Năm 2018 - Phụng Vụ Năm B
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Những điều cần biết Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG 01
THÁNG KÍNH THÁNH GIA

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho các Kitô hữu tại các nước Á Châu, nơi họ còn là tôn giáo thiểu số, được tự do sống đức tin của mình.

Dl Áo  Lễ Âm Lịch Tv
01/01 Tr
Thứ Hai. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Trung Lao.
Giáo xứ Trung Lao Thánh Mẫu chầu Thánh Thể.
Lưu ý:
Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ mồng 2 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
15-11  
02/01 Tr
Thứ Ba. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Vịnh Tuần I. 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
16-11  
03/01 Tr
Thứ Tư đầu tháng trước Lễ Hiển Linh.
1 Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34.
Thánh Danh Chúa Giêsu.
Ngày sùng kính thánh Giuse.
17-11  
04/01 Tr
Thứ Năm đầu tháng trước Lễ Hiển Linh.
1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
Ngày cầu cho các linh mục.
18-11  
05/01 Tr
Thứ Sáu đầu tháng trước Lễ Hiển Linh.
1 Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
                                                                 Tiểu hàn (Rét nhẹ)
19-11  
06/01 Tr
Thứ Bảy đầu tháng trước Lễ Hiển Linh.
1 Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (hoặc Lc 3,23-38; hoặc Lc 3,23.31-34.36.38).
Ban Chiều cử hành LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ (Is 60,1-6; Ep 3,2-3a,5-6; Mt 2,1-12).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
20-11  
07/01 Tr
CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Bài đọc năm B. Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục.
                  Giáo xứ Giáp Phú, Hai Giáp, Liên Phú và Quần Cống chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 6
HÔN NHÂN DƯỚI ÁCH TỘI LỖI
Tương quan giữa hai người bị xáo trộn do việc đổ lỗi cho nhau, sự hấp dẫn phái tính là hồng ân riêng của Đấng Sáng Tạo biến thành tương quan thống trị và ham muốn, việc sinh sôi nảy nở và thống trị mặt đất vốn là ơn gọi cao đẹp của người nam và người nữ, trở nên nặng nề vì những đau đớn khi sinh con và cực nhọc khi kiếm ăn.
Trật tự của công trình sáng tạo vẫn tồn tại dù bị xáo trộn nặng nề. Để chữa lành những vết thương do tội lỗi, người nam cũng như người nữ cần đến Chúa trợ giúp bằng ân sủng mà với lòng nhân hậu vô biên, Người không bao giờ từ chối ban cho họ (St 3,21). Không có sự trợ giúp này, người nam và người nữ không thể đạt tới sự hoà hợp trong cuộc sống như Thiên Chúa đã muốn ngay từ “ban đầu khi dựng nên họ”.
       (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1607b & 1608)
21-11  
08/01 Tr
Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ Kính. Bài đọc năm B. Is 55,1-11; 1 Ga 5,1-9; Mc 1,7-11.
                       Giáo xứ Cốc Thành, Du HiếuTrung Phương (Quế Phương) chầu Thánh Thể.
MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).
Bài đọc 1 các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).
22-11 2
09/01 X
Thứ Ba. Tuần I Mùa Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. 1 Sm1,9-20; Mc 1,21-28.
23-11  
10/01 X
Thứ Tư. 1 Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.
24-11  
11/01 X
Thứ Năm. 1 Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.
25-11  
12/01 X
Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.
26-11  
13/01 X
Thứ Bảy. 1 Sm 9,1-4.17-19;10,1a; Mc 2,13-17.
Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr); Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm, giáo dân; Thánh Giuse Phạm Trọng Tả,        giáo dân và thánh Luca Phạm Trọng Thìn,   giáo dân, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ bảy (Tr).
27-11  
14/01 X
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc năm B. 1 Sm 3,3b-10.19; 1 Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.
                   Giáo xứ Dương A, Định Hải, Giáp Năm và Liêu Ngạn chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 7
HÔN NHÂN TRONG CỰU ƯỚC
Thiên Chúa nhân từ không bỏ con người tội lỗi. Những đau khổ do tỗi lỗi như “đau đớn khi sinh con”, lao động “đổ mồ hôi trán” (St 3,19) là những phương thức giảm bớt những tai hại của tội. Sau khi con người sa ngã, hôn nhân giúp vượt thắng tình trạng co cụm, ích kỷ, tìm khoái lạc riêng để sẵn sàng mở ra với tha nhân, tương trợ và hiến thân cho nhau.
Ý thức đạo đức về sự duy nhất và bất khả phân ly của hôn nhân được phát triển dần trong Cựu ước. Tục đa thê của các tổ phụ và vua chúa chưa được đẩy lui rõ rệt. Nhưng luật Môsê bênh vực người nữ khỏi bị người nam áp chế. Dầu vậy, như Đức Kitô nói luật Cựu ước còn mang những dấu vết của “sự cứng lòng” của người nam, do đó Môsê đã cho phép bỏ vợ.
       (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1609 & 16010)
28-11 2
15/01 X
Thứ Hai. 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.
29-11 2
16/01 X
Thứ Ba. 1 Sm 16,1-13;  Mc 2,23-28.
30-11  
17/01 Tr
Tháng Mười Hai Đinh Dậu (đ)
Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mt 19,16-26.
01-12-Đinh Dậu  
18/01 X
Thứ Năm. 1 Sm 18,6-9;19,1-7; Mc 3,7-12.
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành Thánh Lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
02-12  
19/01 X
Thứ Sáu. 1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.
03-12  
20/01 X
Thứ Bảy. 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.
Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo; thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ bảy (Tr).
Kỷ niệm ngày Đức Cha Fernandez Định qua đời (1924).
                                                      Đại hàn (Rét đậm)
04-12  
21/01 X
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc năm B. Gn 3,1-5.10; 1 Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.
 Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo
Giáo xứ Nam Phương, Trực ChínhNgọc
Lâm chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 8
HÔN NHÂN TRONG CỰU ƯỚC
Khi nhìn Giao Ước của Chúa với Ítraen dưới hình ảnh của một tình yêu hôn nhân độc hữu và chung thuỷ, các ngôn sứ đã dọn lòng dân tuyển chọn để họ ý thức sâu xa về tính duy nhất và bất khả phân ly của hôn nhân. Sách Rút và Tôbia đã nêu lên những chứng từ cảm động về ý nghĩa cao quý của hôn nhân, của lòng chung thuỷ và sự âu yếm vợ chồng. Truyền thống luôn nhận thấy trong sách Diễm Ca lời diễn tả tình yêu con người theo nghĩa phản ánh tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu “mãnh liệt như sự chết” mà “thác lũ không dập tắt được” (Dc 8,6-7).
          (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1611)
05-12 3
22/01 X
Thứ Hai. 2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30.
Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo; Thánh Matthêu Đậu (Alonzo Leciniana), linh mục, tử đạo; Thánh Phanxicô Tế (Federich), linh mục, tử đạo (Đ).
06-12 3
23/01 X
Thứ Ba. 2 Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi qua đời (1988).
07-12  
24/01 Tr
Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.
08-12  
25/01 Tr
Thứ Năm. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ Kính. Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
09-12  
26/01 Tr
Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ Nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.
10-12  
27/01 X
Thứ Bảy. 2 Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.
Thánh Angiêla Mêrici, trinh nữ (Tr).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ bảy (Tr).
11-12  
28/01 X
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc năm B. Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.
 Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Bổn mạng Đức Cha giáo phận.
Giáo xứ Hoành Đông, Trại Đáy chầu Thánh Thể.
         
GIÁO HUẤN SỐ 9
HÔN NHÂN TRONG CHÚA
Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Ítraen theo hình ảnh hôn nhân, chuẩn bị một Giao Ước mới vĩnh cửu. Trong Giao Ước này, Con Thiên Chúa khi nhập thể và hiến mạng mình đã liên kết với toàn nhân loại được Người cứu chuộc. Qua đó, Người chuẩn bị cho tiệc cưới Con Chiên (Kh 19,7.9)
Khởi đầu đời sống công khai, Đức Kitô thực hiện dấu chỉ đầu tiên trong lễ cưới, theo lời yêu cầu của Mẹ Maria. Hội Thánh coi việc Đức Kitô hiện diện trong tiệc cưới Cana có một tầm quan trong đặc biệt. Hội Thánh nhìn sự kiện này như Lời Chúa xác nhận hôn nhân là việc tốt và công bố hôn nhân từ đây là dấu chỉ hữu hiệu về sự hiện diện của Đức Kitô.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1612 & 1613)
12-12 4
29/01 X
Thứ Hai. 2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20.
13-12 4
30/01 X
Thứ Ba. 2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43.
Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, linh mục, tử đạo (Đ).
14-12  
31/01 Tr
Thứ Tư. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. 2 Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.
15-12  
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Hôm nay14,837
  • Tháng hiện tại340,782
  • Tổng lượt truy cập38,611,874
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây