THÁNG 09/2018
thang 09

THÁNG KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: Cầu nguyện cho những người trẻ tại Châu Phi, để họ được giáo dục và có việc làm trên chính đất nước của họ.

 
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/09 X
Thứ Bảy đầu tháng. 1 Cr 1,26-31; Mt 25,14-30.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ (Tr).
22-07  
02/09 X
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm B. Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23.
                       Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ quốc.
                       Giáo xứ Liên Thủy, Phạm Rỵ, Quỹ Nhất Hồng Quang chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 38
GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH THU NHỎ
Đức Kitô đã muốn sinh ra và lớn lên trong gia đình thánh Giuse và Mẹ Maria. Hội Thánh là “gia đình của Thiên Chúa”. Ngày từ đầu, Hội Thánh được hình thành từ những người “cùng với cả gia đình”, trở thánh tín hữu (x. Cv 18,8). Khi theo đạo, họ ao ước cho “cả nhà” được ơn cứu độ.Những gia đình Kitô hữu này là những hòn đảo mang sự sống Kitô giữa một thế giới ngoại giáo.
Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới xa lạ và đôi khi thù nghịch với đức tin. Gia đình tín hữu có tầm quan trọng bậc nhất vì là những ngọn đuốc đức tin sống động và chiếu sáng. Công đồng Vaticanô II, dùng một thuật ngữ cổ, gọi gia đình là Hội Thánh thu nhỏ hay Hội Thánh tại gia (Ecclesia domestica). “Trong gia đình như một Hội Thánh thu nhỏ, ước gì cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành và lời nói mà truyền dạy đức tin cho con cái, cũng như cổ võ ơn gọi riêng của từng đứa con và phải đặc biệt chăm sóc đến ơn kêu gọi làm linh mục”.
        (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1655 & 1656)
23-07  
03/09 Tr
Thứ Hai. Thánh Grêgôriô Cả,  giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Cr 2,1-5; Lc 4,16-30.
24-07 2
04/09 X
Thứ Ba. 1 Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
25-07 2
05/09 X
Thứ Tư đầu tháng. 1 Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.
                              Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục; Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Piô IX ký sắc chia giáo phận Trung (Bùi Chu) từ giáo phận Đông Đàng Ngoài (1848).
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
26-07  
06/09 X
Thứ Năm đầu tháng. 1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
Ngày cầu cho các linh mục.
27-07  
07/09 X
Thứ Sáu đầu tháng. 1 Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.
                                                                                        Bạch lộ (Nắng nhạt)
28-07  
08/09 Tr
Thứ Bảy. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30);  Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23).
29-07  
09/09 X
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm B. Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.
Thánh Phêrô Claver, linh mục.
                       Giáo xứ Kính Danh, Lý NghĩaTích Tín chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 39
               GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH THU NHỎ
Gia đình là nơi thể hiện đặc biệt chức tư tế cộng đồng của người cha, người mẹ, con cái và mọi phần tử trong gia đình, “nhờ lãnh nhận các bí tích, kinh nguyện và tạ ơn, chứng từ đời sống thánh thiện, hy sinh và đức ái hữu hiệu”. Gia đình là trường học đầu tiên về đời sống Kitô giáo và là “một trường học phát triển nhân tính”. Chính trong gia đình, người ta học biết làm việc với sự nhẫn nại và niềm vui, yêu thương huynh đệ, quảng đại tha thứ luôn, nhất là phụng thờ Thiên Chúa qua kinh nguyện và hy lễ đời sống.
                     (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1657)
30-07  
10/09 X
Tháng Tám Mậu Tuất (t)
Thứ Hai. 1 Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
01-08-Mậu Tuất 3
11/09 X
Thứ Ba. 1 Cr 6,1-11; Lc 6,12-19.
02-08 3
12/09 X
Thứ Tư. 1 Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
Thánh Danh Đức Maria (Tr).
03-08  
13/09 Tr
Thứ Năm. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38.
04-08  
14/09 Đỏ
Thứ Sáu. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.  Ds 21,4b-9 (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
05-08  
15/09 Tr
Thứ Bảy. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9;
Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35).
06-08  
16/09 X
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm B. Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.
Thánh Cornêliô, giáo hoàng và Thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo.
Giáo xứ Đài Môn, Tân Cường, Xuân DươngXuân Hoá chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 40
GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH THU NHỎ
Chúng ta cũng phải nhớ đến một số người, vì những hoàn cảnh sống cụ thể - thường là không muốn – phải sống hết sức gần gũi với trái tim Chúa Giêsu và đáng được Hội Thánh nhất là các mục tử, yêu thương cũng như đặc biệt quan tâm chăm sóc, đó là số đông những người sống độc thân. Nhiều người trong số này thường vì nghèo đã không thể lập gia đình. Có người đảm nhận cuộc sống này trong tinh thần Tám Mối Phúc Thật, phụng sự Thiên Chúa và anh em một cách gương mẫu. Tất cả những người này phải được các gia đình là  “Hội Thánh thu nhỏ” và gia đình lớn là Hội Thánh mở rộng cửa nhà đón tiếp. Trên đời này, không ai là không có gia đình: “Hội Thánh là nhà và gia đình là của tất cả mọi người, đặc biệt của những người “lao nhọc và gánh nặng (Mt 11,28).
                     (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1658)
07-08  
17/09 X
Thứ Hai. 1 Cr 11,17-26.33; Lc 7,1-10.
Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo (Đ).
08-08 4
18/09 X
Thứ Ba. 1 Cr 12,12-14.27-31a; Lc 7,11-17.
Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch (Đoài), linh mục, tử đạo (Đ).
09-08 4
19/09 X
Thứ Tư. 1 Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35.
Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ).
10-08  
20/09 Đỏ
Thứ Năm. Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1 Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.
Thánh Gioan Tân (Charles Cornay), linh mục, tử đạo (Đ).
11-08  
21/09 Đỏ
Thứ Sáu. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
Thánh Phanxicô Phan (Jaccard), linh mục và thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo (Đ).
12-08  
22/09 X
Thứ Bảy. 1 Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
13-08  
23/09 X
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B. Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37.
Thánh Piô Pietrelcina, linh mục.
                       Giáo xứ Bình Hải, Diêm Điền, Nam TrựcVạn Lộc chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 41
TÓM LƯỢC VỀ HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
Thánh Phaolô nói: “Người làm chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh…Mầu nhiệm này thật cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh” (Ep 5,25.32).
Hôn ước mà nhờ đó người nam và người nữ tạo nên một cộng đồng sự sống và tình yêu, đã được Đấng Sáng Tạo thiết lập và phú cho những luật riêng. Tự bản chất, hôn nhân hướng đến những thiện ích của đôi vợ chồng, việc sinh sản và giáo dục con cái. Hôn nhân giữa những người đã chịu phép Thánh Tẩy được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích.
         (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1659 & 1660)
                                                                          Thu phân (Giữa thu)
14-08  
24/09 X
Thứ Hai. Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.
Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi (Tr). Hc 42,15-16.43, 1-2.6-10; Mc 10,13-16.
15-08 1
25/09 X
Thứ Ba. Cn 21, 1-6.10-13; Lc 8,19-21.
16-08 1
26/09 X
Thứ Tư. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.
Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).
17-08  
27/09 Tr
Thứ Năm. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. 1 Cr 1,26-31; Mt 9,35-38.
18-08  
28/09 X
Thứ Sáu. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.
Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ).
Thánh Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo (Đ).
Sa Nam (Phú Thọ) chầu Thánh Thể.
19-08  
29/09 Tr
Thứ Bảy. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: MICAE, GABRIEL VÀ RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
20-08  
30/09 X
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm B. Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48
                       Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                       Giáo xứ Tân An, Tương Nam, Minh Đường, Lục ThủyThượng Trại (Văn Giáo) chầu Thánh Thể.
 GIÁO HUẤN SỐ 42
TÓM LƯỢC VỀ HÔN NHÂN CÔNG GIÁO
            Bí tích Hôn nhân biểu thị sự hiệp nhất giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bí tích này ban ơn giúp các đôi vợ chồng yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh. Ân sủng bí tích kiện toàn tình yêu tự nhiên của các đôi vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly và thánh hoá họ trong đời sống siêu nhiên.
Hôn nhân đặt nền tảng trên sự ưng thuận của cả hai bên kết ước, nghĩa là trên ý muốn dứt khoát hiến thân cho nhau để sống giao ước tình yêu chung thuỷ và phong phú.
        (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1661 & 1662)
21-08  
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Hôm nay14,955
  • Tháng hiện tại340,900
  • Tổng lượt truy cập38,611,992
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây