Năm 2017 - Phụng Vụ Năm A
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

THÁNG 11
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
 
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho Kitô hữu Á Châu, để họ, trong khi làm chứng cho Tin Mừng bằng lời nói và việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối thoại, cho hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau, nhất là đối với những thành viên của các tôn giáo khác.
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/11 Tr
Thứ Tư đầu tháng. LỄ CÁC THÁNH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự Lễ và nghỉ việc xác. Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
Thánh Phêrô Bình (Almato), linh mục, tử đạo.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Liêm (Jerómino Hermosilla) và Đức Cha Thánh Vinh (Valentinô Berrio Ochoa) bị xử trảm (1861).
Ngày sùng kính Thánh Giuse.

Lưu ý:
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.
2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
13-09  
02/11 Tm
Thứ Năm đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
                       Lễ I. G 19, 1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.
                       Lễ II. Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.
                       Lễ III. 2 Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.
Ngày cầu cho các linh mục.

Lưu ý:

Theo Tông hiến ngày 10/8/1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh Lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một Lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một Lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai Lễ này).
Cho mỗi Thánh Lễ, có thể chọn các bài đọc khác trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v..., 1973, tr. 225-249, hoặc sách Nghi Thức An Táng, 2014, tr. 59-114).
14-09  
03/11 X
Thứ Sáu đầu tháng. Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.
Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr); Thánh Phêrô Phanxicô Bắc (Néron), linh mục, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
15-09  
04/11 Tr
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ
16-09  
05/11 X
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A. Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1 Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.
Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu, linh mục, tử đạo.
Giáo xứ Ấp Lũ, Cát Phú, Lạc ĐạoXuân Hà chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 50
CHÚNG TÔI TIN
Đức tin là một hành vi cá nhân: là lời đáp lại cách tự nguyện của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đấng tự mạc khải. Nhưng đức tin không phải là một hành vi đơn độc. Không ai có thể tin một mình, cũng như không ai có thể sống một mình. Không ai tự ban đức tin cho mình, cũng như không ai tự ban sự sống cho mình. Người tin nhận được đức tin từ những kẻ khác và phải thông truyền đức tin đó cho những kẻ khác. Tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu và đối với tha nhân, thúc giục chúng ta nói về đức tin của chúng ta cho những người khác. Mỗi người tin là như một mắt xích trong một xâu chuỗi rộng lớn các kẻ tin. Tôi không thể tin nếu không được nâng đỡ bằng đức tin của những người khác, và bằng đức tin của tôi, tôi góp phần vào việc nâng đỡ đức tin của những người khác.
       “Tôi tin”: đây là đức tin của Hội Thánh, được mỗi tín hữu đích thân tuyên xưng, đặc biệt lúc chịu phép Rửa Tội. Chúng tôi tin: đây là đức tin của Hội Thánh, được các giám mục họp công đồng tuyên xưng, hoặc thông thường hơn, được cộng đoàn tín hữu cử hành phụng vụ tuyên xưng. Tôi tin: đây cũng là Hội Thánh, mẹ chúng ta, đang lấy đức tin của mình mà đáp lời Thiên Chúa, và dạy chúng ta nói: tôi tin, chúng tôi tin.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các sô 166 và 167)
17-09  
06/11 X
Thứ Hai. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.
18-09 3
07/11 X
Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.
Thánh Giaxintô Gia (Castaneda), linh mục; Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, linh mục, tử đạo (Đ).
Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
19-09 3
08/11 X
Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.
Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân và thánh Martinô Thọ, giáo dân, tử đạo (Đ).
20-09  
09/11 Tr
Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12; (hoặc 1 Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.
21-09  
10/11 Tr
Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.
22-09  
11/11 Tr
Thứ Bảy. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.
23-09  
12/11 X
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A. Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; (hoặc 1 Tx 4,13-14); Mt 25,1-13.
Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo.
Giáo xứ Hòa Định, Lác Môn, Ninh Mỹ Tân Bồi chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 51
LẠY CHÚA, XIN NHÌN ĐẾN ĐỨC TIN CỦA HỘI THÁNH CHÚA
Trước hết Hội Thánh tin, và như vậy hướng dẫn, nuôi dưỡng và nâng đỡ đức tin của tôi. Trước hết Hội Thánh tuyên xưng Chúa ở khắp nơi, rồi cùng với Hội Thánh và trong Hội Thánh, chúng ta được thúc đẩy và hướng dẫn để chúng ta cũng tuyên xưng: tôi tin, chúng tôi tin. Chính từ Hội Thánh mà chúng ta lãnh nhận đức tin và đời sống mới trong Đức Kitô nhờ Bí tích Rửa Tội. Trong sách nghi thức Rôma, thừa tác viên cử hành Bí tích Rửa Tội hỏi người dự tòng: Con xin gì cùng Hội Thánh Chúa? Thưa: con xin đức tin; Đức tin sinh ơn ích gì cho con? Thưa đức tin đem lại cho con sự sống đời đời.
Ơn cứu độ đến từ một mình Thiên Chúa, nhưng bởi vì chúng ta lãnh nhận đời sống đức tin nhờ Hội Thánh, nên Hội Thánh là mẹ chúng ta: Chúng tôi tin Hội Thánh như người mẹ cho chúng tôi được tái sinh, chứ chúng tôi không tin vào Hội Thánh như là tác giả của ơn cứu độ. Bởi vì là mẹ chúng ta, nên Hội Thánh cũng là người giáo dục đức tin của chúng ta.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 168 và 169)
24-09  
13/11 Tr
Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.
25-09 4
14/11 X
Thứ Ba. Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.
Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể (Cuénot), giám mục, tử đạo (Đ). 
26-09 4
15/11 X
Thứ Tư. Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.
Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 
27-09  
16/11 X
Thứ Năm. Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.\
Thánh Margarita Scotland; Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). 
28-09  
17/11 Tr
Thứ Sáu.Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. Kn 13,1-9; Lc 17,26-37. 
29-09  
18/11 X
Tháng Mười Đinh Dậu (đ)
Thứ Bảy. Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8
Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr) (Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
01-10-Đinh Dậu  
19/11 X
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A. Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30; (hoặc Mt 25,14-15.19-21).
Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) [HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991]. Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
Giáo xứ Hải Nhuận, Ninh Hải chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 52
NGÔN NGỮ ĐỨC TIN
Chúng ta không tin vào những công thức, nhưng tin vào những thực tại mà các công thức đó diễn tả, những thực tại mà đức tin cho phép chúng ta “đụng chạm tới”. Hành vi đức tin của tín hữu không dừng lại ở lời phát biểu, mà ở thực tại được phát biểu. Tuy nhiên, chúng ta tiếp cận những thực tại đó nhờ sự trợ giúp của những công thức diễn tả đức tin. Những công thức này cho phép diễn tả và lưu truyền đức tin, cử hành đức tin trong cộng đoàn, làm cho tín hữu thấm nhuần và sống đức tin mỗi ngày một hơn.
Hội Thánh, là “cột trụ và điểm tựa của chân lý” (1 Tm 3,15), trung thành bảo toàn đức tin đã được truyền lại cho dân thánh một lần cho mãi mãi. Chính Hội Thánh ghi nhớ những lời của Đức Kitô và lưu truyền từ đời nọ đến đời kia lời tuyên xưng của các tông đồ. Cũng như một người mẹ dạy con mình nói, và qua đó dạy con hiểu biết và giao tiếp với những người khác, Hội Thánh mẹ chúng ta cũng dạy chúng ta ngôn ngữ đức tin để dẫn dắt chúng ta hiểu biết đức tin và sống đức tin.
 (Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 170 và 171)
02-10  
20/11 X
Thứ Hai. 1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.
Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng, tử đạo (Đ). 
03-10 1
21/11 Tr
Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.
04-10 1
22/11 Đỏ
Thứ Tư. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.
Tiểu Tuyết (Tuyết xuất hiện)
05-10  
23/11 X
Thứ Năm. 1 Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.
Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ); Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr). 
06-10  
24/11 Đỏ
Thứ Sáu. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. BỔN MẠNG HỘI THÁNH VIỆT NAM. Lễ trọng (CD 878/90). 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19) .
Thánh Phêrô Cao [Dumoulin-Borie], giám mục; Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa, linh mục và thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục, tử đạo.
Kỷ niệm ngày thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam (1960). Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo Hội tại Việt Nam.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Quần Phương.
Giáo xứ Quần Phương chầu Thánh Thể.
07-10  
25/11 X
Thứ Bảy. 1 Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.
Thánh Catharina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
08-10  
26/11 Tr
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A. Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo (Đ).
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Đại Đồng,
Giáo xứ Đại Đồng, Xuân Đài chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 53
MỘT ĐỨC TIN DUY NHẤT
Từ nhiều thế kỷ, qua biết bao ngôn ngữ, văn hoá, dân tộc và quốc gia, Hội Thánh không ngừng tuyên xưng đức tin duy nhất của mình, đức tin đó Hội Thánh đã lãnh nhận từ một Chúa duy nhất, đức tin đó được lưu truyền nhờ một phép rửa duy nhất, đức tin đó bén rễ trong niềm xác tín rằng tất cả mọi người chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và là Cha duy nhất. Thánh Irênê thành Ly-on, người đã làm chứng cho đức tin ấy, tuyên bố:
“Thật vậy, dù phân tán trên toàn thế giới cho tới tận cùng trái đất, nhưng vì đã lãnh nhận đức tin từ các Tông Đồ và môn đệ các ngài, nên Hội Thánh ân cần gìn giữ lời rao giảng về đức tin đó như thể chỉ ở trong một ngôi nhà duy nhất, cùng tin một cách như nhau, như thể chỉ có một tâm hồn và một trái tim duy nhất, đồng thanh rao giảng, dạy dỗ và lưu truyền lại lời rao giảng về đức tin ấy, như thể chỉ có một miệng lưỡi duy nhất”
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 172 và 173)
09-10  
27/11 X
Thứ Hai. Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Đaminh Hồ Ngọc Cẩn qua đời (1948).
10-10 2
28/11 X
Thứ Ba. Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.
Thánh Anrê Trần Văn Trông, giáo dân, tử đạo (Đ).
11-10 2
29/11 X
Thứ Tư. Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.
Bắt đầu tuần chín ngày kính Đức Mẹ Vô Nhiễm.
12-10  
30/11 Đỏ
Thứ Năm. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.
Thánh Giuse Du (Marchand), linh mục, tử đạo (Đ).
13-10  
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Hôm nay12,533
  • Tháng hiện tại367,827
  • Tổng lượt truy cập38,638,919
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây