Tháng 06/2018

Năm 2018 - Phụng Vụ Năm B
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Những điều cần biết Phiên chầu Thánh Thể

THÁNG 06
thang6

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên Thập Giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: Cầu nguyện cho các hệ thống xã hội, biết khuyến khích sự liên đới và tôn trọng con người trước những khác biệt.
 
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/06 Đỏ
Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Giustinô, tử đạo.   Lễ Nhớ. 1 Pr 4,7-13; Mc 11,11-26.
Thánh Giuse Nguyễn Văn Túc, giáo dân, tử đạo (Đ).
 Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Giustinô, tử  đạo.   Lễ Nhớ. 1 Pr 4,7-13; Mc 11,11-26.
  Thánh Giuse Nguyễn Văn Túc, giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
18-04  
02/06 X
Thứ Bảy đầu tháng. Gđ 17.20b-25; Mc 11,27-33.
                       Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Thánh Đa Minh Trần Duy Ninh, giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Trái Tim ven sạch Đức Mẹ.
19-04  
03/06 Tr
CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ IX THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân.  Bài đọc năm B. Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.
Có thể đọc hay hát ca tiếp liên tùy ý.
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Thánh Phaolô Vũ Văn Dương (Đổng), giáo dân, tử đạo.               
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Báo Đáp.
Giáo xứ Báo Đáp, Thánh Thể, Thiếu Nhi Thánh Thể giáo thận chầu Thánh Thể.
                                   GIÁO HUẤN SỐ 25
   HIỆU QUẢ BÍ TÍCH HÔN PHỐI VÀ DÂY HÔN PHỐI
Do hôn phối hữu hiệu, giữa vợ chồng phát sinh một mối dây ràng buộc vĩnh viễn và độc nhất tự bản chất. Ngoài ra, trong hôn phối Kitô giáo, do một bí tích riêng biệt, vợ chồng được củng cố và như thế được thánh hiến nhằm tới thiên chức và những trách nhiệm của bậc sống”.
Chính Thiên Chúa đóng ấn xác nhận lời giao ước qua đó hai người ưng thuận kết hôn, tự hiến cho nhau và đón nhận nhau. Từ hôn ước của họ “phát sinh một định chế vững chắc theo ý định của Thiên Chúa và có giá trị trước mặt xã hội”.
       (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1638 & 1639a)
20-04  
04/06 X
Thứ Hai. Thánh Vịnh tuần I. 2 Pr 1,2-7; Mc 12,1-12.
21-04 1
05/06 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Bônifaciô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Pr 3,12-15a.17-18; Mc 12,13-17.
Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục; Thánh Đa Minh Trần Văn Huyên, giáo dân và thánh Đa Minh Trần Văn Toại, giáo dân, tử đạo (Đ).
22-04 1
06/06 X
Thứ Tư đầu tháng. 2 Tm 1,1-3.6-12; Mc 12,18-27.
Thánh Norbertô, giám mục (Tr); Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân; Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương, giáo dân và thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày sùng kính thánh Giuse.
Mang chủng (Chòm sao tua rua mọc)
23-04  
07/06 X
Thứ Năm đầu tháng. 2 Tm 2,8-15; Mc 12,28b-34.
Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày cầu cho các linh mục.
24-04  
08/06 Tr
Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Bài đọc năm B. Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9. Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.
Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục.
25-04  
09/06 Tr
Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. 2 Tm 4,1-8; Lc 2,41-51.
Thánh Ephraem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
26-04  
10/06 X
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm B. St 3,9-15; 2 Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-25.
                       Cử hành Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu trọng thể tại đền thánh Hưng Nghĩa.
                       Giáo xứ Hưng Nghĩa, Bách Tính, Giáo LạcPhú Hóa chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 26
   HIỆU QUẢ BÍ TÍCH HÔN PHỐI VÀ DÂY HÔN PHỐI
Hôn ước được liên kết với Giao Ước Thiên Chúa ký kết với nhân loại: “Tình yêu vợ chồng đích thực được kết hiệp trong tình yêu Thiên Chúa”.
Dây hôn phối do chính Thiên Chúa liên kết nên hôn nhân thành sự và hoàn hợp, giữa hai người đã được rửa tội, không bao giờ được tháo gỡ. Dây liên kết này là kết quả của việc hai người tự nguyện kết hôn và do sự hoàn hợp của hôn phối. Đây là một thực tại không thể đảo ngược và trở thành một Giao Ước được Thiên Chúa trung tín bảo đảm. Hội Thánh không có quyền nói ngược lại sự an bài khôn ngoan của Thiên Chúa.
       (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1639b & 1640
27-04  
11/06 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.      
Cv 11,21b-26; 13,1-3; Mt 10,6-13.
28-04 2
12/06 X
Thứ Ba. 1 V 17,7-16; Mt 5,13-16.
29-04 2
13/06 Tr
Thứ Tư. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 V 18,20-39; Mt 5,17-19.
Thánh Augustinô Phạm Viết Huy, giáo dân và thánh Nicôla Bùi Đức Thể, giáo dân, tử đạo (Đ).
Giáo xứ Phú HươngTân Châu (Tân Lý) chầu Thánh Thể.
30-04  
14/06 X
Tháng Năm Mậu Tuất (t)
Thứ Năm. 1 V 18,41-46; Mt 5,20-26.
01-05-Mậu Tuất  
15/06 X
Thứ Sáu. 1 V 19,9a.11-16; Mt 5,27-32.
02-05  
16/06 X
Thứ Bảy. 1 V 19,19-21; Mt 5,33-37.
Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân; Thánh Đa Minh Nguyễn Huy Nguyên, giáo dân; Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Nhi, giáo dân; Thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương, giáo dân và thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, giáo dân,  tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ bảy (Tr).
03-05  
17/06 X
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm B. Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.
Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, giáo dân, tử đạo
Kỷ niệm ngày Đức Cha Trung (Pedro Muzagorri) qua đời (1936).
Giáo xứ Chương Nghĩa, Hưng NhượngXuân Chính chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 27
 ÂN SỦNG CỦA BÍ TÍCH HÔN PHỐI
“Các đôi vợ chồng Kitô giáo được những ơn riêng cho bậc sống của mình trong Dân Chúa”. Ân sủng đặc biệt của bí tích Hôn Phối kiện toàn tình yêu vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ. Nhờ ân sủng này, “họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái”.
Đức Kitô là nguồn mạch ân sủng đặc biệt này. “Như xưa kia, Thiên Chúa đến gặp Dân Người bằng một Giao Ước yêu thương và trung thành; thì ngày nay, Đấng Cứu Thế, Bạn Trăm Năm của Hội Thánh cũng đến với đôi vợ chồng qua bí tích Hôn Phối”.
       (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1641 & 1642a)
04-05  
18/06 X
Thứ Hai. 1 V 21,1-16; Mt 5,38-42.
05-05 3
19/06 X
Thứ Ba. 1 V 21, 17-29; Mt 5,43-48.
Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).
06-05 3
20/06 X
Thứ Tư. 2 V 2,1.4.6-14; Mt 6,1-6.16-18.
07-05  
21/06 Tr
Thứ Năm. Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. Hc 48,1-14; Mt 6,7-15.
Hạ c(Giữa hè)
08-05  
22/06 X
Thứ Sáu. 2 V 11,1-4.9-18.20 ; Mt 6,19-23.
Thánh Paulinô Nôla, giám mục (Tr).
 Thánh Gioan Fisher, giám mục và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
09-05  
23/06 X
Thứ Bảy. 2 Sb 24,17-25; Mt 6, 24-34.
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr). Gr 1,4-10;    1 Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thuận (Venceslao Onate) qua đời (1897).
10-05  
24/06 Tr
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. SINH NHẬT THÁNH GIOAN  TẨY GIẢ.  Lễ trọng. Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
Giáo xứ Đồng nhân (Đồng Liêu), Xuân Hoà Thanh Nhang (Thiện Giáo) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 28
ÂN SỦNG CỦA BÍ TÍCH HÔN PHỐI
Đức Kitô ở lại với họ, ban cho họ sức mạnh để họ vác thập giá theo Người, để họ trỗi dậy sau khi sa ngã, để họ tha thứ cho nhau, để mang gánh nặng cho nhau, để họ “phục tùng nhau vì lòng kính sợ Đức Kitô” (Ep 5,21), và yêu thương nhau với một tình yêu siêu nhiên, tế nhị và phong nhiêu khi họ vui hưởng tình yêu và cuộc sống gia đình, Chúa ban cho họ ngay từ đời này được nếm hưởng bàn tiệc cưới Con Chiên:
            “Tôi sẽ múc đâu ra sức mạnh để nói cho thoả về niềm hạnh phúc của cuộc hôn nhân được Hội Thánh lo liệu, được lễ dâng xác nhận, được lời chúc lành niêm ấn, được các Thiên Thần công bố và được Cha trên trời chuẩn y…Có đôi bạn nào đẹp bằng đôi bạn Kitô hữu, được kết hiệp do cùng một ước nguyện, cùng một nề nếp, cùng một công việc phục vụ. Cả hai cùng là con một Cha, cũng phục vụ một Chúa: Không gì phân rẽ họ nổi, trong tinh thần cũng như trong xác  thịt; ngược lại, họ là hai trong cùng một xác thịt. Ở đâu có cùng một xác thịt, cũng có một tinh thần”.
                 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1642b)
11-05  
25/06 X
Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 2 V 17,5-8.13-15a.18 ; Mt 7,1-5.
12-05 4
26/06 X
Thứ Ba. 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14. 
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Minh (Domingo Henares) bị xử trảm (1838).
Đức Cha Thánh Minh và Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, tử đạo (Đ).
13-05 4
27/06 X
Thứ Tư. 2 V 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20.
Thánh Cyrillô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr);
Thánh Tôma Đào Đình Toán, thầy giảng, tử đạo (Đ).
14-05  
28/06 Đỏ
Thứ Năm. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Tm 2,22b-26; Ga 17,20-26.
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
15-05  
29/06 Đỏ
Thứ Sáu. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.  
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Phương Chính.
Giáo xứ Phương Chính chầu Thánh Thể.
16-05  
30/06 X
Thứ Bảy. Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17.
Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).
Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ bảy (Tr).
17-05  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập270
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm234
  • Hôm nay53,753
  • Tháng hiện tại954,498
  • Tổng lượt truy cập70,982,255
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây