Tháng 01/2017

Năm 2017 - Phụng Vụ Năm A
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

THÁNG GIÊNG
 THÁNG KÍNH THÁNH GIA
 
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho tất cả các Kitô hữu trung thành với lời giảng dạy của Chúa, tận tụy trong cầu nguyện và sống bác ái huynh đệ, để thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn trong Giáo Hội, cùng cộng tác để đối phó với những thách đố hiện nay của nhân loại. 

 
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/01 Tr
CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Trung Lao.
Giáo xứ Trung Lao Thánh Mẫu chầu Thánh Thể.
Lưu ý:
Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ 2 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
c. Được cử hành các Lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
GIÁO HUẤN SỐ 6
PHẢI NÓI VỀ THIÊN CHÚA THẾ NÀO?
Khi bênh vực khả năng của lý trí con người trong việc nhận biết Thiên Chúa, Hội Thánh tin tưởng rằng mình có thể nói về Thiên Chúa cho mọi người và với mọi người. Niềm xác tín này là khởi điểm cho việc đối thoại của Hội Thánh với các tôn giáo khác, với triết học và khoa học, và cả với những người vô tín ngưỡng và những người vô thần.
Vì sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa có giới hạn, nên ngôn ngữ chúng ta dùng để nói về Thiên Chúa cũng bị giới hạn. Chúng ta chỉ có thể nói về Thiên Chúa dựa vào những gì chúng ta biết về các thụ tạo và theo cách hiểu biết và suy nghĩ hạn hẹp của loài người chúng ta.
Mọi thụ tạo đều có một nét nào đó giống Thiên Chúa, đặc biệt là con người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài và giống như Ngài. Nhiều điều hoàn hảo của các thụ tạo (tính chân, thiện, mỹ của chúng) phản chiếu sự hoàn hảo vô biên của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta có thể nói về Thiên Chúa từ những sự hoàn hảo nơi các thụ tạo của Ngài, “vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Đấng tạo thành” (Kn 13,5).
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 39,40 và 41)
04-12  
02/01 Tr
Thứ Hai. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I. 1 Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
05-12  
03/01 Tr
Thứ Ba trước Lễ Hiển Linh. 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.
06-12  
04/01 Tr
Thứ Tư đầu tháng trước lễ Hiển Linh. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
Ngày sùng kính thánh Giuse.
07-12  
05/01 Tr
Thứ Năm đầu tháng trước lễ Hiển Linh. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51. Ngày cầu cho các linh mục.
Tiểu Hàn (Rét nhẹ)
08-12  
06/01 Tr
Thứ Sáu đầu tháng trước lễ Hiển Linh. 1Ga 5, 5-13; Mc 1,7-11 (hoặc Lc 3,23-38; hoặc Lc 3,23.31-34.36.38).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
09-12  
07/01 Tr
Thứ Bảy đầu tháng trước lễ Hiển Linh. 1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11. Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ. 
10-12  
08/01 Tr
CHÚA NHẬT. LCHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Is 60,1-6; Ep      3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
Giáo xứ Giáp Phú, Hai Giáp Liên Phú  chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 7
PHẢI NÓI VỀ THIÊN CHÚA THẾ NÀO?

Thiên Chúa siêu việt trên mọi thụ tạo. Vì vậy chúng ta phải không ngừng thanh luyện ngôn ngữ của chúng ta khỏi những gì là hạn hẹp, lệ thuộc vào hình ảnh, và bất toàn, để Thiên Chúa, Đấng loài người không thể diễn tả được, không thể hiểu thấu được, không thể nhìn thấy được, không thể suy tới được, không bị lẫn lộn với những kiểu trình bày phàm nhân của chúng ta. Ngôn ngữ phàm nhân của chúng ta không bao giờ có thể diễn tả đầy đủ mầu nhiệm vô tận của Thiên Chúa.
Khi nói như thế về Thiên Chúa, tuy ngôn ngữ chúng ta diễn tả theo cách phàm nhân, nhưng thực sự đạt tới chính Thiên Chúa, dù không thể diễn tả được Ngài trong tính đơn thuần vô biên của Ngài. Chúng ta phải nhớ rằng giữa Đấng Tạo Hoá và thụ tạo không thể ghi nhận sự giống nhau, mà không bao hàm rằng sự khác nhau còn lớn hơn nhiều; hơn nữa, chúng ta không thể nắm bắt được Thiên Chúa là gì, nhưng chỉ có thể biết được Ngài không phải là gì, và các hữu thể khác liên hệ với Ngài như thế nào.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 42 và 43)
11-12  
09/01 Tr
Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Bài đọc Năm A. Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17. 
Giáo xứ Cốc Thành, Du Hiếu, Quần Cống    và Trung Phương (Quế Phương) chầu Thánh Thể. 
12-12 2
10/01 X
MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước Mùa Chay)
Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).
Bài đọc 1 các ngày trong tuần theo NĂM LẺ (I).

Thứ Ba. Tuần I Mùa Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. Dt 2,5-12; Mc1,21-28.
13-12  
11/01 X
Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.
14-12  
12/01 X
Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.
15-12  
13/01 X
Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr); Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm, giáo dân; Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, giáo dân và thánh Luca Phạm Trọng Thìn,  giáo dân, tử đạo (Đ).
16-12  
14/01 X
Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.
 Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
17-12  
15/01 X
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh
vịnh tuần II. Bài đọc Năm A. Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.
Giáo xứ Dương A, Định Hải, Giáp NămLiêu Ngạn chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 8
THIÊN CHÚA ĐẾN GẶP CON NGƯỜI

Con người có thể dùng lý trí tự nhiên để nhận biết Thiên Chúa một cách chắc chắn, dựa vào những công trình của Ngài. Nhưng còn có một lãnh vực nhận biết khác, mà con người không thể đạt tới bằng sức lực của mình, đó là lãnh vực của mạc khải thần linh. Thiên Chúa, bằng một quyết định hoàn toàn tự do, tự mạc khải và ban chính mình Ngài cho con người. Thiên Chúa làm điều đó khi mạc khải cho mọi người mầu nhiệm của Ngài, kế hoạch yêu thương của Ngài vốn đã có từ muôn thuở trong Đức Kitô. Thiên Chúa đã mạc khải trọn vẹn kế hoạch của Ngài khi sai Con chí ái của Ngài là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và sai Chúa Thánh Thần.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 50)
18-12 2
16/01 X
Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.
19-12 2
17/01 X
Thứ Ba. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28. Thánh Antôn, viện phụ (Tr).
20-12  
18/01 X
Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành Thánh Lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất (kể cả trong ngày Chúa Nhật). 
21-12  
19/01 X
Thứ Năm. Dt 7, 25-8,6; Mc 3,7-12.
22-12  
20/01 X
Thứ Sáu. Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo; Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
                                                                                  Đại Hàn (Rét đậm)
23-12  
21/01 Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Phêrô Phạm Ngọc Chi qua đời (1988).
24-12  
22/01 X
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A. Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (Hoặc Mt 4,12-17). Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo; Thánh   Matthêu Đậu (Alonzo Leciniana), linh mục, tử đạo; Thánh Phanxicô Tế (Federich), linh mục, tử đạo (Đ).
Giáo xứ Nam Phương, Trực ChínhNgọc Lâm chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 9
THIÊN CHÚA MẠC KHẢI KẾ HOẠCH YÊU THƯƠNG

Do lòng nhân lành và khôn ngoan, Thiên Chúa đã muốn mạc khải chính mình và tỏ cho biết mầu nhiệm của ý muốn Ngài; nhờ mầu nhiệm đó, loài người có thể đến cùng Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể, trong Chúa Thánh Thần, và được thông phần vào bản tính Thiên Chúa.
Thiên Chúa, Đấng “ngự trong ánh sáng siêu phàm” (1 Tm 6,16), muốn truyền thông sự sống thần linh của Ngài cho loài người mà Ngài đã tự ý tạo dựng, để cho họ được trở nên nghĩa tử trong Con Một của Ngài. Khi tự mạc khải, Thiên Chúa muốn làm cho loài người có khả năng đáp lại Ngài, nhận biết và yêu mến Ngài vượt quá những gì họ có thể làm được tự sức mình.
Kế hoạch của Thiên Chúa về mạc khải được thể hiện cùng một lúc bằng các việc làm và lời nói có liên hệ mật thiết với nhau, và soi sáng cho nhau. Kế hoạch đó bao hàm “một đường lối sư phạm thần linh” đặc biệt: Thiên Chúa truyền thông chính mình cho con người một cách tiệm tiến. Ngài chuẩn bị con người qua nhiều giai đoạn để đón nhận mạc khải siêu nhiên về chính bản thân Ngài. Mạc khải này sẽ đạt tới tột đỉnh nơi Ngôi Vị và nơi sứ vụ của Ngôi Lời nhập thể, là Chúa Giêsu Kitô.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 51,52 và 53)
25-12 3
23/01 X
Thứ Hai. Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30.
26-12 3
24/01 X
Thứ Ba. Dt 10, 1-10; Mc 3.31-35.
Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội   Thánh (Tr). 
27-12  
25/01 Tr
Thứ Tư. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22);    Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
28-12  
26/01 Tr
Thứ Năm. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.
29-12  
27/01 X
Thứ Sáu. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.Thánh Angiêla Mêrici, trinh nữ (Tr). 
 Cuối năm Bính Thân, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):
Lễ Tất Niên. Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.
 
HẾT NĂM BÍNH THÂN  SANG NĂM ĐINH DẬU
30-12  
28/01 Tr
Tháng Giêng Đinh Dậu (t)
Thứ Bảy. MỒNG MỘT TẾT ĐINH DẬU. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CHA. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr).
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):
Lễ Giao Thừa. Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên. St 1,14-18; (hoặc  Is 65,17-21 hoặc Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hoặc Kh 21,1-6 hoặc Cl  3,12-17); Mt 6,25-34; (hoặc Mt 5,43-48 hoặc Ga 14,23-27). Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội  Thánh. Lễ nhớ (Tr).
 Bổn mạng Đức Cha giáo phận.
01-01-Đinh Dậu  
29/01 X
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A. Xp 2,3.3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a. MỒNG HAI TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CON. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr).
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
Giáo xứ Hoành Đông, Trại Đáy chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 10
THIÊN CHÚA TỰ MẠC KHẢI CHO CON NGƯỜI
Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và bảo tồn mọi sự nhờ Ngôi Lời, không ngừng làm chứng cho loài người về chính mình nơi các thụ tạo; hơn nữa, vì muốn mở ra con đường cứu độ cao vời, ngay từ khởi thuỷ, Ngài đã tỏ mình ra cho nguyên tổ biết. Ngài đã mời gọi nguyên tổ của chúng ta sống hiệp thông thân mật với Ngài, khi ban cho họ ân sủng và đức công chính rạng ngời.
Mạc khải này không bị tội nguyên tổ làm gián đoạn. Quả vậy, sau khi tổ tông sa ngã, bằng việc hứa ban ơn cứu chuộc, Ngài đã nâng họ dậy hướng tới niềm hy vọng cứu độ. Ngài đã không ngừng săn sóc nhân loại, để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tìm kiếm ơn cứu độ bằng cách kiên tâm làm việc lành.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 54 và 55)
02-01 4
30/01 X
Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20. MỒNG BA TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr).
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): St 3, 4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25, 14-30.
Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, linh mục, tử đạo. 
03-01 4
31/01 Tr
Thứ Ba. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.
04-01  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập236
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm195
  • Hôm nay53,753
  • Tháng hiện tại955,767
  • Tổng lượt truy cập70,983,524
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây