Tháng 02/2018

Năm 2018 - Phụng Vụ Năm B
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Những điều cần biết Phiên chầu Thánh Thể
 
THÁNG HAI
t2

THÁNG THÁNH HOÁ CÔNG VIỆC LÀM
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: Cầu nguyện cho những người có quyền lực về vật chất, chính trị hay tinh thần, để họ không gây nên sự chia rẽ.

Dl AL Lễ Âm Lịch Tv
01/02 X
Thứ Năm đầu tháng. 1 V 2,1-4.10-12. Mc 6,7-13.
Ngày cầu cho các linh mục.
16-12  
02/02 Tr
Thứ Sáu đầu tháng. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH. Lễ kính. Ml 3,1-4 (hoặc Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).
Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), linh mục, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
17-12  
03/02 X
Thứ Bảy đầu tháng. 1 V 3,4-13; Mc 6,30-34.
Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ)
Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
18-12  
04/02 X
CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ V THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B.  G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.
                       Giáo xứ Trang Hậu Lạc Hồng chẩu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 10
HÔN NHÂN TRONG CHÚA
Trong khi rao giảng, Đức Kitô cho thấy rõ ràng ý nghĩa nguyên thuỷ của việc phối hợp giữa người nam và người nữ như thuở ban đầu Đấng Sáng Tạo đã muốn. Việc Môsê cho phép bỏ vợ là một nhượng bộ trước lòng trai dạ đá của người nam (Mt 19,8). Đúng ra, sự phối hợp hôn nhân là bất khả phân ly: Chính Thiên Chúa đã quyết định như vậy: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6).
Khi Đức Kitô nhấn mạnh rõ ràng hôn nhân là bất khả phân ly, nhiều người ngỡ ngàng và coi đó là một đòi hỏi không thể thực hiện được. Tuy nhiên, Đức Kitô đã không đặt cho các đôi vợ chồng một gánh quá nặng không thể mang nổi, nặng hơn luật Môsê. Khi tái lập trật tự ban đầu của công trình sáng tạo đã bị tỗi lỗi làm sáo trộn, Người đã ban sức mạnh và ân sủng để các đôi vợ chồng sống đời hôn nhân trong chiều kích mới của Nước Thiên Chúa. Khi từ bỏ mình và vác thập giá theo Đức Kitô các đôi vợ chồng “có thể hiểu được” ý nghĩa nguyên thuỷ của hôn nhân và sống đời hôn nhân nhờ sự trợ giúp của Đức Kitô. Ân sủng của hôn nhân Kitô giáo là hoa quả của Thánh Giá Đức Kitô, nguồn mạch mọi đời sống Kitô hữu.
       (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1614 & 1615)
                                                         Lập xuân (Bắt đầu mùa xuân)
19-12 1
05/02 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.
20-12 1
06/02 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1 V 8,22-23.27-30;  Mc 7,1-13.
21-12  
07/02 X
Thứ Tư đầu tháng. 1 V 10,1-10; Mc 7,14-23.
Ngày sùng kính thánh Giuse.
22-12  
08/02 X
Thứ Năm. 1 V 11,4-13; Mc 7,24-30.
Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr).
Thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).
23-12  
09/02 X
Thứ Sáu. 1 V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37.
24-12  
10/02 Tr
Thứ Bảy. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. 1 V 12,26-32;13,33-34; Mc 8,1-10.
25-12  
11/02 X
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm B. Lv 13,1-2.44-46; 1 Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.
Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày quốc tế bệnh nhân.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh qua đời (1974).
Giáo xứ Kiên Chính, Trung ThànhThuần Hậu (Đài Môn) chầu Thánh Thể.
            
GIÁO HUẤN SỐ 11
    HÔN NHÂN TRONG CHÚA
Thánh Phaolô cho thấy điều đó khi nói: “Người làm chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh, và hiến mình vì Hội Thánh để Người thánh hoá Hội Thánh” (Ep 5,25-26). Ngài còn nói thêm: “Chính vì thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh” (Ep 5,31-32).
Toàn bộ đời sống Kitô giáo mang dấu ấn của tình yêu “hôn nhân” giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Bí tích Thánh Tẩy, cửa ngõ dẫn vào dân Thiên Chúa, đã là mầu nhiệm “hôn nhân”, nên cũng được gọi là “thanh tẩy chuẩn bị hôn nhân” trước khi dự tiệc cưới là Bí tích Thánh Thể. Hôn nhân Kitô giáo là dấu chỉ hữu hiệu, là bí tích của Giao Ước giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Hôn nhân giữa hai người đã được rửa tội là một bí tích thực sự của Giao Ước mới, vì biểu thị và thông ban ân sủng cho họ.
        (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1616 & 1617)
26-12 2
12/02 X Thứ Hai. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13. 27-12 2
13/02 X
Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21
Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, tử đạo (Đ).
28-12  
14/02 Tm
MÙA CHAY
Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
Lưu ý:
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật IV và các ngày Lễ trọng cùng Lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các Lễ ngoại lịch và các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) CGKPV
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó, với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh Lễ
Linh mục cử hành Thánh Lễ theo ngày phụng vụ nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của Lễ nhớ, nếu Lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3. Trong Thánh Lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
4. Trong các Lễ trọng và Lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa(TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành Bí Tích hôn phối trong cũng như ngoài Thánh Lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).

THỨ TƯ LỄ TRO. Buộc giữ chay và kiêng thịt. Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục.

Lưu ý:
Về luật kiêng thịt và ăn chay:
a. GL 1251: “Phải kiêng thịt và ăn chay trong ngày thứ Tư Lễ Tro và ngày thứ Sáu kính cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”.
b. Luật kiêng thịt: Theo GL 1252: “Những người đã được mười bốn tuổi trọn phải giữ luật kiêng thịt”.
c. Luật ăn chay: Cũng theo GL 1252: “Tất cả mọi  người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu được sáu mươi tuổi phải giữ luật ăn chay”. Và theo GL 97 §1: “Một người đã được mười tám tuổi trọn là thành niên”.
Về việc làm phép và xức tro:
a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép từ năm trước.
b. Trong Thánh Lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài Thánh Lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong Thánh Lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức là lời nguyện các tín hữu.
d. Ở Việt Nam, Toà Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.
29-12  
15/02 Tm
Tm       Thứ Năm. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
HẾT NĂM ĐINH DẬU SANG NĂM MẬU TUẤT
30-12  
16/02 Tm
Tháng Giêng Mậu Tuất (t)
Thứ Sáu. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15. MỒNG MỘT TẾT MẬU TUẤT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CHA. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr).
Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM 374):
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hoặc Is 65,17-21 hoặc Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hoặc Kh 21,1-6 hoặc Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hoặc Mt 5,43-48 hoặc Ga 14,23-27).
01-01-Mậu Tuất  
17/02 Tm
Thứ Bảy. Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr). Is 58,9b-1; Lc 5,27-32. MỒNG HAI TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CON. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr).
Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
02-01  
18/02 Tm
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc năm B. St 9,8-15; 1 Pr 3,18-22. Mc 1,12-15. MỒNG BA TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr).
Có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 374):   St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
Giáo xứ Hoành Nhị, Nghĩa Dục, Thịnh LongLiên Thượng chầu Thánh Thể.
           
GIÁO HUẤN SỐ 12
   KHIẾT TỊNH VÌ NƯỚC TRỜI
Đức Kitô là trọng tâm của toàn bộ đời sống Kitô giáo. Phải coi trọng mối liên hệ với Chúa hơn mọi mối liên kết khác, dù là gia đình hoặc xã hội. Ngay thuở ban đầu của Hội Thánh, đã có những người nam và người nữ từ bỏ sự tốt lành của đời sống hôn nhân để theo Con Chiên bất cứ nơi nào, chuyên lo việc Chúa, tìm cách làm đẹp lòng Người, và sẵn sàng để đón Tân Lang đang đến. Đức Kitô đã mời gọi một số người sống theo gương mẫu của Người:
            “Có người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiều được thì hiểu” (Mt 19,12).
                (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1618)
03-01 1
19/02 Tm
Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
                                                                                         Vũ thuỷ (Mưa ẩm)
04-01  
20/02 Tm
Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
05-01  
21/02 Tm
Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ  Hội Thánh (tr).
06-01  
22/02 Tr
Thứ Năm. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ Kính. 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.
07-01  
23/02 Tm
Thứ Sáu. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. Lễ Nhớ. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.
08-01  
24/02 Tm
Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
09-01  
25/02 Tm
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc năm B. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.
                       Giáo xứ An Cư, An Lãng, Đồng NghĩaPhú Thọ chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 13
KHIẾT TỊNH VÌ NƯỚC TRỜI
Khiết tịnh vì Nước Trời là một hoa trái đặc biệt của ân sủng bí tích Thánh Tẩy, một dấu chỉ nổi bật về sự trổi vượt của mối liên kết với Đức Kitô, sự nóng lòng chờ đợi Chúa lại đến, và là một dấu chỉ nhắc nhở hôn nhân là một thực tại của một thế giới đang qua đi.
Bí tích Hôn Phối và đời sống khiết tịnh vì Nước Trời đều phát xuất từ Đức Kitô. Người đem lại cho hai lối sống này ý nghĩa và ban ân sủng cần thiết để ở bậc nào người ta cũng có thể sống đúng theo thánh ý Người. Vừa phải đề cao đời sống khiết tịnh vì Nước Trời vừa phải tôn trọng hôn nhân Công Giáo. Chẳng vậy, chúng ta sẽ không hiểu được ý nghĩa và giá trị của cả hai:
            Nếu hạ giá hôn nhân, thì đồng thời hạ giá đức khiết tịnh; nếu hôn nhân được ca ngợi, thì đức khiết tịnh cũng được đề cao…Điều gì chỉ tốt khi so sánh với điều xấu, thì chưa phải là tốt thật, nhưng nếu tốt hơn những điều được công nhận là tốt, thì mới là điều tuyệt hảo.
         (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1619 & 1620)
10-01 2
26/02 Tm
Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
11-01  
27/02 Tm
Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
12-01  
28/02 Tm
Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
13-01

 

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay13,409
  • Tháng hiện tại639,152
  • Tổng lượt truy cập73,189,003
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây