Tháng 05/2018

Năm 2018 - Phụng Vụ Năm B
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Những điều cần biết Phiên chầu Thánh Thể

THÁNG NĂM

thang 05

THÁNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (GH 67).
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho người giáo dân hoàn thành sứ mạng riêng của mình, biết đưa sáng kiến để phục vụ người khác trước những thách đố của thế giới hiện tại.

 
Dl Áo  Lễ Âm Lịch Tv
01/05 Tr

Thứ Ba. THÁNH GIUSE THỢ BỔN MẠNG NAM GIỚI GIÁO PHẬN. St 1,26-2,3  
 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.
Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), linh  mục;   
                    Thánh Gioan Louis   Hương (Bonnard), linhmục, tử đạo (Đ).
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Sa Châu.
Giáo xứ Sa Châu chầu Thánh Thể.

16-03  
02/05 Tr

Thứ đầu tháng. Thánh Athanasiô,   giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

                       Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân, tử đạo (Đ).

Ngày sùng kính thánh Giuse.
17-03  
03/05 Đỏ

Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ, Lễ kính. 1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

Ngày cầu cho các linh mục.
18-03  
04/05 Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
19-03  
05/05 Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Cv 16;1-10; Ga 15,18-21.

Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.

                                                                                  Lập hạ (Bắt đầu mùa hè)
20-03  
06/05 Tr

CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc năm B. Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1 Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

Giáo xứ Ngọc Tiên, Phong LộcQuần Vinh chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 21

HÔN PHỐI HỖN HỢP VÀ KHÁC ĐẠO

Trong nhiều quốc gia, thường có những hôn phối hỗn hợp (giữa người Công giáo và người được rửa tội ngoài Công giáo). Tình trạng này đòi các đôi vợ chồng cũng như các mục tử phải lưu tâm đặc biệt. Trong trường hợp hôn phối khác đạo (giữa người Công giáo và người chưa được rửa tội) càng phải dè dặt hơn.

Hôn nhân hỗn hợp có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng không phải là không thể vượt qua, nếu họ cố gắng kết hợp những gì đã lãnh nhận nơi cộng đoàn của họ và cùng nhau học hỏi để sống chung thành với Đức Kitô. Dầu vậy, không được coi thường những khó khăn trong hôn nhân hỗn hợp. Những khó khăn này xuất phát từ sự chia rẽ các Kitô hữu đến nay vẫn chưa giải quyết được. Đôi vợ chồng có thể cảm nghiệm thảm kịch các Kitô hữu chia rẽ ngay trong gia đình của mình. Hôn nhân khác đạo còn gặp nhiều khó khăn hơn. Những bất đồng quan điểm về đức tin và hôn nhân, cũng như những não trạng tôn giáo khác nhau, có thể dẫn đến những căng thẳng trong gia đình, nhất là về việc giáo dục con cái. Một nguy hiểm khác là người ta có thể dửng dưng về tôn giáo.

         (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1633 & 1634)
21-03 2
07/05 Tr
Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
22-03  
08/05 Tr
Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
23-03  
09/05 Tr

Thứ . Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, linh mục, tử đạo (Đ).
24-03  
10/05 Tr
Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
25-03  
11/05 Tr

Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

                       Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, giáo dân, tử đạo (Đ).

                                    Bắt đầu tuần chín ngày trước Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hằng ngày đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh, có ý xin 7 ơn Chúa Thánh Thần.
26-03 3
12/05 Tr

Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

                                    Thánh Nêrêô và thánh Achillêô, tử đạo (Đ); Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).  
27-03  
13/05 Tr

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA LÊN TRỜI, Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự Lễ và nghỉ việc xác. Bài đọc năm B.  Thánh Vịnh tuần III. Cv (Năm A, B, C) 1,1-11; Ep (Năm A, B, C) 1,17-23 (hoặc Ep 4,1-13; hoặc Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20.

                       Theo truyền thống giáo phận, hôm nay đọc 33 kinh Tin Kính.                                   

                       Đức Mẹ Fatima.

Giáo xứ Nam Hoà, Phương LạcThiện Giáo chầu Thánh Thể.

 

GIÁO HUẤN SỐ 22

HÔN PHỐI HỖN HỢP VÀ KHÁC ĐẠO 

Theo luật hiện hành của Giáo Hội La Tinh, Hôn Phối hỗn hợp chỉ hợp pháp khi có phép minh thị của giáo quyền. Hôn Phối khác đạo chỉ thành sự khi có phép chuẩn minh thị. Muốn được phép hay được chuẩn, hai đương sự phải biết và chấp thuận những mục đích và đặc tính chính yếu của hôn nhân và bên Công giáo xác nhận cam kết giữ đức tin của mình, bảo đảm cho con cái được rửa tội và giáo dục trong Hội Thánh Công Giáo, cũng phải cho bên không Công Giáo biết rõ những điều ấy.

                    (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1635)
28-03 3
14/05 Đỏ
Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
29-03  
15/05 Tr
Tháng Tư Mậu Tuất (đ)
Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
01-04-Mậu Tuất  
16/05 Tr
Thứ . Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
02-04  
17/05 Tr
Thứ Năm. Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.
03-04  
18/05 Tr

Thứ Sáu. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
04-04  
19/05 Tr

Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Ban chiều cử hành LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
05-04  
20/05 Đỏ

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác.  Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

                       Đọc hay hát ca tiếp liên.

Từ hôm sau nguyện kinh Truyền Tin.

                       Thánh Bernađinô Siena, linh mục.

                       Giáo xứ Âm SaXương Điền chầu Thánh Thể. 

Lưu ý:

Sau Chúa Nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì thắp lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong nghi lễ an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988, số 99).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh nơi cung thánh.

GIÁO HUẤN SỐ 23

HÔN PHỐI HỖN HỢP VÀ KHÁC ĐẠO  

Trong nhiều miền, nhờ đối thoại đại kết, một số cộng đoàn Kitô hữu đã tổ chức mục vụ chung cho các đôi hôn phối hỗn hợp. Mục vụ này giúp các đôi vợ chồng này biết sống hoàn cảnh đặc biệt của họ dưới ánh sáng đức tin. Đồng thời, cũng giúp họ lướt thắng các căng thẳng giữa một bên là bổn phận vợ chồng đối với nhau và một bên là bổn phận đối với Giáo Hội của họ. Mục vụ này phải khuyến khích triển khai các điểm chung trong đức tin và tôn trọng những điều còn phân cách họ.

                    (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1636)
06-04  
21/05 X

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Thứ Hai. Tuần VII Thường Niên. Thánh Vịnh tuần III. Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.

                       Thánh Christôphôrô Magallanes, linh  mục và các bạn tử đạo (Đ).

                                                                                        Tiểu mãn (Lũ nhỏ)
07-04 3
22/05 X

Thứ Ba. Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr) .

Thánh Micael Hồ Đình Hy, giáo dân và thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn, giáo dân, tử đạo (Đ).
08-04 3
23/05 X
Thứ . Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.
09-04  
24/05 X
Thứ Năm. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.
10-04  
25/05 X

Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr);

Thánh Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo (Đ).
11-04  
26/05 Tr

Thứ Bảy. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.

                                    Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục và thánh Matthêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), giáo dân, tử đạo (Đ).
12-04  
27/05 Tr

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng. Bài đọc năm B. Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.

Thánh Augustinô, giám mục Canterbury

Giáo xứ Ninh SaGiang Liêu chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 24

HÔN PHỐI HỖN HỢP VÀ KHÁC ĐẠO

Trong trường hợp hôn phối khác đạo, bên Công Giáo có trách nhiệm đặc biệt: “Chồng ngoại đạo được thánh hoá nhờ vợ và vợ ngoại đạo được thánh hoá nhờ chồng có đạo” (1 Cr 7,14). Thật là một niềm vui lớn cho bên Công Giáo và cho Hội Thánh nếu “việc thánh hoá này” đưa người không Công giáo tự nguyện đón nhận đức tin Kitô giáo. Chính tình yêu hôn nhân chân thành, việc khiêm tốn và kiên nhẫn thực thi những nhân đức gia đình và siêng năng cầu nguyện có thể chuẩn bị cho người không có đạo được ơn làm con Chúa.

                    (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1637)
13-04  
28/05 X

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 1 Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.

Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
14-04 4
29/05 X
Thứ Ba. 1 Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.
15-04 4
30/05 X
Thứ . 1 Pr 1,18-25; Mc 10,32-45.
16-04  
31/05 Tr
Thứ Năm. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABET. Lễ kính.  Xp   3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.
17-04  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay41,704
  • Tháng hiện tại851,568
  • Tổng lượt truy cập70,879,325
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây