jerónimo Hermosilla) và Đức Cha Thánh Vinh (Valentinô Berrio Ochoa) bị xử trảm (1861).
                       Đức Cha Thánh Liêm, Đức Cha Thánh Vinh và Thánh Phêrô Bình (Almato), linh mục, tử đạo (Đ).
Ngày cầu cho các linh mục.
Lưu ý:
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.
2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
24-09  
02/11 Tm
Thứ Sáu đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Lưu ý:
Theo Tông hiến ngày 10/8/1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh Lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
Cho mỗi Thánh Lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v..., 1973, tr. 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ Cầu hồn, 1974, tr. 61-106).
25-09  
03/11 X
Thứ Bảy đầu tháng. Pl 1,18-28; Lc 14,1.7-11. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).
Thánh Phêrô Phanxicô Bắc (Néron), linh mục, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
26-09  
04/11 X
CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc năm B. Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34.
                       Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục.
                       Giáo xứ Ấp Lũ, Cát Phú, Lạc Đạo Xuân Hà chầu Thánh Thể.

 GIÁO HUẤN SỐ 47
GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Gia đình là tế bào căn bản của đời sống xã hội, là xã hội tự nhiên, người nam và người nữ được mời gọi tận hiến cho nhau trong tình yêu và trong việc truyền thông sự sống. Quyền bính, sự ổn định và đời sống tương giao nơi gia đình là nền tảng cho tự do, an ninh và tình huynh đệ của xã hội.
            Gia đình là cộng đoàn, nơi đó từ thời thơ ấu, con người được học biết tôn trọng những giá trị luân lý, tôn thờ Thiên Chúa và biết sử dụng tự do. Đời sống gia đình chuẩn bị cho đời sống xã hội.
                      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2207)
27-09  
05/11 X
Thứ Hai. Pl 2,1-4; Lc 14,12-14.
Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu, linh mục, tử đạo (Đ).
28-09 3
06/11 X
Thứ Ba. Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.
29-09 3
07/11 X
Thứ Tư đầu tháng. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.
Thánh Giaxintô Gia (Castañeda), linh mục; Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, linh mục, tử đạo (Đ). 
Ngày sùng kính thánh Giuse.
                                                                        Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
30-09  
08/11 X
Tháng Mười Mậu Tuất (đ)
Thứ Năm. Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
  Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; Thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân và Thánh Martinô Thọ, giáo dân, tử đạo (Đ).
01-10-Mậu Tuất  
09/11 Tr
Thứ Sáu. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12;        1 Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22.
02-10  
10/11 Tr
Thứ Bảy. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.
03-10  
11/11 X
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm B. 1 V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hoặc Mc 12,41-44).
Thánh Martinô, giám mục.
Giáo xứ Hoà Định, Lác Môn, Ninh Mỹ Tân Bồi chầu Thánh Thể.
 GIÁO HUẤN SỐ 48
GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Gia đình phải sống thế nào để các thành viên biết quan tâm và nhận trách nhiệm đối với những người trẻ và những người già, người đau yếu, tật nguyền và nghèo khổ. Có nhiều gia đình đôi khi không đủ sức giúp nhau như vậy. Bây giờ, những người khác, những gia đình khác và xã hội, phải chăm lo cho những người này. “Thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian là đạo đức tinh tuyền và không tỳ ố trước mặt Chúa Cha” (Gcb 1,27).
                      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2208)
04-10  
12/11 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo.
Lễ nhớ. Tt 1,1-9; Lc 17,1-6.
05-10 4
13/11 X
Thứ Ba. Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.
06-10 4
14/11 X
Thứ Tư. Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.
   Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể (Cuénot), giám mục, tử đạo (Đ).
07-10  
15/11 X
Thứ Năm. Plm 7-20; Lc 17,20-25.
Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
08-10  
16/11 X
Thứ Sáu. 2 Ga 4-9; Lc 17,26-37.
Thánh Margarita Scotland (Tr).
Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).
09-10  
17/11 Tr
Thứ Bảy. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. 3 Ga 5-8; Lc 18,1-8.
10-10  
18/11 X
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B. Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32.
                  Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô.
Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991). Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các Thánh tử đạo.
Giáo xứ Ninh Hải chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 49
GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Gia đình phải được xã hội giúp đỡ và bảo vệ bằng những biện pháp thích ứng. Nơi nào các gia đình không đủ khả năng chu toàn phận vụ, các tổ chức xã hội khác có bổn phận trợ giúp và nâng đỡ cơ chế gia đình. Theo nguyên tắc bổ trợ, những cộng đoàn lớn không được lấn quyền hay xen vào đời sống của các gia đình.
Gia đình rất cần thiết cho đời sống và phúc lợi xã hội, nên xã hội đặc biệt có trách nhiệm nâng đỡ và củng cố hôn nhân và gia đình. “Chính quyền phải nhìn nhận, bênh vực và phát huy bản chất đích thực của hôn nhân và gia đình, phải bảo vệ nền luân lý chung và giúp cho gia đình được sung túc, vì đó là những bổn phận mà chính quyền phải coi như một sứ mạng thiêng liêng phải chu toàn”.
         (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2209 & 2210)
11-10  
19/11 X
Thứ Hai. Kh 1,1-4.2,1-5a; Lc 18,35-43.
12-10 1
20/11 X
Thứ Ba. Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.
Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng, tử đạo (Đ).
13-10 1
21/11 Tr
Thứ Tư. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17;  Mt 12,46-50.
14-10  
22/11 Đỏ
Thứ Năm. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.
Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
15-10  
23/11 X
Thứ Sáu. Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).
16-10  
24/11 Đỏ
Thứ Bảy. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. BỔN MẠNG HỘI THÁNH VIỆT NAM.    Lễ trọng (CD 878/90). Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung các thánh tử đạo.
Thánh Phêrô Cao (Dumoulin-Borie), giám mục; Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa, linh mục và thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục, tử đạo.
Kỷ niệm ngày thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam (1960). Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo Hội tại Việt Nam.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Quần Phương.
Giáo xứ Quần Phương chầu Thánh Thể.
17-10  
25/11 Tr
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.  ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Bài đọc năm B. Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.
Thánh Catharina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Đại Đồng.
Giáo xứ Đại Đồng, Xuân Đài Hải Nhuận chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 50
GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
Cộng đoàn chính trị có bổn phận tôn trọng, trợ giúp và nhất là bảo đảm  cho gia đình có được các quyền sau đây:
            - Quyền tự do lập gia đình, quyền sinh con cái và giáo dục chúng theo những xác tín luân lý và tôn giáo của mình;
            - Quyền bảo toàn dây liên kết vững bền của hôn nhân và cơ chế gia đình;
            - Quyền tự do tuyên xưng đức tin và thông truyền đức tin, quyền giáo dục đức tin cho con cái bằng những phương tiện và cơ chế cần thiết;
            - Quyền tư hữu, tự do làm việc, có việc làm, có nhà ở, tự do di cư;
            - Quyền được chăm sóc y tế trợ cấp tuổi già, phụ cấp gia đình, tuỳ theo cơ chế của các quốc gia;
            - Quyền được bảo vệ an ninh và cuộc sống lành mạnh, tránh các nguy cơ như: Xì ke ma tuý, dâm ô đồi trụy, nghiện rượu v.v…
            - Quyền tự do liên kết với các gia đình khác để lập hội đoàn và như thế, được đại diện bên cạnh công quyền.
                      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2211)
18-10  
26/11 X
Thứ Hai. Thánh Vịnh tuần II. Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4.
Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày Đức Cha Riano Hòa qua đời (1884)
19-10 2
27/11 X
Thứ Ba. Kh 14,14-19; Lc 21,5-11.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn qua đời (1948).
20-10 2
28/11 X
Thứ Tư. Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.
Thánh Anrê Trần Văn Trông, giáo dân, tử đạo (Đ).
21-10  
29/11 X
Thứ Năm. Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Lc 21,20-28.
 Bắt đầu tuần chín ngày kính Đức Mẹ Vô Nhiễm.
22-10  
30/11 Đỏ
Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.
Thánh Giuse Du (Marchand), linh mục, tử đạo (Đ).
23-10  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm45
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay13,704
  • Tháng hiện tại639,447
  • Tổng lượt truy cập73,189,298
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây