Tháng 06/2017

Năm 2017 - Phụng Vụ Năm A
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

THÁNG 6
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên Thập Giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: Cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo quốc gia để họ cam kết chấm dứt việc buôn bán vũ khí là nguyên nhân gây lên cái chết của những người vô tội

 
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/06 Đỏ
Thứ Năm đầu tháng. Thánh Giustinô, tử đạo, Lễ nhớ. Cv 22,30. 23,6-11; Ga 17,20-26.
Thánh Giuse Nguyễn Văn Túc,  giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày cầu cho các linh mục.
07-05  
02/06 Tr
Thứ Sáu đầu tháng. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ); thánh Đa Minh Trần Duy Ninh, giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
08-05  
03/06 Đỏ
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Cv 28,16-20.30-31. Ga 21,20-25.
Thánh Phaolô Vũ Văn Dương (Đổng), giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ). St 11,1-9; (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; Ed 37,1-14; Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
09-05  
04/06 Đỏ
CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG. CHÚA
THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng.   Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13); Ga 20,19-23).
Đọc hay hát ca tiếp liên.
Từ hôm sau nguyện kinh Truyền Tin.
Giáo xứ Bách Tính, Giáo Lạc Phú Hóa (Thịnh Long) chầu Thánh Thể.
 
Lưu ý:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì thắp lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong nghi lễ an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh nơi cung thánh.

GIÁO HUẤN SỐ 28
CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG GIẢI THÍCH THÁNH KINH
Công đồng Vaticanô II đưa ra ba tiêu chuẩn để giải thích Thánh Kinh theo Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng Thánh Kinh:
1) Phải hết sức chú ý đến “nội dung và sự duy nhất của toàn bộ Thánh Kinh”. Mặc dầu các sách hợp thành bộ phận Thánh Kinh có khác biệt nhau mấy đi nữa, Thánh Kinh vẫn là một, bởi kế hoạch của Thiên Chúa chỉ có một và Đức Kitô Giêsu là trung tâm và trái tim của kế hoạch ấy, một trái tim đã rộng mở sau cuộc vượt qua của Người.
2) Phải đọc Thánh Kinh trong “Thánh Truyền sống động của Hội Thánh”. Theo châm ngôn của các giáo phụ, Thánh Kinh được viết chủ yếu trên trái tim của Hội Thánh hơn là trên những vật liệu thể chất. Thật vậy, Hội Thánh đã lưu giữ ký ức sống động về Lời Thiên Chúa trong Thánh Truyền của mình, và Chúa Thánh Thần ban cho Hội Thánh khả năng giải thích Thánh Kinh theo cách thiêng liêng.
3) Phải chú ý đến “tính tương hợp của đức tin”. Thuật ngữ “tính tương hợp của đức tin” có nghĩa là sự liên hệ hài hoà giữa các chân lý đức tin với nhau và trong toàn bộ chương trình mạc khải.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 112, 113 và 114)
10-05  
05/06 Đỏ
MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Thứ Hai. Thánh Bônifaciô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tuần IX mùa thường niên. Thánh vịnh tuần I. Tb 1,3.2,1a-8; Mc  12,1-12.
Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục; Thánh Đa Minh Trần Văn Huyên, giáo dân và thánh Đa Minh Trần Văn Toại, giáo dân, tử đạo (Đ).
 
         Mang chủng (Chòm sao tua rua mọc)
11-05 1
06/06 X
Thứ Ba. Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.
Thánh Norbertô, giám mục (Tr); Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân; Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương, giáo dân và thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân, tử đạo (Đ).
12-05 1
07/06 X
Thứ Tư. Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.
Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân, tử đạo (Đ).
13-05  
08/06 X
Thứ Năm. Tb 6,10-11.7,1.9-17.8,4-8; Mc 12,28b-34.
14-05  
09/06 X
Thứ Sáu. Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.
Thánh Ephraem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
15-05  
10/06 X
Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.
16-05  
11/06 Tr
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI, Lễ trọng. Bài đọc Năm A. Xh 34,4b-6.8-9; 2 Cr13, 11-13; Ga 3,16-18.
 Thánh Barnaba, tông đồ.
Giáo xứ Chương Nghĩa, Hưng Nhượng Xuân Chính chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 29
CÁC NGHĨA CỦA THÁNH KINH
Theo một truyền thống cổ xưa, có thể phân biệt hai nghĩa của Thánh Kinh: nghĩa văn tự và nghĩa thiêng liêng. Nghĩa thiêng liêng lại được chia thành nghĩa ẩn dụ, nghĩa luân lý và nghĩa dẫn đường. Sự hoà hợp sâu xa của bốn nghĩa này đem cho việc đọc Thánh Kinh cách sống động trong Hội Thánh tất cả sự phong phú của nó.
Nghĩa văn tự: Đây là nghĩa được các lời của Thánh Kinh nói lên và được khoa chú giải nhận ra dựa trên những quy tắc giải thích đúng đắn. Tất cả các nghĩa của Thánh Kinh đều đặt nền tảng trên nghĩa văn tự.
Nghĩa thiêng liêng: Vì tính thống nhất của kế hoạch của Thiên Chúa, không những bản văn Thánh Kinh, mà cả những sự việc và biến cố được bản văn nói tới, đều có thể là những dấu chỉ.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 115, 116 và 117)
17-05  
12/06 X
Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2 Cr                           1,1-7; Mt 5,1-12. 
18-05 2
13/06 Tr
Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.
Thánh Augustinô Phạm Viết Huy, giáo dân và thánh Nicôla Bùi Đức Thể, giáo dân, tử đạo (Đ).
Giáo xứ Phú HươngTân Châu (Tân Lý) chầu Thánh Thể. 
19-05 2
14/06 X
Thứ Tư. 2 Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.
20-05  
15/06 X
Thứ Năm. 2 Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26. 
21-05  
16/06 X
Thứ Sáu. 2 Cr 4,7-15; Mt 5,27-32.
Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân; Thánh Đa Minh Nguyễn Huy Nguyên, giáo dân; Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Nhi, giáo dân; Thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương, giáo dân và thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, giáo dân, tử đạo (Đ).   
22-05  
17/06 X
Thứ Bảy. 2 Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.
Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, giáo dân, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày Đức Cha Trung (Pedro Muzagorri) qua đời (1936)
 Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
23-05  
18/06 Tr
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Bổn mạng Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận. Bài đọc Năm A. Dnl 8,2-3.14b-16a; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.
Có thể đọc hay hát ca tiếp liên.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Báo Đáp.
Giáo xứ Báo Đáp, Thánh ThểThiếu Nhi Thánh Thể giáo phận chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 30

CÁC NGHĨA CỦA THÁNH KINH
1) Nghĩa ẩn dụ: Chúng ta có thể hiểu biết các biến cố một cách sâu xa hơn khi nhận ra ý nghĩa của chúng trong Đức Kitô. Thí dụ cuộc vượt qua Biển Đỏ là dấu chỉ cuộc chiến thắng của Đức Kitô, và do đó cũng là dấu chỉ của Bí tích Rửa Tội.
2) Nghĩa luân lý: Các biến cố được Thánh Kinh thuật lại phải dẫn đưa chúng ta đến hành động chính trực. Các biến cố đó được viết ra “để răn dạy chúng ta” (1 Cr 10,11).
3) Nghĩa dẫn đường: Chúng ta cũng không thể nhìn các sự việc và các biến cố trong ý nghĩa vĩnh cửu của chúng, theo nghĩa chúng dẫn đường cho chúng ta về quê trời. Thí dụ Hội Thánh nơi trần thế là dấu chỉ Giêrusalem thiên quốc.
Các nhà chú giải có nhiệm vụ dựa theo những quy tắc đó mà cố gắng hiểu thấu và trình bày ý nghĩa Thánh Kinh cách sâu sắc hơn, ngõ hầu nhờ sự học hỏi có thể gọi là chuẩn bị đó, phán quyết của Hội Thánh được chín chắn hơn. Quả vậy, mọi điều liên hệ đến việc giải thích Thánh Kinh cuối cùng đều phải lệ thuộc vào phán quyết của Hội Thánh, vì Hội Thánh đã nhận từ Thiên Chúa mệnh lệnh và nhiệm vụ gìn giữ và giải thích Lời Thiên Chúa.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 117 và 119)
24-05  
19/06 X
Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. 2 Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.
Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).
25-05 3
20/06 X
Thứ Ba. 2 Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.
26-05 3
21/06 Tr
Thứ Tư. Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2 Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.
                                                                           Hạ chí (Giữa hè)
27-05  
22/06 X
Thứ Năm. 2 Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.
Thánh Paulinô Nôla, giám mục (Tr); Thánh Gioan Fisher, giám mục và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
28-05  
23/06 Tr
Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ Trọng. Bài đọc Năm A. Dnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.
Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thuận (Venceslao Onate) qua đời (1897).
29-05  
24/06 Tr
Tháng Sáu Đinh Dậu (t). Nhuận hai tháng Sáu

Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN
TẨY GIẢ. Lễ Trọng. Is 49, 1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
01-06-Đinh Dậu  
25/06 X
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A. Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Minh (Domingo Henares) bị xử trảm (1838)
Giáo xứ Đồng Nhân (Đồng Liêu), Xuân Hòa Thanh Nhang (Thiện Giáo) chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 31
QUY ĐIỂN CÁC SÁCH THÁNH
Truyền thống các tông đồ giúp Hội Thánh phân định những văn bản nào phải được kể vào danh mục các Sách Thánh. Danh mục đầy đủ này được gọi là “Thư quy” Thánh Kinh. Thánh Kinh gồm 46 bản văn Cựu Ước (hoặc 45 nếu gom Giêrêmia và Ai Ca thành một) và 27 bản Tân Ước. Đó là:
Phần Cựu Ước gồm các sách: Sáng Thế, Xuất Hành, Lêvi, Dân Số, Đệ Nhị Luật, Giôsuê, Thủ Lãnh, Rút 1 và 2, Samuen 1 và 2, Các Vua 1 và 2, Sử Biên Niên, Étra và Nơkhemia, Tôbia, Giuđitha, Étte, 1 và 2 Macabê, Gióp, Thánh Vịnh, Châm Ngôn, Giảng Viên, Diễm Ca, Khôn Ngoan, Huấn Ca, Isaia, Giêrêmia, Ai Ca, Barúc, Êdêkien, Đanien, Hôsê, Giôen, Amốt, Ôvađia, Giôna, Mikha, Nakhum, Khabacúc, Xôphônia, Khácgai, Dacaria, Malakhi.
Phần Tân Ước gồm các sách: Các sách Tin Mừng theo thánh Mátthêu, theo thánh Máccô, theo thánh Luca, theo thánh Gioan, Công Vụ Tồng Đồ, Thư Rôma, Thư 1 và 2 Côrintô, Thư Galát, Thư Êphêxô, Thư Philípphê, Thư Côlôxê, Thư 1 và 2 Thêxalônica, Thư 1 và 2 Timôthê, Thư Titô, Thư Philêmôn, Thư Do Thái, Thư thánh Giacôbê, Thư 1 và 2 của thánh Phêrô, Thư 1, 2 và 3 của thánh Gioan, Thư thánh Giuđa, Khải Huyền.

(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 120)
02-06  
26/06 X
Thứ Hai. St 12,1-9; Mt 7,1-5.
Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, tử đạo (Đ). 
03-06 4
27/06 X
Thứ Ba. St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
Thánh Cyrillô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr); Thánh Tôma Đào Đình Toán, thầy giảng, tử đạo (Đ)
04-06 4
28/06 Đỏ
Thứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 2 Tm 2,22b-26; Ga 17,20-26.
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ). Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
05-06  
29/06 Đỏ
Thứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Cv 12,1-11; 2 Tm 4,6-8. 16b.17-18; Mt 16,13-19.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Phương Chính.
Giáo xứ Phương Chính chầu Thánh Thể.
06-06  
30/06 X
Thứ Sáu. St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.
Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma; Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo (Đ).
07-06  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm43
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay16,469
  • Tháng hiện tại1,013,959
  • Tổng lượt truy cập72,380,305
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây