Tháng 10/2017

Năm 2017 - Phụng Vụ Năm A
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 THÁNG MƯỜI
THÁNG MÂN CÔI ĐỨC MẸ
Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương, chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện hay trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. indulg, ấn bản 1999, concessio 17).
 
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: Cầu nguyện cho những người lao động, để tất cả được tôn trọng, được đảm bảo mọi quyền lợi và cho những người thất nghiệp có việc làm và khả năng xây dựng cho lợi ích chung.
 
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/10 X
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; (hoặc Pl 2,1-5); Mt 21,28-32.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Được kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991]. Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1, 26-38.
Giáo xứ Ninh Cường, Tân An, Tương Nam, Minh ĐườngThượng Trại (Văn Giáo) chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 45
ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ
Đức tin thì chắc chắn, chắc chắn hơn mọi hiểu biết phàm nhân, bởi vì đức tin dựa trên chính Lời của Thiên Chúa, Đấng không thể nói dối. Các chân lý được mạc khải có thể bị coi là tối tăm đối với cả lý trí lẫn kinh nghiệm phàm nhân, nhưng sự chắc chắn nhờ ánh sáng của Thiên Chúa thì lớn hơn sự chắc chắn nhờ ánh sáng của lý trí tự nhiên. Mười ngàn nỗi khó khăn không làm thành một sự hồ nghi.
Đức tin tìm hiểu biết: gắn liền với đức tin là việc người tin muốn biết rõ hơn về Đấng mình đã tin và hiểu rõ hơn về điều Ngài đã mạc khải; về phần mình, một hiểu biết sâu xa hơn sẽ dẫn đến một đức tin lớn lao hơn, luôn thấm đượm tình yêu hơn. Ơn đức tin mở “con mắt của trái tim” (Ep 1,18) để có một hiểu biết sống động về các nội dung của mạc khải, nghĩa là về toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa và các mầu nhiệm đức tin, tương quan giữa các mầu nhiệm với nhau và với Đức Kitô, tâm điểm của các mầu nhiệm được mạc khải. Và để người ta hiểu biết mạc khải sâu xa thêm mãi…, Chúa Thánh Thần không ngừng ban các hồng ân mà kiện toàn đức tin. Đúng như câu châm ngôn của thánh Augustinô: Tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin tốt hơn.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 157 và 158)
12-08  
02/10 Tr
Thứ Hai. Các Thiên Thần bản mạnh. L
 nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.
13-08 2
03/10 X
Thứ Ba. Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.
14-08 2
04/10 Tr
Thứ Tư đầu tháng. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Hc 50,1.3-7 (hoặc Gl 6,14-18); Mt 11,25-30.
Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi (Tr). Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16.
Ngày sùng kính Thánh Giuse.  
15-08  
05/10 X
Thứ Năm đầu tháng. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.
 Ngày cầu cho các linh mục.
16-08  
06/10 X
Thứ Sáu đầu tháng. Br 1,15-22; Lc 10,13-16.
Thánh Brunô, linh mục (Tr); Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
17-08  
07/10 Tr
Thứ Bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. Cv 1,12-14; (hoặc Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.
Quan thầy các nhà thờ xứ trong giáo phận và tước hiệu nhà thờ Chính Toà Bùi Chu.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
18-08  
08/10 X
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A. Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.
Giáo xứ Trung Linh, Đồng Quỹ, Nam Đường, Phú NinhQuỹ Ngoại  chầu Thánh Thể.
Hàn Lộ (Mát mẻ)

GIÁO HUẤN SỐ 46
ĐỨC TIN VÀ KHOA HỌC
Đức tin và khoa học. Mặc dù đức tin vượt trên lý trí, nhưng không bao giờ có thể có mâu thuẫn thật sự giữa đức tin và lý trí: vì cùng một Thiên Chúa, Đấng mạc khải các mầu nhiệm và tuôn đổ đức tin, cũng là Đấng ban ánh sáng lý trí cho tâm hồn con người, mà Thiên Chúa không thể tự phủ nhận chính mình Ngài, cũng như điều chân thật không bao giờ nghịch lại điều chân thật. Bởi vậy việc nghiên cứu có phương pháp trong mọi ngành, nếu được tiến hành một cách thật sự khoa học và theo đúng các chuẩn mực luân lý, sẽ không bao giờ thật sự đối nghịch với đức tin, bởi vì các thực tại trần thế và các thực tại đức tin đều có nguồn gốc là bởi cùng một Thiên Chúa. Hơn nữa, ai khiêm tốn và kiên nhẫn cố gắng nghiên cứu những bí ẩn của các sự vật, thì mặc dù họ không ý thức, họ vẫn như được dẫn đưa bởi bàn tay của Thiên Chúa, Đấng đang nâng đỡ vạn vật, Ngài làm cho hiện hữu những gì đang hiện hữu.

(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 159)
19-08  
09/10 X
Thứ Hai. Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.
Thánh Điônysiô, giám mục và các bạn tử đạo (Đ); Thánh Gioan Leônarđô, linh mục (Tr). 
20-08 3
10/10 X
Thứ Ba. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu được tấn phong giám mục (2009).
21-08 3
11/10 X
Thứ Tư. Gn 4,1-11. Lc 11,1-4.
Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr); Thánh Phêrô Lê Tuỳ, linh mục, tử đạo (Đ). 
22-08  
12/10 X
Thứ Năm. Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.
23-08  
13/10 X
Thứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.
24-08  
14/10 X
Thứ Bảy. Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.
Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
25-08  
15/10 X
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A. Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14.
Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh.
Giáo xứ An Nghĩa, Khoái Đồng, Ngưỡng Nhân, và Thánh Danh chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 47
ĐỨC TIN LÀ MỘT HÀNH VI TỰ DO
Để việc đáp lại của đức tin là một hành vi nhân linh, con người phải đáp lại Thiên Chúa bằng việc tin một cách tự nguyện. Do đó, không được cưỡng ép ai phải chấp nhận đức tin trái với ý muốn của họ. Thật vậy, tự bản chất của nó, đức tin là một hành vi tự nguyện. Thiên Chúa mời gọi con người phục vụ Ngài trong tinh thần và chân lý; con người phải theo lương tâm đáp lại lời mời gọi ấy, nhưng không ép buộc… Điều này ta thấy rõ ràng nhất nơi Đức Kitô. Thật vậy, Đức Kitô mời gọi người ta tin và hối cải, nhưng Người không hề cưỡng ép ai. Người đã làm chứng cho chân lý, nhưng không muốn dùng sức mạnh để áp đặt chân lý đối với những kẻ chống đối. Nước Người… tăng triển bằng tình yêu, tình yêu đó là Đức Kitô đã chịu giương cao trên thập giá để lôi kéo người ta đến với mình.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 160)
26-08  
16/10 X
Thứ Hai. Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.
Thánh Hedviges, nữ tu; Thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ (Tr). 
27-08 4
17/10 Đỏ
Thứ Ba. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Pl 3,17-4,1; Ga 12,24-26.
Thánh Phanxicô Kính  (Isidore Gagelin), linh mục, tử đạo (Đ).
28-08 4
18/10 Đỏ
Thứ Tư. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.
29-08  
19/10 Đỏ
Thứ Năm. Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.
Thánh Gioan Brebeuf, linh mục; thánh Isaac Jôgues, linh mục và các bạn tử đạo (Đ); thánh Phaolô Thánh giá, linh mục (Tr).
30-08  
20/10 X
Tháng Chín Đinh Dậu (t)
Thứ Sáu. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.
01-09-Đinh Dậu  
21/10 X
Thứ Bảy. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
02-09  
22/10 X
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A. Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21.
Giáo xứ An Bài, Giáp Nam, Lục Thủy, Phong Lâm Phú An chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 48
SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỨC TIN
Tin vào Chúa Giêsu Kitô và Đấng đã sai Người đến cứu độ chúng ta, là điều cần thiết để đạt được ơn cứu độ đó. Mà “không có đức tin, thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa” (Dt 11,6) và cũng không thể đạt tới chức vị làm con cái Thiên Chúa, nên không ai được công chính hoá nếu không có đức tin, và không ai đạt tới cuộc sống muôn đời nếu không “bền chí đến cùng” (Mt 10,22) trong đức tin.
Đức tin là một hồng ân nhưng không, Thiên Chúa ban tặng cho con người. Chúng ta có thể đánh mất hồng ân vô giá đó. Thánh Phaolô cảnh giác ông Timôthê về nguy cơ này: “Đây là chỉ thị tôi trao cho anh… để anh dựa vào đó mà chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp này, với đức tin và lương tâm ngay thẳng. Một số người đã vứt bỏ lương tâm ngay thẳng đó, nên đức tin của họ đã bị chết chìm” (1 Tm 1,18-19). Để sống, lớn lên và kiên trì đến cùng trong đức tin, chúng ta phải nuôi dưỡng đức tin bằng lời Thiên Chúa; chúng ta phải cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng ta; đức tin ấy phải hành động “nhờ đức mến” (Gl 5,6), phải được nâng đỡ bằng đức cậy và phải đâm rễ trong đức tin của Hội Thánh.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 161 và 162)
03-09  
23/10 X
Thứ Hai. Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.
Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr); Thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân, tử đạo (Đ).
Sương Giáng (Sương mù xuất hiện)
04-09 1
24/10 X
Thứ Ba. Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.
Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr); Thánh Giuse Lê Đăng Thị, giáo dân, tử đạo (Đ). 
05-09 1
25/10 X
Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.
06-09  
26/10 X
Thứ Năm. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.
07-09  
27/10 X
Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.
08-09  
28/10 Đỏ
Thứ Bảy. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
Thánh Gioan Đạt, linh mục, tử đạo (Đ). 
09-09  
29/10 X
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A. Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.
Giáo xứ Ngoại Đông, Tang ĐiềnThủy Nhai chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 49
ĐỨC TIN, KHỞI ĐẦU CỦA SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI
Đức tin làm cho chúng ta như được nếm trước niềm hoan lạc và ánh sáng của ơn hưởng kiến hồng phúc, ơn đó là mục đích của cuộc lữ hành trần gian này của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa “mặt giáp mặt” (1 Cr 13,12), và “Ngài thế nào chúng ta sẽ thấy Ngài như vậy” (1 Ga 3,2). Vì vậy đức tin đã là khởi đầu của sự sống muôn đời.
Tuy nhiên, hiện giờ chúng ta “tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa” (2 Cr 5,7), và chúng ta nhận biết Thiên Chúa “lờ mờ như trong một tấm gương, có ngần, có hạn” (1 Cr 13,12). Mặc dù đức tin sáng tỏ nhờ Đấng chúng ta tin, nhưng đời sống đức tin lại thường tối tăm. Đức tin có thể bị thử thách. Trần gian mà chúng ta đang sống thường được coi như xa vời với những gì đức tin tuyên xưng; những kinh nghiệm về sự dữ và đau khổ, về những bất công và cái chết, dường như mâu thuẫn với Tin Mừng; những điều đó có thể làm cho đức tin bị nao núng và trở thành một cám dỗ đối với đức tin.
Chính lúc đó chúng ta phải hướng về các nhân chứng đức tin: về ông Abraham, là người “mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin” (Rm 4,18); về Đức Trinh Nữ Maria, là người trong cuộc lữ hành đức tin đã tiến đến tận đêm tối của đức tin khi tham dự vào đêm tối là cuộc khổ hình thập giá của Con ngài, và đêm tối là phần mộ của Người; và chúng ta phải hướng về biết bao nhiêu nhân chứng đức tin khác nữa: “Được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Chúa Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12,1-2).
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 163, 164 và 165)
10-09  
30/10 X
Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.
11-09 2
31/10 X
Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.
12-09 2
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay20,338
  • Tháng hiện tại591,511
  • Tổng lượt truy cập73,141,362
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây