Năm 2017 - Phụng Vụ Năm A
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

THÁNG TÁM
THÁNG KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ
 
 
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: Cầu nguyện cho các nghệ nhân trong thời đại chúng ta, để qua tài năng của họ, giúp đỡ những người khác khám phá ra vẻ đẹp của công trình tạo dựng.

 
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/08 Tr
Thứ Ba. Thánh Alphonsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 8,1-4; Mt 5,13-19.
 Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo (Đ).

Lưu ý:
Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
10-06 1
02/08 X
Thứ Tư đầu tháng. Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.
Thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli (Tr); Thánh Phêrô Giulianô Eymard, linh mục (Tr).
Ngày sùng kính thánh Giuse.
11-06  
03/08 X
Thứ Năm đầu tháng. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.
Ngày cầu cho các linh mục.
12-06  
04/08 Tr
Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ. Ed 3,16-21;  Mt 9,35-10,1.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
13-06  
05/08 X
Thứ Bảy đầu tháng. Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.
Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả (Tr).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
14-06  
06/08 Tr
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA HIỂN DUNG. Thánh vịnh tuần II. Đn 7,9-10.13-14; 2 Pr 1,16-19. Mt 17,1-9.
Giáo xứ Lạc Thành, Quần Liêu Trung   Hòa (Trùng Phương) và chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 37
CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA
Qua mạc khải: Thiên Chúa vô hình, do tình thương chan hoà của Ngài, đã ngỏ lời với loài người như với bạn hữu và liên lạc với họ để mời gọi họ và chấp nhận họ đi vào cuộc sống của chính Ngài. Đức tin là sự đáp lại thích đáng đối với lời mời gọi ấy.
Bằng đức tin: con người đem trí khôn và ý chí của chính mình quy phục Thiên Chúa cách trọn vẹn. Con người đặt trọn bản thân quy thuận Thiên Chúa, Đấng mạc khải. Thánh Kinh gọi việc đáp lại này của con người đối với Thiên Chúa, Đấng mạc khải, là sự vâng phục của đức tin.
Vâng phục bằng đức tin là tự nguyện quy thuận lời đã nghe, bởi vì chân lý của lời đó được Thiên Chúa là chính chân lý, bảo đảm. Thánh Kinh trưng dẫn tổ phụ Abraham như gương mẫu của sự vâng phục đó. Còn Đức Trinh Nữ Maria là người thể hiện sự vâng phục đó cách hoàn hảo.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 142, 143 và 144)
   
15-06  
07/08 X Thứ Hai. Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.
Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ); Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).
Lập Thu (Bắt đầu mùa thu)
16-06 2
08/08 Tr
Thứ Ba. THÁNH ĐA MINH, LINH MỤC, QUAN THẦY GIÁO PHẬN. Kn 7,7-10; 1 Cr 2,1-10a; Lc 9,57-62.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chính toà Bùi Chu.
Giáo xứ Bùi Chu chầu Thánh Thể. 
17-06 2
09/08 X
Thứ Tư. Ds 13,1-2.25; 14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ). 
18-06  
10/08 Đỏ
Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
19-06  
11/08 Tr
Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Đnl 4,32-40. Mt 16,24-28.
20-06  
12/08 X
Thứ Bảy. Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
Thánh Gioanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr); Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; Thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân và thánh Micael Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
21-06  
13/08 X
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A. 1 V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.
Thánh Pontianô, giáo hoàng và thánh Hippôlitô, linh mục, tử đạo (Đ)
Giáo xứ Duyên Thọ, Đồng Liêu, Tây ĐườngTây Cát (Liên Phú) chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 38
ABRAHAM, TỔ PHỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI TIN
Thư gửi tín hữu Do Thái, trong bài tán dương đức tin của các bậc tổ tiên, đã đặc biệt nhấn mạnh đến đức tin của ông Abraham: “Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu” (Dt 11,8). Nhờ đức tin, ông đã sống như kẻ mới nhập cư và người lữ hành trong đất hứa. Nhờ đức tin, ông Abraham đã dâng hiến con một mình làm hy lễ.
Như vậy, ông Abraham đã thực hiện điều Thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa về đức tin: “Đức tin là bảo đảm cho những điều hy vọng, là bằng chứng của những điều ta không thấy” (Dt 11,1). “Ông Abraham đã tin Thiên Chúa, và vì thế được kể là người công chính” (Rm 4,3). “Nhờ niềm tin, ông đã nên vững mạnh” (Rm 4,20), ông Abraham trở thành “tổ phụ của tất cả những người tin” (Rm 4,11.18).
Cựu Ước rất phong phú về các chứng từ của đức tin ấy. Thư gửi tín hữu Do Thái tán tụng đức tin gương mẫu, “nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám” (Dt 11,2.39). Tuy nhiên, “Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn” (Dt 11,40): đó là ơn được tin vào Con của Ngài, là “Chúa Giêsu, Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12,2).
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 145, 146 và 147)
22-06  
14/08 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê,
linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
23-06 3
15/08 Tr
Thứ Ba. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Thức Hoá.
Giáo xứ Thức Hoá chầu Thánh Thể.
24-06 3
16/08 X
Thứ Tư. Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.          Thánh Stêphanô Hungari (Tr). 
25-06  
17/08 X
Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời (2013).
26-06  
18/08 X
Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.
27-06  
19/08 X
Thứ Bảy. Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
28-06  
20/08 X
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A. Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.
Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh.
Giáo xứ Thanh Thủy, Tư Khẩn và Phúc Đông chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 39
ĐỨC MARIA, PHÚC THAY NGƯỜI ĐÃ TIN
Đức Trinh Nữ Maria thể hiện cách trọn hảo sự vâng phục của đức tin. Trong đức tin, Đức Maria đón nhận lời sứ thần Gabriel loan báo và đoan hứa, vì ngài tin rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37), và ngài bày tỏ lòng quy phục: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Bà Êlisabét chào Đức Maria bằng những lời này: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em” (Lc 1,45). Chính vì đức tin này mà Đức Maria sẽ được mọi đời khen là diễm phúc.
Trong suốt cuộc đời của Đức Maria, và cho đến cuộc thử thách tột bậc, khi Chúa Giêsu con ngài chết trên thập giá, đức tin của ngài đã không hề lay chuyển. Đức Maria không ngừng tin rằng lời Chúa sẽ “được thực hiện”. Vì vậy Hội Thánh tôn kính Đức Maria là người đã thể hiện đức tin một cách tinh tuyền nhất.

(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 148 và 149)
29-06  
21/08 Tr
Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
1Tx 2,2b-8; Ga 21,15-17.
Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo (Đ). 
30-06 4
22/08 Tr
Tháng Bảy Đinh Dậu (t)
Thứ Ba. Đức Maria Trinh Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
01-07-Đinh Dậu 4
23/08 X
Thứ Tư. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.
Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr).
Xử Thử (Mưa ngâu)
02-07  
24/08 Đỏ
Thứ Năm. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
03-07  
25/08 X
Thứ Sáu. R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.
Thánh Louis; Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).
04-07  
26/08 X
Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
05-07  
27/08 X
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A. Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20.
Thánh nữ Mônica.
Giáo xứ An Đạo, An Phú, Long Châu Cát Xuyên chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 40
TIN VÀO CHÚA GIÊSU KITÔ, CON THIÊN CHÚA
Tin trước hết là gắn bó bản thân con người với Thiên Chúa, đồng thời và không thể tách biệt, là tự nguyện chấp nhận tất cả chân lý được Thiên Chúa mạc khải. Bởi vừa là gắn bó bản thân với Thiên Chúa, vừa là chấp nhận chân lý do Thiên Chúa mạc khải, nên đức tin Kitô giáo khác với việc tin một người phàm. Thật là tốt đẹp và phải đạo khi hoàn toàn tin tưởng ở Thiên Chúa và tuyệt đối tin điều Ngài đã nói. Thật vô ích và lầm lạc khi đặt niềm tin như vậy vào một thụ tạo.
Đối với kitô hữu, tin vào Thiên Chúa không thể tách rời khỏi việc tin vào Đấng Ngài đã sai đến, tức là Con chí ái của Ngài, đẹp lòng Ngài mọi đàng. Thiên Chúa đã dạy chúng ta phải nghe lời Con của Ngài. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ Người: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Chúng ta có thể tin vào Chúa Giêsu Kitô, vì chính Người là Thiên Chúa, là Ngôi Lời nhập thể: “Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,18). Bởi vì Người “đã thấy Chúa Cha” (Ga 6,46), nên chỉ một mình Người biết Chúa Cha và có thẩm quyền mạc khải Chúa Cha cho chúng ta.
 
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 150 và 151)
06-07  
28/08 Tr
Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Ga 4,7-14; Mt 23,8-12.
07-07 1
29/08 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.
08-07 1
30/08 X
Thứ Tư. 1 Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
09-07  
31/08 X
Thứ Năm. 1 Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.
10-07  
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Hôm nay11,678
  • Tháng hiện tại366,972
  • Tổng lượt truy cập38,638,064
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây