Tháng 07/2018

Năm 2018 - Phụng Vụ Năm B
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Những điều cần biết Phiên chầu Thánh Thể

THÁNG 07
thang07

THÁNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho các linh mục mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ, để họ luôn cảm thấy sự nâng đỡ và trợ giúp từ tình thân ái với Thiên Chúa và với tha nhân.
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/07 X
CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ XIII
THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B. Kn 1,13-15.2,23-24; 2 Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hoặc Mc 5,21-24.35b-43).
Giáo xứ Kim Thành, Phú GiáoPhú Văn (Giáp Năm) chầu Thánh Thể.
Quyên góp “đồng tiền Thánh Phêrô”.
GIÁO HUẤN SỐ 29
LỢI ÍCH VÀ ĐÒI HỎI CỦA TÌNH YÊU HÔN NHÂN
“Tình yêu vợ chồng bao gồm một tổng thể trong đó có đủ mọi yếu tố cấu tạo nên ngôi vị: Tiếng gọi của thân xác và của bản năng, sức mạnh của cảm tính và của lòng yêu mến, khát vọng của tinh thần và của ý chí; tình yêu thương ấy nhắm đến một sự hiệp nhất sâu xa về ngôi vị, không chỉ là sự kết hiệp thành một thân xác, nhưng là sự hiệp nhất đến độ chỉ còn một trái tim, một linh hồn; tình yêu ấy đòi hỏi sự bất khả phân ly và trung tín trao hiến cho nhau một cách dứt khoát, nó mở ngỏ cho việc sinh sản. Tắt một lời, đó chính là những yếu tố thông thường của tình yêu vợ chồng nhưng với một ý nghĩa mới mẻ, một ý nghĩa không chỉ thanh luyện và củng cố những yếu tố ấy nhưng còn nâng chúng lên cao đến độ biến chúng thành lời diễn tả những giá trị đặc biệt của Kinh Thánh”.
                   (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1643)
18-05  
02/07 X
Thứ Hai.  Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.
19-05 1
03/07 Đỏ
Thứ Ba. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Ga 20,24-29. Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo (Đ).
20-05 1
04/07 X
Thứ Tư đầu tháng. Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34.
Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử đạo (Đ).
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
21-05  
05/07 X
Thứ Năm đầu tháng. Am 7,10-17; Mt 9,1-8.
Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục (Tr).
Ngày cầu cho các linh mục.
22-05  
06/07 X
Thứ Sáu đầu tháng.  Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13
Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
23-05  
07/07 X
Thứ Bảy đầu tháng. Am 9,11-15; Mt 9,14-17.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
                                      Tiểu Thử (Nóng nhẹ)
24-05  
08/07 X
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vinh tuần II. Bài đọc năm B. Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.
                       Giáo xứ Tây Thành (Chỉ Thiện), Xuân Phong (Xuân Hóa) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 30
TÍNH ĐƠN NHẤT VÀ BẤT KHẢ PHÂN LY
CỦA HÔN NHÂN
Ngay tự bản chất, tình yêu vợ chồng đòi hỏi sự đơn nhất và bất khả phân ly cho cộng đoàn nhân vị bao trùm toàn bộ đời sống họ. “Họ không còn là hai, mà là một xương thịt”. “Họ được mời gọi không ngừng lớn lên trong tình hiệp thông với nhau qua việc trung thành mỗi ngày với lời cam kết hôn nhân là trao hiến trọn vẹn cho nhau”. Sự hiệp thông nhân vị này được củng cố, được thanh luyện, và hoàn thiện nhờ bí tích Hôn Phối đem lại sự hiệp thông trong Đức Kitô. Sự hiệp thông này càng thâm sâu hơn nhờ cùng chia sẻ một đức tin và cùng đón nhận Mình Thánh Chúa.
“Phải nhìn nhận phẩm giá cá nhân bình đẳng giữa vợ chồng trong tình tương ái trọn vẹn để nhờ đó, biểu hiện rõ ràng tính đơn nhất của hôn nhân đã được Chúa xác nhận”. Tục đa thê trái với phẩm giá bình đẳng có tính đơn nhất và độc hữu.
      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1644 & 1645)
25-05  
09/07 X
Thứ  Hai. Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
26-05 2
10/07 X
Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân, tử đạo (Đ).
27-05 2
11/07 Tr
Thứ Tư. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Cn 2,1-9; Mt 19,27-29.
28-05  
12/07 X
Thứ Năm. Hs 11,1.3-4.5c.8ac.9; Mt 10,6-15.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Y (Ignatius Delgado) chết trong tù (1838).
Đức Cha Thánh Y, Thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, tử đạo (Đ).
29-05  
13/07 X
Tháng Sáu Mậu Tuất (t)
Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
Thánh Henricô (Tr).
01-06-Mậu Tuất  
14/07 Tr
Thứ Bảy. Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
Thánh Camilô Lellis, linh mục (Tr).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
02-06  
15/07 X
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm B. Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hoặc Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13.
                       Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                       Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), giáo dân, tử đạo.
                       Giáo xứ Đại Đê chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 31
CHUNG THỦY TRONG TÌNH YÊU VỢ CHỒNG
Tự bản chất, tình yêu hôn nhân đòi hỏi hai vợ chồng phải chung thuỷ. Đây là hệ quả của việc hai vợ chồng tự hiến cho nhau. Tình yêu đòi hỏi phải dứt khoát không được tạm bợ. “Sự liên kết mật thiết vẫn là sự tự hiến của hai người cho nhau, cũng như lợi ích của con cái buộc hai vợ chồng phải hoàn toàn trung tín và đòi hỏi họ kết hợp với nhau bất khả phân ly”. 
Lý do sâu xa nhất đòi hỏi hai vợ chồng phải chung thuỷ, căn cứ trên sự trung tín của Thiên Chúa với Giao ước của Người, sự trung tín của Đức Kitô với Hội Thánh. Nhờ bí tích Hôn Phối, hai vợ chồng được ban ơn để diễn tả và làm chứng cho sự chung tín ấy. Do bí tích, tính bất khả phân ly của hôn nhân tiếp nhận một ý nghĩa mới và sâu xa hơn.
        (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1646 & 1647
03-06  
16/07 X
Thứ Hai. Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.
Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).
04-06 3
17/07 X
Thứ Ba. Is 7,1-9; Mt 11,20-24.
05-06 3
18/07 X
Thứ Tư. Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.
Thánh Đa Minh Đinh Đạt, giáo dân, tử đạo (Đ).
06-06  
19/07 X
Thứ Năm. Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.
07-06  
20/07 X
Thứ Sáu. Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh An (Diaz Sanjuro) bị xử trảm (1857).
Đức Cha Thánh An, tử đạo (Đ).
Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).
08-06  
21/07 X
Thứ Bảy. Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Y (Ignacius Delgado) tử   đạo (1838)
Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Đức Cha Thánh Y, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
09-06  
22/07 X
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vinh tuần IV. Bài đọc năm B. Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.
                       Thánh nữ Maria Mađalêna 
                       Cồn Vẽ (Phạm Pháo), Nam Phú (Giáp Phú) chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 32
CHUNG THỦY TRONG TÌNH YÊU VỢ CHỒNG
Ràng buộc suốt đời với một người khác có thể là một điều khó và không thể thực hiện được. Do đó, cần phải loan báo Tin Mừng: Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vĩnh viễn và không bao giờ rút lại; tình yêu vợ chồng được tham dự vào tình yêu này; tình yêu này hướng dẫn và nâng đỡ họ; nhờ chung thuỷ với nhau, họ có thể làm chứng nhân cho tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, những đôi vợ chồng sống chứng từ ấy, lắm lúc trong những hoàn cảnh rất khó khăn đáng được cộng đoàn Hội Thánh biết ơn và nâng đỡ.
                    (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1648)
10-06  
23/07 X
Thứ Hai. Mk 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42.
Thánh Brigitta, nữ tu (Tr).              
                                     Đại thử (Nóng nực)
11-06 4
24/07 X
Thứ Ba. Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr);
Thánh Giuse Hiền (Fernandez), linh mục, tử đạo (Đ).
12-06 4
25/07 Đỏ
Thứ Tư. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ.    Lễ kính. 2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.
13-06  
26/07 Tr
Thứ Năm.Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria, Lễ nhớ. Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17.
14-06  
27/07 X
Thứ Sáu. Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.
15-06  
28/07 X
Thứ Bảy. Gr 7,1-11; Mt 13,24-30
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Xuyên (Melchior Garcia Sampedro) bị lăng trì (1858)
Đức Cha Thánh Xuyên, tử đạo (Đ).
16-06  
29/07 X
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B. 2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.
Thánh nữ Martha. 
Giáo xứ Giáp Nghĩa, Hà Dương (Lý Nghĩa) và Rạng Đông chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 33
CHUNG THỦY TRONG TÌNH YÊU VỢ CHỒNG
Có những hoàn cảnh thực tế hai vợ chồng không thể tiếp tục sống chung được vì nhiều lý do khác nhau. Trong những trường hợp này, Hội Thánh chấp nhận để họ ly thân và không sống chung nữa. Họ vẫn là vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và không được tự do để kết hôn. Trong hoàn cảnh khó khăn, giải pháp tốt nhất, nếu có thể, là hoà giải với nhau. Cộng đoàn tín hữu được mời gọi giúp họ sống đời Kitô hữu trong hoàn cảnh ấy, trung thành với dây liên kết hôn nhân không thể tháo gỡ được.
         (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1649)
17-06  
30/07 X
Thứ Hai. Gr 13,1-11; Mt 13,31-35.
Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội  
Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Đa Minh.
18-06 1
31/07 Tr
Thứ Ba. Thánh Ignatiô Loyola, linh mục.    Lễ nhớ. 1 Cr 10,31-11,1; Lc 14,25-33.
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo (Đ).
19-06 1
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập254
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm213
  • Hôm nay55,174
  • Tháng hiện tại603,150
  • Tổng lượt truy cập70,630,907
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây