Tháng 08/2018

Năm 2018 - Phụng Vụ Năm B
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Những điều cần biết Phiên chầu Thánh Thể

THÁNG 08
thang 08

THÁNG KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ
 
Cầu nguyện, theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: Cầu nguyện cho những chọn lựa về kinh tế và chính trị, để người ta biết bảo vệ các gia đình như kho tàng quý giá của nhân loại.

 
Dl AL Lễ Âm Lịch Tv
01/08 Tr
Thứ Tư đầu tháng. Thánh Alphonsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.        Lễ nhớ. Rm 8,1-4; Mt 5,13-19.
Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo (Đ).
Ngày sùng kính thánh Giuse.
Lưu ý:
Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
20-06  
02/08 X
Thứ Năm đầu tháng. Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.
Thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli (Tr).
Thánh Phêrô Giulianô Eymard, linh mục (Tr).
 Ngày cầu cho các linh mục.
21-06  
03/08 X
Thứ Sáu đầu tháng. Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.
22-06  
04/08 Tr
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Ed 3,16-21; Mt 9,35-10,1.
23-06  
05/08 X
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm B. Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.
Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma.
Giáo xứ Lạc Thành, Quần LiêuTrung Hòa (Trùng Phương) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 34
CHUNG THỦY TRONG TÌNH YÊU VỢ CHỒNG
Nhiều người Công giáo, ở một số quốc gia, đã ly dị và tái hôn theo luật đời. Hội Thánh trung thành với lời của Đức Kitô: “Ai bỏ vợ và cưới người khác, là phạm tội ngoại tình”. Nếu hôn nhân lần đầu đã thành sự, Hội Thánh không thể công nhận liên kết mới là thành sự. Nếu những người đã ly dị, tái hôn theo luật đời, họ rơi vào tình trạng khách quan đi ngược với lề luật Thiên Chúa. Vì thế, bao lâu còn sống trong tình trạng này, họ không được rước lễ. Cũng vậy, họ không thể đảm nhận một số trách nhiệm trong Hội Thánh. Chỉ những người hối hận vì mình đã vi phạm đến dấu chỉ Giao Ước là sự trung thành với Đức Kitô, và cam kết sống tiết dục trọn vẹn, mới được giao hoà nhờ bí tích Thống Hối.
         (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1650)
24-06  
06/08 Tr
Thứ Hai. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19; Mc 9,2-10.
25-06 2
07/08 X
Thứ Ba. Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36.
Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ)
Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).
                                          Lập thu (Bắt đầu mùa thu)
26-06 2
08/08 Tr
Thứ Tư. THÁNH ĐA MINH, LINH MỤC, QUAN THẦY GIÁO PHẬN. Kn 7,7-10; 1 Cr 2,1-10a; Lc 9,57-62.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại nhà thờ Chính Toà Bùi Chu.
Giáo xứ Bùi Chu chầu Thánh Thể.
27-06  
09/08 X
Thứ Năm.  Gr 31,31-34; Mt 16,13-23.
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ).
28-06  
10/08 Đỏ
Thứ Sáu. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
29-06  
11/08 Tr
Tháng Bảy Mậu Tuất (đ)
Thứ Bảy. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20.
01-07-Mậu Tuất  
12/08 X
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm B. 1 V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51. 
Thánh Gioanna Phanxica Chantal, nữ tu.  
                       Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân và thánh Micael Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo.
                       Giáo xứ Duyên Thọ, Đồng Liêu, Tây ĐườngTây Cát (Liên Phú) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 35
CHUNG THỦY TRONG TÌNH YÊU VỢ CHỒNG
Đối với những tín hữu đang sống trong hoàn cảnh như vậy, vẫn giữ đức tin và ao ước giáo dục con cái theo tinh thần Công giáo, linh mục và cộng đoàn phải có thái độ ân cần đặc biệt, để họ đừng coi như bị tách lìa khỏi Hội Thánh và nếp sống tín hữu mà họ có thể và phải giữ vì đã được rửa tội:
            “Họ được mời gọi nghe Lời Chúa, tham dự hy tế Thánh Lễ, kiên trì cầu nguyện, góp phần vào các công cuộc bác ái và các sáng kiến của cộng đoàn để phục vụ công lý, giáo dục con cái trong đức tin Công Giáo, vun trồng tinh thần sám hối và làm các việc đền tội, để ngày qua ngày thành khẩn nài xin ân sủng Thiên Chúa.
        (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1651
02-07  
13/08 X
Thứ Hai. Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17, 22-27.
Thánh Pontianô, giáo hoàng, và thánh Hippôlitô, linh mục, tử đạo (Đ).
03-07 3
14/08 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14.
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
04-07 3
15/08 Tr
Thứ Tư. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab;        1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh    Thức Hoá.
Giáo xứ Thức Hoá chầu Thánh Thể.
05-07  
16/08 X
Thứ Năm. Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1.
Thánh Stêphanô Hungari (Tr).
06-07  
17/08 X
Thứ Sáu. Ed 16,1-15.60.63 (hoặc Ed 16,59-63); Mt 19,3-12.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời (2013).
07-07  
18/08 X
Thứ Bảy. Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
08-07  
19/08 X
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm B. Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58.
Thánh Gioan Êuđê, linh mục.  
                       Giáo xứ Thanh Thủy, Tư Khẩn, Phúc ĐôngCát Xuyên chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 36
SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN CON CÁI CHÚA BAN
“Tự bản chất, chính định chế hôn nhân và tình yêu lứa đôi quy hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái như chóp đỉnh hoàn thành hôn nhân”.
            “Con cái là ân huệ cao quý của hôn nhân và là sự đóng góp lớn lao kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ. Thiên Chúa đã phán: “Đàn ông ở một mình không tốt” (St 2,18). Người là Đấng: “…từ buổi đầu, đã dựng nên một người nam và một người nữ” (Mt 19,4); chính Người muốn thông ban cho con người cộng tác một phần đặc biệt vào công việc tạo dựng của Người, Người đã chúc lành cho người nam và người nữ rồi nói: “Các người hãy tăng gia, sinh sản” (St 1,28). Do đó, việc thể hiện tích cực tình yêu vợ chồng cũng như toàn thể tổ chức đời sống gia đình phát sinh từ việc thể hiện ấy, đều nhằm giúp đôi vợ chồng can đảm sẵn sàng cộng tác với tình yêu của Đấng Sáng Tạo và Cứu Thế, mặc dù không loại bỏ các mục đích khác của hôn nhân. Nhờ đời sống lứa đôi, Người làm cho gia đình của Người ngày càng tiến triển và phong phú” (x. GS 50,1).
                    (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1652)
09-07  
20/08 Tr
Thứ Hai. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ   Hội Thánh. Lễ nhớ. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.
10-07 4
21/08 Tr
Thứ Ba. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.
Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo (Đ).
11-07 4
22/08 Tr
Thứ Tư. Đức Maria Trinh Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
12-07  
23/08 X
Thứ Năm. Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.
Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr).
Xử thử (Mưa ngâu)
13-07  
24/08 Đỏ
Thứ Sáu. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
14-07  
25/08 X
Thứ Bảy.  Ed 37,1-14; Mt 22,34-40
Thánh Louis; thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (tr).
15-07  
26/08 X
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B. Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5, 21-32; Ga 6,54a.60-69.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Domingo Marti Gia qua đời (1852).
                            Giáo xứ An Đạo, An Phú  và Long Châu chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 37
SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN CON CÁI CHÚA BAN
Tình yêu vợ chồng còn phong phú nhờ những hoa quả của đời sống luân lý, tinh thần và siêu nhiên được cha mẹ truyền cho con cái qua việc giáo dục. Theo nghĩa này, mục tiêu nền tảng của hôn nhân và gia đình là phục vụ cho sự sống.
Những gia đình Chúa không ban cho con cái, vẫn có thể sống đời hôn nhân đầy ý nghĩa, cả trên bình diện tự nhiên cũng như trên bình diện đức tin. Hôn nhân của họ có thể chiếu toả tinh thần bác ái, đón nhận và hy sinh.
      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1653 & 1654)
16-07  
27/08 Tr
Thứ Hai. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Hc 26,1-4.13-16; Lc 7,11-17.
17-07 1
28/08 Tr
Thứ Ba. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 4,7-16; Mt 23,8-12.
18-07 1
29/08 Đỏ
Thứ Tư. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.
19-07  
30/08 X
Thứ Năm. 1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.
20-07  
31/08 X
Thứ Sáu. 1 Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.
21-07  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay17,675
  • Tháng hiện tại949,787
  • Tổng lượt truy cập72,316,133
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây