Tháng 02/2017

Năm 2017 - Phụng Vụ Năm A
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12


THÁNG 2
   THÁNG THÁNH HOÁ CÔNG VIỆC LÀM
 
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: Cầu nguyện cho những người gặp thử thách, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người phải rời bỏ quê hương, những khách ngoại kiều, để họ tìm được nơi đón tiếp trong những cộng đoàn của chúng ta.
 
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/02 X
Thứ Tư đầu tháng. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1- 6.        
Ngày sùng kính thánh Giuse.
05-01  
02/02 Tr
Thứ Năm đầu tháng. DÂNG CHÚA TRONG  ĐỀN THÁNH. Lễ kính. Ml 3,1-4 (hoặc Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).
Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), linh mục, tử đạo (Đ).
Ngày cầu cho các linh mục.
06-01  
03/02 X
Thứ Sáu đầu tháng. Dt 13,1-8; Mc 6,14-29. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ); Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
                               Lập Xuân (Bắt đầu mùa xuân)
07-01  
04/02 X
Thứ Bảy đầu tháng. Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34..
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ (Tr)
08-01  
05/02 X
CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa Năm A. Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo (Đ).
Giáo xứ Trang HậuLạc Hồng (Quần Lạc) chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 11
GIAO ƯỚC VỚI ÔNG NÔÊ
Khi sự hợp nhất của nhân loại bị tội lỗi phá vỡ, Thiên Chúa lập tức có ý định cứu độ nhân loại khi can thiệp qua từng nhóm người. Giao ước với ông Nôê sau cơn lụt đại hồng thuỷ nói lên nguyên tắc của nhiệm cục thần linh đối với các dân tộc, nghĩa là đối với những người quy tụ lại “theo tiếng nói, dòng họ và dân tộc của mình” (St 10,5).
Trật tự đa dân tộc này, vừa có tính vũ trụ, vừa có tính xã hội và tôn giáo, nhằm hạn chế tính kiêu căng của một nhân loại đã sa ngã, muốn đồng lòng trong sự ngoan cố của mình, muốn tự mình gầy dựng sự hợp nhất theo kiểu xây tháp Babel. Nhưng vì tội lỗi, nên thuyết đa thần cũng như việc tôn thờ các ngẫu tượng là dân tộc và lãnh tụ của mình, đã không ngừng đe doạ biến nhiệm cục tạm thời này thành sự gian tà ngoại đạo.
Giao ước với ông Nôê có hiệu lực trong suốt thời gian của các dân tộc, cho tới khi Tin Mừng được loan báo một cách phổ quát. Thánh Kinh tôn kính một số vĩ nhân của các dân tộc, như Abel, người công chính, vua tư tế Melchisêđê, ông này là hình bóng của Đức Kitô, hoặc các người công chính “Nôê, Đaniel và Gióp” (Ed 14,14). Như vậy Thánh Kinh nói lên mức độ thánh thiện cao vời mà những người sống theo giao ước Nôê có thể đạt tới, đang khi mong đợi Đức Kitô “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,52).
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 56, 57 và 58)
09-01 1
06/02 Đỏ
Thứ Hai. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. St 1,1-19; Mc 6,53-56.
10-01 1
07/02 X
Thứ Ba. St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.
11-01  
08/02 X
Thứ Tư. St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.
Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr); Thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).
12-01  
09/02 X
Thứ Năm. St 2,18-25; Mc 7,24-30. 
13-01  
10/02 Tr
Thứ Sáu. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ  nhớ. St 3,1-8; Mc 7,31-37.
14-01  
11/02 X
Thứ Bảy. St 3,9-24; Mc 8,1-10. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày quốc tế bệnh nhân Is 66, 10-14c; Ga 2,1-11.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh qua đời (1974).
15-01  
12/02 X
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A. Hc   15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37.
Giáo xứ Kiên Chính, Trung ThànhThuần Hậu (Đài Môn) chầu Thánh Thể.

 GIÁO HUẤN SỐ 12
THIÊN CHÚA CHỌN ÔNG ABRAHAM

Để quy tụ loài người đang tản mác về một mối, Thiên Chúa chọn ông Abram và phán với ông: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi” (St 12,1); với ý định làm cho ông thành Abraham, nghĩa là “cha của vô số dân tộc” (St 17,5): “Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (St 12,3).
Dân tộc được phát sinh từ ông Abraham sẽ được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ, tức là dân được Ngài tuyển chọn, họ được gọi để chuẩn bị cho việc quy tụ trong tương lai mọi con cái Thiên Chúa trong sự duy nhất của Hội Thánh; dân tộc này sẽ là gốc rễ mà các dân ngoại khi tin vào Thiên Chúa sẽ được tháp ghép vào.
Các tổ phụ, các tiên tri và những vĩ nhân khác của Cựu Ước đã và sẽ luôn được tôn kính như những vị thánh trong tất cả các truyền thống phụng vụ của Hội Thánh.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 59, 60 và 61
16-01 2
13/02 X
Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.   
Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, tử đạo (Đ).
17-01 2
14/02 Tr
Thứ Ba. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh
Mêthôđiô, giám mục, Lễ nhớ. St 6,5-8.7,1-5.10; Mc 8,14-21.
18-01  
15/02 X
Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.
19-01  
16/02 X
Thứ Năm. St 9,1-13; Mc 8,27-33. 
20-01  
17/02 X
Thứ Sáu. St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.
Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr).
21-01  
18/02 X
Thứ Bảy. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
                                                             Vũ thủy (Mưa ẩm)
22-01  
19/02 X
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh
vịnh tuần III. Bài đọc Năm A. Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.
Giáo xứ Hoành Nhị, Nghĩa Dục, Thịnh LongLiên Thượng chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 13
THIÊN CHÚA HUẤN LUYỆN DÂN ISRAEL CỦA NGÀI
Sau thời các tổ phụ, Thiên Chúa lập Israel làm dân của Ngài khi cứu họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Ngài lập giao ước Sinai với dân và ban Lề Luật của Ngài cho họ qua ông Môsê, để họ nhận biết và phụng sự Ngài với tư cách là Thiên Chúa duy nhất hằng sống và chân thật, là Cha quan phòng và là thẩm phán chí công, và để họ mong đợi Đấng cứu độ mà Ngài đã hứa ban.
Israel là dân tư tế của Thiên Chúa, được “mang danh Đức Chúa” (Đnl 28,10). Đó là dân của những người đầu tiên được nghe lời Chúa phán dạy, dân của những người làm anh trong đức tin của tổ phụ Abraham.
Qua các tiên tri, Thiên Chúa đào tạo dân Ngài trong niềm hy vọng ơn cứu độ, trong sự mong đợi giao ước mới và vĩnh cửu dành cho tất cả mọi người, giao ước đó sẽ được ghi khắc trong các trái tim. Các tiên tri loan báo ơn cứu chuộc triệt để cho dân của Thiên Chúa, ơn thánh tẩy khỏi mọi bất trung của họ, và ơn cứu độ ấy sẽ bao gồm tất cả các dân tộc. Đặc biệt những người nghèo khó và khiêm nhu của Chúa sẽ ấp ủ niềm hy vọng này. Những phụ nữ thánh thiện như các bà Sara, Rêbeca, Rachel, Miryam, Đêbora, Anna, Juđitha và Esther, đã gìn giữ cho niềm hy vọng cứu độ ấy của Israel luôn sống động. Hình ảnh tinh tuyền nhất của niềm hy vọng này là Đức Maria.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, cá số 62, 63 và 64)
23-01 3
20/02 X
Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.
24-01 3
21/02 X
Thứ Ba. Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 
25-01  
22/02 Tr
Thứ Tư. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.
26-01  
23/02 Đỏ
Thứ Năm. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. Lễ Nhớ. Hc 5,1-8: Mc 9,41-50.
27-01  
24/02 X
Thứ Sáu. Hc 6,5-17; Mc 10,1-12.
28-01  
25/02 X
Thứ Bảy. Hc 17,1-15; Mc 10,13-16.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
29-01  
26/02 X
Tháng Hai Đinh Dậu (đ)

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh  vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A. Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6,24-34.
Giáo xứ An Cư, An Lãng, Đồng NghĩaPhú Thọ chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 14
THIÊN CHÚA ĐÃ PHÁN DẠY MỌI SỰ TRONG NGÔI LỜI

Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông ta qua các tiên tri; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1-2). Đức Kitô, Con Thiên Chúa làm người, là lời duy nhất, hoàn hảo và cao cả nhất của Chúa Cha. Nơi Người, Thiên Chúa đã nói tất cả, và sẽ không có lời nào khác ngoài lời đó. Sau bao vị khác, thánh Gioan Thánh giá đã diễn tả điều này một cách rõ ràng khi chú giải câu Dt 1,1-2.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 65)
01-02-Đinh Dậu 4
27/02 X
Thứ Hai. Hc 17,24-29; Mc 10, 17-27.
02-02 4
28/02 X
Thứ Ba. Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.
03-02  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay20,338
  • Tháng hiện tại592,918
  • Tổng lượt truy cập73,142,769
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây